Về trang chủ

Thứ năm , 30 Tháng 5 2019
Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp Năm 2019
BỘ LAO ĐỘNG – TB & XH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SPKT VINH                                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 Số: …………..../KH-ĐHSPKTV
                                                                                   Nghệ An, ngày ..... tháng .... năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
“NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NĂM 2019”

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích:
- Tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp gặp gỡ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; tìm hiểu thị trường, nhu cầu lao động và các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành của sinh viên.   
- Giúp sinh viên đang học có định hướng trong nghề nghiệp, làm quen với thị trường tuyển dụng lao động, tiếp cận với môi truờng làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp;
            - Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Qua đó, tạo sự gắn kết và các cơ hội hợp tác lâu dài giữa Nhà trường và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong công tác đào tạo, NCKH, hỗ trợ sinh viên trong vấn đề thực tập và cung ứng nguồn lao động có chất lượng cho thị trường;
- Thông qua ngày hội, nhà trường khảo sát và ghi nhận các góp ý, ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động về năng lực, chuyên môn của người học, làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho SV.
            2. Yêu cầu:
            - Tổ chức “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2019” vào thời gian và địa điểm phù hợp với những nội dung, thiết thực, hấp dẫn để thu hút tối đa lượng SV tham gia.
            - Công tác truyền thông phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin có thể đến được rộng rãi toàn thể SV và các doanh nghiệp. 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Hoạt động tự giới thiệu, quảng bá của các doanh nghiệp tham gia và hoạt động tư vấn nghề nghiệp của các doanh nghiệp dành cho sinh viên
            - Phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp. 
            - Gặp gỡ trao đổi, ký kết hợp tác giữa Nhà trường với các Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
Cụ thể:
Phần 1: Tư vấn chung
- Mời Sở Lao động – TB & XH Nghệ An cung cấp bức tranh về việc làm, xu hướng nghề nghiệp hiện nay và trong tương lai.
- Một số các chuyên gia nhân sự của các doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên về các kỹ năng tham gia ứng tuyển như: kỹ năng tìm việc, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, viết CV, kỹ năng phỏng vấn, đàm phán…
 
Phần 2: Tư vấn chuyên sâu và phỏng vấn tuyển dụng
- Các doanh nghiệp giới thiệu về mình, các vị trí công việc cần tuyển và dự báo nhu cầu nhận lực trong 1 đến 3 năm tới
- Các doanh nghiệp phát tờ khai hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp các ứng viên tại gian hàng của mình.
Phần 3: Làm việc giữa đại diện doanh nghiệp với nhà trường
- Trao đổi thông tin về tình hình lao động, đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của người lao động và góp ý trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong việc NCKH, chuyển giao công nghệ, đào tạo và thực tập, việc làm cho sinh viên.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
            1. Thời gian: Thứ 5, ngày 06 tháng 06 năm 2019
            - Phần 1: Từ 8h00 – 09h00 tại Hội trường lớn
            - Phần 2: Từ 09h00 – 16h00 tại các gian hàng đã bố trí cho các Doanh nghiệp
            - Phần 3: Từ 14h00 – 16h00 tại Hội trường tầng 3 – Nhà hiệu bộ
            2. Địa điểm:  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Số 117 – Đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Nội dung và tiến độ làm việc
Thời gian Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Từ
15/05- 17/05
Đề xuất và thống nhất danh sách mời các doanh nghiệp/công ty tham gia. Phòng CTSV
Phòng Đào tạo
Các Khoa có mối quan hệ với các doanh nghiệp
Từ
18/5 – 20/5
Liên hệ trao đổi trực tiếp để tham khảo ý kiến về việc tham gia của Doanh nghiệp. Chốt danh sách mời Doanh nghiệp Phòng CTSV Các Khoa có mối quan hệ với các doanh nghiệp
Từ
21/05- 23/05
- Gửi thư mời đến các đơn vị tham gia tuyển dụng.
- Đặt hàng bài phát phát biểu trong lễ khai mạc (1 bài của Sở LĐ-TB&XH, 1 bài của Doanh nghiệp)
- Tuyên truyền thông tin, kế hoạch tổ chức Ngày hội trên Website, bảng thông tin
 
Phòng CTSV
 
 
Trung tâm TTTV
Các Khoa
 
Từ
24/05 – 03/06
- Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động
- Chuẩn bị Hội nghị gặp mặt DN
- Chuẩn bị công tác tổ chức, cơ sở vật chất (in và treo băng rôn, market, gian hàng, chuẩn bị phòng học để phỏng vấn riêng…) và lập dự toán kinh phí thực hiện
- Thông báo đến các khoa về việc thông tin và tập trung sinh viên
Phòng CTSV
 
Phòng Đào tạo
Phòng KT – TC
Phòng TH – HC
Phòng QT – TB
Phòng KH – HTQT
Các khoa
Đoàn TN
Trung tâm TTTV
 
