Về trang chủ

Chủ nhật , 13 Tháng 5 2018
Thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc tế tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.
Sau một thời gian nỗ lực thực hiện dự án thành lập Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc tế tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh và tổ chức City&Guilds, qua nhiều chương trình làm việc như tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm và đánh giá cho các đánh giá viên; thăm và khảo sát mô hình trung tâm đánh giá KNN tiến tiến tại Anh quốc, tổ chức các hội thảo chuyên đề; tăng cường cơ sở vật chất để có đủ điều kiện phục vụ công tác đánh giá KNN theo tiêu chuẩn quốc tế.
 
        Trung tâm đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế đã được tổ chức City&Guilds, Vương quốc Anh cấp chứng nhận vào tháng 03/2016. Tên tiếng Anh là VUTED International Training and Assessing Learning Centre (viết tắt là VITAL)
         Trung tâm được thành lập nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ GVDN theo chuẩn quốc tế và chuẩn khu vực, phục vụ quá trình đào tạo các nghề theo chuẩn quốc tế và chuẩn khu vực tương ứng.
         Chức năng của Trung tâm là: đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức City&Guilds tại Việt Nam.
         Trung tâm đã được phép đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ Sư phạm nghề theo tiêu chuẩn quốc tế (bậc 1 và bậc 2) của tổ chức City&Guilds. Hiện nay, Trung tâm đang chuẩn bị đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ các nghề Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện tử công nghiệp.
Tác giả: TT Thông tin - Thư viện
Tin cùng chuyên mục:
  1. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với tổ ... Chủ nhật , 13 Tháng 5 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động