Về trang chủ

Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018
BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Số:           /TB-ĐHSPKTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                       Nghệ An,  ngày         tháng       năm 2018
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
 THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2018
 
         Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là đại học công lập với gần 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật, giáo viên dạy nghề trình độ đại học và sau đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Có hệ thống quản lý chất lượng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008.
        Năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:
I. Các ngành đào tạo thạc sĩ: 75 chỉ tiêu.
TT Ngành đào tạo - Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần.
- Thời gian thi tuyển: đợt 1 (tháng 4/2018), đợt 2 (tháng 10/2018).
- Thi tuyển: Ngoại ngữ, cơ sở ngành, chuyên ngành.
1 Kỹ thuật cơ khí
2 Kỹ thuật điện
3 Sư phạm kỹ thuật điện
4 Sư phạm kỹ thuật ô tô
II. Các ngành đào tạo đại học: 1470 chỉ tiêu.
TT Ngành đào tạo Mã ngành Thời gian
đào tạo
Đào tạo sư phạm  
 
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 3,5 – 4
Năm
Mỗi ngành công nghệ, có 25 chỉ tiêu đào tạo hệ sư phạm kỹ thuật, người học không phải đóng học phí.  
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301  
3 Công nghệ chế tạo máy 7510202  
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201  
5 Công nghệ thông tin 7480201  
6 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108  
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302  
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303  
9 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 7140214 Không phải đóng học phí  
10 Kế toán 7340301    
11 Quản trị kinh doanh 7340101    
III. Các ngành đào tạo cao đẳng: 1275 chỉ tiêu.
TT Ngành đào tạo Mã ngành Thời gian đào tạo TT Ngành đào tạo Mã ngành Thời gian đào tạo
1 Công nghệ chế tạo máy 6510212 2 - 2,5 năm 14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 2 - 2,5 năm
2 Điện tử công nghiệp 6520225 15 Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104
3 Điện công nghiệp 6520227 16 Lắp đặt thiết bị cơ khí 6520113
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 17 Cấp thoát nước 6520312
5 Hàn 6520123 18 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 6520151
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 19 Kế toán 6340301 1,5 - 2 năm
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 20 Quản trị kinh doanh 6340114
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 21 Kế toán doanh nghiệp 6340302
9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 22 Maketing thương mại 6340137
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 6520201 23 Công nghệ thông tin 6480201
11 Nguội sửa chữa máy công cụ 6520126 24 Quản trị mạng máy tính 6480210
12 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 6510312 25 Kỹ thuật sửa chữa lắp, ráp máy tính 6480102
13 Cắt gọt kim loại 6520121 26 Công tác xã hội 6760101
IV. Hình thức tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy
1. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia.
- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.
4. Cách thức xét tuyển
a. Tổ hợp môn xét tuyển:
- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);
- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh);
- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh);
- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).
b. Cách tính điểm xét tuyển:
-  Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia = Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.
-  Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT = Điểm học tập x 3 + Điểm ưu tiên.
Trong đó:
Điểm học tập được tính theo một trong hai cách sau:
* Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
* Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
Điểm ưu tiên: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
5. Tiêu chí xét tuyển
a. Hệ đại học
- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia: Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên).
- Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông: Điểm học tập từ 6.0 trở lên.
Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;
Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).
b. Hệ cao đẳng
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
6. Thời gian tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt như sau, cho đến khi đủ chỉ tiêu:
Đợt Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
1 Từ 20/03/2018 đến 20/04/2018
2 Từ 21/04/2018 đến 30/06/2018
3 Từ 01/07/2018 đến 18/07/2018
4 Từ 19/07/2018 đến 29/07/2018
5 Từ 30/07/2018 đến 10/08/2018
6 Từ 11/08/2018 đến 21/08/2018
7 Từ 22/08/2018 đến 01/09/2018
8 Từ 02/09/2018 đến 12/09/2018
9 Từ 13/09/2018 đến 30/09/2018
10 Từ 01/10/2018 đến 30/10/2018
11 Từ 01/11/2018 đến 15/12/2018
 
7. Phương thức đăng ký xét tuyển và hồ sơ xét tuyển:
-  Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: www.vuted.edu.vn.
- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường).
+ Học bạ THPT (phô tô công chứng).
+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2018; xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
+ 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.
-  Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
8. Thông tin liên hệ:
Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,
Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 02383.833.002; Hotline: 0979.681.724
E-mail: tuyensinh@vuted.edu.vn
Website: www.vuted.edu.vn; tuyensinh.vuted.edu.vn
 
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Phạm Hữu Truyền
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm ... Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018
  2. Thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào ... Chủ nhật , 05 Tháng 8 2018
  3. Thông báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm kỹ ... Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  4. Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính ... Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
  5. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2018 Thứ năm , 10 Tháng 5 2018
  6. Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công ... Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
  7. Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Liên thông chính ... Thứ năm , 15 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động