Về trang chủ

Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2018 (Bổ sung đợt 1)

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
  Số:       /TB-ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Nghệ An,  ngày       tháng       năm 2018
 
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
(Bổ sung đợt 1)
 
 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh:    
          Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thực hiện theo hai phương thức tuyển sinh sau:
3.1. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
          Tất cả các thí sinh đạt kết quả tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh quy định đối với các tổ hợp môn xét tuyển đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Nhà trường. Cụ thể:
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
1 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, B00, D01 14
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A00, A01, B00, D01 14
5 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 17
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 14
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 13.5
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 13.5
9 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 13.5
10 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 13.5
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13.5
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 13.5
 
3.2. Xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT:
          Xét tuyển theo hai hình thức xét tuyển sau:
- Điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt 6.0 điểm trở lên.
- Điểm trung bình trong quá trình học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt 6.0 điểm trở lên.
Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;
Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).
4. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển:
  
TT Ngành đào tạo Mã ngành Dự kiến chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
Theo KQ thi THPT QG Theo Phương thức xét Học bạ THPT
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 25 30 Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 20 25
3 Công nghệ chế tạo máy 7510202 20 20
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 20 20
5 Công nghệ thông tin 7480201 20 25
6 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 10 20
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 10 20
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 20 25
9 Kế toán 7340301 10 20
10 Quản trị kinh doanh 7340101 15 20
11 Quản trị nhân lực 7340404 10 20
12 Sư phạm kỹ công nghệ 7140214 10 20
5. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển dành cho đối tượng xét theo kết quả thi THPT Quốc gia:
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, bản gốc (có đóng dấu đỏ) của cụm thi do các sở GD&ĐT chủ trì;
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
5.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển dành cho đối tượng xét tuyển theo học bạ THPT:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website: tuyensinh.vuted.edu.vn);
-  Học bạ THPT (phô tô công chứng);
- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng);
- 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận;
-  Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
6. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Bộ phận Tuyển sinh, Phòng 105, dãy nhà A1- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân-Phường Hưng Dũng-TP Vinh-Nghệ An, Điện thoại: 02383833.002, Di động: 0979.681.724, Website: tuyensinh.vuted.edu.vn.
- Các thí sinh ở xa có thể gửi hồ sơ xét tuyển (kèm theo lệ phí xét tuyển) theo hình thức chuyển phát nhanh tới địa chỉ trên.
7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/8/2018 đến 17h00 ngày 22/8/2018
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Trang Web Nhà trường;
- Lưu: VT, ĐT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
TS. Phạm Hữu Truyền
 
 
 
 
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương vào ... Chủ nhật , 05 Tháng 8 2018
  2. Thông báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm kỹ ... Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  3. Mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính ... Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
  4. Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2018 Thứ năm , 10 Tháng 5 2018
  5. Báo cáo thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công ... Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
  6. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học, ... Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
  7. Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Liên thông chính ... Thứ năm , 15 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động