Về trang chủ

Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019
 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 - 2019
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
STT Khối ngành Quy mô sinh viên hiện tại
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp
Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học
  Tổng số                
1 Khối ngành I và VII   35      21       
2 Khối ngành II                
3 Khối ngành III    0 143   15 0      
4 Khối ngành IV                
5 Khối ngành V
       
 
86  2335 655 757      
6 Khối ngành VI                
Tổng 121 2478 670 778      
 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ đại học chính quy và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 
STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I 0 0.0% 0.0% 0.0%  
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III 47 2.1% 25.5% 61.7%  
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V 412 0.0% 1.5% 43.7%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII          
(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100
 
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ cao đẳng chính quy và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 
STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I          
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III          
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V
265      
0.0% 10.6% 52.8%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII          
 
 
 
 
 
Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp  hệ đại học VLVH và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
 
STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  
  Tổng số          
1 Khối ngành I          
2 Khối ngành II          
3 Khối ngành III 8 0.0%
12.5% 87.5%
87,5%  
4 Khối ngành IV          
5 Khối ngành V
322      
0.0% 5.9% 80.4%  
6 Khối ngành VI          
7 Khối ngành VII          
 
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
STT Tên môn học Mục đích môn hc Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên  
I Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 10  
1 Hệ thống điện động cơ Các hệ thống điện - điện tử liên quan đến hoạt động của động cơ: Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cơ bản các hệ thống 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
2 Thiết kế tính toán ôtô Khái quát chung về ô tô; tải trọng tác dụng và phương pháp tính toán các cụm và chi tiết của ô tô; tính toán hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thồng treo, bộ phận di động, khung và vỏ ô tô 3  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
3 Đồ án kết cấu tính toán ôtô Bố trí, tính toán kết cấu các cơ cấu, hệ thống trên ô tô; nghiệm bền các chi tiết. 1  30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp  
4 Hệ thống điện thân xe Các hệ thống điện - điện tử của phần thân xe (chassis and body): Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cơ bản các hệ thống 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
5 Thực tập chẩn đoán ô tô Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên lý làm việc, cấu tạo các bộ phận, hệ thống gầm ô tô; Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận, hệ thống gầm ô tô; Kỹ năng tháo, làm sạch, lắp, kiểm tra xác định hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận, hệ thống gầm ô tô. 4  30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
6 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô Sự mài mòn các chi tiết, kiểm tra chẩn đoán; chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; các phương pháp sửa chữa và phục hồi chi tiết; kỹ thuật sửa chữa một số chi tiết điển hình của ô tô 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
7 Thiết bị xưởng ôtô Đặc điểm, cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị được trang bị trong các xưởng ôtô; các hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị một cách khoa học, tiện dụng. 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
8 Hệ thống điều khiển động cơ Các hệ thống lập trình điều khiển động cơ: Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc các hệ thống 2 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
9 Hệ thống điều khiển tự động ô tô Các hệ thống tự động điều khiển gầm ôtô: Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cơ bản các hệ thống 2 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
10 Thực tập tốt nghiệp CNOTO Sinh viên tiếp cận, tìm hiểu nội dung công việc của người kỹ sư và nắm bắt một cách khái quát công việc của cơ sở sản xuất; các số liệu thực tế phục vụ cho đồ án tốt nghiệp 3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
11 Thực tập hộp số tự động Bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận hư hỏng, lập quy trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động; chẩn đoán, sử dụng thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh chế độ làm việc của hộp số tự động 2 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
12 Kỹ thuật mô tô, xe máy Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy. 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
13 Chuyên đề tốt nghiệp CNOTO Các kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật Ôtô 3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
14 Chuyên đề tốt nghiệp ĐHCNOTO Các kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật Ôtô 2 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
II Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 11  
1 Dung sai - Kỹ thuật đo Các kiến thức cơ bản về tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy; dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren; phương pháp giải bài toán tìm chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết; một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết 2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Lý thuyết ôtô (+Bài tập lớn) Các nguồn năng lượng dùng trên ôtô; các lực cản tác dụng trong quá trình chuyển động; động học và động lực học ôtô máy kéo; tính toán sức kéo của ôtô máy kéo; tính kinh tế nhiên liệu, tính ổn định, sự quay vòng, sự phanh, dao động của ôtô. Bài tập lớn môn học: Tính toán sức kéo ôtô 3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
3 Kết cấu động cơ đốt trong. Động học và động lực học cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cân bằng động cơ và kết cấu các cơ cấu, hệ thống trong động cơ. 2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
4 Thực tập điện ôtô Nguyên lý làm việc của các cơ cấu, hệ thống trong gầm ôtô, quy trình công nghệ tháo lắp; nghiên cứu cấu tạo, chế độ lắp các chi tiết trong các cụm bộ phận, hệ thống; kỹ năng tháo, làm sạch, lắp, đo và kiểm tra xác định hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa. 4 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
5 Thực tập kỹ thuật lái xe Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật thử và lái xe trong sân bãi có sự giảm sát của giáo viên 1 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
6 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Cấu trúc, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động; các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí 2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
7 Nguyên lý – Chi tiết máy Cấu trúc, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động; các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. 3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
8 Tính toán động cơ đốt trong Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán động cơ đốt trong và tính toán các cơ cấu, hệ thống trong động cơ. 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
9 Đồ án kết cấu tính toán động cơ đốt trong Tính toán nhiệt chu trình công tác động cơ đốt trong; tính toán động học và động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền; nghiệm bền các chi tiết chính.
 
1 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp  
10 Hộp số tự động Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, bảo dưỡng và chẩn đoán hộp số tự động.
 
2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
11 An toàn và môi trường công nghiệp Kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường cơ khí đặc trưng; kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp và các biện pháp phòng ngừa; cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
12 Thực tập hệ thống điều hoà không khí Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận hư hỏng, lập quy trình công nghệ; kỹ năng về chẩn đoán, sử dụng thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống điều hòa không khí ôtô 2 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp và thực hành  
13 Kết cấu ôtô Kết cấu hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thồng treo, bộ phận di động, khung và vỏ ôtô. 3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
14 Công nghệ kim loại Các kiến thức về dụng cụ và máy móc gia công cơ khí, quy trình và phương pháp gia công chi tiết, cụm chi tiết máy. 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
III Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 12  
1 Vật liệu học Cách sử dụng vật liệu kim loại trong chế tạo cơ khí; cấu tạo, tính chất sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp. Khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composite, cao su, vật liệu keo... 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Kỹ thuật nhiệt Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt gồm quy luật biến đổi năng lượng (nhiệt năng và cơ năng), tính chất của các loại môi chất ; nguyên lý làm việc của các động cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy nhiệt điện) và máy lạnh; các dạng truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ; hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại thiết bị trao đổi nhiệt 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Thực tập nhập môn cơ khí Cấu tạo nguyên lý làm việc, vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Rèn, Nguội, Tiện, Hàn và những kỹ năng thực hành nghề Rèn, Nguội, Tiện, Hàn.
 
2 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
4 Cơ lý thuyết + Tĩnh học: các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực: phẳng, không gian, ngẫu lực và mô men, lực ma sát.
+ Động học: các đặc trưng của điểm và vật thể, chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, chuyển động song phẳng và hợp các chuyển động.
+ Động lực học: các định luật, định lý cơ bản của động lực học, nguyên lý d’Alam bert, phương trình Lagrange loại II, nguyên lý di chuyển khả dĩ và hiện tượng va chạm trong kỹ thuật.
3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
5 Cơ học lưu chất Các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học và động lực học lưu chất; khảo sát hệ lưu chất lý tưởng và những ứng dụng của chúng trong thực tế kỹ thuật. 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
6 Sức bền vật liệu Tính toán sức chịu tải của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật; các điều kiện về khả năng chịu lực và biến dạng trong miền đàn hồi của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật: các khái niệm cơ bản về nội lực và ngoại lực, ứng suất và chuyển vị, các thuyết bền các trạng thái chịu lực phẳng và không gian; tính toán về ổn định và tải trọng động; một số bài toán siêu tĩnh thường gặp trong thực tế kỹ thuật. 3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
7 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong; các lý thuyết cơ bản về các quá trình: nạp, nén, cháy – giãn nở, thải trong động cơ 4 kỳ, 2 kỳ, hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ và các đường đặc tính trong động cơ đốt trong. 2 17/12÷13/4/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
8 Vi xử lý ứng dụng Đặc điểm cầu trúc của hệ thống vi xử lý; kiến trúc bộ vi xử lý Intel 8088; thiết kế hệ vi xử lý. 2 17/12÷13/4/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
9 Thực tập động cơ đốt trong Nguyên lý làm việc của các cơ cấu, hệ thống trong động cơ đốt trong kiểu pít tông, quy trình công nghệ tháo – lắp; cấu tạo, chế độ lắp các chi tiết trong các cụm bộ phận, hệ thống; kỹ năng tháo, làm sạch, lắp, đo và kiểm tra xác định hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa. 3 17/12÷13/4/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
10 Thực tập ôtô Nguyên lý làm việc của các cơ cấu, hệ thống trong gầm ôtô, quy trình công nghệ tháo lắp; nghiên cứu cấu tạo, chế độ lắp các chi tiết trong các cụm bộ phận, hệ thống; kỹ năng tháo, làm sạch, lắp, đo và kiểm tra xác định hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa. 4 17/12÷13/4/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
IV Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 13  
1 Vẽ kỹ thuật Những qui tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO; giới thiệu các ứng dụng của máy tính trong các bản vẽ 2D. 3 20/8÷22/12/2018(18T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Bảo trì thiết bị xưởng và vận hành xe ôtô các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo trì các thiết bị hỗ trợ trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; Các kỹ năng bảo trì và sử dụng các thiết bị hỗ trợ trong bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vận hành kỹ thuật xe ô tô; Kỹ năng lái xe cơ bản trong xưởng sửa chữa phục vụ công tác kiểm tra và chẩn đoán
2 20/8÷22/12/2018(18T) Vấn đáp và thực hành  
3 Bảo trì mô tô - xe máy Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại mô tô xe máy;  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận, hệ thống trên Mô tô - xe máy; Các hư hỏng thường gặp, phương pháp kiểm tra bảo trì các bộ phận, hệ thống trên Mô tô - xe máy; Quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận, hệ thống trên Mô tô - xe máy; Kỹ năng tháo, làm sạch, lắp, kiểm tra xác định hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận, hệ thống trên Mô tô - xe máy. 2 20/8÷22/12/2018(18T) Vấn đáp và thực hành  
V Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí khóa 10  
1 Kỹ thuật Ma sát – Bôi trơn Giúp cho người học hiểu biết về quá trình sinh ra ma sát trong chuyển động cơ khí. Quá trình bôi trơn trong cơ cấu từ đó lựa chọn và điều chỉnh, vận hành, sửa chữa các chi tiết máy phù hợp yêu cầu kỹ thuật 2  30/7÷10/11/2018 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Máy nâng chuyển Giúp cho người học hiểu biết về nguyên lý làm việc, cấu tạo, phương pháp tính toán, sửa chữa cơ cấu máy nâng, hạ, vận chuyển 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Thiết kế xưởng cơ khí Giúp cho người học hiểu biết về phương pháp tính toán, thiết kế và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép    30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
4 Công nghệ lắp đặt thiết bị cơ khí Giúp cho người học hiểu biết về phương pháp tháo lắp các cơ cấu điển hình, phương pháp lắp đặt thiết bị cơ khí trong sản xuất của một nhà máy chế tạo, cản xuất 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
5 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp Giúp cho người học hiểu biết về vấn đề bảo trì thiết bị cơ khí trên thế giới. Công nghệ bảo trì hiện đại và phương pháp quản lý chất lượng bảo trì trong nhà máy sản xuất 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
6 Công nghệ chẩn đoán Giúp cho người học hiểu biết về các phương pháp chẩn đoán hư hỏng trong thiết bị cơ khí. Các phương pháp đo rung động, cân chỉnh, đánh giá khả năng làm việc của cơ cấu cơ khí 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
7 Chuyên đề tốt nghiệp CNCK Tổng hợp kiến thức đã học trong chương trình. Giúp cho người học củng cố lại các vấn đề cốt lõi nhất của ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí 3 10/12÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
8 Chuyên đề máy và công nghệ hiện đại Giúp cho người học hiểu biết về các thiết bị hiện đại trong ngành công nghệ cơ khí mà trong chương trình chưa được đề cập đến 3 10/12÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
9 Công nghệ xử lý bề mặt Giúp cho người học hiểu biết về các công nghệ xử lý bề mặt cơ khí để tăng độ bền, tuổi thọ, và làm sạch bề mặt cho các chi tiết máy 2 10/12÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
10 Chuyên đề tốt nghiệp ĐHCNCK Giúp cho người học hiểu biết về các thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp, các vấn đề về cơ khí hiện nay. Từ đó xây dựng phương án bảo trì, sửa chữa các thiết bị đó 2 10/12÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
11 Thực tập kiểm tra chẩn đoán Kỹ năng sử dụng các thiết bị đo kiểm tra, qui trình kiểm tra chẩn đoán như: kiểm tra đồng trục, đo vận tốc vòng quay, vận tốc dài, cân bằng động 1&2 mặt phẳng. Phương pháp phân tích đánh giá chất lượng và chẩn đoán sự cố trên các máy móc thiết bị: ổ bi, bánh răng.. 2  (118)_01_TH/DHKCKCK10B
13/8÷25/8/2018(2T)
 
(118)_02_TH/DHKCKCK10B
24/9÷13/10/2018(2T)
 
(118)_03_TH/DHKCKCK10A
22/10÷03/11/2018(2T)
 
(118)_04_TH/DHKCKCK10A
10/09÷22/09/2018(2T)
Vấn đáp và thực hành  
12 Thực tập nâng cao Học phần này tổng hợp các kỹ năng trong lĩnh vực chuyên môn, củng cố và nâng cao các kỹ năng nhằm giải quyết những vấn đề khó, phức tạp trong nghề nghiệp, nâng cao tính sáng tạo, chủ động trong công việc và khả năng ứng dụng trong thực tiễn 2 (118)_01_TH/DHKCKCK10B
27/8÷8/9/2018(2T)
(118)_02_TH/DHKCKCK10B
08/10÷10/10/2018(2T)
(118)_03_TH/DHKCKCK10A
08/10÷10/10/2018(2T)
(118)_04_TH/DHKCKCK10A
27/8÷8/9/2018(2T)
 
Vấn đáp và thực hành  
13 Thực tập sửa chữa máy nâng chuyển Các kiến thức và kỹ năng cơ về chẩn đoán hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp khác phục các máy nâng chuyển điển hình; kỹ thuật sửa chữa các máy nâng chuyển 2 (118)_01_TH/DHKCKCK10B
10/9÷22/9/2018(2T)
(118)_02_TH/DHKCKCK10B
22/10÷03/11/2018(2T)
(118)_03_TH/DHKCKCK10
13/8÷25/8/2018(2T)
(118)_04_TH/DHKCKCK10A
24/9÷06/10/2018(2T)
Vấn đáp và thực hành  
14 Thực tập Tốt nghiệp CNCK Sinh viên tiếp cận, tìm hiểu nội dung công việc của người kỹ sư và nắm bắt một cách khái quát công việc của cơ sở sản xuất; các số liệu thực tế phục vụ cho đồ án tốt nghiệp 3 DHKCKCK10A
1/4/2019-21/4/2019
DHKCKCK10B
1/4/2019-21/4/2019
Vấn đáp và thực hành  
VI Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí khóa 11  
1 Công nghệ chế tạo máy (+BTL) Giúp cho người học hiểu biết về công nghệ chế tạo các chi tiết máy điển hình. Các thiết bị để thực hiện công việc chế tạo chi tiết máy 3  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Kỹ thuật nhiệt Giúp cho người học hiểu biết về quá trình truyền nhiệt, phương pháp tính toán quá trình sinh nhiệt trong thiết bị cơ khí 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Điều khiển lập trình PLC Giúp cho người học hiểu biết về tự động hoá trong sản xuất, điều khiển và lập trình đúng về PLC trong máy công cụ và trong thiết bị sản xuất 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
4 Máy công cụ (+ĐA) Giúp cho người học hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và khả năng công nghệ của các máy công cụ 3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
5 Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí Giúp cho người học hiểu biết về công nghệ sửa chữa các cơ cấu điển hình trong thiết bị cơ khí. Xây dựng phương án bảo trì, lập quy trình công nghệ sửa chữa chi tiết máy 3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
6 Tự động hoá thuỷ khí Giúp cho người học hiểu biết về quá trình tự động hoá trong thiết bị thuỷ lực, khí nén. Phương pháp vận hành, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị thuỷ khí 4 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
7 An toàn và môi trường công nghiệp Giúp cho người học hiểu biết về phương pháp làm việc an toàn trong ngành cơ khí. Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động phù hợp trong quá trình làm việc 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
8 CAD/CAM/CNC Giúp cho người học hiểu biết về CAD/CAM/CNC trong thiết bị cơ khí 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
9 Thực tập gia công lắp ráp sản phẩm Có kiến thức cơ bản trong công nghệ gia công cơ khí với các dụng cụ cầm tay và một số thiết bị trong gia công: Vạch dấu, đo kiểm, dũa, đục, khoan, cưa, gia công ren bằng bàn ren và ta rô. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng để gia công lắp ráp được các sản phẩm đơn giản đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 2 (118)_01_TH/DHKCKCK11Z
13/8÷25/8/2018(2T)
 
(118)_02_TH/DHKCKCK11Z
27/8÷8/9/2018(2T)
 
Vấn đáp và thực hành  
10 Thực tập sửa chữa máy công nghiệp Các kiến thức về cấu tạo nguyên lý các cơ cấu máy, lập quy trình công nghệ tháo lắp hợp lý các cơ cấu, bộ phận, máy công cụ; các kỹ năng cơ bản khi sử dụng dụng cụ, thiết bị tháo lắp máy. Các kiến thức và kỹ năng cơ về chẩn đoán hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp khác phục các máy công nghiệp điển hình; kỹ thuật sửa chữa các máy công nghiệp 3 (118)_01_TH/DHKCKCK11Z
10/9÷29/9/2018(3T)
 
(118)_02_TH/DHKCKCK11Z
01/10÷20/10/2018(3T)
 
Vấn đáp và thực hành  
11 Thực tập thuỷ lực – khí nén Các kiến thức và kỹ năng cơ về chẩn đoán hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp khác phục các hệ thống thuỷ lực, khí nén trong công nghiệp; lắp và vận hành hệ thống thuỷ lực, khí nén. Các kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật lập trình và điều khiển hệ thống thuỷ lực và hệ thống khí nén. 4 (218)_03_TH/DHKCKCK11Z
18/02-17/03/19 (4T)
(218)_04_TH/DHKCKCK11Z
18/03-14/04/19 (4T)
Vấn đáp và thực hành  
VII Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí khóa 12  
1 Nguyên lý – Chi tiết máy Giúp cho người học hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm kỹ thuật của chi tiết máy 3 17/12÷13/4/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Sức bền vật liệu Giúp cho người học hiểu biết về kiểm bền chi tiết máy, lựa chọn vật liệu phù hợp cho độ bền, …. 3 17/12÷13/4/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Thực tập thuỷ lực – khí nén Các kiến thức và kỹ năng cơ về chẩn đoán hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp khác phục các hệ thống thuỷ lực, khí nén trong công nghiệp; lắp và vận hành hệ thống thuỷ lực, khí nén. Các kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật lập trình và điều khiển hệ thống thuỷ lực và hệ thống khí nén. 4 (218)_01_TH/DHKCKCK12Z
11/03-07/04/19(4T)
(218)_02_TH/DHKCKCK12Z
11/03-07/04/19(4T)
Vấn đáp và thực hành  
VIII Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí khóa 13  
1 Vẽ kỹ thuật Những qui tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO; giới thiệu các ứng dụng của máy tính trong các bản vẽ 2D. 3 21/01÷18/05/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường Giúp cho người học hiểu biết về dung sai lắp ghép, phương pháp đo kiểm, tính toán dung sai … 2 21/01÷18/05/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Gia công nguội Sử dụng các dụng cụ đo, dụng cụ gia công, trang thiết bị trong gia công nguội đảm bảo yêu cầu. Rèn luyện các kỹ năng gia công nguội cơ bản. Gia công được các chi tiết đơn giản bằng các công việc nguội đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 2 (118)_01_TH/DHKCKCK13A1
19/11-08/12/18(3T)
(118)_02_TH/DHKCKCK13A1
19/11-08/12/18(3T)
(118)_03_TH/DHKCKCK13A1
19/11-08/12/18(3T)
 
 
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
4 Gia công lắp ghép sản phẩm Có kiến thức cơ bản trong công nghệ gia công cơ khí với các dụng cụ cầm tay và một số thiết bị trong gia công: Vạch dấu, đo kiểm, dũa, đục, khoan, cưa, gia công ren bằng bàn ren và ta rô. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng để gia công lắp ráp được các sản phẩm đơn giản đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 2 118)_01_TH/DHKCKCK13A1
15/12-29/12/18(3T)
(118)_02_TH/DHKCKCK13A1
15/12-29/12/18(3T)
(118)_03_TH/DHKCKCK13A1
15/12-29/12/18(3T)
 
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
IX Cao đẳng  Công nghệ kỹ thuật ô tô khóa 42  
1 Hệ thống điện thân xe Các hệ thống điện - điện tử của phần thân xe (chassis and body): Sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán cơ bản các hệ thống 2 10/12 ÷02/3/2019(10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
2 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôtô + Đồ án Sự mài mòn các chi tiết, kiểm tra chẩn đoán; chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; các phương pháp sửa chữa và phục hồi chi tiết; kỹ thuật sửa chữa một số chi tiết điển hình của ô tô 3 10/12 ÷02/3/2019(10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
3 Chuyên đề tốt nghiệp CNOTO Các kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật Ôtô 3 10/12 ÷02/3/2019(10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
4 Thực tập hộp số tự động Thực hành, bảo dưỡng và chẩn đoán hộp số tự động 2 10/12 ÷02/3/2019(10T) Vấn đáp và thực hành  
5 Thực tập hệ thống điều hoà không khí Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận hư hỏng, lập quy trình công nghệ; kỹ năng về chẩn đoán, sử dụng thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống điều hòa không khí ôtô. 2 10/12 ÷02/3/2019(10T) Vấn đáp và thực hành  
XI Đại học Công nghệ thông tin (Khóa 10)_ Khóa học 2015-2019  
1 Quản trị mạng  Cung cấp kiến thức về khái niệm và kỹ năng lập cấu hình của các dịch vụ: Dịch vụ cấp IP động DHCP, dịch vụ tên miền DNS, dịch vụ web, FPT Server, dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS), dịch vụ internet. 2 30/7÷10/11/2018 Thi trắc nghiệm   
2 Kỹ thuật đồ họa  Các khái niệm cơ sở và các thuật toán về đồ họa máy tính trên không gian 2 chiều, 3 chiều; cài đặt các chương trình minh họa ứng dụng các kỹ thuật đồ họa đã học. 2 30/7÷10/11/2018 Thi trắc nghiệm   
3 Bảo mật thông tin Tổng quan về an ninh thông tin. Các vấn đề an toàn máy tính và an ninh mạng. Cơ sở toán học dùng trong an toàn dữ liệu; hệ mã hoá cổ điển; hệ mã hoá công khai; hệ mã hoá chuẩn DES; chữ ký điện tử, quản lý khoá bí mật. 2 30/7÷10/11/2018 Thi tự luận  
5 Đồ án phát triển ứng dụng di động Sinh viên vừa thực hành vừa viết đồ án có hướng dẫn, sử dụng những môi trường phát triển ứng dụng di động đã chọn học trước đó. Đồ án bao gồm cả sản phẩm đã phát triển.
 
1 30/7÷10/11/2018  Bảo vệ  
6 Thực hành bảo trì máy tính Sinh viên thực hành bảo trì máy tính cả phần cứng và phần mềm; Phần cứng: bảo dưỡng thiết bị, kiểm tra hỏng hóc thực hiện sửa chữa hoặc thay thế; Phần mềm: Cài đặt Hệ điều hành và các chương trình phần mềm, thực hiện các thao tác sử dụng phần mềm để khắc phục sự cố, sao lưu và phục hồi dữ liệu...
 
