Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Thị Trâm TS Trưởng khoa  Kinh tế chính trị  
2 Nguyễn Quang Huề TS   Kinh tế lao động  
3 Mạc Văn Tiến PGS.TS   Kinh tế  
4 Trần Minh Đức Ths   Kinh doanh và quản lý  
5 Lê Thị Bích Ngọc Ths   Kinh doanh và quản lý  
6 Chu Thị Cẩm Ths   Kinh doanh và quản lý  
7 Nguyễn Thành Hiếu TS   Quản trị kinh doanh  
8 Nguyễn Thị Hồng Thúy TS   Kế toán  
9 Chu Thị Anh Đào Ths   Kinh tế  
10 Lê Thị Ngân Ths   Quản trị kinh doanh  
11 Nguyễn Thị Thảo Ths   Kế toán  
12 Nguyễn Thị Mai Hương Ths   Tài chình - Ngân hàng  
13 Nguyễn Thị Kim Oanh Ths   Quản trị kinh doanh  
14 Nguyễn Thị Mỹ Trang Ths   Kinh doanh và quản lý  
15 Nguyễn Thị Thơ Ths   Quản trị kinh doanh  
16 Nguyễn Thị Hoa Ths   Kinh doanh và quản lý  
17 Đinh Thị Hồng Duyên TS   Quản trị nhân lực  
18 Nguyễn Thị Trinh ThS   Quản trị nhân lực  
19 Huỳnh Sơn Nam ThS   Quản trị nhân lực  
20 Lê Đình An ThS   Quản trị nhân lực  
21 Thái Anh Tuấn ThS   Quản lý kinh tế  
22 Phạm Công Tho ThS   Quản lý kinh tế  
23 Phan Xuân Thạch Ths   Quản trị kinh doanh  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động