Về trang chủ

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Quyết định số 33/BLĐTBXH về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ
File đính kèm:
Tin cùng chuyên mục:
  1. Quyết định 1992.2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ... Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016
  2. Quyết định 06.2007 ban hành Quy chế phân cấp quản lý ... Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016
  3. Quyết định phê duyệt tài liệu giảng dạy về phòng chống ... Thứ năm , 30 Tháng 10 2014
  4. Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định ... Thứ năm , 30 Tháng 10 2014
  5. Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục Thứ năm , 30 Tháng 10 2014
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động