3 Ca1 - 13/08-02/09/18,
Ca2 - 29/10-18/11/18
Thi thực hành máy  
7 Thực hành phát triển ứng dụng di động Sinh viên thực hành tại trường phát triển ứng dụng trên nền tảng điện thoại di động, PDA, Smartphone có sẵn hoặc phần mềm giả định, mô hình; sử dụng môi trường phát triển ứng dụng di động đã học. Viết báo cáo thực tập bao gồm cả sản phẩm đã phát triển. 4 Ca1 - 03/09-30/09/18,
Ca2 - 01/10-28/10/18
Thi thực hành máy  
8 Thực tập ngành CNTT Thực hiện các đề tài liên quan đến các môn học thuộc ngành Công nghệ Thông tin đã chọn học như: Phần mềm mã nguồn mở, Công nghệ phần mềm, Quản trị mạng, Lập trình song song hoặc Lý thuyết Game.
 
4 Ca1- 01/10-28/10/18
Ca2 - 03/09-30/09/18
Thi thực hành máy  
9 Công nghệ phần mềm Các kiến thức về công nghệ phần mềm, phân tích, đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm, kiểm thử phần mềm 3 10/12/2018 - 10/03/2019 Thi tự luận  
10 Chuyên đề tốt nghiệp 1 Chuyên đề kiến thức mới thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin cập nhật tại thời điểm sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường 3 10/12/2018 - 10/03/2019 Thi tự luận  
11 Chuyên đề tốt nghiệp 2 Chuyên đề kiến thức mới thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin cập nhật tại thời điểm sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Không trùng với chuyên đề TN1. 2 10/12/2018 - 10/03/2019 Thi tự luận  
12 Phần mềm mã nguồn mở Khái niệm phần mềm mã nguồn mở, các hệ tư tưởng về phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép liên quan. Các công cụ cũng như cách thức phát triển một dự án phần mềm mã nguồn mở trên internet;cung cấp kiến thức về về một số sản phẩm hệ điều hành Linux, PHP, MYSQL,  Drupal, Joomla, VTiger, Nuke... 2 10/12/2018 - 10/03/2019 Thi tự luận  
13 Lập trình Song song Các phần cơ bản của tính toán song song: lập trình song song và phụ thuộc dữ liệu, các mô hình lập trình song song, thiết kế các chương trình song song, cấu trúc lệnh, các ví dụ và thuật toán song song, cơ sở dữ liệu phân tán và song song... 2 10/12/2018 - 10/03/2019 Thi tự luận  
14 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên nghiên cứu một lĩnh vực kiến thức mới và viết đồ án dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hoàn chỉnh đồ án, bảo vệ trước Hội đồng.
 
5 10/12/2018 - 10/03/2019 Bảo vệ  
15 Thực tập tốt nghiệp Sinh viên có thể lựa chọn một trong các hình thức thực tập tốt nghiệp như: thực tập tại doanh nghiệp, Cơ quan nhà nước, Nhà máy  (có ứng dụng công nghệ thông tin; sản xuất gia công phần mềm; sản xuất, gia công lắp ráp, bảo trì hệ thống máy tính); thực tập sản xuất tại trường; Giáo viên giao đề tài và hướng dẫn thực tập 3 01/04/2019
-
21/04/2019
Doanh nghiệp đánh giá  
XII Đại học Công nghệ thông tin (Khóa 11)_ Khóa học 2016-2020  
1 Lập trình Java Giới thiệu các khái niệm; các cấu trúc lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java; phương pháp xây dựng các cấu trúc dữ liệu trong Java, các cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng sẵn và cách sử dụng chúng; giới thiệu về lập trình tổng quát trong Java; giới thiệu phương pháp xây dựng ứng dụng desktop; ứng dụng mạng bằng Java;  3 30/7/2018
-
17/11/2018
 Thi trắc nghiệm  
2 Thiết kế và phát triển ứng dụng Web với PHP Các kiến thức cơ bản về thiết kế Web; các vấn đề liên quan thiết kế Web như html, xhtml, xml, css và javascript. các vấn đề về giao diện người dùng, layout, grid design, html5, css3; Xây dựng và phát triển website, cổng thông tin điện tử, các ứng dụng trên nền tảng Web với ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, , trên nền tảng Server Apache, Mysql.
 
4 30/7/2018
-
17/11/2018
 Thi tự luận  
3 Hệ điều hành Tổng quan hệ điều hành; nguyên tắc cơ bản xây dựng một hệ điều hành; quản lý bộ nhớ; cấu trúc chương trình; các chiến lược quản lý và phân phối bộ nhớ; quản lý tiến trình và processor; quản lý thiết bị ngoại vi và quản lý file. 2 30/7/2018
-
17/11/2018
Thi tự luận  
4 Cấu trúc máy tính Kiến trúc chung và nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính; kiến trúc chung và nguyên lý hoạt động của hệ vi xử lý, bộ nhớ, các khối ghép vào - ra; các  thiết bị ngoại vi thông dụng; máy vi tính IBM PC 2 30/7/2018
-
17/11/2018
Thi trắc nghiệm  
5 Ngôn ngữ hình thức và Automat Các khái niệm về ngôn ngữ hình thức các lớp ngôn ngữ, các Automat, máy Turing…Trên cơ sơ đó, sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng..
 
2 30/7/2018
-
17/11/2018
Thi tự luận  
6 Đồ án phát triển ứng dụng windows - Sinh viên vừa thực hành vừa viết đồ án có hướng dẫn, sử dụng những môi trường phát triển ứng dụng Windows đã chọn học trước đó. Đồ án bao gồm cả sản phẩm đã phát triển.
 
1 30/7/2018
-
17/11/2018
Bảo vệ  
  Thực hành phát triển ứng dụng Windows Sinh viên thực hành tại trường có giảng dạy và hướng dẫn, sử dụng những môi trường phát triển ứng dụng Windows đã chọn học trước đó để cài đặt, phát triển phần mềm; viết báo cáo thực tập bao gồm cả sản phẩm đã phát triển.
 
4 20/08/2018 - 16/09/2018
 
 
17/09/2018 - 14/10/2018
   
7 Kỹ thuật truyền số liệu Khái niệm chung về tín hiệu và hệ thống truyền số liệu; khái niệm về thông tin và lượng tin; các phương pháp mã hóa và điều chế tín hiệu; các khái niệm về dồn kênh, chuyển mạch và mã hạn chế lỗi. 2  
 
 
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi tự luận  
8 Lý thuyết phát triển ứng dụng di động Kiến thức lập trình tạo ra các ứng dụng cho các các thiết bị cầm tay như thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA), điện thoại thông minh Iphone, Ipad, thiết bị sử dụng Adroid. Những ứng dụng này có thể cài đặt sẵn trên thiết bị trong quá trình sản xuất hoặc được cài đặt từ các kho ứng dụng trên mạng Internet hoặc các nền tảng phân phối phần mềm cho đi động khác 2  
 
 
 
 
 
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi tự luận  
9 Mạng máy tính Các khái niệm cơ bản và kiến trúc mạng; các chuẩn công nghệ mạng; các thiết bị ghép nối mạng; bộ giao thức truyền thông TCP/IP; một số dịch vụ mạng trên nền TCP/IP; một số vấn đề về quản trị mạng 2  
 
 
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi trắc nghiệm  
10 Cơ sở dữ liệu nâng cao Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán, về lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, kiến thức về cách thức thao tác với dữ liệu trên một cơ sở dữ liệu bằng một ngôn ngữ thao tác dữ liệu 2  
 
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi tự luận  
11 Nhập môn Trí tuệ nhân tạo Các kiến thức cơ sở để nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống  “thông minh” bao gồm các trò chơi, hệ chuyên gia, hệ trợ giúp ra quyết định, biểu diễn tri thức, lập lịch, mạng neuron, lý thuyết điều khiển....
 
2  
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi tự luận  
12 Vi xử lý Các kiến thức cơ bản về hệ đếm, biểu diễn số; tâp lệnh của bộ vi xử lý; kỹ thuật lập trình; lập trình truy nhập hệ thống, điều khiển vào ra.          3  
24/12/2018 - 12/05/2019
Thi tự luận  
13 Đồ án phát triển ứng dụng web Sinh viên vừa thực hành tại xưởng vừa viết đồ án có hướng dẫn, sử dụng những môi trường phát triển ứng dụng Web đã chọn học trước đó. Đồ án bao gồm cả sản phẩm đã phát triển.
 
1  
 
 
24/12/2018 - 12/05/2019
   
14 Thực hành phát triển ứng dụng Web Sinh viên thực hành tại trường có giảng dạy và hướng dẫn, sử dụng những môi trường phát triển ứng dụng Web đã chọn học trước đó. Viết báo cáo thực tập bao gồm cả sản phẩm đã phát triển.   Ca1
31/12/2019-27/01/2019,
Ca2 25/02-24/03/19
Thi máy  
XIII Đại  học Công nghệ thông tin K12_ Khóa học 2017-2021  
1 Toán rời rạc Tập hợp, các cấu hình tổ hợp ; bài toán đếm, bài toán liệt kê; các nguyên lý cơ bản: nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý dirichlte, bài toán tồn tại; một số bài toán tối ưu tổ hợp; lý thuyết cơ bản về đồ thị.  3 30/07/2018 - 25/11/2018 Thi tự luận   
2 Thiết kế và đánh giá thuật toán  Những giải thuật cơ bản được dùng trong ngành Công nghệ thông tin, phân tích các giải thuật cơ bản, giải thuật chiến lược, các giải thuật tính toán cơ bản, các giải thuật phân tán, song song, cơ sở lý thuyết tính toán và các lớp phức tạp P và NP. 2 30/07/2018 - 25/11/2018  Thi tự luận  
3 Lập trình Visual C# Các kiến thức cơ bản về .Net framework; Những kiến thức cơ bản về lập trình bằng ngôn ngữ Visual C#; xây dựng giao diện Windows; tiếp cận môi trường lập trình hướng đối tượng với môi trường Visual, phát triển ứng dụng Windows với các công cụ .Net; các kỹ thuật thiết kế giao diện, xử lý sự kiện bàn phím, chuột hiệu quả; lập trình truy xuất CSDL với ADO.NET, XML; kỹ thuật phát triển một ứng dụng độc lập.
 
4 30/07/2018 - 25/11/2018 Thi tự luận  
4 Cơ sở dữ liệu Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, mô hình hướng đối tượng, mô hình phân cấp, mô hình mạng; giới thiệu ngôn ngữ SQL; thiết kế CSDL và tối ưu hóa câu hỏi.
 
2 30/07/2018 - 25/11/2018 Thi trắc nghiệm  
5 Lập trình hướng đối tượng Những khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng; Lớp và đối tượng;  toán tử tải bội (chồng toán tử); quan hệ kế thừa (đơn kế thừa, đa kế thừa); quan hệ kế thửa ảo; khuôn hình. 2 30/07/2018 - 25/11/2018 Thi tự luận  
  Thực hành điện tử cơ bản Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo trong xưởng điện tử; nhận dạng, kiểm tra phẩm chất các linh kiện điện tử; kỹ thuật hàn thiếc; lắp ráp, đo các thông số, hiệu chỉnh mạch điện tử cơ bản.
 
2 13/08/2018 - 26/08/2018 Thi thực hành máy  
6 Phân tích thiết kế hệ thống với UML Các khái niệm về hệ thống thông tin (HTTT); xác định yêu cầu của hệ thống; cấu trúc yêu cầu hệ thống - Mô hình hoá tiến trình; cấu trúc yêu cầu hệ thống - mô hình hoá logic tiến trình; cấu trúc yêu cầu hệ thống - mô hình dữ liệu quan niệm; thiết kế giao diện và đối thoại; thiết kế mô hình dữ liệu logic; mô hình quan hệ; khái quát về thiết kế vật lý. các kiến thức về UML; sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin.
 
3 17/12/2018 - 21/04/2019 Thi tự luận  
7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Các phương pháp kiến tạo các cấu trúc dữ liệu (CTDL); các phương pháp cài đặt các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT): danh sách, hàng đợi, ngăn  xếp, cây tìm kiếm nhị phân, từ điển, hàng ưu tiên; các phương pháp thiết kế và phân tích thuật toán; các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm; cây; đồ thị và các thuật toán trên đồ thị. 3 17/12/2018 - 21/04/2019 Thi tự luận  
8 Hệ quản trị CSDL MS SQL Server Các kiến thức cơ bản và cần thiết về Hệ quản trị CSDL MS SQL SERVER, khả năng tạo lập, khai thác quản trị cơ sở dữ liệu; vận dụng để thao tác dữ liệu và lập trình giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, các bài toán quản lý.
 
2 17/12/2018 - 21/04/2019 Thi trắn nghiệm  
9 Cơ sở dữ liệu Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, mô hình hướng đối tượng, mô hình phân cấp, mô hình mạng; giới thiệu ngôn ngữ SQL; thiết kế CSDL và tối ưu hóa câu hỏi.
 
2 17/12/2018 - 21/04/2019 Thi tự luận  
10 Lập trình Java Giới thiệu các khái niệm; các cấu trúc lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java; phương pháp xây dựng các cấu trúc dữ liệu trong Java, các cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng sẵn và cách sử dụng chúng; giới thiệu về lập trình tổng quát trong Java; giới thiệu phương pháp xây dựng ứng dụng desktop; ứng dụng mạng bằng Java 2 17/12/2018 - 21/04/2019 Thi tự luận  
11 Thực hành bảo trì máy tính Sinh viên thực hành bảo trì máy tính cả phần cứng và phần mềm; Phần cứng: bảo dưỡng thiết bị, kiểm tra hỏng hóc thực hiện sửa chữa hoặc thay thế; Phần mềm: Cài đặt Hệ điều hành và các chương trình phần mềm, thực hiện các thao tác sử dụng phần mềm để khắc phục sự cố, sao lưu và phục hồi dữ liệu... 4 Ca1: 04/03-24/03/19,
Ca 2: 01/04-21/04/19
Thi máy  
  Đại học Công nghệ thông tin K13_ khóa học 2018-2022  
1  Kỹ năng mềm Khái niệm, yêu cầu, quy trình thực hiện một số kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng học tập ở đại học và kỹ năng xin việc; Trên cơ sở đó hình thành ở sinh viên các kỹ năng tương ứng để họ có thể thích ứng với cuộc sống, học tập và nghề nghiệp cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
 
 2 03/12/2018 - 23/12/2018 Thi tự luận   
2  Lắp ráp và cài đặt máy tính  Kiểm tra các bộ phận và thiết bị, lắp ráp phần cứng, cài đặt phần mềm hệ thống. Cài đặt phần mềm ứng dụng, lắp đặt các thiết bị Multimedia; Kiểm tra máy vi tính sau khi lắp hoàn thiện.
 
 2 03/12/2018 - 23/12/2018 Thi máy   
3 Nhập môn tin học Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học, hệ điều hành máy tính và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; Sử dụng Intenet, phòng chống và diệt Virus tin học; Sử dụng các chức năng thao tác cơ bản về: Hệ điều hành Windows, Microsoft Word,  Microsoft Excel.
 
2 03/12/2018 - 23/12/2018 Thi tự luận  
  Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 2) Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng. Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật, phương pháp tập luyện và thi đấu môn Bóng chuyền theo nội dung chương trình, giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện; Phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, giáo dục tính tự giác, tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật và đặc biệt là thói quen tập luyện TDTT thường xuyên trong sinh viên, góp phần cùng với Nhà trường đào tạo nên lớp người có ý chí, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, không bệnh tật phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 
2 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi thực hành  
4 Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê Nin Cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư  bản chủ nghĩa; Học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội.
 
5 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
5 Pháp luật đại cương Cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản của nhà nước và pháp luật nói chung, các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường giáo dục pháp luật ở mỗi cá nhân, công dân.
 
2 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
6 Thiết kế đa phương tiện Giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh; các yếu tố cơ bản trong dự án công nghệ đa phương tiện; làm quen, khai thác và thiết kế sản phẩm đa phương tiện trên một số phần mềm ứng dụng đồ họa: PhotoShop, VideoEditor, MP3Editor. 9 03/12/2018 - 23/12/2018 Thi tự luận  
7 Toán cao cấp 1 Giải được các dạng toán liên quan đến phép tính vi phân hàm 2 biến; chuỗi số, chuỗi hàm; phương trình vi phân; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; biết cách ứng dụng Toán học vào thực tiễn. 9 21/01/2019 18/05/2019 Thi tự luận  
8 Hệ điều hành Tổng quan hệ điều hành; nguyên tắc cơ bản xây dựng một hệ điều hành; quản lý bộ nhớ; cấu trúc chương trình; các chiến lược quản lý và phân phối bộ nhớ; quản lý tiến trình và processor; quản lý thiết bị ngoại vi và quản lý file. 2 21/01/2019-
18/05/2019
Thi tự luận  
9 Lập trình C++ Cấu trúc chương trình; biến, kiểu dữ liệu; hằng, toán tử; vào ra dữ liệu; các cấu trúc điều khiển và hàm; các kiểu dữ liệu có cấu trúc.
 
2 21/01/2019-
18/05/2019
Thi tự luận  
10 Lập trình Java Cấu trúc câu lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java; phương pháp xây dựng các cấu trúc dữ liệu trong Java, các cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng sẵn và cách sử dụng chúng; giới thiệu về lập trình tổng quát trong Java; giới thiệu phương pháp xây dựng ứng dụng desktop; ứng dụng mạng bằng Java; 2 21/01/2019-
18/05/2019
Thi tự luận  
11 Thiết kế đa phương tiện Giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh; các yếu tố cơ bản trong dự án công nghệ đa phương tiện; làm quen, khai thác và thiết kế sản phẩm đa phương tiện trên một số phần mềm ứng dụng đồ họa: PhotoShop, VideoEditor, MP3Editor 2 21/01/2019-
18/05/2019
Thi tự luận  
  Cao đẳng Công nghệ thông tin K43_ Khóa học 2017-2019  
1 Quản lý dự án Công nghệ thông tin Phương pháp quản lý dự án; kỹ năng vận hành và sử dụng phần mềm quản lý dự án, triển khai kiến thức, áp dụng trong dự án của mình. Sử dụng một số phần mềm Ants Project Management, Microsoft Project để quản lý dự án được dùng như sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng, cấu trúc phân rã công việc (WBS). 2 30/07/2018 - 18/11/2018 Thi tự luận  
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Các phương pháp kiến tạo các cấu trúc dữ liệu (CTDL); các phương pháp cài đặt các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT): danh sách, hàng đợi, ngăn xếp, cây tìm kiếm nhị phân, từ điển, hàng ưu tiên; các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm; cây; đồ thị và các thuật toán trên đồ thị.
 
 2 30/07/2018 - 18/11/2018  Thi tự luận  
3 Hệ điều hành Windows Server Cài đặt, cấu hình, quản trị người dùng, quản trị tài nguyên, quản trị các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows Server 2008. Vận dụng các kiến thức đã học để triển khai hệ thống mạng.
 
3 30/07/2018 - 18/11/2018 Thi máy  
4 Phát triển ứng dụng di động Phát triển ứng dụng trên nền tảng điện thoại di động, PDA, Smartphone có sẵn hoặc phần mềm giả định, mô hình; thiết kế và xây dựng được một ứng dụng đơn giản. Viết báo cáo thực tập bao gồm cả sản phẩm đã phát triển. 3 30/07/2018 - 18/11/2018 Thi máy  
  Đồ án chuyên ngành Công nghệ thông tin Xây dựng được một chương trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C#, Java trên Windows hoặc trên SmartPhone. Xây dựng được một Website sử dụng ngôn ngữ PHP hoặc các phần mềm mã nguồn mở. Viết được báo cáo tìm hiểu và xây dựng ứng dụng đã thực hiện được.
 
1 30/07/2018 - 18/11/2018 Bảo vệ  
5 Phát triển ứng dụng Windows Kiến thức cơ bản về .Net framework; kiến thức cơ bản về lập trình bằng ngôn ngữ Visual C#; xây dựng giao diện Windows; tiếp cận môi trường lập trình hướng đối tượng với môi trường Visual, phát triển ứng dụng Windows với các công cụ .Net; các kỹ thuật thiết kế giao diện, xử lý sự kiện bàn phím, chuột hiệu quả; lập trình truy xuất CSDL với ADO.NET, XML; kỹ thuật phát triển một ứng dụng độc lập. 4 30/07/2018 - 18/11/2018 Thi máy  
6 Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp + Cơ cấu và các hoạt động của xí nghiệp, doanh nghiệp;
      + Qui trình xây dựng phầm mềm, ngôn ngữ sử dụng để xây dựng sản phẩm và cấu hình của các thiết bị. Xây dựng được một sản phẩm theo qui trình, ngôn ngữ đã tìm hiểu.
        + Qui trình và chiến lược quảng bá sản phẩm phần mềm. Xây dụng chiến lược quảng bá cho một sản phẩm cụ thể.              
 
9 14/01/2019 - 07/04/2019 Doanh nghiệp đánh giá  
7 Thực tập tốt nghiệp + Đánh giá hoạt động của xí nghiệp, doanh nghiệp.
 + Xây dựng sản phẩm bằng ngôn ngữ Java, PHP, C# đáp ứng được các yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
 
9 14/01/2019 - 07/04/2019 Doanh nghiệp đánh giá  
XIV Cao đẳng Công nghệ thông tin K44_,Khóa 2018-2020  
1 Pháp luật đại cương   Trang bị :
+ Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật;
                + Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, Luật lao động, Luật dân sự, Luật hình sự 
20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
2 Nhập môn tin học   Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, bao gồm: nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học; kỹ năng sử dụng các chức năng thao tác cơ bản về: Hệ điều hành Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel; biết sử dụng Intenet, phòng chống và diệt Virút tin học. 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
3 Tiếng Anh cơ bản 1 Sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
 
3 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
4 Chính trị Giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
                Trên cơ sở đó giúp sinh viên tự ý thức trách nhiệm rèn luyện, học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2 20/08/2018 - 30/12/2018 Thi tự luận  
5 Phân tích thiết kế hệ thống với UML Xác định yêu cầu của hệ thống; cấu trúc yêu cầu hệ thống - Mô hình hoá tiến trình; cấu trúc yêu cầu hệ thống - mô hình hoá logic tiến trình; cấu trúc yêu cầu hệ thống - mô hình dữ liệu quan niệm; thiết kế giao diện và đối thoại; thiết kế mô hình dữ liệu logic; mô hình quan hệ; khái quát về thiết kế vật lý. các kiến thức về UML; sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin.
 
2 21/01/2019 - 26/05/2019 Thi tự luận  
6 Lập trình C++ Cấu trúc chương trình; biến, kiểu dữ liệu; hằng, toán tử;  vào ra dữ liệu; các cấu trúc điều khiển và hàm, các kiểu dữ liệu có cấu trúc. 2 21/01/2019 - 26/05/2019 Thi tự luận  
7 Lập trình Java Cấu trúc câu lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java; phương pháp xây dựng các cấu trúc dữ liệu trong Java, các cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng sẵn và cách sử dụng chúng; giới thiệu về lập trình tổng quát trong Java; giới thiệu phương pháp xây dựng ứng dụng desktop; ứng dụng mạng bằng Java; 2 21/01/2019 - 26/05/2019 Thi tự luận  
8 Cơ sở dữ liệu và MySQL Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, mô hình hướng đối tượng, mô hình phân cấp, mô hình mạng; thiết kế CSDL và tối ưu hóa câu hỏi.
        Tạo lập, khai thác quản trị cơ sở dữ liệu với công cụ PhpMyAdmin; vận dụng để thao tác dữ liệu và lập trình giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, các bài toán quản lý.
 