Ngày
05/06/2019
Bàn giao vị trí tuyển dụng cho các doanh nghiệp, các DN trang trí gian hàng. Phòng CTSV Phòng TH – HC
Đoàn TN
Ngày 06/06/2019 Thực hiện chương trình    
2. Phân công thực hiện
- Phòng CTSV: Đề xuất danh sách Ban tổ chức chương trình, là đầu mối liên lạc các doanh nghiệp, tổng hợp thông tin tuyển dụng. Phối hợp đơn vị tổ chức sự kiện để lắp đặt các gian hàng. Phối hợp với Phòng KT – TC lập dự toán kinh phí thực hiện.
- Phòng Đào tạo: Phối hợp đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp phục vụ cho việc xây dựng chương trình đào tạo và các văn bản ký kết hợp tác về việc thực tập cho sinh viên. Chuẩn bị và phát hồ sơ tốt nghiệp cho SV.
- Phòng KH&HTQT: Chủ trì chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Nhà trường với các doanh nghiệp.
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm: Giới thiệu các doanh nghiệp là đối tác của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động, sinh viên thực tập cho Ban tổ chức; trực tiếp mời hoặc thông qua Ban tổ chức mời tham gia Ngày hội việc làm. Các Khoa thông báo chương trình đến SV của đơn vị, điều động, vận động SV chuẩn bị tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, đang học tham gia chương trình và quản lý sinh viên trong suốt thời gian chương trình.
- Phòng Tổng hợp – Hành chính: Chuẩn bị Hội trường lớn cho Lễ khai mạc, Hội trường tầng 3 cho buổi làm việc, ký kết với doanh nghiệp; bố trí các vị trí để đặt các gian hàng cho các doanh nghiệp; bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh buổi lễ; bố trí máy phát điện dự phòng.
- Trung tâm TTTV: Đưa thông tin lên trang Web của Nhà trường. Làm market trong Hội trường lớn và Hội trường tầng 3, banroll trước cổng và trong khuôn viên trường.
- Đoàn Thanh niên trường: Phối hợp triển khai thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp và chương trình Ngày hội thông qua hệ thống Đoàn – Hội các cấp; phối hợp công tác tổ chức và lựa chọn tình nguyện viên phục vụ chương trình. 
3. Đối với Doanh nghiệp trong ngày hội:
            3.1. Phí tham gia: Doanh nghiệp tài trợ (Phí này được doanh nghiệp nộp cho Ban tổ chức cùng phiếu đăng ký).
            3.2. Quyền lợi của doanh nghiệp:
            +Về cơ sở vật chất: được cung cấp 01 gian hàng hội chợ, bàn ghế. Doanh nghiệp tự chuẩn bị banroll, poster để trang trí, giới thiệu về đơn vị minh.
            +Về quảng bá: Logo xuất hiện trên backdrop tại sân khấu chính của ngày hội, treo bandroll quảng bá tại Trường trong khoảng thời gian 1 tuần trước khi ngày hội diễn ra, được phát brochure giới thiệu về đơn vị mình đến các sinh viên, được quảng bá giới thiệu về đơn vị, sản phẩm, dịch vụ... tại gian hàng của đơn vị minh.
            + Đảm bảo việc tuyển dụng không làm trái với những quy định của pháp luật.
            + Giữ an ninh trật tự, tự quản lý khu vực và tài sản của chính đơn vị.
            3.3. Đăng ký tham gia:
Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi về cho Ban Tổ chức qua email hoặc qua đường bưu điện.
    Thông tin liên hệ: 
            - Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
            - Địa chỉ: Nhà A1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
            - Điện thoại: 02383.832676
            - Email: phongctsv.ktv@gmail.com hoặc Ông Phan Xuân Thạch – Trưởng phòng CTSV (ĐT: 0934.354252), Email: phanthachktv@gmail.com; Ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó trưởng phòng CTSV (ĐT: 0983.480255), email: ngocquyskv@gmail.com.
            4. Đối với sinh viên:
            - Sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và các đối tượng sinh viên đang học có mong muốn tiếp cận thị trường lao động và học hỏi, trải nghiệm kỹ năng xin việc.
            - SV cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức và các doanh nghiệp trước khi có nhu cầu tuyển dụng.
            - Trực tiếp tham dự phỏng vấn của các doanh nghiệp, trang phục gọn gàng, tác phong chuẩn mực.
 


Nơi nhận:                                                                                    BGH (để chỉ đạo);
 • Các Công ty/doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (phối hợp
 • Các đơn vị trong toàn trường;
 • Lưu VT, PCTSV                                                                                                              
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Thái Anh Tuấn

                                                                                                                
Tác giả: Phòng Công tác Sinh viên
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo Tuyển dụng Thứ hai, 16 Tháng 12 2019
 2. Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2 năm 2019 Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019
 3. Tài liệu phục vụ cuộc thi Tìm hiểu luật phòng, chống ... Thứ tư, 02 Tháng 10 2019
 4. Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về ... Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
 5. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
 6. Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường 2019 Thứ ba, 14 Tháng 8 2018
 7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động