Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Thị Trâm TS Trưởng khoa  Kinh tế chính trị  
2 Nguyễn Quang Huề TS   Kinh tế lao động  
3 Mạc Văn Tiến PGS.TS   Kinh tế  
4 Trần Minh Đức Ths   Kinh doanh và quản lý  
5 Lê Thị Bích Ngọc Ths   Kinh doanh và quản lý  
6 Chu Thị Cẩm Ths   Kinh doanh và quản lý  
7 Nguyễn Thành Hiếu TS   Quản trị kinh doanh  
8 Nguyễn Thị Hồng Thúy TS   Kế toán  
9 Chu Thị Anh Đào Ths   Kinh tế  
10 Lê Thị Ngân Ths   Quản trị kinh doanh  
11 Nguyễn Thị Thảo Ths   Kế toán  
12 Nguyễn Thị Mai Hương Ths   Tài chình - Ngân hàng  
13 Nguyễn Thị Kim Oanh Ths   Quản trị kinh doanh  
14 Nguyễn Thị Mỹ Trang Ths   Kinh doanh và quản lý  
15 Nguyễn Thị Thơ Ths   Quản trị kinh doanh  
16 Nguyễn Thị Hoa Ths   Kinh doanh và quản lý  
17 Đinh Thị Hồng Duyên TS   Quản trị nhân lực  
18 Nguyễn Thị Trinh ThS   Quản trị nhân lực  
19 Huỳnh Sơn Nam ThS   Quản trị nhân lực  
20 Lê Đình An ThS   Quản trị nhân lực  
21 Thái Anh Tuấn ThS   Quản lý kinh tế  
22 Phạm Công Tho ThS   Quản lý kinh tế  
23 Phan Xuân Thạch Ths   Quản trị kinh doanh  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí Động lực Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động