3 01/04/19-21/04/19 Thi máy  
9 Lắp ráp và cài đặt máy tính Kiểm tra các bộ phận và thiết bị, Lắp ráp phần cứng, cài đặt phần mềm hệ thống. Cài đặt phần mềm ứng dụng, lắp đặt các thiết bị Multimedia; Kiểm tra máy vi tính sau khi lắp hoàn thiện. 2 22/04/19-19/05/19 Thi máy  
10 Thiết kế Web Trang bị kỹ thuật thiết kế trang Web, lập trình Web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ PHP; Thiết kế trang website từ việc lập kế hoạch cho một website, kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn: xây dựng website của một tổ chức, xây dựng website thương mại điện tử, xây dựng Website quản lý, 3 11/03/19-31/03/19 Thi máy  
11 Thiết kế, xây dựng mạng LAN Trang bị cơ sở lý thuyết thiết kế, xây dựng mạng; Thiết kế theo mô hình các lớp mạng; Thiết kế, xây dựng và quản trị LAN 2 21/01/19-10/03/19 Thi máy  
XV Đại học CNKT Điện tử, Truyền thông_Khóa 10 (DHDTTCK10Z)  
1 Thông tin di động Trang bị cho sinh viên kiến thức về lý thuyết trải phổ và đa truy nhập; tổng quan về thông tin di động; các sơ đồ xử lý tín hiệu thoại đa phương tiện trong thông tin di động và dịch vụ trong các hệ thống thông tin di động; đặc điểm truyền dẫn ở thông tin di động; hệ thống thông tin di động tổ ong GSM; hệ thống thông tin di động tổ ong IS- 95 CDMA; hệ thống PHS GPRS và 3G UMTS; cơ sở mạng Cellular; cấu trúc và các kỹ thuật sử dụng trong mạng GSM; quy hoạch cell cho mạng GSM. Hệ thống thông tin di động CDMA. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
2 Tổ chức quy hoạch mạng viễn thông Trang bị cho sinh viên kiến thức về tổng quan về mạng viễn thông; cơ sở lý thuyết xây dựng mạng quản lý viễn thông; quy hoạch phát triển mạng viễn thông. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
3 Kỹ thuật chuyển mạch Trang bị cho sinh viên kiến thức về tổng đài kỹ thuật số và nguyên lý kết nối; kỹ thuật PCM và chuyển mạch số; hệ thống báo hiệu kênh chung số 7; Kỹ thuật chuyển mạch gói. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
4 Thông tin số Trang bị cho sinh viên kiến thức về công nghệ PCM, các tiêu chuẩn truyền dẫn (tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật và Mỹ); mã đường truyền; công nghệ PDH; tính toán tốc độ ghép kênh PDH; công nghệ SDH và xử lý con trỏ trong SDH. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
5 Thông tin quang Trang bị cho sinh viên kiến thức về bản chất của ánh sáng; nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang; cấu trúc của cáp  quang; các nguồn phát và thu quang;hệ thống thông tin quang COHERENT; công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng; ghép kênh quang theo tần số và ghép kênh quang theo thời gian; khuếch đại quang; chuyển mạch quang. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
6 Đồ án môn học 2 Trang bị cho sinh viên kiến thức về chuyên ngành điện tử viễn thông, những vấn đề chuyên sâu của kỹ thuật hoặc công nghệ (ví dụ: thiết kế hệ thống điều khiển số, thiết kế vi mạch, kỹ thuật điều chế tương tự hoặc số, xử lý tín hiệu, ...). Mỗi SV phải tự tìm tài liệu, tra cứu thông tin, độc lập làm việc để hoàn tất nhiệm vụ được giao. Với định hướng công nghệ, đồ án có thể yêu cầu SV tự thi công mạch điện. 1 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Vấn đáp  
7 Mạng thế hệ mới (NGN) Trang bị cho sinh viên kiến thức về tổ chức mạng viễn thông thế hệ mới, Các phần tử và chức năng các phần tử trong mạng thế hệ mới, Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN, Các công nghệ chuyển mạch áp dụng cho mạng thế hệ mới NGN, mạng thế hệ mới và công nghệ chuyển mạch mềm. 2 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
8 Thông tin vô tuyến Trang bị cho sinh viên kiến thức về lý thuyết về kênh vô tuyến: Mô hình truyền dẫn phân tập đa đường, hiệu ứng Doppler, mô hình kênh phụ thuộc tần số, thời gian, mô hình suy hao cua kênh, các mô hình toán học của kênh vô tuyến, các phương pháp phỏng tạo kênh vô tuyến. Dung lượng kênh vô tuyến, các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến và phương pháp lọc nhiễu. Các phương pháp cân bằng kênh. Quản lý tài nguyên vô tuyến. Các phương pháp điều chế trong thông tin vô tuyến bao gồm OFDM, CDMA, MC-CDMA. 2 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
9 Kỹ thuật truyền hình Trang bị cho sinh viên kiến thức về bản chất của ánh sáng, cơ sở kỹ thuật truyền hình; nguyên lý truyền hình màu, các hệ truyền hình màu và truyền hình số. 2 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
10 Chuyên đề TN 1 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên ngành điện tử viễn thông, những vấn đề chuyên sâu của kỹ thuật hoặc công nghệ. 3 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
11 Chuyên đề TN 2 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên ngành điện tử viễn thông, những vấn đề chuyên sâu của kỹ thuật hoặc công nghệ. 2 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
12 Đồ án tốt nghiệp Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên ngành điện tử viễn thông, đi vào những vấn đề chuyên sâu của kỹ thuật hoặc công nghệ. 5 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Vấn đáp  
13 Thực hành hệ thống viễn thông Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Thực hành thí nghiệm hệ thống anten và sóng, thông tin vi ba, thông tin vệ tinh, thông tin quang, hệ thống di động GSM, hệ thống VoIP, hệ thống PSTN, định vị vệ tinh, hệ thống truyền dữ liệu, hệ thống internet không dây 2 Từ 13/08/2018 đến 25/08/2018 Vấn đáp,
thực hành
 
14 Thực hành nâng cao Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Thiết kế lắp ráp một sản phẩm thực tế ( âm ly, mạch quảng  cáo, mạch nguồn,…) sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng, công nghiệp.. 2 Từ 27/08/2018 đến 08/09/2018  Vấn đáp,
thực hành
 
15 Thực hành PLD & ASIC Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Thiết kế các mạch điện tử số và các mạch điều khiển số bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng trên bord ASICII và các họ IC khả trình CPLD, FPGA của các nhà cung cấp Altera và Xilinx. 2 Từ 10/09/2018 đến 22/09/2018 Vấn đáp,
thực hành
 
16 Thực hành thiết bị đầu cuối thông tin Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Thực hành hệ thống thông tin di động; thiết bị Audio - Video; hệ thống điều khiển thiết bị thông minh, thực hành điện thoại cố định. 2 Từ 24/09/2018 đến 06/10/2018  Vấn đáp,
thực hành
 
17 Thực tập tốt nghiệp Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Tìm hiểu tổ chức, quy trình sản xuất ở một cơ sở thực tế; tham gia thực hiện các công đoạn sản xuất; tổng hợp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao (ở cơ sở ngoài trường hoặc trong trường) mang tính định hướng nghề nghiệp.. 3 Từ 01/04/2019 đến 20/04/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XVI Đại học CNKT Chế tạo máy_Khóa 10 (DHCTMCK10Z(CNC), CLCCTMK10Z)  
1 Kỹ thuật điện tử Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito lưỡng cực, tranzito trường JFET và MOSFET, thyristor; Khái niệm chung về mạch khuếch đại, chức năng và nguyên lý làm việc của các tầng khuếch đại dùng tranzito, vi mạch thuật toán và các tầng khuếch đại công suất; Cấu trúc và nguyên lý làm việc của các mạch chỉnh lưu không điều và có điều khiển (nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ, cầu và chỉnh lưu bội áp), mạch ổn áp và ổn dòng trong các bộ nguồn cung cấp nguồn. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
XVII Đại học CNKT Điện, Điện tử_Khóa 10 (DHDDTCK10Z(HTD), DHDDTCK10Z(HTD), DHDDTCK10B(DCN))  
1 Xử lý số tín hiệu Trang bị cho sinh viên kiến thức về biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục. 2 Từ 10/12/2018 đến 02/03/2019 Tự luận  
XVIII Đại học CNKT Điện tử, Truyền thông_Khóa 11 (DHDTTCK11Z)  
1 Anten và truyền sóng Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguồn bức xạ nguyên tố: lưỡng cực điện(từ), vòng điện(từ) nguyên tố, nguyên tố kết hợp, cặp lưỡng cực vuông góc. Các nguồn bức xạ thẳng, lý thuyết anten chấn tử. Ảnh hưởng tương hổ trong hệ thống an ten phức tạp. Các hệ thống bức xạ: hệ thống thẳng, phẳng. Lý thuyết bức xạ mặt. Lý thuyết tổng hợp anten. Phương pháp điều khiển đồ thị phương hướng, mở rộng dải tần, thu nhỏ kích thước, tạo trường phân cực quay của anten. Tiếp điện cho anten chấn tử dối xứng và Không đối xứng. Anten nhiêu chấn tử. Anten khe, gương, thấu kính, vi dải. Phân loại sóng. Truyền sóng trong moi trường đồng nhất dẫn điện hữu hạn, phân cực của sóng, sóng trong môi trường bất đẳng hướng. Khúc xạ và nhiễu xạ sóng điện từ. Truyền sóng trong tầm nhìn thẳng, phản xạ đất, phản xạ tầng điện ly, truyền sóng cự ly lớn. 3 Từ 30/07/2018 đến 17/11/2018 Tự luận  
2 Điện tử số Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở đại số Boole, các cổng logic; vi mạch số và cách thể hiện cổng logic; mạch tổ hợp; mạch tuần tự; bộ biến đổi ADC và DAC; bộ nhớ bán dẫn; giới thiệu các mạch điện tử số lập trình được; cách thiết kế cơ bản những mạch điện tử số thông dụng; thiết kế những mạch điện tử số tổ hợp ứng dụng trong thực tế. 3 Từ 30/07/2018 đến 17/11/2018 Tự luận  
3 Vi xử lý Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm cấu trúc của hệ vi xử lý; kiến trúc bộ vi xử lý Intel 8088; thiết kế hệ vi xử lý. 3 Từ 30/07/2018 đến 17/11/2018 Trắc nghiệm  
4 Điện tử thông tin Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính toán và phân tích các kiến thức về đáp ứng tần số cao của bộ khuếch đại thuật toán; mạch dao động; mạch trộn tần, điều chế, tách sóng; mạch nguồn cấp. 3 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Trắc nghiệm  
5 Thiết kế số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) Trang bị cho sinh viên kiến thức về các họ IC khả trình CPLD, FPGA; Giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL. Giới thiệu một số ngôn ngữ mô tả phần cứng  ABEL, Verilog và phân tích sâu ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL. 2 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Tự luận  
6 Hệ thống viễn thông Trang bị cho sinh viên kiến thức về các hệ thống viễn thông và truyền số liệu, giới thiệu tổng quát về hệ thống truyền thông, môi trường truyền thông (vô tuyến, cáp kim loại, cáp quang, kênh vi ba, vệ tinh, …) và các xử lý truyền thông, hệ thống truyền tương tự và hệ thống truyền số; các biện pháp mã hóa kênh, ghép - tách kênh. Ảnh hưởng của nhiễu môi trường và nhiễu xuyên kênh. 2 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Trắc nghiệm  
7 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng Trang bị cho sinh viên kiến thức về mạng truyền dữ liệu, các giao thức; mạng LAN; mạng chuyển mạch gói; mạng Internet; mạng Frame Relay; mạng ATM. 2 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Trắc nghiệm  
8 Xử lý số tín hiệu Trang bị cho sinh viên kiến thức về tín hiệu và hệ thống số, số hóa tín hiệu(ADC) và khôi phục tín hiệu (DAC). Khảo sát các phương pháp biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian rời rạc, miền tần số liên tục(DTFT), miền Z(ZT), miền tần số rời rạc(DFT). Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến các cấu trúc bộ lọc số khác nhau làm cơ sở thiết kế và thi công các bộ lọc số, các ứng dụng của lọc số trong truyền thông và điều khiển tự động. 3 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Tự luận  
9 Đồ án môn học 1 Trang bị cho sinh viên kiến thức về lý thuyết hoặc tính toán thực hành những vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành (điện tử tương tự, điện tử số, vi xử lý, ...). 1 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Vấn đáp  
10 Thực hành cảm biến Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Khảo sát, đo các thông số; tính toán và lắp ráp một số loại cảm biến thường được sử dụng trong dân dụng và công nghiệp. 2 Từ 03/09/2018 đến 15/09/2018 Vấn đáp,
thực hành
 
11 Thực hành điện tử công suất Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Chọn linh kiện điện tử công suất; Lắp mạch chỉnh lưu công suất; Lắp mạch biến đổi điện áp; Lắp mạch nghịch lưu và biến tần. 2 Từ 17/09/2018 đến 29/09/2018  Vấn đáp,
thực hành
 
12 Thực hành vi xử lý Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Phân loại các họ vi xử lý; Sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho vi xử lý; Thiết kế, lập trình và mô phỏng ứng dụng cơ bản của vi xử lý; 2 Từ 15/04/2019 đến 27/04/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
13 Thực hành kỹ thuật viễn thông cơ sở Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Khảo sát hệ thống phát/thu tín hiệu AM/FM; khảo sát các thiết bị điều chế xung và điều chế số; khảo sát các thiết bị ghép kênh, chuyển mạch và truyền PCM; khảo sát các thiết bị xử lý tín hiệu, truyền thông cơ sở; khảo sát tổng đài điện thoại và máy điện thoại. 2 Từ 29/04/2019 đến 11/05/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XIX Đại học CNKT Tự động hóa_Khóa 11 (DHTDHCK11Z)  
1 TH kỹ thuật biến đổi Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Chọn linh kiện điện tử công suất; Lắp mạch biến đổi AC -> DC; Lắp mạch biến đổi DC -> AC; Lắp mạch biến đổi AC -> AC;Lắp mạch biến đổi DC -> DC. 2 Từ 11/02/2019 đến 23/02/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
2 TH kỹ thuật biến đổi Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Chọn linh kiện điện tử công suất; Lắp mạch biến đổi AC -> DC; Lắp mạch biến đổi DC -> AC; Lắp mạch biến đổi AC ->AC;Lắp mạch biến đổi DC ->DC. 2 Từ 04/03/2019 đến 16/03/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XX Đại học CNKT Điện, Điện tử_Khóa 11 (DHDDTCK11Z(DCN), DHDDTCK11Z(HTD), CLCDDTK11Z)  
1 Kỹ thuật truyền số liệu Trang bị cho sinh viên kiến thức về mạng truyền dữ liệu, các giao thức; mạng LAN; mạng chuyển mạch gói; mạng Internet; mạng Frame Relay; mạng ATM. 2 Từ 24/12/2018 đến 04/05/2019 Trắc nghiệm  
XXI Đại học CNKT Điện tử, Truyền thông_Khóa 12 (DHDTTCK12Z)  
1 Trường điện từ Trang bị cho sinh viên kiến thức về khái niệm và phương trình cơ bản của Trường điện từ; trường điện tĩnh. Trường điện từ dừng; trường điện từ biến thiên; bức xạ điện từ. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
2 Đo lường điện tử Trang bị cho sinh viên kiến thức về khái niệm đo lường, đo điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, hệ số hỗ cảm, công suất tín hiệu; dao động ký analog và số; máy phân tích tín hiệu; các thiết bị đo analog, chỉ thị số và máy phát tín hiệu. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
3 Kỹ thuật điện 1 Trang bị cho sinh viên kiến thức về mạch điện; cách tính toán mạch điện; nguyên lý cấu tạo, tính năng, ứng dụng các loại máy điện cơ bản; khái quát về đo lường các đại lượng điện; khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
4 Điện tử tương tự Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính toán và phân tích các đặc tuyến của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ và mô hình tuyến tính của transistor, FET; mạch khuếch đại liên tầng; mạch khuếch đại có hồi tiếp; mạch khuếch đại vi sai và mạch khuếch đại tín hiệu lớn; mạch khuếch đại công suất hoạt động ở tần số thấp; mạch khuếch đại công suất hoạt động ở tần số cao. 3 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
5 Nguyên lý truyền thông Trang bị cho sinh viên kiến thức về khái niệm xác suất, giả thiết ngẩu nhiên, thông tin, lượng tin, mã hiệu. Cơ sở về tín hiệu và hệ thống thông tin số, các nguyên lý và cấu trúc của hệ thống thông tin bao gồm mã hóa nguồn, truyền tín hiệu băng gốc, nguyên lý điều chế và giải điều chế, tách tín hiệu. Cấu trúc bộ thu tối ưu cho kênh có nhiễu cộng AWGN. 3 Từ 17/12/2018 đến 13/04/2019 Trắc nghiệm  
6 Thực hành mạch điện tử Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV:Khảo sát, đo các thông số; tính toán và lắp ráp các mạch điện tử tương tự; mạch tạo xung; mạch điện tử số. 3 Từ 27/08/2018 đến 15/09/2018  Vấn đáp,
thực hành
 
7 Thực hành công nghệ điện tử Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử; Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử tương tự; Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử số; Thiết kế mạch in, gia công, lắp ráp mạch điện tử ứng dụng. 2 Từ 11/03/2019 đến 23/03/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
8 Thực hành điện tử công suất Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Chọn linh kiện điện tử công suất; Lắp mạch chỉnh lưu công suất; Lắp mạch biến đổi điện áp; Lắp mạch nghịch lưu và biến tần. 2 Từ 25/03/2019 đến 06/04/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XXII Đại học CNKT Điện, Điện tử_Khóa 12 (DHDDTCK12A, DHDDTCK12B, DHDDTCK12C)  
1 Điện tử tương tự và số Trang bị cho sinh viên kiến thức về Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito lưỡng cực, tranzito trường JFET và MOSFET, tiristơ; Khái niệm chung về mạch khuếch đại, chức năng và nguyên lý làm việc của các tầng khuếch đại dùng tranzito, vi mạch thuật toán và các tầng khuếch đại công suất; Khái niệm về tín hiệu xung, chế độ khóa, các mạch tạo xung vuông và tạo xung tam giác dùng tranzito và khuếch đại thuật toán; Khái niệm về hệ đếm, mã, các cổng logic cơ bản, đại số logic; các phương pháp biểu thị hàm logic và các phương pháp tối thiểu hàm logic; Khái niệm chung về mạch logic tổ hợp như bộ mã hóa, bộ giải mã, bộ so sánh, bộ cộng; Khái niệm về Flip flop, bộ đếm; các loại FF; bộ đếm đồng bộ và không đồng bộ; thiết kế bộ đếm; Các bộ chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự. 3 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
XXIII Đại học CNKT Tự động hóa_Khóa 12 (DHTDHCK12Z)  
1 Điện tử tương tự và số Trang bị cho sinh viên kiến thức về Cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito lưỡng cực, tranzito trường JFET và MOSFET, tiristơ; Khái niệm chung về mạch khuếch đại, chức năng và nguyên lý làm việc của các tầng khuếch đại dùng tranzito, vi mạch thuật toán và các tầng khuếch đại công suất; Khái niệm về tín hiệu xung, chế độ khóa, các mạch tạo xung vuông và tạo xung tam giác dùng tranzito và khuếch đại thuật toán; Khái niệm về hệ đếm, mã, các cổng logic cơ bản, đại số logic; các phương pháp biểu thị hàm logic và các phương pháp tối thiểu hàm logic; Khái niệm chung về mạch logic tổ hợp như bộ mã hóa, bộ giải mã, bộ so sánh, bộ cộng; Khái niệm về Flip flop, bộ đếm; các loại FF; bộ đếm đồng bộ và không đồng bộ; thiết kế bộ đếm; Các bộ chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự. 3 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
2 Xử lý số tín hiệu Trang bị cho sinh viên kiến thức về biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Tự luận  
3 Vi xử lý Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm cấu trúc của hệ vi xử lý; kiến trúc bộ vi xử lý Intel 8088; thiết kế hệ vi xử lý. 2 Từ 17/12/2018 đến 13/04/2019 Trắc nghiệm  
XXIV Đại học CNKT Ô tô_Khóa 12 (DHOTOCK12A, DHOTOCK12B, DHOTOCK12C)  
1 Kỹ thuật điện tử Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito lưỡng cực, tranzito trường JFET và MOSFET, thyristor; Khái niệm chung về mạch khuếch đại, chức năng và nguyên lý làm việc của các tầng khuếch đại dùng tranzito, vi mạch thuật toán và các tầng khuếch đại công suất; Cấu trúc và nguyên lý làm việc của các mạch chỉnh lưu không điều và có điều khiển (nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ, cầu và chỉnh lưu bội áp), mạch ổn áp và ổn dòng trong các bộ nguồn cung cấp nguồn. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
2 Vi xử lý ứng dụng Trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ vi xử lý và vi điều khiển, bao gồm đặc điểm cấu trúc của hệ vi xử lý và vi điều khiển, kiến trúc bộ vi điều khiển AVR; Thiết kế hệ vi điều khiển giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. 2 Từ 17/12/2018 đến 13/04/2019 Tự luận  
 XXV Đại học CNKT Cơ khí_Khóa 12 (DHKCKCK12Z)  
1 Kỹ thuật điện tử Trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý làm việc của các linh kiện bán dẫn: điốt, tranzito lưỡng cực, tranzito trường JFET và MOSFET, thyristor; Khái niệm chung về mạch khuếch đại, chức năng và nguyên lý làm việc của các tầng khuếch đại dùng tranzito, vi mạch thuật toán và các tầng khuếch đại công suất; Cấu trúc và nguyên lý làm việc của các mạch chỉnh lưu không điều và có điều khiển (nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ, cầu và chỉnh lưu bội áp), mạch ổn áp và ổn dòng trong các bộ nguồn cung cấp nguồn. 2 Từ 30/07/2018 đến 10/11/2018 Trắc nghiệm  
XXVI Đại học CNKT Công nghệ thông tin_Khóa 12 (DHCTTCK12Z)  
1 Thực hành điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 13/08/2018 đến 25/08/2018 Vấn đáp,
thực hành
 
2 Thực hành điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo trong xưởng điện tử; nhận dạng, kiểm tra phẩm chất các linh kiện điện tử; kỹ thuật hàn thiếc; lắp ráp mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 10/09/2018 đến 22/09/2018  Vấn đáp,
thực hành
 
XXVII Đại học CNKT Điện tử, Viễn thông_Khóa 13 (DHDTVCK13Z)  
1 Giải tích mạch điện Trang bị cho sinh viên kiến thức về các khái niệm cơ bản về mạch điện; Các phương pháp phân tích mạch điện cơ bản; Các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính; Các hệ phương trình đặc tính của bốn cực; Các cách nối ghép của bốn cực tuyến tính tương hỗ; Mạch lọc tần số và các tính chất của mạch lọc tần số. 2 Từ 21/01/2019 đến 18/05/2019 Tự luận  
2 Điện tử tương tự Trang bị cho sinh viên kiến thức về các đặc tính và tham số cơ bản của tranzito lưỡng cực và tranzito trường; Hồi tiếp và ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các tính chất của bộ khuếch đại; Mạch cung cấp và ổn định chế độ công tác của các tầng khuếch đại dùng tranzito lưỡng cực và tranzito trường; Các tầng khuếch đại công suất đơn và đẩy kéo; Các mạch khuếch đại dùng khuếch đại thuật toán như: mạch khuếch đại đảo, không đảo, mạch cộng, mạch trừ, mạch vi phân, tích phân, mạch PI và PID, mạch khuếch đại loga, đối loga, mạch nhân và mạch chia. 2 Từ 21/01/2019 đến 18/05/2019 Tự luận  
3 Điện tử Số Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở đại số logic; Các phương pháp biểu thị và tối thiểu hàm logic; Các mạch logic tổ hợp; Cấu trúc, nguyên lý của các phần tử nhớ cơ bản; phương pháp phân tích, thiết kế mạch dãy. 2 Từ 21/01/2019 đến 18/05/2019 Tự luận  
4 Nguyên lý truyền thông Trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở về tín hiệu và hệ thống thông tin số, các nguyên lý và cấu trúc của hệ thống thông tin; Kỹ thuật điều chế và giải điều chế số, kỹ thuật điều chế và giải điều chế tương tự. 2 Từ 21/01/2019 đến 18/05/2019 Tự luận  
5 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 18/02/2019 đến 09/03/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XXVIII Đại học CNKT Điện – Điện tử_Khóa 13 (DHDDTCK13A, DHDDTCK13B, DHDDTCK13C)  
1 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 18/02/2019 đến 09/03/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
2 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 25/02/2019 đến 16/03/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
3 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 25/03/2019 đến 13/04/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
4 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 08/04/2019 đến 27/04/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
5 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 29/04/2019 đến 18/05/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XXIX Đại học CNKT Tự động hóa_Khóa 13 (DHTDHCK13A, DHTDHCK13B)  
1 Lắp mạch điện tử cơ bản Trang bị kiến thức, kỹ năng cho SV: Sử dụng các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 29/04/2019 đến 18/05/2019  Vấn đáp,
thực hành
 
XXX Đại học CNKT Công nghệ thông tin_Khóa 13 (DHCTTCK13Z)  
1 Điện tử cơ bản Trang bị cho sinh viên kiến thức về các linh kiện điện tử như điốt, tranzito, tiristo… và các mạch điện tử cơ bản như mạch khuếch đại dùng tranzito và mạch khuếch đại thuật toán; Sử dụng được các dụng cụ đo, thiết bị đo lường điện tử; Xác định trị số, cực tính linh kiện điện tử; Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản. 2 Từ 21/01/2019 đến 18/05/2019 Tự luận  
XXXI Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử 10 (DCN)  
 1.  
Điều khiển máy điện
 
Phân tích được đối tượng điều khiển là các máy điện sử dụng trong công nghiệp. Nắm được các nguyên tắc khi điều khiển máy điện. Thiết kế và Phân tích các mạch điều khiển máy điện ở các chế độ khởi động và hãm sử dụng các phần tử tiếp điểm và không tiếp điểm. Có khả năng Phân tích các mạch điều khiển tự động điều chỉnh theo các chỉ tiêu chất lượng tĩnh và động theo các tín hiệu điều khiển khác nhau. Biết cách sử dụng một số bộ điều khiển thường gặp trong thực tế để điều khiển máy điện, nguồn điện như khởi động mềm, biến tần, ATS, UPS, … Nắm được các cách ổn định và điều chỉnh thông số của máy điện 2 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Điều khiển quá trình
 
Hiểu được các nguyên lý điều khiển quá trình, cấu trúc và đặc tính các thành phần hệ thống điều khiển quá trình. 3 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Đồ án Trang bị điện Sinh viên phải vận dụng các kiến thức đã học về điện tử công suất, điều khiển tự động,  truyền động điện, máy điện để tính toán công suất và thiết kế hệ thống trang bị điện cho các máy sản xuất có trong chương trình. Mỗi đồ án phải giải quyết trọn vẹn một vấn đề, có tính khả thi cao.
 
