Về trang chủ

Thứ năm , 13 Tháng 12 2018
Hội nghị chuyên đề tìm hiểu pháp luật Phòng chống tham nhũng cho Sinh viên năm 2018
             Thực hiện chương trình công tác 2018 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về luật phòng, chống tham nhũng trong sinh viên. Ngày 9/12/2018 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh dã tỏ chức Hội nghị chuyên đề tìm hiểu pháp luật Phòng chống tham nhũng cho Sinh viên năm 2018. Hội nghị đã tập trung quán triệt, truyền đạt các nội dung tuyên truyền phòng chống tham nhũng đến toàn thể SV trong lớp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng trong sinh viên;  Xây dựng kế hoạch triển khai về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng góp phần tạo ra phong trào sâu rộng nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; Viết bài thu hoạch.
 
ThS. Nguyễn Công An - báo cáo viên hội nghị
 
Tác giả: Phòng Công tác sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
  1. TÀI LIỆU TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 Thứ tư, 28 Tháng 11 2018
  2. HƯỚNG DẪN VÀ CÁC NỘI DUNG VIẾT TIỂU PHẨM VỀ PHÒNG ... Thứ tư, 28 Tháng 11 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động