Về trang chủ

Thứ năm , 15 Tháng 3 2018
Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Liên thông chính quy năm 2018 ( đợt 1)
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH
Số   77/ĐHSPKTV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Nghệ An, ngày 15 tháng 03 năm 2018
 
 
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
 ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2018 (đợt 1)
 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2018, đợt 1 theo hình thức Nhà trường tổ chức thi tuyển như sau:
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu
 
TT Ngành đào tạo Mã ngành Thời gian đào tạo Chỉ tiêu
1 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7510205 + Đại học liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp: 1,0-1,5 năm
+ Đại học liên thông từ Cao đẳng nghề:
 1,5 năm
 
200
2 Công nghệ chế tạo máy 7510202
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7510303
6 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 7510302
7 Công nghệ thông tin 7480201
8 Kế toán 7340301
9 Quản trị kinh doanh 7340101
10 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 7140214

2. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề hoặc tương đương.
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn.
3. Hình thức thi tuyển
- Thi 03 môn: môn Cơ sở, môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành. Cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                          
TT Ngành đào tạo đại học Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG
1 Công nghệ kỹ thuật ôtô Toán
(Chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12)
Vẽ kỹ thuật                                                                                                                                                                         Động cơ đốt trong
2   Công nghệ chế tạo máy Vẽ kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy
3   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lý thuyết mạch điện Cung cấp điện
4   Công nghệ kỹ thuật cơ khí Vẽ kỹ thuật Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp
5   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Lý thuyết mạch điện Điều khiển tự động
6   Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật mạch điện tử Xử lý số tín hiệu
7   Công nghệ thông tin Lập trình Pascal Cơ sở dữ liệu
8   Kế toán Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính doanh nghiệp
9   Quản trị kinh doanh Quản trị học Quản trị doanh nghiệp
10   Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Tâm lý học nghề nghiệp Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ
1 Công nghệ kỹ thuật ôtô Toán
(Chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12)
Vẽ kỹ thuật Động cơ đốt trong
2   Công nghệ chế tạo máy Vẽ kỹ thuật Cơ khí đại cương
3   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Kỹ thuật điện Đo lường điện
4   Công nghệ kỹ thuật cơ khí Vẽ kỹ thuật Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp
5   Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Mạch điện tử Kỹ thuật xung-số
6   Công nghệ thông tin Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ sở dữ liệu
7   Kế toán Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính doanh nghiệp
8    Quản trị kinh doanh Quản trị học Quản trị doanh nghiệp
- Thí sinh trúng tuyển có điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10. Nhà trường xét tuyển các thí sinh đạt điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm bằng nhau thì thí sinh có điểm môn Chuyên ngành cao hơn được ưu tiên xét tuyển.
- Chế độ ưu tiên: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.
4. Hồ sơ dự thi
 - Hồ sơ thi tuyển bao gồm:
1- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Nhà trường).
2- Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học (bản sao công chứng) đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng;
  - Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao công chứng) đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng nghề;
3- 02 bảng điểm Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng nghề (bản sao công chứng);
4- 03 ảnh 4x6 có ghi rõ họ tên sau ảnh.
5- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
6- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh (nộp 30.000 đồng lệ phí chuyển phát nhanh cho 02 lần gửi).
- Mua và nộp hồ sơ tại Bộ phận tuyển sinh Nhà trường.
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 14/03/2018.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ  14/03/2018 đến 06/07/2018.
5. Ôn tập, học bổ sung và thi tuyển
- Thời gian ôn tập: (Thí sinh có nhu cầu ôn tập đăng ký tại phòng Đào tạo nhà trường).
- Thời gian thi (dự kiến): các ngày 13, và 14/07/2018.
- Lệ phí dự thi (3 môn): 105.000 đồng (Nộp tại bộ phận thu học phí)
6. Thông tin liên lạc
Bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,
Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Tp. Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 02383.833.002; E-mail: tuyensinh@vute.edu.vn
Trang web: http://vuted.edu.vn
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Các trường CĐ, TC, TTGDTX;
- Trang web Nhà trường;
- Lưu: VT, BPTS.


KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 ( đã ký)  
 
TS. PHẠM HỮU TRUYỀN
 
 

 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm ... Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018
  2. Thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào ... Chủ nhật , 05 Tháng 8 2018
  3. Thông báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm kỹ ... Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  4. Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính ... Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
  5. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2018 Thứ năm , 10 Tháng 5 2018
  6. Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công ... Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
  7. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học, ... Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động