1 30/7/2018 – 17/11/2018 Bảo vệ đồ án  
 1.  
Máy điện đặc biệt
 
Nắm được kiến thức về các loại máy điện đặc biệt và ứng dụng của nó vào thực tiễn công nghiệp điện hiện nay. 2 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng (+BTL) Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng, áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật; trang bị các kỹ năng về mô phỏng, thiết kế và ứng dụng phần mềm mô phỏng Matlab. 2 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Trang bị điện Hiểu và Phân tích được công nghệ của các máy công nghiệp. Phân tích được các mạch điện trong máy công nghiệp.ển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 3 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Chuyên đề TN 1
 
Có các kiến thức tổng hợp về hệ thống cung cấp điện, Trang bị điện .....thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Điện công nghiệp.
Có khả năng tính toán và tổng hợp các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi Điện công nghiệp
2 10/12/2018 -
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
 1.  
Chuyên đề TN 2
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên:
Có các kiến thức tổng hợp về hệ thống cung cấp điện, Trang bị điện, máy điện .....thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Điện công nghiệp.
Có khả năng tính toán và tổng hợp các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi Điện công nghiệp
3 10/12/2018 -
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
 1.  
Lập trình PLC cơ bản (10A) Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. 5 Lớp A
14/01/2019
-
02/03/2019
;
Lớp B
15/04/2019
 •  
18/5/2019;
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
10 Thực hành lắp đặt mạch máy nâng cao Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt các mạch điện máy công nghiệp 2 13/8 - 25/8
& 10/9 - 22/9 &08/10 - 20/10/2018; 13/8 - 25/8 & 24/9 - 06/10 & 29/10 - 10/11/2018
Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
  Thực hành vi điều khiển Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình Vi điều khiển 2 27/8 - 08/9 & 24/9 - 06/10& 22/10 - 03/11/2018; 24/9 - 06/10 & 08/10 - 20/10& 05/11 - 17/11/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXII Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử 10 (HTD)  
1 Đồ án thiết kế hệ thống điện
 
Giúp sinh viên nắm các kiến thức cơ bản và trình tự thiết kế hệ thống điện đơn giản.Sinh viên biết thu tập và phân tích dữ liệu ban đầu, đề ra các phương án nối dây, so sánh kinh tế - kỹ thuật để chọn phương án nối dây hợp lý. 1 30/7/2018 – 17/11/2018  Bảo vệ đồ án  
2 Giải tích mạng và mô phỏng trên máy tính Mô hình hóa hệ thống điện thành các phần tử trong sơ đồ mạch điện.
- Nắm được các phương pháp số giải tích mạng điện.
- Tính toán chế độ xác lập bằng các chương trình máy tính.
- Tính toán chế độ ngắn mạch bằng các chương trình máy tính.
- Nắm vững trình tự Mô phỏng chế độ xác lập cũng như  chế độ quá độ của hệ thống điện bằng phần mềm Matlab và có kiến thức cơ bản về các phần mềm Mô phỏng khác như : Orcad, ETAP.
2 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
3 Kỹ thuật cao áp (+BTL) - Hiểu được nguồn gốc, nguyên nhân, diễn biến và tác hại của quá điện áp trong Hệ thống điện.
- Ngăn ngừa và hạn chế tác hại của quá điện áp.
- Tính toán xác định các quá trình bảo vệ chống sét đối với trang thiết bị điện.
 -  Có thái độ nghiêm túc, tích cực và hoàn thành các yêu cầu để ra của môn học trong các điều kiện mà môn học cung cấp.
3 30/7/2018 – 17/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Mạng lưới điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các mạng lưới điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường. Giới thiệu chung về mạng lưới điện; tham số các phần tử trong mạng điên; tính toán chế độ xác lập của mạng điện; giải tích mạng điện; chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế; các phương pháp tính toán ngắn mạch đối xứng và không đối xứng; cân bằng và dự trữ công suất trong hệ thống điện; điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện; tối ưu hoá chế độ làm việc của mạng lưới điện 3 30/7/2018
– 17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
5 Ngắn mạch trong hệ thống điện
 
Trình bày được khái niệm chung và các định nghĩa cơ bản về ngắn mạch trong hệ thống điện
- Mô tả được nguyên nhân, hậu quả của ngắn mạch và mục đích tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện
- Nắm được các phương pháp tính toán ngắn mạch đối xứng và không đối xứng trong hệ thống điện 
- Nắm được các phương pháp phân tích quá trình quá độ trong máy điện
2 30/7/2018
– 17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Phần điện trong nhà máy điện và TBA
 
Nắm vững kiến thức cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp, quy hoặch mạng điện để tính toán thiết kế, vận hành và kiểm tra chế độ làm việc của các phần tử, sơ đồ nối điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Các thao tác nguồn điện và các thiết bị điện, khí cụ điện trong các sơ đồ phân phối điện. 2 30/7/2018
– 17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
7 Quy hoạch và phát triển hệ thống điện
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
- Nắm được những cơ sở chung về quy hoạch hệ thống điện.
- Nắm được các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
- Nắm được các phương pháp quy hoạch nguồn điện, quy hoạch lưới điện, quy hoạch mạng điện địa phương
2 30/7/2018
 – 17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
8 Chuyên đề TN 1
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên:
Có các kiến thức tổng hợp về hệ thống điện như Mạng lưới điện, Nhà máy điện, Bảo vệ Rơle....thuộc các lĩnh vực về hướng Hệ thống điện.
Có khả năng tính toán và tổng hợp các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi hệ thống điện
2 10/12/2018 -
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
9 Chuyên đề TN 2 - ĐH ĐĐT(218)
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên:
Có các kiến thức tổng hợp về hệ thống điện như Mạng lưới điện, Nhà máy điện, Bảo vệ Rơle....thuộc các lĩnh vực về hướng Hệ thống điện.
Có khả năng tính toán và tổng hợp các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi hệ thống điện
3 10/12/2018 -
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
10 Thực tập nhận thức vận hành NMĐ và TBA Trang bị kiến thức về vận hành NMĐ và TBA 1 17/9/2019
 -
 29/9/2018
Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
11 Thí nghiệm cao áp Trang bị kiến thức về mạng điện cao áp 2 07/012019
 - 19/01/2019
Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
             
XXXII Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử K11 (DCN)  
1 Cung cấp điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 3 30/7/2018

24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Điều khiển lập trình PLC (+BTL)
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 2 30/7/2018

24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
3 Khí cụ điện
 
- Hiểu, giải thích được các hiện tượng thường xuất hiện trong khí cụ điện nói riêng và các thiết bị điện nói chung.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc; đọc, nhận dạng được được ký hiệu, các thông số trên vỏ khí cụ điện.
- Biết cách tính chọn được khí cụ điện phù hợp, ứng dụng vào thực tế công nghiệp điện
2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Nắm vững bản chất các phần nhiệt động kỹ thuật, định luật nhiệt động I,II. Chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình nhiệt điện, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Các quá trình truyền nhiệt, quy luật trao đổi nhiệt giữa các vật.
 Có kỹ năng thực hiện các bài tập thí nghiệm thành thạo, tính toán thiết kế được các chu trình máy lạnh.
Có thái độ nghiêm túc, tích cực và hoàn thành các yêu cầu để ra của môn học trong các điều kiện mà môn học cung cấp
2 30/7/2018
–24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
5 Lý thuyết điều khiển tự động 1 Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 3 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
 
Học xong học phần này học sinh có khả năng:
- Hiểu được nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle .
- Ứng dụng để thực hiện bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như: Đường dây truyền tải, máy biến áp, máy phát, động cơ điện cao áp.
- Thực hiện các quá trình tự động hoá trong hệ thống điện như: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
7 Đồ án Cung cấp điện Đồ án môn học giúp sinh viên biết xác định phụ tải tính toán, phân nhóm phụ tải, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối; Biết lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng; Lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn.
- Biết xác định phụ tải tính toán, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối.
- Có khả năng lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng.
- Có thể lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn
1 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Bảo vệ đồ án  
8 Hệ thống thông tin công nghiệp Có kiến thức về một hệ thống thông tin công nghiệp, cấu trúc và các thành phần cấu thành mạng truyền thông công nghiệp.  Phân tích và thiết kế được một thống chức năng và hệ thống HTC tổng hợp. Vận dụng kết nối máy tính để thu thập dữ liệu, điều khiển trong các hệ thống. 2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
9 Kỹ thuật biến đổi (+TN)
 
Có kiến thức về các phần tử bán dẫn công suất cơ bản. Phân tích và thiết kế được các bộ biến đổi điện tử công suất AC-DC;  AC-AC; DC-DC; DC-AC. Thực hiện tốt các bài tập thí nghiệm. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm học tập, hoàn thành tốt các yêu cầu của học phần trong các điều kiện mà học phần cung cấp và điều kiện thực tế. 3 24/12/2018
-
11/5/2019
 
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
10 Rơle số và ứng dụng
 
Học xong môn học này sinh viên có khả năng:
- Hiểu được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản bảo vệ rơle
- Tính toán được các thông số cài đặt cho bảo vệ rơle
- Ứng dụng rơle số bảo vệ cho các đối tượng cụ thể như đường dây, máy biến áp, động cơ điện và nguồn cung cấp
3 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
11 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén 2 24/9/2019
 - 20/10/2018
Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
12 Thực hành đo lường và cảm biến Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện đo lường và cảm biến 2 27/8 - 08/9 & 22/10 - 03/11/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
13 Thực hành cung cấp điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt và vận hành mạch điện cung cấp điện 2 14/01 - 26/01&11/02-23/02&04/3-16/3/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
14 Thực hành kiểm nghiệm Máy điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng kiểm nghiệm máy điện 2 07/01-19/01&11/3-23/3&29/4-11/5/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
15 Thực hành PLC Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình PLC 2 07/01-19/01&08/4-20/4&29/4-11/5/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXIV Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử K11 (CLC)  
 1.  
Cung cấp điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 3 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Điều khiển lập trình PLC (+BTL)
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Khí cụ điện
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm được:
- Hiểu, giải thích được các hiện tượng thường xuất hiện trong khí cụ điện nói riêng và các thiết bị điện nói chung.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc; đọc, nhận dạng được được ký hiệu, các thông số trên vỏ khí cụ điện.
- Biết cách tính chọn được khí cụ điện phù hợp, ứng dụng vào thực tế công nghiệp điện
2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạch điện, chác tính toán, nguyên lý cấu tạo, tính năng, ứng dụng các loại máy điện cơ bản; khái quát về đo lường các đại lượng điện; Khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về mạch điện.
- Hiểu được nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản.
- Sử dụng được các đồng hồ để đo các đại lượng điện.
- Biết lắp đặt được các khí cụ điện thông thường trong sản xuất và đời sống
2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết điều khiển tự động 1
 
Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 3 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng (+BTL) Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng, áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật; trang bị các kỹ năng về mô phỏng, thiết kế và ứng dụng phần mềm mô phỏng Matlab. 2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
 
Học xong học phần này học sinh có khả năng:
- Hiểu được nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle .
- Ứng dụng để thực hiện bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như: Đường dây truyền tải, máy biến áp, máy phát, động cơ điện cao áp.
- Thực hiện các quá trình tự động hoá trong hệ thống điện như: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Đồ án Cung cấp điện Đồ án môn học giúp sinh viên biết xác định phụ tải tính toán, phân nhóm phụ tải, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối; Biết lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng; Lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn.
- Biết xác định phụ tải tính toán, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối.
- Có khả năng lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng.
- Có thể lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn
1 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Bảo vệ đồ án  
 1.  
Hệ thống thông tin công nghiệp Có kiến thức về một hệ thống thông tin công nghiệp, cấu trúc và các thành phần cấu thành mạng truyền thông công nghiệp.  Phân tích và thiết kế được một thống chức năng và hệ thống HTC tổng hợp. Vận dụng kết nối máy tính để thu thập dữ liệu, điều khiển trong các hệ thống. 2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật biến đổi (+TN) Có kiến thức về các phần tử bán dẫn công suất cơ bản. Phân tích và thiết kế được các bộ biến đổi điện tử công suất AC-DC;  AC-AC; DC-DC; DC-AC. Thực hiện tốt các bài tập thí nghiệm. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm học tập, hoàn thành tốt các yêu cầu của học phần trong các điều kiện mà học phần cung cấp và điều kiện thực tế. 3 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Truyền động điện tự động (+BTL) Hiểu được cấu trúc các hệ truyền động. Thành lập được mô hình toán cho các cơ cấu chấp hành và các hệ truyền động điển hình trong công nghiệp. Thiết kế được các bộ điều khiển theo yêu cầu công nghệ của hệ truyền động. 3 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
12 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén  2 13/8 - 25/8/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
13 Thực hành quấn động cơ  Hình thành và rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ điện 2 03/9 - 15/9/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
14 Thực hành PLC Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình PLC 2 31/12/2018-12/01/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
15 Thực hành vi điều khiển Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình Vi điều khiển 2 25/02-09/3/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXV Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử K11(HTD)  
1 Cung cấp điện Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 3 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Điều khiển lập trình PLC (+BTL) Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
3 Khí cụ điện
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm được:
- Hiểu, giải thích được các hiện tượng thường xuất hiện trong khí cụ điện nói riêng và các thiết bị điện nói chung.
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc; đọc, nhận dạng được được ký hiệu, các thông số trên vỏ khí cụ điện.
- Biết cách tính chọn được khí cụ điện phù hợp, ứng dụng vào thực tế công nghiệp điện
2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Sau khi học xong học phần này sinh viên:
Nắm vững bản chất các phần nhiệt động kỹ thuật, định luật nhiệt động I,II. Chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình nhiệt điện, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Các quá trình truyền nhiệt, quy luật trao đổi nhiệt giữa các vật.
 Có kỹ năng thực hiện các bài tập thí nghiệm thành thạo, tính toán thiết kế được các chu trình máy lạnh.
Có thái độ nghiêm túc, tích cực và hoàn thành các yêu cầu để ra của môn học trong các điều kiện mà môn học cung cấp
2 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
5 Lý thuyết điều khiển tự động 1
 
Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 3 30/7/2018 –24/11/2018 Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
 
Học xong học phần này học sinh có khả năng:
- Hiểu được nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle .
- Ứng dụng để thực hiện bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như: Đường dây truyền tải, máy biến áp, máy phát, động cơ điện cao áp.
- Thực hiện các quá trình tự động hoá trong hệ thống điện như: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
7 Đồ án Cung cấp điện Đồ án môn học giúp sinh viên biết xác định phụ tải tính toán, phân nhóm phụ tải, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối; Biết lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng; Lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn.
- Biết xác định phụ tải tính toán, vạch phương án đi dây, lựa chọn dây dẫn, thiết bị hạ áp, tủ động lực và phân phối.
- Có khả năng lựa chọn và phân bố nguồn sáng, tính toán chiếu sáng và kiểm tra độ rọi, tính toán và lưạ chọn tiết diện dây dẫn mạng chiếu sáng.
- Có thể lập bản dự toán - giá thành cho phương án thiết kế được lựa chọn
1 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Bảo vệ đồ án  
8 Hệ thống thông tin công nghiệp
 
Có kiến thức về một hệ thống thông tin công nghiệp, cấu trúc và các thành phần cấu thành mạng truyền thông công nghiệp.  Phân tích và thiết kế được một thống chức năng và hệ thống HTC tổng hợp. Vận dụng kết nối máy tính để thu thập dữ liệu, điều khiển trong các hệ thống. 2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
9 Kỹ thuật biến đổi (+TN) Có kiến thức về các phần tử bán dẫn công suất cơ bản. Phân tích và thiết kế được các bộ biến đổi điện tử công suất AC-DC;  AC-AC; DC-DC; DC-AC. Thực hiện tốt các bài tập thí nghiệm. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm học tập, hoàn thành tốt các yêu cầu của học phần trong các điều kiện mà học phần cung cấp và điều kiện thực tế. 3 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
10 Rơle số và ứng dụng
 
Học xong môn học này sinh viên có khả năng:
- Hiểu được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản bảo vệ rơle
- Tính toán được các thông số cài đặt cho bảo vệ rơle
- Ứng dụng rơle số bảo vệ cho các đối tượng cụ thể như đường dây, máy biến áp, động cơ điện và nguồn cung cấp
2 24/12/2018
-
11/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
11 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén  2 13/8 - 25/8 & 10/9 - 22/9 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
12 Thực hành đo lường và cảm biến  Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện đo lường và cảm biến  2 27/8 - 08/9 & 24/9 - 06/10/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
13 Thực hành cung cấp điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt và vận hành mạch điện cung cấp điện 2 14/01 - 26/01&11/02-23/02&04/3-16/3/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
14 Thực hành kiểm nghiệm Máy điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng kiểm nghiệm máy điện 2 18/2-02/3/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
15 Thực hành PLC Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình PLC 2 31/12/2018 - 19/01/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXVI Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử K12  
 1.  
Kỹ thuật an toàn điện
 
- Nắm được những cơ sở chung về bảo vệ tránh tai nạn do dòng điện gây ra.
- Thiết kế được hệ thống đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Vận dụng được những biện pháp kỹ thuật phòng ngừa tai nạn nguy hiểm do điện giật; những biện pháp bảo vệ chống sự xâm nhập của điện áp cao sang điện áp thấp; những vấn đề về ảnh hưởng của trường điện từ ở tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện.
- Biết phương pháp sơ cấp cứu người bị điện giật
2 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết mạch điện - điện tử 2 (+BTL)
 
- Trình bày được cấu trúc, tính chất, cách phân loại mạch điện phi tuyến, mạch từ và trạng thái quá độ trong mạch điện, nội dung các phương pháp phân tích mạch.
- Giải các bài toán điện phi tuyến, mạch từ và quá độ khi biết cấu trúc của mạch với thời gian phù hợp và kết quả chính xác
2 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Máy điện (+TN + BTL) - Kiến thức cơ bản về khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng của các loại máy điện thông dụng trên thực tế.
- Nguyên tắc xác định tổn hao, xây dựng các đường đặc tính của các loại máy điện
3 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Trường điện từ
 
- Hiểu được các khái niệm, các phương trình mô tả trường điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng, biến thiên.
- Nắm được một số hiện tượng điện từ trong thiết bị điện.
- Hiểu được những khái niệm về sóng điện từ và hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian
2 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Cơ sở truyền động điện (+BTL+TN)
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 3 17/12/2018
-
20/4/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật đo lường và thiết bị đo Nắm được cơ sở lý thuyết của kỹ thuật Đo lường, biết gia công kết quả đo. Nắm được các phương pháp đo và thiết bị đo các đại lượng điện và từ đó có thể lựa chọn phương pháp đo khi cần thiết 3 17/12/2018
-
20/4/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật vi điều khiển Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động của một hệ vi xử lý. Hiểu được vấu trúc của họ vi điều khiển MCS-51. Đủ kiến thức để thiết kế phần cứng cho các ứng dụng dựa trên vi điều khiển 8051, sử dụng thành thạo tập lệnh, lập trình và biên dịch chương trình. Viết được những chương trình cụ thể về các hệ thống điều khiển ứng dụng trong thực tế. Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống, khả năng tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, khả năng lựa chọn và quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa 3 17/12/2018
-
20/4/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
8 Thực hành mạch máy cơ bản Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch máy cơ bản 2 13/8 - 8/9 /2018; 27/8 - 08/9 & 10/9 - 22/9 /2018; 10/9 - 22/9 & 08/10 - 20/10 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
9 Thực hành quấn động cơ Hình thành và rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ điện  2 31/12/2018-12/01&14/01-26/01&18/02-23/02/2019; 31/12/2018-12/01&14/01-26/01&18/02-23/02/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
10 Thực hành kiểm nghiệm Máy điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng kiểm nghiệm máy điện  2 25/02-09/3&25/3-06/4&08/4-20/4/2019; 04/3-16/3&18/3-30/3&01/4-13/4/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXVII Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử K13  
1 Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm)(218)_01/DHDDTCK13C
(A3.310)
Nắm được các kiến thức cơ bản để giải tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.  Có kỹ năng thực hiện các bài tập thí nghiệm thành thạo, tính toán mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập. 2 21/01/2019
-
25/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện Hình thành năng lực sử dụng các dụng cụ đồ nghề và đo lường điện 2 25/02-16/3/2019; 25/02-16/3/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
3 Lắp đặt mạng điện chiếu sáng Hình thành năng lực lắp đặt mach điện chiếu sáng  2 18/03-06/4 &08/4 - 27/4 & 29/4 -18/5/ & 06/5-25/52019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXVIII Đại học Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa khóa 10  
1 Điều khiển số
 
Nắm vững kiến thức cơ bản phục vụ phân tích, tổng hợp (thiết kế) các hệ thống điều khiển số và ứng dụng hệ thống điều khiển số trong công nghệ điện – điện tử. 2 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Đồ án thiết kế hệ thống tự động hóa quá trình Cung cấp cho viên khả năng phân tích, đánh giá các quy trình công nghệ sản xuất; Tổng hợp và thiết kế các hệ thống điều khiển, phân tích được chất lượng hệ thống sau khi thiết kế và tổng hợp. Thiết kế hệ thống giám sát quy trình, công nghệ, hệ thống điều điển 1 30/7/2018
-
17/11/2018
Bảo vệ đồ án  
3 Hệ thống thông tin công nghiệp
 
Có kiến thức về một hệ thống thông tin công nghiệp, cấu trúc và các thành phần cấu thành mạng truyền thông công nghiệp.  Phân tích và thiết kế được một thống chức năng và hệ thống HTC tổng hợp. Vận dụng kết nối máy tính để thu thập dữ liệu, điều khiển trong các hệ thống. 3 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng (+BTL)
 
Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng, áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật; trang bị các kỹ năng về mô phỏng, thiết kế và ứng dụng phần mềm mô phỏng Matlab. 2 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
5 Tự động hóa quá trình
 
Giúp cho sinh viên nắm vững được những khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều khiển máy và quy trình công nghệ, trên cơ sở đó tích luỹ được những kiến thức cơ bản về tự động hoá quá trình sản xuất. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những kĩ năng cần thiết trong vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề trong quá trình xây dựng dự án tự động hoá quá trình . 3 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Chuyên đề TN1
 
Có các kiến thức về cơ sở điều khiển tự động bao gồm các kiến thức về hệ thống liên tục, rời rạc và tối ưu. Có khả năng tính toán và tổng hợp một hệ thống truyền đỆng, đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống. 2 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
7 Chuyên đề TN2
 
Có các kiến thức về cơ sở điều khiển tự động bao gồm các kiến thức về hệ thống liên tục, rời rạc và tối ưu. Có khả năng tính toán và tổng hợp một hệ thống truyền đồng, đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống.. 3 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần (vấn đáp)  
8 Điều khiển mờ và mạng nơ ron
 
Sinh viên nắm được những khái niệm và kiến thức cơ bản về logic mờ, hệ thống điều khiển mờ; có khả năng thiết kế một bộ điều khiển mờ cho các đối tượng có mô hình không rõ ràng; nắm được những khái niệm và kiến thức cơ bản về mạng nơron biết cách áp dụng vào giải quyết các bài toán trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 2 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
9 Điều khiển tối ưu và thích nghi Sinh viên có được các kiến thức cơ bản của tối ưu phục vụ bài toán Nhận dạng; Chọn tham số tối ưu cho bộ điều khiển; Thiết kế được các bộ điều khiển tối ưu phản hối trạng thái và phản hối đầu ra; Thiết kế được các bộ lọc tối ưu; Hiểu rõ các nguyên tắc có bản của điều khiển thích nghi; Các phương pháp cơ bản cho việc thiết kế bộ điều khiển thích nghi. Và có khả năng phân tích các tài liệu chuyên sâu. 2 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
10 Lập trình PLC (10Z) Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. 6 06/05/2019
-
15/06/2019
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
11 Lập trình PLC Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. 3 06/05/2019
-
15/06/2019
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
12 Lý thuyết điều khiển Robot
 
