Về trang chủ

Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
Đảng Ủy


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
  KHÓA XXV – NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 
TT Họ và tên Chức vụ
1 Hoàng Thị Minh Phương Bí thư
2 Phạm Hữu Truyền Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT
Thái Anh Tuấn Ủy viên Ban thường vụ
4 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên Ban thường vụ
5 Lê Thái Sơn Ủy viên
6 Lê Minh Tân Ủy viên
7 Nguyễn Khắc Hải Ủy viên
8 Phan Thị Tâm Ủy viên
9 Đậu Phi  Hải Ủy viên
10 Lê Hồng Sơn Ủy viên
11 Cao Danh Chính Ủy viên
12 Hồ Xuân  Bằng Ủy viên
13 Thái Hữu Nguyên Ủy viên
14 Đặng Minh Việt Ủy viên
 
 
Tin cùng chuyên mục:
  1. Hội Sinh Viên Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
  2. Đoàn Thanh Niên Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  3. Công Đoàn Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  4. Giám Hiệu Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
  5. Sơ Đồ Thứ hai, 23 Tháng 11 2015
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động