Về trang chủ

Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                            Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2018
 
 
 
BÁO CÁO
THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC
TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018
 
Ký hiệu: SKV
Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ website của đơn vị: http://www.vuted.edu.vn
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Cao Danh Chính Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo 0913.148.338 caochinhktv@gmail.com
2 Lê Thanh Tươi Giảng viên, Cán bộ tuyển sinh 0904.059.777 fredleektv@gmail.com
 
 
 
Người báo cáo
 
 
  
Lê Thanh Tươi
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
   
TS. Phạm Hữu Truyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm ... Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018
  2. Thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào ... Chủ nhật , 05 Tháng 8 2018
  3. Thông báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm kỹ ... Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  4. Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính ... Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
  5. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2018 Thứ năm , 10 Tháng 5 2018
  6. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học, ... Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
  7. Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Liên thông chính ... Thứ năm , 15 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động