Trang bị cho sinh viên kiến thức: tổng quan về cấu  trúc và hoạt động của các các dạng robot công nghiệp; cách tính các thông số thuộc về động lực học tay máy; phương pháp thiết kế một robot công nghiệp, bao gồm thiết kế dạng hình học tay máy, tính toán và lập trình quỹ đạo họat động của tay máy; giới thiệu về một số ứng dụng của robot trong lĩnh vực điều khiển; giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ đang được vận dụng trong chế tạo robot. 2 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
13 Thực hành PLC Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình PLC 2 13/8 - 25/8 & 24/9 - 06/10/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
14 Thực hành tự động hoá Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đấu và lập trình cho hệ thống tự động hóa 2 27/8 - 08/9 & 08/10 - 20/10/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
15 Thực hành vi điều khiển Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình Vi điều khiển 2 10/9 - 22/9
& 22/10 - 03/11/2018
Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXIX Đại học Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa khóa 11  
1 Cơ sở truyền động điện (+BTL+TN)
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 3 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Cung cấp điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 3 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
3 Kỹ thuật vi điều khiển
 
Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động của một hệ vi xử lý. Hiểu được vấu trúc của họ vi điều khiển MCS-51. Đủ kiến thức để thiết kế phần cứng cho các ứng dụng dựa trên vi điều khiển 8051, sử dụng thành thạo tập lệnh, lập trình và biên dịch chương trình. Viết được những chương trình cụ thể về các hệ thống điều khiển ứng dụng trong thực tế. Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống, khả năng tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, khả năng lựa chọn và quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa 3 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Lý thuyết điều khiển tự động 2(+BTL+TN) Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 3 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
5 Điều khiển lập trình PLC (+BTL) Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. 2 24/12/2018
-
11/05/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Điều khiển quá trình
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 3 24/12/2018
-
11/05/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
7 Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạch điện, chác tính toán, nguyên lý cấu tạo, tính năng, ứng dụng các loại máy điện cơ bản; khái quát về đo lường các đại lượng điện; Khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về mạch điện.
- Hiểu được nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản.
- Sử dụng được các đồng hồ để đo các đại lượng điện.
- Biết lắp đặt được các khí cụ điện thông thường trong sản xuất và đời sống
2 24/12/2018
-
11/05/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
8 Truyền động điện tự động (+BTL) Hiểu được cấu trúc các hệ truyền động. Thành lập được mô hình toán cho các cơ cấu chấp hành và các hệ truyền động điển hình trong công nghiệp. Thiết kế được các bộ điều khiển theo yêu cầu công nghệ của hệ truyền động. 3 24/12/2018
-
11/05/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
9 Tự động hóa quá trình
 
Giúp cho sinh viên nắm vững được những khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều khiển máy và quy trình công nghệ, trên cơ sở đó tích luỹ được những kiến thức cơ bản về tự động hoá quá trình sản xuất. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những kĩ năng cần thiết trong vấn đề thu thập và xử lý dữ liệu, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề trong quá trình xây dựng dự án tự động hoá quá trình . 3 24/12/2018
-
11/05/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
10 Thực hành đo lường và cảm biến Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện đo lường và cảm biến 2 10/9 - 22/9 & 05/11-17/11 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
11 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén  2 25/02-09/3&25/3-06/4&29/4-11/5/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
12 Thực hành kỹ thuật biến đổi Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện các bộ biến đổi điện năng 2 11/02-23/02&04/3-16/3&08/4-20/4/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XXXX Đại học Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa khóa  12  
 1.  
Kỹ thuật đo lường và thiết bị đo
 
Nắm được cơ sở lý thuyết của kỹ thuật Đo lường, biết gia công kết quả đo. Nắm được các phương pháp đo và thiết bị đo các đại lượng điện và từ đó có thể lựa chọn phương pháp đo khi cần thiết 3 30/7/2018
-
17/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết điều khiển tự động 1
 
Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 3 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lý thuyết mạch điện - điện tử 2 (+BTL)
- Trình bày được cấu trúc, tính chất, cách phân loại mạch điện phi tuyến, mạch từ và trạng thái quá độ trong mạch điện, nội dung các phương pháp phân tích mạch.
- Giải các bài toán điện phi tuyến, mạch từ và quá độ khi biết cấu trúc của mạch với thời gian phù hợp và kết quả chính xác
2 30/7/2018
-
24/11/2018
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật biến đổi (+TN)
 
Có kiến thức về các phần tử bán dẫn công suất cơ bản. Phân tích và thiết kế được các bộ biến đổi điện tử công suất AC-DC;  AC-AC; DC-DC; DC-AC. Thực hiện tốt các bài tập thí nghiệm. Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm học tập, hoàn thành tốt các yêu cầu của học phần trong các điều kiện mà học phần cung cấp và điều kiện thực tế. 3 17/12/2018
-
20/4/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Thiết bị điện (+BTL+TN) Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm được:
- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc .Chọn được khí cụ điện phù hợp với để ứng dụng vào thực tế công nghiệp điện.
- Nhận dạng được khí cụ điện thông dụng.
- Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, phân loại, đặc điểm và lĩnh vực ứng dụng của các loại máy điện. Hiểu được vai trò, kết cấu của cuộn dây phần ứng của máy điện. Giải thích được quá trình năng lượng và các chế độ làm việc của các máy điện.
- Trình bày cấu trúc, phân loại, đặc điểm và giải thích đúng nguyên lý hoạt động của các loại máy điện quay xoay chiều.
- Xác định các tổn hao, vẽ đúng biểu đồ năng lượng, tính chính xác hiệu suất của một máy điện một chiều,  khi biết các thông số của máy.
- Các vấn đề cơ bản của máy điện quay. Động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ; máy điện một chiều; các động cơ đặc biệt công suất nhỏ cùng các đặc tính vận hành
3 17/12/2018
-
20/4/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
6 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén  2 27/8 - 8/9 & 22/10-17/11 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
7 Thực hành đo lường và cảm biến  Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện đo lường và cảm biến  2 04/3-16/3&18/3-30/3&01/4-13/4/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XL Đại học Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa khóa 13  
1 Lý thuyết mạch điện 1 (+ Thí nghiệm)(218)_01/DHDDTCK13C
(A3.310)
Nắm được các kiến thức cơ bản để giải tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.  Có kỹ năng thực hiện các bài tập thí nghiệm thành thạo, tính toán mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập. 2 21/01/2019
-
25/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
2 Sử dụng dụng cụ đồ nghề và đo lường điện Hình thành năng lực sử dụng các dụng cụ đồ nghề và đo lường điện 2 12/11 - 01/12 & 03/12 - 22/12&10/12 - 29/12/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
3 Sửa chữa khí cụ điện Hình thành năng lực sửa chữa khí cụ điện 2 04/03-23/3&25/3-13/4/2019; 18/03-06/4&08/4-27/4/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
4 Lắp đặt mạng điện chiếu sáng Hình thành năng lực lắp đặt mach điện chiếu sáng 2 18/03-06/4/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XLI Cao đẳng  Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử khóa 42  
 1.  
Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện
 
- Hiểu được nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle .
- Ứng dụng để thực hiện bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như: Đường dây truyền tải, máy biến áp, máy phát, động cơ điện cao áp.
- Thực hiện các quá trình tự động hoá trong hệ thống điện như: Tự động đóng nguồn dự trữ, tự động đóng lặp lại, tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Điều khiển lập trình PLC (+BTL)
 
Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. Nắm vững bản chất các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, hiễu  nguyên lý các bộ biến đổi điện tử công suất cơ bản, cấu trúc và nguyên lý bộ biến tần. Có kỹ năng thực hiện các bài tập, thiết kế được các chương trình điều khiển trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp dùng PLC. 2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Kỹ thuật nhiệt lạnh
 
Nắm vững bản chất các phần nhiệt động kỹ thuật, định luật nhiệt động I,II. Chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình nhiệt điện, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Các quá trình truyền nhiệt, quy luật trao đổi nhiệt giữa các vật.
 Có kỹ năng thực hiện các bài tập thí nghiệm thành thạo, tính toán thiết kế được các chu trình máy lạnh.
Có thái độ nghiêm túc, tích cực và hoàn thành các yêu cầu để ra của môn học trong các điều kiện mà môn học cung cấp
2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Rơle số và ứng dụng
 
- Hiểu được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản bảo vệ rơle
- Tính toán được các thông số cài đặt cho bảo vệ rơle
- Ứng dụng rơle số bảo vệ cho các đối tượng cụ thể như đường dây, máy biến áp, động cơ điện và nguồn cung cấp
2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Chuyên đề tốt nghiệp Có các kiến thức tổng hợp về hệ thống cung cấp điện, Trang bị điện .....thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Điện công nghiệp.
Có khả năng tính toán và tổng hợp các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi Điện công nghiệp
3 10/12 /2018
-
09/3/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Trang bị điện trong máy công nghiệp Sinh viên phải vận dụng các kiến thức đã học về điện tử công suất, điều khiển tự động,  truyền động điện, máy điện để tính toán công suất và thiết kế hệ thống trang bị điện cho các máy sản xuất có trong chương trình. Mỗi đồ án phải giải quyết trọn vẹn một vấn đề, có tính khả thi cao 2 10/12 /2018
-
09/3/2019
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
7 Thực hành cung cấp điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt và vận hành mạch điện cung cấp điện 2 13/8 - 25/8/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
8 Thực hành PLC Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập trình PLC   2 27/8 - 08/9/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
9 Thực hành quấn động cơ Hình thành và rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ điện  2 10/9 - 22/9/2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
10 Thực hành điện lạnh, điều khiển khí nén Hình thành và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện thiết bị lạnh và mạch điều khiển điện khí nén 2 31/12/2018-12/01/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
11 Thực hành kiểm nghiệm Máy điện Hình thành và rèn luyện kỹ năng kiểm nghiệm máy điện  2 11/02 - 23/02/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XLII Cao đẳng  Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử khóa 43  
 1.  
Cung cấp điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Cung cấp điện
 
Trang bị cho sinh viên ngành điện những kiến thức cơ bản về các hệ thống cung cấp điện để làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường 2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Cơ sở điều khiển tự động
 
Hiểu được các kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục. Sử dụng được một số phần mềm, đặc biệt là phần mềm MATLAB để phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển tự động. 2 30/7/2018
-
17/11/2018
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lập trình PLC cơ bản Nắm vững kiến thức để lập trình điều khiển một số bài toán công nghiệp, sử dụng PLC qua mạng Lan và mạng Ethernet: các kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Nắm được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình và thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp. 2 25/02/2019-17/03/2019
 
18/03/2019
-
07/04/2019  
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
 1.  
Lăp đặt mạch điện điều khiển hệ thống bù và chuyển đổi nguồn trong cung cấp điện Lắp đặt hệ thống bù công suất trong hệ thống cung cấp điện; Lắp đăt hệ thống chuyển đổi nguồn ATS 2 13/05/2019
-
02/06/2019
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
XLIII Cao đẳng  Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử khóa 44  
1 Cơ sở kỹ thuật điện
 
Nắm được các kiến thức cơ bản về mạch điện.
- Hiểu được phương pháp và áp dụng giải các mạch điện.
- Hiểu được nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản.
2. Về kỹ năng:
- Trình bày được các mô hình mạch, mô hình toán của hệ thống mạch điện.
- Vận dụng được các định luật cơ bản của kỹ thuật điện.
- Giải được các bài toán trong mạch điện.
- Vẽ được sơ đồ nguyên lý và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy
điện cơ bản.
3 21/01/2019
-
25/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
3 Vật liệu điện, điện tử
 
Khái quát chung về vật liệu điện - điện tử; đặc điểm của các loại vật liệu điện - điện tử: vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn; ứng dụng của các loại vật liệu điện - điện tử trong công nghiệp 2 21/01/2019
-
25/5/2019
 
Kết hợp kiểm tra định kỳ và thi hết học phần  
4 Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện dùng rơ le, công tắc tơ Hình thành năng lực lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ dùng rơ le công tắc tơ 2 13/8 - 01/9 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
5 Lập trình vi điều khiển  Hình thành năng lực lập trình Vi điều khiển 2 13/8 - 01/9 /2018 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
6 Kết nối mạng truyền thông công nghiệp  Hình thành năng lực kết nối mạng truyền thông công nghiệp
 
2 13/5-01/6/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
7 Lập trình PLC cơ bản Hình thành năng lực lập trình PLC 2 15/4-04/5/2019 Đánh giá quá trình; đánh giá sản phẩm  
XLIV Đại học Kế toán khóa 10  
1 Quản trị nhân lực  
Trang bị cho sinh viên
 những kiến thức quản trị
nguồn nhân lực; thiết kế
và phân tích công việc; đánh giá thực hiện công việc; xây dựng
 chương trình đào tạo và
 phát triển nguồn nhân lực; quản trị tiền công và tiền lương; hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
02  03/8÷09/11/2018(15T) Kiểm tra tự luận và thi kết thúc học phần bàng hình thức tự luận  
2 Phân tích hoạt động kinh doanh Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. 4 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Chuyên đề TN 1 DHKTDN Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp. 3 10/12 ÷02/03/2019 (10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
4 Chuyên đề TN 2 DHKTDN Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của BCTC; Nhận diện được các báo cáo tài chính; Phân tích được yêu cầu về việc lập và trình bày báo cáo tài chính được quy định tại luật kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán. 2 10/12 ÷02/03/2019 (10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Kế toán hành chính sự nghiệp Vận dụng được các kiến thức đã học thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp; Vận dụng được các kiến thức kế toán hành chính sự nghiệp đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
 
2 10/12 ÷02/03/2019 (10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
6 Kế toán máy
 
 Trang bị cho sinh viên những hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính và kỹ năng sử dụng máy tính để thực hiện công việc kế toán. Giúp sinh viên biết tổ chức công tác kế toán khi ứng dụng máy vi tính và biết sử dụng phần mềm kế toán Misa hoặc fast acounting máy trong thực hành kế toán
 
 
03 Từ ngày 10/12/2018 – 2/3/2019 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận, thực hành và thi kết thúc học kỳ bằng hình thức tự luận, thực hành  
7 Thị trường chứng khoán Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nghiệp vụ phát hành và giao dịch chứng khoán và vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích chứng khoán và sự vận hành của thị trường chứng khoán.
 
02 10/12 ÷02/03/2019 (10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
XLV Đại học QTKD khóa 10  
1 Quản trị văn phòng Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về quản trị văn phòng, nghiệp vụ cơ bản trong công tác văn phòng; quy trình quản trị các hoạt động hành chính trong các văn phòng, nghiệp vụ văn phòng xử lý công văn, thu thập xử lý thông tin, hoạch định tổ chức các cuộc hội họp, các chuyến công tác. 02 01/8÷07/11/2018(15T) Kiểm tra tự luận và thi kết thúc học phần bàng hình thức tự luận  
2 Phân tích hoạt động kinh doanh Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. 4 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Quản trị dự án đầu tư Cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý dự án đầu tư như : mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án. 3  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
4 Tin học ứng dụng trong kinh tế Vận dụng được các kiến thức đã học về tin học ứng dụng trong kinh tế để giải được các bài tập và làm bài kiểm tra. Ứng dụng được các kiến thức đã học trong môn tin học ứng dụng để phân tích các số liệu kinh tế liên quan trong thực tế. 3  2/8÷8/11/2018 (45T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
5 Thị trường chứng khoán Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nghiệp vụ phát hành và giao dịch chứng khoán và vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu, phân tích chứng khoán và sự vận hành của thị trường chứng khoán.
 
02 10/12 ÷02/03/2019 (10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
6 Quản trị công nghệ Cung cấp các nội dung cơ bản về công nghệ như: khái quát về công nghệ, quản lý công nghệ, môi trường công nghệ, đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, đổi mới công nghệ, năng lực công nghệ, chuyển giao công nghệ. 3  10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
7 Chuyên đề TN 1 Giúp sinh viên nắm được tổng quan về tâm lý kinh doanh
 và đạo đức kinh doanh; Tâm lý người lao động trong doanh nghiệp; Tâm lý người lãnh đạo trong quản lý kinh doanh; Đạo đức kinh doanh.
03 11/12÷21/02/2018(9T) Kiểm tra tự luận và thi kết thúc học phần bàng hình thức tự luận  
8 Chuyên đề TN 2
 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh; môi trường kinh doanh,; tố chất, kỹ năng cần có của chủ doanh nghiệp; các phương pháp lựa chọn ý tưởng kinh doanh, nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh khởi sự; Triển khai các hoạt động kinh doanh và  trách nhiệm và những rủi ro thường gặp của các nhà
khởi sự.
02 14/12÷1/03/2019(10T) Kiểm tra tự luận và thi kết thúc học phần bàng hình thức tự luận  
XLVI Đại học Kế toán khóa 11  
1 Kinh tế lượng - Hiểu được cách sử dụng Lý thuyết thống kê làm nền tảng cho nghiên cứu Kinh tế lượng. Ước lượng một cách chính xác các mối quan hệ kinh tế. Xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các mối quan hệ kinh tế. Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế. 3  04/08÷10/11/2018(45T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
2 Lý thuyết tài chính tiền tệ + Trình bày được những kiến thức lý luận cơ bản, tổng quan về tài chính - tiền tệ và những nội dung chủ yếu của các hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền KTQD.
+ Phân tích được những tư tưởng quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về tài chính – Tiền tệ, những định hướng lớn về tổ chức và sử dụng tài chính – tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.
+ Giải thích được nguyên nhân xảy ra các hiện tượng tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường và đưa ra được các giải pháp tương ứng để giải quyết các hiện tượng đó.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
3 Marketing căn bản + Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường
+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau
+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
4 Kế toán tài chính 1 Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán vào hạch toán cụ thể các nội dung kế toán vốn bằng tiền, kế toán TSCĐ, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương, giới thiệu và hướng dẫn phương pháp ghi chép các nghiệp vụ vào hệ thống chứng từ và hệ thống sổ sách sử dụng trong hạch toán các phần hành đó và lập các báo cáo tài chính trong một số loại hình doanh nghiệp cụ thể. 4 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Tài chính doanh nghiệp
 • Phân biệt được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
 •  Theo dõi, quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh
 • Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp
3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
6 Kinh tế quốc tế Hiểu biêt về tổng quan nền kinh tê thế giới, lý luận về thương mại quốc tế, đâu tư quốc tế. Chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và công cụ. Bình luận, đánh giá, phân tích được các  vấn đề về hổi nhập kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế. 2  28/12÷19/4/2018(30T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
7 Kế toán tài chính 2 Nắm được các nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ và phương pháp của kế toán tài chính; Phân loại, thu thập, xử lý, lập một số chứng từ kế toán; Định khoản và ghi sổ được một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 
04 Từ ngày 24/12/2018 – 4/5/2019 (17T)
 
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc học kỳ bằng hình thức tự luận  
8 Quản trị công nghệ Cung cấp các nội dung cơ bản về công nghệ như: khái quát về công nghệ, quản lý công nghệ, môi trường công nghệ, đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, đổi mới công nghệ, năng lực công nghệ, chuyển giao công nghệ 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
9 Quản trị sản xuất Cung cấp những nội dung cơ bản về công tác hoạch định và tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp như : dự báo cầu sản phẩm, thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định sản công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng trong sản xuất, hoạch định tổng hợp 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
XLVII Đại học Quản trị kinh doanh khóa 11  
1 Lý thuyết tài chính tiền tệ + Trình bày được những kiến thức lý luận cơ bản, tổng quan về tài chính - tiền tệ và những nội dung chủ yếu của các hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền KTQD.
+ Phân tích được những tư tưởng quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về tài chính – Tiền tệ, những định hướng lớn về tổ chức và sử dụng tài chính – tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.
+ Giải thích được nguyên nhân xảy ra các hiện tượng tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường và đưa ra được các giải pháp tương ứng để giải quyết các hiện tượng đó.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
2 Quản trị chất lượng Cung cấp các  kiến thức cơ bản, chuyên sâu mang tính cập nhật về chất lượng và quản trị chất lượng như: khách hàng và thỏa mãn khách hàng, chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng, tiêu chuẩn hóa, đảm bảo và cải tiến chất lượng, đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm. 3  30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
3 Quản trị chiến lược Cung cấp kiến thức cơ bản như tổng quan về Quản trị chiến lược, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh xác định cơ hội và nguy cơ, phân tích môi trường nội bô doanh nghiệp xác định các điểm mạnh và yếu, phân tích và lựa chọn chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá chiến lược. 3  30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
4 Quản trị doanh nghiệp Cung cấp các nội dung: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, cấp quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), Điều hành trong quản trị doanh nghiệp (hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp, quản trị theo mục tiêu, quản trị theo quá trình, quản trị theo kết quả). 3  30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
5 Quản trị marketing - Trình bày được tổng quan về Marketing và quản trị Marketing.
- Phân tích được các cơ hội Marketing.
- Trình bày được chiến lược Marketing mục tiêu.
- Nêu được chiến lược Marketing cạnh tranh.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
6 Kinh doanh quốc tế Hiểu biết khái quát về toàn cầu hóa, lợi ích kinh doanh quốc tế. Phân tích được môi trường kinh doanh quốc tế. Xây dựng và phân tích được chiến lược kinh doanh quốc tế cho doanh nghiệp. 2  27/12÷18/4/2018(30T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
7 Quản trị tài chính Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; quản lý tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; huy động và thu hút nguồn vốn; phân bổ vốn và các quyết định về đầu tư; đọc được các báo cáo tài chính và sử dụng thông tin tài chính trong quá trình ra quyết định.
 
