Về trang chủ

Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
Thông báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2018
THÔNG BÁO
 
        Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2018 bằng mức điểm đảm bảo chất lượng mà Trường đã công bố. Đề nghị các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (mã SKV) theo kết quả thi THPT Quốc gia xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 cho Phòng đào tạo từ ngày 4/8/2018. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02383.833002 hoặc 0979.681.724.
 
 
BỘ LAO ĐÔNG-THƯƠNG BINH
& XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
MỨC ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH 
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHSPKTV ngày 12/7/2018)
 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 18 14
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 18 14
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, B00, D01 18 14
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00, A01, B00, D01 18 14
5 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 21 17
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 18 14
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 18 13.5
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 18 13.5
9 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 18 13.5
10 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 18 13.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 18 13.5
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 18 13.5
 
Ghi chú: Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 
            TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm ... Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018
  2. Thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào ... Chủ nhật , 05 Tháng 8 2018
  3. Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính ... Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
  4. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2018 Thứ năm , 10 Tháng 5 2018
  5. Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công ... Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
  6. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học, ... Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
  7. Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Liên thông chính ... Thứ năm , 15 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động