Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1
 
2 3 4 5 6  
1 Trần Khắc Hoàn TS Trưởng khoa  Quản lý giáo dục  
2 Nguyễn Thị Lan Phương Ths  Phó trưởng khoa Tiếng Anh  
3 Đậu Duy Lịch Ths   Tiếng Anh  
4 Lê Cao Tịnh Ths   Tiếng Anh  
5 Hồ Thị Thanh Vân ĐH   Tiếng Anh  
6 Nguyễn Thị Lệ Hằng Ths   Tiếng Anh  
7 Đinh Thị Thu Ths   Tiếng Anh  
8 Đoàn Thị Bích Diễm Ths   Tiếng Anh  
9 Bùi Thị Xuân Linh Ths   Tiếng Anh  
10 Phạm Hải Yến Ths   Tiếng Anh  
11 Phan Thị Tĩnh Ths   Tiếng Anh  
12 Lê Thị Thúy Ths   Tiếng Anh  
13 Lê Minh Sao Ths   Tiếng Anh  
14 Ngô Thị Thùy Dung ĐH   Tiếng Anh  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động