3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
 8 Văn hóa kinh doanh Cung cấp những kiến thức cơ bản về về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá  kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Từ đó giúp sinh viên biết cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. 3  24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
9 Quản trị tác nghiệp Cung cấp những nội dung cơ bản về công tác hoạch định và tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp như : dự báo cầu sản phẩm, thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định sản công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng trong sản xuất, hoạch định tổng hợp 3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TLKQ  
XLVIII Đại học KẾ TOÁN khóa 12  
1 Kinh tế vĩ mô Các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm : Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính trong tổng cung, tổng cầu  và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỉ giá hối đoái và các chính sách thương mại. 3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Lý thuyết tài chính tiền tệ + Trình bày được những kiến thức lý luận cơ bản, tổng quan về tài chính - tiền tệ và những nội dung chủ yếu của các hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền KTQD.
+ Phân tích được những tư tưởng quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về tài chính – Tiền tệ, những định hướng lớn về tổ chức và sử dụng tài chính – tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.
+ Giải thích được nguyên nhân xảy ra các hiện tượng tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường và đưa ra được các giải pháp tương ứng để giải quyết các hiện tượng đó.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
3 Kinh tế lượng - Hiểu được cách sử dụng Lý thuyết thống kê làm nền tảng cho nghiên cứu Kinh tế lượng. Ước lượng một cách chính xác các mối quan hệ kinh tế. Xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các mối quan hệ kinh tế. Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế. 3  04/08÷10/11/2018(45T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
4 Tin học ứng dụng trong kinh tế Vận dụng được các kiến thức đã học về tin học ứng dụng trong kinh tế để giải được các bài tập và làm bài kiểm tra. Ứng dụng được các kiến thức đã học trong môn tin học ứng dụng để phân tích các số liệu kinh tế liên quan trong thực tế. 2  2/8÷8/11/2018(30T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
5 Marketing căn bản + Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường
+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau
+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
6 Nguyên lý kế toán(218)_01/DHKTOCK12Z Các kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; Phân loại được tài sản, nguồn vốn của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán; Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán. 3 17/12÷13/4/2019 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
XLIX Đại học QTKD khóa 12  
1 Quản trị học  Giúp sinh viên nắm được quản trị trong tổ chức; vận dụng các quy luật và các nguyên tắc tyrong quản trị; các  quyết định quản trị; lập kế hoạch; tổ chức; lãnh đạo; kiểm tra. 04 01/8÷09/11/2018(15T) Kiểm tra tự luận và thi kết thúc học phần bàng hình thức tự luận  
2 Kinh tế vĩ mô Các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm : Đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính trong tổng cung, tổng cầu  và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỉ giá hối đoái và các chính sách thương mại. 3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Kinh tế lượng - Hiểu được cách sử dụng Lý thuyết thống kê làm nền tảng cho nghiên cứu Kinh tế lượng. Ước lượng một cách chính xác các mối quan hệ kinh tế. Xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các mối quan hệ kinh tế. Dự báo các hành vi của các biến số kinh tế. 3  04/08÷10/11/2018(45T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ + Trình bày được những kiến thức lý luận cơ bản, tổng quan về tài chính - tiền tệ và những nội dung chủ yếu của các hoạt động tài chính - tiền tệ trong các lĩnh vực khác nhau của nền KTQD.
+ Phân tích được những tư tưởng quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về tài chính – Tiền tệ, những định hướng lớn về tổ chức và sử dụng tài chính – tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam.
+ Giải thích được nguyên nhân xảy ra các hiện tượng tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường và đưa ra được các giải pháp tương ứng để giải quyết các hiện tượng đó.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
5 Marketing căn bản + Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường
+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau
+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
6 Nguyên lý kế toán(218)_01/DHQTKCK12Z Các kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Các phương pháp kế toán; Quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; 2 17/12÷13/4/2019 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
L Đại học QTKD khóa 13  
1 Lịch sử các học thuyết kinh tế Cung cấp khái quát quá trình hình thành và phát triển các học thuyết kinh tế trên thế giới; hiểu nội dung của các học thuyết kinh tế cũng như biết được sự kế thừa và phát triển của các học thuyết hiện đại từ các học thuyết trước theo từng giai đoạn phát triển lịch sử xã hội. Với mục đích này, môn học tìm hiểu về quá trình hình thành, phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội.   23/1÷15/05/2019(15T) Tự luận  
2 Lịch sử kinh tế quốc dân Hiểu biết về trạng thái nền kinh tế, quá trình phát triển, phương pháp điều chính chính sách qua các thời kỳ của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Rút ra bài học kinh nghiệm đối với nền kinh tế Việt Nam. 2  22/1÷21/5/2019 (30T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
3 Kinh tế vi mô + Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế;
+ Nắm được lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế;
+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: lý thuyết cung cầu, hành vi của người tiêu dùng, hành vi của người sản xuất, lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền.
2 21/01 - 26/05/2019 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
4 Nhập môn Quản trị học Cung cấp những  kiến thức cơ bản về quản trị, môi trường quản trị, các lý thuyết quản trị; các chức năng của quản trị; Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Những kiến thức chung về môi trường tổ chức, vấn đề ra quyết định, sự phát triển của tư tưởng quản trị. 2  21/1÷18/5/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
LI Đại học Kế toán khóa 13          
1 Lịch sử các học thuyết kinh tế Cung cấp khái quát quá trình hình thành và phát triển các học thuyết kinh tế trên thế giới; hiểu nội dung của các học thuyết kinh tế cũng như biết được sự kế thừa và phát triển của các học thuyết hiện đại từ các học thuyết trước theo từng giai đoạn phát triển lịch sử xã hội. Với mục đích này, môn học tìm hiểu về quá trình hình thành, phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội.   23/1÷15/05/2019(15T) Tự luận  
2 Lịch sử kinh tế quốc dân Hiểu biết về trạng thái nền kinh tế, quá trình phát triển, phương pháp điều chính chính sách qua các thời kỳ của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Rút ra bài học kinh nghiệm đối với nền kinh tế Việt Nam. 2  22/1÷21/5/2019 (30T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
3 Kinh tế vi mô + Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế;
+ Nắm được lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế;
+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vi mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: lý thuyết cung cầu, hành vi của người tiêu dùng, hành vi của người sản xuất, lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền.
2 21/01 - 26/05/2019 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
4 Nhập môn Quản trị học Cung cấp những  kiến thức cơ bản về quản trị, môi trường quản trị, các lý thuyết quản trị; các chức năng của quản trị; Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Những kiến thức chung về môi trường tổ chức, vấn đề ra quyết định, sự phát triển của tư tưởng quản trị. 2  21/1÷18/5/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức TNKQ  
LII Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện khóa 04          
1 Phương pháp dạy học kỹ thuật Giúp cho người học:
- Phân tích kiến thức cơ bản về kỹ thuật như khái niệm, vai trò của kỹ thuật, lịch sử phát triển của kỹ thuật; Xác định đặc thù nội dung dạy học kỹ thuật và các phương pháp dạy học đặc thù để triển khai tốt các bài dạy kỹ thuật.
- Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ dạy kỹ thuật và  ứng dụng được các phương pháp dạy học chuyên biệt trong dạy kỹ thuật;
- Chủ động, tích cực trong ứng dụng, đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật
02 04/10 - 07/10/2018 Thi  
2 Phương pháp luận nghiên cứu sư phạm kỹ thuật Giúp cho người học:
- Nhận biết và vận dụng được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sư phạm kỹ thuật như: khái niệm, các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu khoa học nói chung, các vấn đề, các loại hình, các phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ thuật;
- Vận dụng thực hiện được đề tài nghiên cứu sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Chủ động, tích cực trong nghiên cứu sư phạm kỹ thuật.
02 11/10  - 14/10/2018 Bài luận  
3 Lý luận dạy học hiện đại Giúp cho người học:
- Các kiến thức về lý luận dạy học hiện đại; các tri thức về quy luật, bản chất, nhiệm vụ và các hình thức tổ chức dạy học; các xu thế cải tiến phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay và ứng dụng trong hoạt động dạy học;
- Vận dụng thực hiện các hoạt động dạy học để đảm bảo tổ chức và thực hiện tốt quá trình dạy học.
- Chủ động, tích cực trong hoạt động dạy học.
03 25/10 - 28/10/2018 Thi  
4 Đo lường và đánh giá trong giáo dục kỹ thuật Giúp cho người học:    
- Giải thích một số thuật ngữ quan trọng trong đo lường và đánh giá. Thiết lập các mục tiêu nhận thức trong đánh giá kết quả học tập của học viên.
- Xây dựng các dụng cụ thông dụng dùng trong đánh giá giáo dục (bài tự luận, các trắc nghiệm, các thang đo).
- Chủ động, tích cực trong đo lường và đánh giá trong giáo dục kỹ thuật.
02 01/11 - 04/11/2018 Thi  
5 Tâm lý học quản lý Giúp cho người học:    
- Giải thích được các đặc điểm tâm lý của người quan lý trong các hoạt động: giao tiếp, ra quyết định và nhân cách trong quản lý.
- Vận dụng được các đặc tính tâm lý vào các tình huống quản lý cụ thể.
- Chủ động, tích cực trong quản lý hiệu quả.
02 08/11 - 11/11/2018 Thi  
6 Lý thuyết học tập và mô hình dạy học kỹ thuật Giúp cho người học:
- Phân tích đươc bản chất và các kiểu phong cách học tập; Giải thích được bản chất của các hệ hình lý thuyết học tập: thuyết hành vi, thuyết nhận thức, thuyết kiến tạo; Nghiên cứu độc lập một lý thuyết học tập; Phân tích được bản chất và ứng dụng của các mô hình dạy học trên cơ sở lý thuyết học tập.
- Vận dụng được lý thuyết học tập và mô hình dạy học kỹ thuật vào bài giảng cụ thể.
- Chủ động, tích cực trong quá trình dạy học.
02 15/11 - 18/11/2018 Thi  
7 Phát triển chương trình đào tạo Giúp cho người học:
- Mô tả được các vấn đề lý luận về phát triển chương trình đào tạo
- Thực hiện đúng các bước tiến hành trong phát triển chương trình đào tạo; Đề xuất kinh nghiệm liên quan đến phát triển chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục kỹ thuật ở Việt Nam.
- Chủ động, tích cực trong phát triển chương trình đào tạo chuyên môn phụ trách.
02 22/11 - 25/11/2018 Bài luận  
LIII Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật điện, ô tô khóa 05          
1 Lý thuyết học tập và mô hình dạy học kỹ thuật Giúp cho người học:
- Phân tích đươc bản chất và các kiểu phong cách học tập; Giải thích được bản chất của các hệ hình lý thuyết học tập: thuyết hành vi, thuyết nhận thức, thuyết kiến tạo; Nghiên cứu độc lập một lý thuyết học tập; Phân tích được bản chất và ứng dụng của các mô hình dạy học trên cơ sở lý thuyết học tập.
- Vận dụng được lý thuyết học tập và mô hình dạy học kỹ thuật vào bài giảng cụ thể.
- Chủ động, tích cực trong quá trình dạy học.
02 05-09/12/2018 Thi  
2 Lý luận dạy học hiện đại Giúp cho người học:
- Phân tích đươc các kiến thức về lý luận dạy học hiện đại; các tri thức về quy luật, bản chất, nhiệm vụ và các hình thức tổ chức dạy học; các xu thế cải tiến phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay và ứng dụng trong hoạt động dạy học;
- Vận dụng thực hiện các hoạt động dạy học để đảm bảo tổ chức và thực hiện tốt quá trình dạy học.
- Chủ động, tích cực trong hoạt động dạy học.
03 26-30/12/2018 Thi  
3 Tâm lí học sư phạm kỹ thuật Giúp cho người học:
- Phân tích được các yếu tố tâm lý của hoạt động dạy học kỹ thuật; Đặc điểm lao động sư phạm và cấu trúc về phẩm chất, năng lực sư phạm kỹ thuật của người giáo viên kỹ thuật; Các yếu tố tâm lý của việc dạy học và giáo dục nghề nghiệp; Một số cơ sở tâm lý trong việc tổ chức lao động khoa học.
- Vận dụng kiến thức vào thực hiện các tốt các hoạt động sư phạm kỹ thuật.
- Chủ động, tích cực trong công tác dạy học và giáo dục sinh viên.
02 02/12-06/1/2018 Bài luận  
4 Công nghệ dạy học Giúp cho người học:    
- Xác định các thành phần cơ bản của công nghệ dạy học; Phân tích được cơ sở lý luận về phần mềm dạy học, E/learning; vai trò của phương tiện, công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin trong dạy học;
- Nhận biết, chọn lựa, hiệu chỉnh và tích hợp các kênh truyền thông như hình ảnh kỹ thuật số, các phim video, âm thanh… dưới các định dạng khác nhau trong trình chiếu, biên tập và xuất bản phần mềm dạy học;  Thực hiện được một số sản phẩm về công nghệ dạy học như mô phỏng, hình ảnh, sách điện tử...
- Chủ động, tích cực trong ứng dụng công nghệ dạy học.
02 06/03 - 10/03/2019 Thi  
5 Đo lường và đánh giá trong giáo dục kỹ thuật Giúp cho người học:    
- Giải thích một số thuật ngữ quan trọng trong đo lường và đánh giá. Thiết lập các mục tiêu nhận thức trong đánh giá kết quả học tập của học viên.
- Xây dựng các dụng cụ thông dụng dùng trong đánh giá giáo dục (bài tự luận, các trắc nghiệm, các thang đo).
- Chủ động, tích cực trong đo lường và đánh giá trong giáo dục kỹ thuật.
02 13/03 - 17/03/2019 Thi  
6 Phương pháp dạy học kỹ thuật Giúp cho người học:
- Phân tích kiến thức cơ bản về kỹ thuật như khái niệm, vai trò của kỹ thuật, lịch sử phát triển của kỹ thuật; Xác định đặc thù nội dung dạy học kỹ thuật và các phương pháp dạy học đặc thù để triển khai tốt các bài dạy kỹ thuật.
- Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ dạy kỹ thuật và  ứng dụng được các phương pháp dạy học chuyên biệt trong dạy kỹ thuật;
- Chủ động, tích cực trong ứng dụng, đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật.
02 20/03 - 24/03/2019 Thi  
7 Phát triển chương trình đào tạo Giúp cho người học:
- Mô tả được các vấn đề lý luận về phát triển chương trình đào tạo
- Thực hiện đúng các bước tiến hành trong phát triển chương trình đào tạo; Đề xuất kinh nghiệm liên quan đến phát triển chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục kỹ thuật ở Việt Nam.
- Chủ động, tích cực trong phát triển chương trình đào tạo chuyên môn phụ trách.
02 27/03 - 31/03/2019 Bài luận  
8 Khoa học quản lý giáo dục và đào tạo Giúp cho người học:
- Trình bày được một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn của công tác quản lý giáo dục và đào tạo.
- Vận dụng có hiệu quả lý luận trong việc giải quyết và xử lý các tình huống về công tác quản lý giáo dục và đào tạo.
- Chủ động, tích cực trong công tác quản lý là thực thi các nhiệm vụ trong giáo dục và đào tạo.
 
02 03/04 - 07/04/2019 Bài luận  
9 Kiểm nghiệm thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Giúp cho người học:
- Phân tích phương pháp xác định các biến số (số đo) và thiết lập các giả thuyết kiểm nghiệm thống kê phù hợp với giả thuyết nghiên cứu của đề tài ;
- Thực hiện một số kiểm nghiệm thống kê (thông số và phi thông số) thường dùng trong nghiên cứu khoa học giáo dục; Viết báo cáo và bình luận kết quả kiểm nghiệm.
- Chủ động, tích cực trong trong nghiên cứu khoa học giáo dục.
02 10/04 - 14/04/2019 Thi  
LIV Đại học Sư phạm kỹ thuật khóa 10  
1 Kỹ năng và phương pháp dạy học nghề Giúp cho người học:
- Phân tích được các kỹ năng dạy học nghề như:  Chuẩn bị được giáo án, các tài liệu phát tay, bảng biểu treo tường, các kỹ năng lên lớp, phương pháp dạy học và công cụ đánh giá người học để tổ chức dạy học có hiệu quả.
- Thiết kế, chuẩn bị và tổ chức giảng dạy, đánh giá được các loại bài khác nhau trong chương trình đào tạo nghề.
- Thể hiện tính tích cực rèn luyện kỹ năng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.
04 30/7 - 10/11/2018 (16T) Thi  
2 Nghiên cứu khoa học CLCCTMK10Z Giúp cho người học:
 - Trình bày được những khái niệm chung về khoa học, nghiên cứu khoa học; Phân tích được những nguyên tắc phương pháp luận và phương pháp cụ thể trong nghiên cứu khoa học; các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học.
- Vận dụng thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Chủ động, tích cực trong nghiên cứu khoa học.
02 10/12 ÷02/3/2019 (10T) Thi  
3 Thực tập sư phạm Giúp cho người học:
- Phân tích được các mặt hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề (nơi đến thực tập), chương trình môn học/mô-đun sẽ thực hành giảng dạy;
- Chuẩn bị và thực hiện được các bài dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp được phân công; Nhận xét, đánh giá bài giảng; Thực hiện được các nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm lớp; ham gia và biết tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện của cơ sở dạy nghề (nơi đến thực tập).
- Chủ động, tích cực trong công tác hoạt động sư phạm.
160 giờ 17/12-19/01/2019 (5T) Đánh giá bài giảng  
LX Đại học Sư phạm kỹ thuật khóa 11  
1 Giáo dục học nghề nghiệp Giúp cho người học:
- Phân tích được những vấn đề chung của giáo dục học nghề nghiệp và những kiến thức cơ bản của lí luận giáo dục, dạy học.
- Vận dụng vào tổ chức quá trình dạy học và giáo dục người học nghề ở trình độ trung cấp và cao đẳng nghề; Phát triển năng lực sư phạm nghề của người giáo viên dạy nghề tương lai. 
- Chủ động, tích cực trong hoạt động dạy học và giáo dục sinh viên.
03 30/7 - 17/11/2018 (16T)

 
Thi  
2 Phương tiện dạy học Giúp cho người học:
- Trình bày được vai trò, đặc điểm phân loại và kỹ thuật sử dụng các loại phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại;
- Chế tạo và sử dụng hiệu quả một số phương tiện dạy học thường dùng, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị dạy học hiện đại có trong nhà trường để phục vụ tốt hoạt động dạy học;
- Rèn luyện được tính cẩn thận, sự khéo léo, khả năng tư duy và sáng tạo trong quá trình phát triển và sử dụng phương tiện dạy học.
02 30/7 - 17/11/2018 (16T)

 
Thi  
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Giúp cho người học:
 - Trình bày được những khái niệm chung về khoa học, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học giáo dục; Phân tích được những nguyên tắc phương pháp luận và phương pháp cụ thể trong nghiên cứu khoa học giáo dục; các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục.
- Vận dụng thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Chủ động, tích cực trong nghiên cứu khoa học giáo dục.
02 24/12÷04/5/2019 (17T) Thi  
LVI Đại học Sư phạm kỹ thuật khóa 12  
  Tâm lý học nghề nghiệp Giúp cho người học:
- Phân tích được khái niệm tâm lý, tâm lý học, các thuộc tính tâm lý của nhân cách, quá trình nhận thức, các yếu tố tâm lý của hoạt động dạy học kỹ thuật; Đặc điểm lao động sư phạm và cấu trúc về phẩm chất, năng lực sư phạm của người giáo viên dạy nghề; Các yếu tố tâm lý của việc dạy học và giáo dục nghề nghiệp; Một số cơ sở tâm lý trong việc tổ chức lao động khoa học.
- Vận dụng kiến thức vào thực hiện các tốt các hoạt động sư phạm.
- Chủ động, tích cực trong công tác dạy học và giáo dục sinh viên, phát triển năng lực sư phạm.
03 17/12÷13/4/2019 (15T) Thi  
LVII Đại học khóa 13  
1 Kỹ năng mềm Giúp cho người học:
- Trình bày được khái quát về kỹ năng mềm; Nêu được kiến thức cơ bản về các kỹ năng: thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch, kỹ năng học tập ở đại học và kỹ năng xin việc. Nêu được các phong cách, kiểu tư duy trong học tập và làm việc; Trình bày được các bước thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch, học tập ở đại học và chuẩn bị hồ sơ tìm việc, viết lý lịch, hồ sơ năng lực cá nhân, các kiến thức cơ bản về phỏng vấn tuyển dụng, môi trường làm việc, văn hóa công sở.
- Xây dựng được một bài thuyết trình hoàn chỉnh...Thuyết trình được trước đám đông; Thực hiện có hiệu quả các hành vi giao tiếp cơ bản trong công sở; Thể hiện khả năng làm việc nhóm và NCKH; Lập được kế hoạch học tập theo năm học, học kì phù hợp kế hoạch chung của Nhà trường. Sử dụng hiệu quả một số kỹ năng học tập cơ bản: nghe và ghi chép trên lớp, học bằng sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm và tự học, tự nghiên cứu; Lập được kế hoạch và tổ chức công việc có hiệu quả; Tìm kiếm được thông tin việc làm; Chuẩn bị được hồ sơ xin việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ứng phó nhanh với các câu trả lời phỏng vấn của nhà tuyển dụng.
- Tích cực trong học tập và rèn luyện; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tự chịu trách nhiệm; Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể; Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống
02 (118)_01,02,03,04,05,06: 30/07 - 19/08/2018 (3T)
(118)_07,08:
06/08 - 19/08/2018 (2T)
(118)_09:
06/08- 19/08/2018 (3T)
(118)_01/DHCTMCK13A1: 20/08 - 09/12/2018 (16T)
(118)_02/DHCTTCK13A1: 20/08- 30/12/2018 (19T)
(118)_01_17B: 27/08- 30/12/2018 (18T)
(118)_01_1D9:  03/09 - 30/12/2018 (17T)
(118)_01_179: 08/10 - 30/12/2018 (12T)
Thi  
2 Tiếng Việt nâng cao 1 Giúp cho người học:
- Mô tả được ý chính của một văn bản tương đối phức tạp về các chủ đề khác nhau, kể cả những trao đổi có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. 
- Thể hiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ nâng cao. Cụ thể: khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người Việt; Nghe hiểu được bài phát biểu; viết được những văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và nêu được quan điểm của mình về một vấn đề, chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.
- Tích cực trong học tập và rèn luyện Tiếng Việt để vận dụng vào giao tiếp và học tập chuyên môn.
02 21/01-18/05/2019 (15T) Thi  
3 Nhập môn logic học Giúp cho người học:
- Phân biệt được đối tượng nghiên cứu của  lôgic học hình thức và lôgic học biện chứng; Phân tích được đặc điểm, cấu trúc lôgíc, phân loại và các quan hệ của khái niệm, phán đoán, suy luận; Trình bày được bản chất, cấu trúc của giả thuyết, chứng minh; Nêu được nội dung và ý nghĩa của các quy luật tư duy lôgic cơ bản.
- Vận dụng các hình thức tư duy lôgic vào hoạt động dạy học; Vận dụng các quy luật vào quá trình suy nghĩ và biện luận.
- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, giải quyết tốt các công việc, vấn đề phức tạp trong các tình huống cụ thể; Thể hiện thái độ học tập môn học đúng đắn; Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp và phẩm chất của người giáo viên kỹ thuật
02  21/01-18/05/2019 (15T) Thi  
LVIII Cao đẳng nghề Công tác xã hội  
1 Thực tập tốt nghiệp Giúp cho người học:
- Trình bày được đặc điểm và tình hình chung của cơ sở  thực tập; Phân tích được thực trạng và kết quả thực hiện An sinh xã hội; công tác xã hội tại nơi thực tập; Nêu lý do chọn đề tài, Nêu cơ sở lý luận và thực tiễn ,Viết báo cáo nội dung, kiến nghị đề xuất; Trình bày được vai trò, trách nhiệm của những người tham gia đợt thực tập 
- Vận dụng được các kiến thức đã học để tìm hiểu cá nhân, nhóm, cộng đồng, tổ chức đã chọn; Nhận định được các vấn đề cơ bản về cá nhân, nhóm, cộng đồng, tổ chức đã chọn; Lập được kế hoạch triển khai cho cá nhân, nhóm, cộng đồng, tổ chức đã chọn; Thực hiện được kỹ năng cơ bản công tác xã hội tại cơ sở đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp chính sách, điều kiện thực tế.
- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả; Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong công tác xã hội; Biết tôn trọng nhu cầu, quyền trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và với người nghèo; Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc
480 tiết 30/7/2018-18/1/2019 Bài tiểu luận
(Báo cáo thu hoạch)
 
2 CTXH với trẻ bị xâm hại tình dục Giúp cho người học:
-  Trình bày được một số vấn đề chung về trẻ em và trẻ em bị xâm hại tình dục; Biểu hiện của Nhận diện trẻ em bị xâm hại tình dục, nguyên nhân và hậu quả của xâm hại tình dục đối với trẻ em; Vai trò của nhân viên xã hội và nguyên tắc làm việc, quy trình và kỹ năng làm việc với trẻ bị xâm hại tình dục
- Vận dụng những hiểu biết các vấn đề liên quan vào nhận diện trẻ em bị xâm hại tình dục và thực hiện công tác xã hội với trẻ em bị xâm hại tình dục.
- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả; Có trách nhiệm; Quan tâm chăm sóc và giành những gì tốt nhất cho trẻ em nói chung và trẻ em bị xâm hại tình dục nói riêng trên nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử.
90 tiết LT30+KT5: 25/2÷03/3/2019
TH55: 04/3÷09/3/2019
Thi  
3 CTXH với trẻ em Giúp cho người học:
- Trình bày khái niệm đặc điểm tâm lý và nhu cầu của trẻ em; Quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và quốc gia; Chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
- Vận dụng những hiểu biết các vấn đề liên quan vào thực hiện công tác xã hội với trẻ em
- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả; Có trách nhiệm; Quan tâm chăm sóc và giành những gì tốt nhất cho trẻ em trên nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử.
120 tiết LT30+KT5: 11/3÷23/3/2019
TH80: 24/3÷13/4/2019
Thi  
4 CTXH với người cao tuổi Giúp cho người học:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm người cao tuổi, đặc điểm tâm sinh lý người cao tuổi, các nhu cầu của người cao tuổi, những yếu tố ảnh hưởng tới đời sống tinh thần, những khó khăn về kinh tế của người cao tuổi, các công việc chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi.
-
- Làm việc độc lập, tự chủ trong khi làm việc nhóm, cảm thông, thấu cảm và tôn trọng người cao tuổi.
90 tiết LT30+KT5: 15/4÷27/4/2019
TH55: 29/4÷11/5/2019
Thi  
LIX Đại học Công nghệ chế tạo máy khóa 10  
1 Đồ gá Thực hiện được các bước tiến hành thiết kế đồ gá gia công cơ
Cách tính toán sai số của đồ gá bản thân thiết kế.
Tư duy từ một sơ đồ nguyên công công nghệ cần thiết phải thiết kế một đồ gá gia công.
Khả năng tính toán khi thiết kế đồ gá trong chương trình bắt buộc.
Tra cứu tài liệu sách kỹ thuật.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Tự động hóa quá trình sản xuất Trình bày được các vấn đề chung của tự động hóa quá trình sản xuất.
Trình bày được nguyên lý hoạt động của một số thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động.
Trình bày được nguyên lý các hệ thống điều khiển tự động - dây chuyền tự động.
Giải thích được nguyên lý làm việc của một số thiết bị đo lường tự động trong quá trình sản xuất.
Mô tả được quá trình cấp phôi và dụng cụ cắt tự động.
Trình bày được quá trình lắp ráp tự động.
Biết được hướng phát triển của tự động hóa quá trình sản xuất.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Đồ án công nghệ chế tạo máy 2 - Kiến thức: Lập được quy trình công nghệ gia công cơ các chi tiết máy và thiết kế đồ gá gia công.
-  Thái độ: Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của công việc được dao như: Nội dung, thời gian quy định.
- Kỹ năng: Kỹ năng thiết kế, kỹ năng tra cứu tài liệu.
1  30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp  
4 CAD/CAM/CNC Trình bày rõ khái niệm về công nghệ CAD/CAM và hệ thống CAD/CAM.
Thiết kế các chi tiết thành thạo, chính xác trên phần mềm CAD/CAM.
Lập trình, xuất chương trình NC thành thạo, chính xác.
Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và sản xuất
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Thực tập gia công trên máy CNC - Điều khiển máy phay CNC công nghệp thành thạo.
- Thiết lập điểm không của phôi, Offset dao thành thạo, chính xác
- Lập trình gia công tốt một số bề mặt định hình trên máy phay CNC công nghiệp
- Điều khiển máy chính xác để gia công chi tiết tiết máy đã lập trình đảm bảo yêu cầu bản vẽ
- Trình bày rõ phương pháp bảo quản máy CNC.
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
3  30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
6 Công nghệ tạo mẫu nhanh Sinh viên thiết kế được các sản phẩm từ mô hình 3D.
Trang bị kiến thức về khả năng kết nối từ mô hình 3D đến máy tạo mẫu
Trang bị kiến thức cho sinh viên các phương pháp cơ bản tạo mẫu nhanh.
Trang bị các kiến thức cơ bản về các thiết bị tạo mẫu nhanh.
Ứng dụng công công nghệ tạo mẫu nhanh trong một số lĩnh vực.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
7 Thiết kế máy cắt kim loại Giải thích được nguyên lý kết cấu các bộ phận máy và máy cắt kim loại
Thiết kế các cơ cấu, bộ phận máy đạt kết quả theo yêu cầu định trước.
Nghiên cứu vận dụng kiến thức đã có để cải tiến và hiện đại hoá máy cắt kim loại.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
8 Kỹ thuật đo nâng cao Các nguyên tắc cơ bản trong đo lường.
Sơ đồ định vị, chuyển động đo và phương trình đo khi đo, đánh giá chất lượng chi tiết máy
Lý thuyết về sai số và phương pháp xử lý số liệu, trên cơ sở đó lựa chọn được phương án đo hợp lý.
2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Thực hành xọc –phay các bề mặt phức tạp Điều chỉnh chính xác xọc các bề mặt đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Phay rãnh chữ T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ
Phay mộng đuôi én và lắp ghép mộng đuôi én đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ
Bào thanh răng đạt yêu cầu kỹ thuật bnả vẽ.
Tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tự giác.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp tốt.
2 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
10 Quy hoạch thực nghiệm Hiểu được các phương pháp về quy hoạch thực nghiệm
Ấp dụng được các kiến thức về quy hoạch thực nghiệm để xây dựng các quy trình làm thí nghiệm trong thực tế
Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, tác phong khoa học trong việc phân tích, xử lý và đánh giá các số liệu thí nghiệm
2  10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
11 Rô bốt công nghiệp Hiểu được nguyên lý kết cấu tay máy, người máy, nguyên lý động học, động lực học của tay máy, người máy, các phương pháp điều khiển tay máy - người máy - Robot công nghiệp.
Hiệu chỉnh được các thông số của từng cơ cấu riêng rẽ và của cả hệ thống
- Rèn luyện khả năng phân tích, năng động, sáng tạo trong việc ứng dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn
2  10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
12 Thực tập tốt nghiệp CNCTM Giải thích rõ các đặc tính kỹ thuật, khả năng công nghệ của các máy công cụ và các dụng cụ cắt có trong xưởng.
Giải thích rõ các chức năng nhiệm vụ, công tác chủ yếu của cán bộ kỹ thuật ở phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như các phân xưởng sản xuất.
Thiết kế, lập kế hoạch sản xuất, lập quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất cho một sản phẩm hoặc một cụm máy hoàn chỉnh trên thiết bị xưởng trường.
3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
13 Chuyên đề tốt nghiệp1 CNCTM Thiết kế các sản phẩm thành thạo, chính xác trên phần mềm CAD/CAM.
Lập trình các sản phẩm, xuất chương, hiệu chỉnh chương trình thành thạo, chính xác, phù hợp với hệ điều khiển của các máy CNC.
Chuyển chương trình sang máy CNC, gia công sản phẩm đã thiết kế thành thạo, chính xác.
Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và sản xuất.
3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
14 Chuyên đề tốt nghiệp2 CNCTM Viết các chương trình PLC đơn giản
Lập trình PLC bằng ngôn ngữ GRAPH
Lập trình cho Robot công nghiệp bằng ngôn ngữ Melfa BASIC IV.
Vận hành được Robot công nghiệp.
2 10/12 ÷02/3/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
LX Đại học Kỹ sư chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy khóa 10  
1 Thiết kế xưởng cơ khí Kiến thức: thiết kế được một phân xưởng cơ khí. Biết bố trí các thiết bị trong phân xưởng một cách hợp lý, có khoa học
Kỹ năng: Tính toán, thiết kế không lảng phí mặt bằng, lao động, khái quát hóa một công việc cần làm.
Thái độ: Ngiêm túc, tuân thủ khoa học, tuân thủ pháp luật.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Tự động hóa quá trình sản xuất Trình bày được các vấn đề chung của tự động hóa quá trình sản xuất.
Trình bày được nguyên lý hoạt động của một số thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động.
Trình bày được nguyên lý các hệ thống điều khiển tự động - dây chuyền tự động.
Giải thích được nguyên lý làm việc của một số thiết bị đo lường tự động trong quá trình sản xuất.
Mô tả được quá trình cấp phôi và dụng cụ cắt tự động.
Trình bày được quá trình lắp ráp tự động.
Biết được hướng phát triển của tự động hóa quá trình sản xuất.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Đồ án công nghệ chế tạo máy Kiến thức: Lập được quy trình công nghệ gia công cơ các chi tiết máy và thiết kế đồ gá gia công.
Thái độ: Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của công việc được dao như: Nội dung, thời gian quy định.
Kỹ năng: Kỹ năng thiết kế, kỹ năng tra cứu tài liệu.
1  30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp  
4 Thực hành nâng cao Vận hành máy phay lăn răng thành thạo, đúng quy trình.
Tính, lắp bộ bánh răng xích phân độ, xích vi sai chính xác đúng vị trí.
Phay bánh răng trụ răng thẳng, răng xoắn trên máy phay lăn răng đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Tiện lắp ghép ren truyên động thành thạo, mối ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Lăn khí nhám trên mặt trụ thành thạo đảm bảo yêu cầu.
Bảo đảm an toàn, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
5 Đồ gá Kiến thức: +Thực hiện được các bước tiến hành thiết kế đồ gá gia công cơ
+ Cách tính toán sai số của đồ gá bản thân thiết kế.
Kỹ năng: + Tư duy từ một sơ đồ nguyên công công nghệ cần thiết phải thiết kế một đồ gá gia công.
+ Khả năng tính toán khi thiết kế đồ gá trong chương trình bắt buộc.
 + Tra cứu tài liệu sách kỹ thuật
Thái độ: Nghiêm túc, chân thành trong quá trình học và làm kỹ thuật
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
6 Phương pháp phần tử hữu hạn Hiểu được các kiến thức về phần tử đồng tham số, phuương pháp độ cứng trực tiếp, phân tích kết cấu khung
Ấp dụng được các kiến thức về phần tử hữu hạn để giải quyết các bài toán phẳng; phân tích kết cấu chịu uốn, phân tích ứng suất ba chiều, phân tích tấm chịu uốn, kết cấu vỏ và phần mềm phân tích phần tử hữu hạn.
Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, tác phong khoa học trong việc phân tích ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong các kết cấu kỹ thuật
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
7 Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng Đường lối phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước trong quá trình CNH- HĐH đất nước.
Vai trò của chất lượng sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam
Yêu cầu của phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường tự nhiên, để tổ chức sản xuất công nghiệp trên lãnh thổ hợp lý hơn.
Các phương pháp đo lường chất lượng sản phẩm và cách quản trị chất lượng chất lượng toàn diện trong doanh nghiệp.
2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
8 Các phương pháp gia công đặc biệt Nguyên lý và khả năng công nghệ của các phương pháp gia công đặc biệt 2  30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Thực tập tốt nghiệp CNCTM Giải thích rõ các đặc tính kỹ thuật, khả năng công nghệ của các máy công cụ và các dụng cụ cắt có trong xưởng.
Giải thích rõ các chức năng nhiệm vụ, công tác chủ yếu của cán bộ kỹ thuật ở phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như các phân xưởng sản xuất.
Thiết kế, lập kế hoạch sản xuất, lập quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất cho một sản phẩm hoặc một cụm máy hoàn chỉnh trên thiết bị xưởng trường.
3 10/12 ÷02/3/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
LXI Đại học Công nghệ chế tạo máy khóa 11  
1 Công nghệ chế tạo máy 1 Những khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ, các thành phần của QTCN.
Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt chi tiết máy. Các ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến điều kiện sử dụng của chi tiết.
Các khái niệm về độ chính xác gia công, Các phương pháp để đạt độ chính xác gia công.
Phân biệt các loại chuẩn và cách chọn chuẩn khi gia công chi tiết.
Đặc trưng các phương pháp gia công cơ
Cách lập quy trình công nghệ gia công và quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Ma sát học Phân tích được cơ chế hình thành ma sát, các dạng ma sát, cơ chế ma sát giữa các cặp vật liệu.
Phân biệt các dạng bôi trơn, tính toán về bôi trơn.
Tính toán về hệ số ma sát, cường độ mòn, lượng mòn cho một cặp ma sát.
Đánh giá được các thông số cơ bản về độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát.
Trình bày được các biện pháp trong thiết kế, trong gia công để nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của chi tiết tham gia vào quá trình ma sát.
2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Truyền động thủy lực khí nén Trình bày nguyên lý, chức năng làm việc của các phần tử thủy lực, điện thủy lực, khí nén, điện khí nén.
Vận hành, điều chỉnh được các loại thiết bị thuỷ lực, khí nén đang sử dụng hiện nay.
Thiết kế được những hệ thống thuỷ lực, khí nén cơ bản đạt yêu cầu về kinh tế kỹ thuật.
Phát hiện lỗi phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo trì được hệ thống thủy lực, khí nén.
2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
4 Thực hành phay bào cơ bản 1 -Mô tả chính xác các bộ phận chính của máy phay, máy bào
Vận hành máy phay, máy bào thành thạo, chính xác, đúng quy trình.
Bảo quản máy phay, máy bào đúng kỹ thuật, đúng quy trình
Gá phôi đúng quy cách chắc chắn đảm bảo an toàn
Điều chỉnh chế độ cắt hợp lý khi phay bào mặt phẳng.
Chọn dao phay mặt phẳng, dao phay rãnh bậc phù hợp với các bề mặt cần phay.
Điều chỉnh máy chính xác, đúng quy trình khi phay bào mặt phẳng, phay bào rãnh bậc vuông góc.
Tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tự giác.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp tốt.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
5 Thực hành tiện cơ bản 2 Trình bày đầy đủ, đúng các phương pháp gia công mặt côn trong trên máy tiện.
Tiện côn trong đạt chính xác cấp 9 và lắp ghép với mặt côn ngoài đạt chính xác cấp 10.
Lập tiến trình công nghệ gia công các chi tiết có kết hợp nhiều bề mặt (mặt trụ, mặt bậc, mặt côn)
Cắt ren bằng dao trên máy tiện vạn năng đạt yêu cầu
Kiểm tra ren tam giác ngoài sau khi cắt ren, phát hiện được sai hỏng và đề ra biện pháp khắc phục.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi gia công ren trên máy tiện.
Xác định đúng các thông số hình học và các yêu câù  kỹ thuật của ren vuông
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện ren vuông
Tuân thủ đúng các quy định an toàn trong thao tác tiện ren có bước xoắn lớn
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện được các chi tiết ren thang khi được cung cấp bản vẽ
Tiện các loại trục ren thang
Tiện đai ốc ren thang, lắp ghép ren thang
Thực hiện các điều kiện an toàn
3 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
6 Đồ án nguyên lý chi tiết máy Kiến thức: Thiết kế được hộp giảm tốc
Thái độ: Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của công việc được dao như: Nội dung, thời gian quy định.
Kỹ năng: Kỹ năng thiết kế, kỹ năng tra cứu tài liệu.
1 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp  
7 Kỹ thuật lập trình PLC Cấu trúc, nguyên lý hoạt động của PLC. Viết được chương trình điều khiển bằng PLC theo 3 ngôn ngữ chính STL, FBD và Ladder và ngôn ngữ GRAPH. Sử dụng được PLC thực tế điều khiển các thiết bị. 2 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
8 Thiết kế dụng cụ cắt Thông số hình học phần cắt của dụng cụ cắt kim loại.
Trình bày được nguyên tắc thiết kế kết cấu của dụng cụ cắt thông thường và dụng cụ trên máy CNC.
Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức về dụng cụ để nắm bắt kiến thức các học phần khác của chuyên ngành chế tạo máy và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Nhiệt kỹ thuật Nhiệt học, ứng dụng và tầm quan trọng của nó trong đời sống và các lĩnh vực sản xuất. Học sinh có thể giải thích các hiện tượng nhiệt và tính toán đựoc một số quá trình trao đổi nhiệt liên quan đến các chuyên ngành kỹ thuật. 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
10 Công nghệ chế tạo máy 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt
Nguyên nhân gây sai số và phương pháp xác định độ chính xác gia công
Phương pháp chọn phôi và gia công chuẩn bị phôi
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tối ưu hóa quá trình gia công
3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
11 Máy công cụ điều khiển theo chương trình số Trình bày chính xác các khái niệm cơ bản về điều khiển theo chương trình số và máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Mô tả chính xác phương pháp tạo hình trên máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Viết chương trình gia công chi tiết cho máy công cụ điều khiển theo chương trình số thành thạo chính xác.
3 24/12÷04/5/2019(17T)  
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TNKQ
 
12 Máy cắt Mô tả đúng các chuyển động tạo hình trên máy công cụ
Biểu diễn được sơ đồ kết cấu động học và xác định các xích động học trong máy công cụ.
Mô tả được công dụng và đọc đúng sơ đồ động của các máy công cụ thường sử dụng trong gia công cắt kim loại.
Viết phương trình tổng quát và các phương trình xích chuyển động cắt chính và chuyển động chạy dao.
Mô tả một cách cơ bản nhất về máy CNC và so sánh ưu nhược với máy vạn năng
2 24/12÷04/5/2019(17T)  
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ
 
13 Thực hành mài Trình bày đúng nội quy sử dụng máy mài
Mô tả chính xác nguyên lý làm việc, cấu tạo máy mài mặt phẳng, máy mài tròn vạn năng.
Thao tác điều khiển máy mài thành thạo, chính xác.
Thực hiện đúng nguyên tắc bảo quản thiết bị.
Chi tiết sau khi mài xong đạt yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ
Bảo đảm an toàn không xẩy ra tai nạn cho người
2 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp và thực hành  
14 Thực hành phay bào cơ bản 2 Vận hành máy phay lăn răng thành thạo, đúng quy trình.
Tính, lắp bộ bánh răng xích phân độ, xích vi sai chính xác đúng vị trí.
Phay bánh răng trụ răng thẳng, răng xoắn trên máy phay lăn răng đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Tiện lắp ghép ren truyên động thành thạo, mối ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Lăn khí nhám trên mặt trụ thành thạo đảm bảo yêu cầu.
 
3 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp và thực hành  
LXII Đại học Kỹ sư chất lượng cao Công nghệ chế tạo máy khóa 11  
1 Thiết kế cơ khí trên máy tính + BTL Sử dụng máy tính để thành lập các bản vẽ kỹ thuật của các chi tiết và cụm lắp ráp; lắp ráp, mô tả lắp ráp, mô tả động học của các cơ cấu máy; thành lập các bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế; xuất chi tiết cho các phần mềm CAD/CAM và các phần mềm thiết kế 3D khác. 3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Cơ học chất lưu và truyền động TLKN Hiểu được các kiến thức về thủy tĩnh học, thủy động lực học chất lưu trong kỹ thuật
Ấp dụng được các kiến thức về thủy tĩnh học, thủy động lực học chất lưu để giải quyết các bài toán thủy lực kỹ thuật trong thực tế
Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, tác phong khoa học trong việc phân tích đánh giá các hiện tượng kỹ thuật thủy lực
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Đồ án chi tiết máy Thiết kế hộp giảm tốc 1 cấp 1 30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
4 Công nghệ chế tạo máy 1 - Những khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ, các thành phần của QTCN.
- Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt chi tiết máy. Các ảnh hưởng của chất lượng bề mặt đến điều kiện sử dụng của chi tiết.
- Các khái niệm về độ chính xác gia công, Các phương pháp để đạt độ chính xác gia công.
- Phân biệt các loại chuẩn và cách chọn chuẩn khi gia công chi tiết.
- Đặc trưng các phương pháp gia công cơ
- Cách lập quy trình công nghệ gia công và quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Máy công cụ điều khiển theo chương trình số Trình bày chính xác các khái niệm cơ bản về điều khiển theo chương trình số và máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Mô tả chính xác phương pháp tạo hình trên máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Viết chương trình gia công chi tiết cho máy công cụ điều khiển theo chương trình số thành thạo chính xác.
3 30/7÷17/11/2018(16T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TNKQ  
6 Thực hành phay bào cơ bản 2 Vận hành máy phay lăn răng thành thạo, đúng quy trình.
Tính, lắp bộ bánh răng xích phân độ, xích vi sai chính xác đúng vị trí.
Phay bánh răng trụ răng thẳng, răng xoắn trên máy phay lăn răng đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Tiện lắp ghép ren truyên động thành thạo, mối ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Lăn khí nhám trên mặt trụ thành thạo đảm bảo yêu cầu.
  30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
7 Thực hành tiện cơ bản 2 Trình bày đầy đủ, đúng các phương pháp gia công mặt côn trong trên máy tiện.
Tiện côn trong đạt chính xác cấp 9 và lắp ghép với mặt côn ngoài đạt chính xác cấp 10.
Lập tiến trình công nghệ gia công các chi tiết có kết hợp nhiều bề mặt (mặt trụ, mặt bậc, mặt côn)
Cắt ren bằng dao trên máy tiện vạn năng đạt yêu cầu
Kiểm tra ren tam giác ngoài sau khi cắt ren, phát hiện được sai hỏng và đề ra biện pháp khắc phục.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi gia công ren trên máy tiện.
Xác định đúng các thông số hình học và các yêu câù  kỹ thuật của ren vuông
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện ren vuông
Tuân thủ đúng các quy định an toàn trong thao tác tiện ren có bước xoắn lớn
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện được các chi tiết ren thang khi được cung cấp bản vẽ
Tiện các loại trục ren thang
Tiện đai ốc ren thang, lắp ghép ren thang
Thực hiện các điều kiện an toàn
  30/7÷17/11/2018(16T) Vấn đáp và thực hành  
8 Nhiệt kỹ thuật Nhiệt học, ứng dụng và tầm quan trọng của nó trong đời sống và các lĩnh vực sản xuất. Học sinh có thể giải thích các hiện tượng nhiệt và tính toán đựoc một số quá trình trao đổi nhiệt liên quan đến các chuyên ngành kỹ thuật. 2 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Công nghệ chế tạo máy 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt
Nguyên nhân gây sai số và phương pháp xác định độ chính xác gia công
Phương pháp chọn phôi và gia công chuẩn bị phôi
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tối ưu hóa quá trình gia công
3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
10 CAD/CAM/CNC + BTL Trình bày rõ khái niệm về công nghệ CAD/CAM và hệ thống CAD/CAM.
- Thiết kế các chi tiết thành thạo, chính xác trên phần mềm CAD/CAM.
- Lập trình, xuất chương trình NC thành thạo, chính xác.
- Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và sản xuất.
3 24/12÷04/5/2019(17T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
11 Máy cắt  Mô tả đúng các chuyển động tạo hình trên máy cắt kim loại
Biểu diễn được sơ đồ kết cấu động học của máy, viết được phương trình truyền động
Trình bày được khả năng công nghệ của máy
Viết được phương trình và mô tả được ý nghĩa của các xích truyền động trong các máy cắt thường sử dụng trong gia công cắt gọt.
Thái độ: Có ý thức ham học hỏi, cần cù, chịu khó.
 Kỹ năng: Đọc được sơ đồ động của các máy cắt kim loại thông dụng
3 24/12÷04/5/2019(17T)  
 
Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ
 
12 Thực hành mài Trình bày đúng nội quy sử dụng máy mài
Mô tả chính xác nguyên lý làm việc, cấu tạo máy mài mặt phẳng, máy mài tròn vạn năng.
Thao tác điều khiển máy mài thành thạo, chính xác.
Thực hiện đúng nguyên tắc bảo quản thiết bị.
Chi tiết sau khi mài xong đạt yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ
Bảo đảm an toàn không xẩy ra tai nạn cho người
2 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp và thực hành  
13 Thực hành gia công trên máy CNC Điều khiển máy phay CNC công nghệp thành thạo.
Thiết lập điểm không của phôi, Offset dao thành thạo, chính xác
Lập trình gia công tốt một số bề mặt định hình trên máy phay CNC công nghiệp
Điều khiển máy chính xác để gia công chi tiết tiết máy đã lập trình đảm bảo yêu cầu bản vẽ
Trình bày rõ phương pháp bảo quản máy CNC.
Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
3 24/12÷04/5/2019(17T) Vấn đáp và thực hành  
LXIII Đại học Công nghệ chế tạo máy khóa 12  
1 Vật liệu học + thí nghiệm Có kiến thức về tổ chức, cơ tính của kim loại và hợp kim, chuyển biến pha khi nung nóng và làm nguội hợp kim.
Có kiến thức về vật liệu gang, thép, hợp kim màu, hợp kim cứng, chất dẻo, cao su, dầu mỡ bôi trơn.
Có kiến thức về nhiệt luyện thép, gang và các phương pháp hóa bền bề mặt thép.
Sử dụng hợp lý các loại vật liệu kim loại để chế tạo các chi tiết máy, dụng cụ trong ngành cơ khí và các ngành công nghiệp khác.
Lập kế hoạch và thực hành thí nghiệm về tổ chức tế vi, thử kéo và thử độ cứng.
Lập quy trình và tiến hành tôi, ram những chi tiết đơn giản bằng thép cacbon và thép hợp kim thông dụng.
Tư vấn, giải đáp về sử dụng thép, gang và hóa bền chúng trong chế tạo cơ khí.
Có ý thức,tổ chức,kỷ luật, trách nhiệm, yêu nghề, động cơ học tập đúng đắn.
3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Dung sai-kỹ thuật đo Tra cứu và tính toán được sai lệch giới hạn, dung sai của các chi tiết và mối ghép.
Tính chọn mối ghép tiêu chuẩn.
Xác định dung sai và các phép toán liên quan của mối ghép ren, bánh răng.
Giải bài toán chuỗi, chọn phương pháp ghi kích thước hơp lý.
Mô tả nguyên lý và cách sử dụng các dụng cụ đo lường thông dụng.
Sử dụng thước cặp, panme, đồng hồ so thực hiện một số phép đo kích thước, sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan.
3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TNKQ  
3 Thực hành hàn Hình thành kỹ năng hàn cơ bản như nguyên lý hàn hồ quang tay 1 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
4 Nguyên lý cắt Lựa chọn đúng các loại vật liệu chế tạo dao cắt phù hợp với các phương pháp gia công và điều kiện cắt cụ thể.
Nêu và giải thích được các hiện tượng cơ lý xảy ra trong quá trình cắt kim loại.
Biết cách xác định tuổi bền của dụng cụ cắt cho các phương pháp gia công
Nêu được khả năng công nghệ của các phương pháp cắt kim loại, xác định đúng các thông số chế độ cắt, lực cắt và công suất máy.
Hoàn thành bài tập lớn theo yêu cầu
2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Vẽ kỹ thuật Bồi dưỡng năng lực lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật, phát triển trí tưởng tượng không gian và tư duy kỹ thuật, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, cẩn thận, có ý thức tổ chức kỹ luật, làm cơ sở cho các môn học khác. 3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
6 Sức bền vật liệu + Thí nghiệm Hiểu được, ứng dụng tốt lý thuyết về cơ học vật rắn biến dạng đẻ giải các bài toán kết cấu chịu lực đơn giản kéo, nén, uốn, xoắn, thanh chịu lực phức tạp
Hiểu được, ứng dụng tốt lý thuyết về mỏi để giải các bài toán xác định giới hạn, tải trọng động và các bài toán chuyển vị của hệ thanh 
 Có thái độ cẩn thận, nghiêm túc, tác phong khoa học trong việc phân tích đánh giá các hiện tượng kỹ thuật
4 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
7 Nguyên lý chi tiết máy Kiến thức: Thiết kế được hộp giảm tốc
Thái độ: Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của công việc được dao như: Nội dung, thời gian quy định.
Kỹ năng: Kỹ năng thiết kế, kỹ năng tra cứu tài liệu.
3 17/12÷13/4/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TNKQ  
8 Thiết kế cơ khí trên máy tính Nâng cao năng lực lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật, phát triển trí tưởng tượng không gian và tư duy kỹ thuật, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác, cẩn thận, có ý thức tổ chức kỹ luật, làm cơ sở cho các môn học khác. Biết sử dụng máy tính để thành lập các bản vẽ kỹ thuật. 3 17/12÷13/4/2019(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Thực hành tiện cơ bản 1 Mô tả chính xác các bộ phận chính của máy tiện vạn năng
Vận hành máy tiện vạn năng thành thạo, chính xác, đúng quy trình.
Bảo quản máy tiện đúng kỹ thuật, đúng quy trình
Gá phôi đúng quy cách chắc chắn đảm bảo an toàn
Điều chỉnh đúng chế độ cắt theo phiếu hướng dẫn
Tiện mặt trụ ngoài đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Gá dao tiện mặt đầu, mặt bậc đúng yêu cầu kỹ thuật
Tiện mặt đầu phẳng, đạt độ nhám bề mặt và an toàn.
Tiện mặt bậc phẳng, đúng góc độ, đúng độ nhám bề mặt và an toàn.
Kiểm tra đánh giá các yêu cầu kỹ thuật của các bề mặt phẳng, mặt bậc theo bảng kiểm
Mài mũi khoan, mũi khoét và các loại dao tiện lỗ đúng yêu cầu, đảm bảo an toàn
Khoan, khoét lỗ trên máy tiện đạt yêu cầu
3 17/12÷13/4/2019(15T) Vấn đáp và thực hành  
LXIV Đại học Công nghệ chế tạo máy khóa 13  
1 Vẽ kỹ thuật Những qui tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật: các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật; các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: điểm, đường, hình chiếu, hình cắt; các loại bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO; giới thiệu các ứng dụng của máy tính trong các bản vẽ 2D. 3 20/8÷22/12/2018(18T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Công nghệ kim loại Phân tích ưu nhược điểm của từng phương pháp tạo phôi: Đúc, Rèn, Dập, Kéo và khả năng công nghệ của chúng.
Hiểu khái niệm về gia công cơ, khả năng công nghệ của các phương pháp gia công cơ.
2 20/8÷22/12/2018(18T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
3 Phay mặt phẳng Vận hành, bảo quản máy phay; gá lắp dao phay; phay mặt phẳng ngang; phay mặt phẳng song song vuông góc; phay mặt phẳng nghiêng; bài tập tổng hợp 3 2 20/8÷22/12/2018(18T) Vấn đáp và thực hành  
4 Tiện trụ trơn, trụ bậc Tiện trụ trơn ngắn; tiện trụ trơn dài; tiện trụ bậc; cắt rãnh, cắt đứt; bài tập tổng hợp 1 2 20/8÷22/12/2018(18T) Vấn đáp và thực hành  
5 Gia công nguội – hàn cơ bản Cấu tạo nguyên  lý làm việc, vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Nguội và những kỹ năng thực hành nghề Nguội; Cấu tạo nguyên  lý làm việc, vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề hàn và những kỹ năng thực hành nghề hàn 2 11/02-03/03/19
04/03-24/03/19
18/02-10/03/19
11/03-31/03/19
01/04-21/04/19
25/03-14/04/19
15/04-05/05/19
Vấn đáp và thực hành  
6 Cơ lý thuyết Khảo sát trạng thái cân bằng của vật rắn hay hệ vật rắn chịu liên kết; khảo sát quy luật chuyển động của vật thể trên quan điểm động hình học (chuyển động song phẳng, hợp chuyển động,…).   21/01-18/05/19 (15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
LXV Cao đẳng Công nghệ chế tạo máy khóa 42  
1 Đồ gá Thực hiện được các bước tiến hành thiết kế đồ gá gia công cơ
Cách tính toán sai số của đồ gá bản thân thiết kế.
Tư duy từ một sơ đồ nguyên công công nghệ cần thiết phải thiết kế một đồ gá gia công.
Khả năng tính toán khi thiết kế đồ gá trong chương trình bắt buộc.
Tra cứu tài liệu sách kỹ thuật.
3 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
2 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 Lập được quy trình công nghệ gia công cơ các chi tiết máy.
Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của công việc được giao như: Nội dung, thời gian quy định
Kỹ năng thiết kế, kỹ năng tra cứu tài liệu
1 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp  
3 Máy công cụ điều khiển theo chương trình số Trình bày chính xác các khái niệm cơ bản về điều khiển theo chương trình số và máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Mô tả chính xác phương pháp tạo hình trên máy công cụ điều khiển theo chương trình số.
Viết chương trình gia công chi tiết cho máy công cụ điều khiển theo chương trình số thành thạo chính xác.
Tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, tự giác.
2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TNKQ  
4 Truyền động thủy lực khí nén Trình bày nguyên lý, chức năng làm việc của các phần tử thủy lực, điện thủy lực, khí nén, điện khí nén.
Vận hành, điều chỉnh được các loại thiết bị thuỷ lực, khí nén đang sử dụng hiện nay.
Thiết kế được những hệ thống thuỷ lực, khí nén cơ bản đạt yêu cầu về kinh tế kỹ thuật.
Phát hiện lỗi phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo trì được hệ thống thủy lực, khí nén.
2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
5 Thực hành phay bào cơ bản 2 Vận hành máy phay lăn răng thành thạo, đúng quy trình.
Tính, lắp bộ bánh răng xích phân độ, xích vi sai chính xác đúng vị trí.
Phay bánh răng trụ răng thẳng, răng xoắn trên máy phay lăn răng đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Tiện lắp ghép ren truyên động thành thạo, mối ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Lăn khí nhám trên mặt trụ thành thạo đảm bảo yêu cầu.
3 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
6 Thực hành tiện cơ bản 2 Trình bày đầy đủ, đúng các phương pháp gia công mặt côn trong trên máy tiện.
Tiện côn trong đạt chính xác cấp 9 và lắp ghép với mặt côn ngoài đạt chính xác cấp 10.
Lập tiến trình công nghệ gia công các chi tiết có kết hợp nhiều bề mặt (mặt trụ, mặt bậc, mặt côn)
Cắt ren bằng dao trên máy tiện vạn năng đạt yêu cầu
Kiểm tra ren tam giác ngoài sau khi cắt ren, phát hiện được sai hỏng và đề ra biện pháp khắc phục.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi gia công ren trên máy tiện.
Xác định đúng các thông số hình học và các yêu câù  kỹ thuật của ren vuông
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện ren vuông
Tuân thủ đúng các quy định an toàn trong thao tác tiện ren có bước xoắn lớn
Xác định chế độ cắt hợp lý để  tiện được các chi tiết ren thang khi được cung cấp bản vẽ
Tiện các loại trục ren thang
Tiện đai ốc ren thang, lắp ghép ren thang
Thực hiện các điều kiện an toàn
3 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
7 Thực hành xọc –phay các bề mặt phức tạp Điều chỉnh chính xác xọc các bề mặt đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
Phay rãnh chữ T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ
Phay mộng đuôi én và lắp ghép mộng đuôi én đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ
Bào thanh răng đạt yêu cầu kỹ thuật bnả vẽ.
Tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tự giác.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp tốt.
2 30/7÷10/11/2018(15T) Vấn đáp và thực hành  
8 An toàn và môi trường công nghiệp Hiểu được những nội dung cơ bản về bảo hộ lao động, nội dung của bộ luật Lao động và các văn bản dưới luật có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
 Hiểu và nắm chắc các nội dung về kỹ thuật vệ sinh lao động để có biện pháp phòng tránh các tác hại bất lợi cho cơ thể người lao động trong thực tập, sản xuất.
Hiểu được tác hại của điện đối với con người để có biện pháp phòng tránh, nắm chắc các biện pháp sơ cứu người bị điện giật.
Hiểu được tác hại của hoá chất đối với con người  và các biện pháp phòng chống.
Hiểu được tác hại của cháy nổ đối với sản xuất và đời sống, biết cách sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ khi có cháy xảy ra.
Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tế sản xuất, học tập và giảng dạy tại các trường nghề.
2 10/12-02/03/2019(10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
9 Chuyên đề tốt nghiệp CNCTM Thiết kế các sản phẩm thành thạo, chính xác trên phần mềm CAD/CAM.
Lập trình các sản phẩm, xuất chương, hiệu chỉnh chương trình thành thạo, chính xác, phù hợp với hệ điều khiển của các máy CNC.
Chuyển chương trình sang máy CNC, gia công sản phẩm đã thiết kế thành thạo, chính xác.
Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập và sản xuất.
3 10/12-02/03/2019(10T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bằng hình thức TLKQ  
10 Thực hành nâng cao Vận hành máy phay lăn răng thành thạo, đúng quy trình.
- Tính, lắp bộ bánh răng xích phân độ, xích vi sai chính xác đúng vị trí.
- Phay bánh răng trụ răng thẳng, răng xoắn trên máy phay lăn răng đạt yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
- Tiện lắp ghép ren truyên động thành thạo, mối ghép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
- Lăn khí nhám trên mặt trụ thành thạo đảm bảo yêu cầu.
- Bảo đảm an toàn, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ.
3 10/12-02/03/2019(10T) Vấn đáp và thực hành  
11 Thực hành gia công trên máy CNC Điều khiển máy phay CNC công nghệp thành thạo.
- Thiết lập điểm không của phôi, Offset dao thành thạo, chính xác
- Lập trình gia công tốt một số bề mặt định hình trên máy phay CNC công nghiệp
- Điều khiển máy chính xác để gia công chi tiết tiết máy đã lập trình đảm bảo yêu cầu bản vẽ
- Trình bày rõ phương pháp bảo quản máy CNC.
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
3 10/12-02/03/2019(10T) Vấn đáp và thực hành  
12 Thực tập tốt nghiệp CD  
CNCTM
Giải thích rõ các đặc tính kỹ thuật, khả năng công nghệ của các máy công cụ và các dụng cụ cắt có trong xưởng.
Giải thích rõ các chức năng nhiệm vụ, công tác chủ yếu của cán bộ kỹ thuật ở phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như các phân xưởng sản xuất.
Thiết kế, lập kế hoạch sản xuất, lập quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất cho một sản phẩm hoặc một cụm máy hoàn chỉnh trên thiết bị xưởng trường.
3 10/12 ÷02/3/2019(10T) Vấn đáp và thực hành  
LXVI Cao đẳng Công nghệ chế tạo máy khóa 43  
1 Phay mặt phẳng Vận hành, bảo quản máy phay; gá lắp dao phay; phay mặt phẳng ngang; phay mặt phẳng song song vuông góc; phay mặt phẳng nghiêng; bài tập tổng hợp 3 2 30/7÷19/08/2018(2T) Vấn đáp và thực hành  
2 Phay bậc, rãnh vuông góc, phay rãnh then, phay rãnh chốt đuôi én, xọc rãnh then Phay bậc vuông góc; phay rãnh vuông góc; phay rãnh then trên trục; xọc rãnh then; phay rãnh trục đuôi én; bài tập tổng hợp 4  3 22/10-18-11/18
19/11-25/11/18
Vấn đáp và thực hành  
3 Tiện lỗ, tiện côn Khoan lỗ trên máy tiện; tiện lỗ thông suốt; tiện lỗ bậc, tiện lỗ đáy kín;  tiện côn ngoài; tiện côn trong ; bài tập tổng hợp 2 2 27/08-16/09/18 Vấn đáp và thực hành  
4 Tiện ren tam giác hệ mét, ren tam giác hệ anh Tiện ren tam hệ mét giác ngoài và trong; tiện ren tam giác hệ anh ngoài và trong; bài tập tổng hợp 5 2 24/09-14/10/18 Vấn đáp và thực hành  
5 Lập trình gia công  trên máy CNC Vận hành, bảo quản máy phay CNC; lập trình gia công trên máy phay CNC, vận hành, bảo quản máy tiện CNC; lập trình gia công trên máy tiện CNC; Bài tập tổng hợp 9    3 13/05-09/06/19
10/06-16/06/19
Vấn đáp và thực hành  
6 Phay bánh răng bằng phương pháp chép hình Đầu chia độ, phương pháp chia độ; phay bánh răng trụ răng thẳng theo phương pháp chép hình; phay bánh răng trụ răng xoắn theo phương pháp chép hình; bài tập tổng hợp 7 2 14/01-27/01/2019
11/02-17/02/19
Vấn đáp và thực hành  
7 Phay bánh răng bằng phương pháp bao hình- phay then hoa Máy phay lăn răng; phay bánh răng trụ răng thẳng theo phương pháp bao hình; phay bánh răng trụ răng xoắn theo phương pháp bao hình; phay trục then hoa, bài tập tổng hợp 8 2 25/02-17/03/19  
Vấn đáp và thực hành
 
8 Tiện gá lắp phức tạp, tiện trục dài kém cứng vững Trình bày được các phương pháp tiện có gá lắp phức tạp.
Gá lắp được phôi trên giá đỡ đi động, cố định, trên ke có cân bằng máy, trên xa dao đạt yêu cầu.
Vận hành thành thạo máy tiện đúng quy trình, quy phạm để tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ di động, tiện trục dài kém cứng vững dùng giá đỡ cố định, tiện chi tiết gá trên ke, tiện chi tiết gá xa dao đạt cấp chính xác 8-10, độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian và an toàn.
Xác định được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục
2 25/03-14/04/19  
Vấn đáp và thực hành
 
9 Tiện ren vuông, ren thang Tiện ren vuông ngoài và trong; tiên ren thang ngoài và trong; bài tập tổng hợp; bài tập tổng hợp 6                                                  2 15/04-05/05/19 Vấn đáp và thực hành  
LXVII Cao đẳng  Công nghệ chế tạo máy khóa 44  
1 Gia công nguội – hàn cơ bản Cấu tạo nguyên  lý làm việc, vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Nguội và những kỹ năng thực hành nghề Nguội; Cấu tạo nguyên  lý làm việc, vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề hàn và những kỹ năng thực hành nghề hàn 2 18/02-10/03/19
11/03-31/03/19
Vấn đáp và thực hành  
2 Tiện trụ trơn, trụ bậc Tiện trụ trơn ngắn; tiện trụ trơn dài; tiện trụ bậc; cắt rãnh, cắt đứt; bài tập tổng hợp 1 2 01/04-21/04/19
22/04-12/05/19
Vấn đáp và thực hành  
LXVIII Cao đẳng Công nghệ hàn khóa 43  
1 Vật liệu cơ khí Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim; vật liệu kim loại đen (gang, thép); kim loại màu và hợp kim màu; hợp kim cứng; nhiệt luyện, hóa nhiệt luyện; cấu tạo, tính chất, sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp; Khái niệm về polyme, chất dẻo, vật liệu composite, cao su, vật liệu keo… 2 30/7÷10/11/2018(15T) Kiểm tra vấn đáp, tự luận và thi kết thúc bàng hình thức tự luận  
2 Hàn TIG cơ bản Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu sử dụng khi hàn TIG.
Tính chọn chế độ hàn TIG  phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày đúng quy trình hàn các loại mối hàn TIG cơ bản ở các vị trí khác nhau.
Phân tích nguyên nhân các dạng sai hỏng và đưa ra được cách ngăn ngừa, khắc phục.
2 15/10-14/11/18
 
Vấn đáp và thực hành  
3 Hàn MAG cơ bản Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu sử dụng khi hàn MAG..
Tính chọn chế độ hàn MAG phù hợp với chiều dày vật liệu, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày đúng quy trình hàn các loại mối hàn MAG cơ bản ở các vị trí khác nhau.
Phân tích chính xác nguyên nhân các dạng sai hỏng xẩy ra và đưa ra được cách ngăn ngừa khắc phục.
Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết bị dụng cụ hàn MAG.
Gá lắp các mối ghép hàn đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước theo bản vẽ.
Thực hiện hàn MAG các mối hàn góc chữ T không vát mép ở các vị trí 1F; 2F; 3F và các mối hàn không vát mép ở các vị trí 1G; 2G; 3G đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
Nhận thức rõ tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tiết kiệm, thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Quản lý tốt máy móc thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và các tài sản khác nơi thực tập.
2 24/09-14/10/18
 
Vấn đáp và thực hành  
4 Hàn điện hồ quang tay cơ bản Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu dùng trong hàn điện hồ quang tay.
Tính toán chế độ hàn hồ quang tay phù hợp chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày đúng quy trình hàn các loại mối hàn cơ bản ở các vị trí khác nhau.
Phân tích rõ nguyên nhân của các dạng sai hỏng xẩy ra và đưa ra được cách ngăn ngừa khắc phục.
Sử dụng hiệu quả và an toàn mọi dụng cụ – Thiết bị hàn hồ quang thông dụng
Gá lắp các liên kết hàn đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước theo bản vẽ.
Thực hiện hàn các mối hàn không vát mép ở vị trí 1G; 2G. 3G và các mối hàn góc chữ T không vát mép ở vị trí 1F; 2F; 3F đúng kích thước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
Nhận biết chính xác các dạng sai hỏng xẩy ra, phân tích được nguyên nhân xẩy ra và cách phòng ngừa.
Nhận thức rõ tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Quản lý tốt máy móc thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và các tài sản khác nơi thực tập.
2 13/08-23/09/18
 
Vấn đáp và thực hành  
5 Hàn điện hồ quang tay nâng cao Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và vật tư dùng trong hàn điện hồ quang tay nâng cao.
Tính toán chế độ hàn phù hợp chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày chính xác quy trình công nghệ hàn các mối hàn điện hồ quang tay nâng cao.
Phân tích rõ nguyên nhân của các dạng sai hỏng xẩy ra và đưa ra được cách ngăn ngừa, khắc phục.
Gá lắp các mối ghép hàn đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước theo bản vẽ.
Thực hiện hàn các mối hàn không vát mép ở vị trí 4G; 4F và các mối hàn có vát mép ở các vị trí 1G; 2G; 3G đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
Nhận biết chính xác các dạng sai hỏng xẩy ra, phân tích được nguyên nhân và cách phòng ngừa, khắc phục.
Nhận thức rõ tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tiết kiệm, thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
Quản lý tốt máy móc thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và các tài sản khác nơi thực tập.
2 14/01-27/01/19
11/02-17/02/19
Vấn đáp và thực hành  
6 Hàn MAG nâng cao Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu sử dụng khi hàn MAG nâng cao.
Tính chọn chế độ hàn MAG phù hợp với chiều dày vật liệu, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày đúng quy trình hàn các loại mối hàn MAG nâng cao ở các vị trí khác nhau.
Phân tích chính xác nguyên nhân các dạng sai hỏng xẩy ra và đưa ra được cách ngăn ngừa, khắc phục.
Gá lắp các mối ghép hàn đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước theo bản vẽ.
Thực hiện hàn MAG các mối hàn có vát mép ở vị trí 1G; 2G; 3G đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn.
Nhận thức rõ tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tiết kiệm, thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
Quản lý tốt máy móc thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và các tài sản khác nơi thực tập.
2 25/02-17/03/19 Vấn đáp và thực hành  
7 Hàn ống Trình bày đúng quy trình khi hàn các loại ống chịu áp lực cao, ống chịu nhiệt, chịu ăn mòn hoá chất.
Giải thích yêu cầu kỹ thuật khi hàn các loại ống chịu áp lực cao, ống chịu nhiệt, chịu ăn mòn hoá chất.
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hàn đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
Chuẩn bị mép hàn sạch hết các vết dầu mỡ, vết bẩn, lớp ô-xy hoá, đúng kích thước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Gá phôi hàn chắc chắn đúng kích thước, đảm bảo vị trí tương quan giữa các chi tiết.
Chọn chế độ hàn: Ih, Uh, đường kính vật liệu hàn, đường kính điện cực, lưu lượng khí, loại khí bảo vệ.
Hàn nối các loại ống dẫn dầu, dẫn khí, ống chịu áp lực cao, ống chịu nhiệt, ống chịu ăn mòn hoá chất bằng thiết bị hàn TIG, đảm bảo chắc kín, không rỗ khí.
Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn.
Sửa chữa các khuyết tật của mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Tuân thủ quy định, quy phạm  trong quy trình hàn ống công nghệ cao. 
Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của sinh viên.  
2 25/03-14/04/19 Vấn đáp và thực hành  
8 Hàn TIG nâng cao Liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu sử dụng khi hàn TIG nâng cao.
Tính chọn chế độ hàn TIG  phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.
Trình bày đúng quy trình hàn các loại mối hàn TIG nâng cao ở các vị trí khác nhau.
Phân tích nguyên nhân các dạng sai hỏng và đưa ra được cách ngăn ngừa, khắc phục.
Gá lắp các mối ghép hàn đảm bảo chắc chắn, đúng hình dáng kích thước theo bản vẽ.
Thực hiện hàn TIG các mối hàn giáp mối có vát mép ở vị trí ngang(2G); đứng(3G);  mối hàn ống ở vị trí bằng (1G); vị trí ngang (2G) đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn.
Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không để xảy ra tai nạn cho người và thiết bị.
Ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.
2 22/04-12/05/19 Vấn đáp và thực hành  
9 Kiểm tra chất lượng mối hàn Mô tả đúng quy trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phân biệt các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chất lượng mối hàn.
Chuẩn bị đầy đủ các mậu thử, vật liệu kiểm tra chất lượng mối hàn.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị kiểm tra.
Đánh giá đúng chất lượng mối hàn sau khi kiểm tra.
Giải thích các quy định an toàn khi kiểm tra chất lượng mối hàn.
Tuân thủ các quy định, quy phạm trong tiêu chuẩn kiểm tra.
Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của sinh viên. 
2 20/05-09/06/19 Vấn đáp và thực hành  
LXIX Cao đẳng Công nghệ hàn khóa 44          
1 Cắt- hàn khí. Trình bày đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của mỏ cắt, mỏ hàn, van giảm áp, chai chứa khí, bình dập lửa tạt lại, ống dẫn khí, máy cắt bán tự động.
Nhận biết đúng các loại vật liệu hàn dùng trong hàn và cắt khí.
Trình bày chính xác phương pháp chọn chế độ hàn, chế độ cắt, điều kiện cắt được, kỷ thuật thực hiện hàn khí và cắt khí
Giải thích đầy đủ các nguyên tắc an toàn khi hàn và cắt khí
Vận hành và sử dụng thành thạo thiết bị hàn, cắt khí
Chọn chế độ cắt, chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất vật liệu
Cắt các đường cắt thẳng, tròn đúng kích thước và mép cắt ít ba via
Hàn các mối hàn cơ bản đảm bảo vảy hàn xếp đều, đúng kích thước, không rỗ khí, ngậm xỉ, ít biến dạng.
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn  lao động và vệ sinh công nghiệp không để xẩy ra tai nạn cho người và thiết bị
2 18/02÷10/03/2019
11/03-31/03/19
Vấn đáp và thực hành  
2 Rèn kim loại Mô tả đúng cấu tạo, nguyên lý làm việc và khả năng công nghệ của  thiết bị, dụng cụ dùng trong rèn tự do
Xác định đúng phương pháp tính kích thước phôi từ bản vẽ vật rèn đơn giản,
Trình bày đầy đủ tiến trình công nghệ chặt, chồn, vuốt, uốn, xoắn, đột lỗ và phương pháp tôi, ram một số dụng cụ nghề,
Vận hành, sử dụng thiết bị nung, máy búa hơi dúng quy trình kỹ thuật
 Chọn thép và tính đúng kích thước phôi từ bản vẽ vật rèn,
Lập tiến trình công nghệ gia công các sản phẩm đơn giản của nghề theo bản vẽ vật rèn.
Gia công các sản phảm đúng tiến trình công nghệ đã lập đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian qui định,
 Nhiệt luyện các sản phẩm đạt độ cứng, độ bền
Năng động, sáng tạo, kiên trì, chịu khó trong học tập, rèn luyện. có ý thức tiết kiệm, hòa đồng, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.
2 01/04-21/04/19
22/04-12/05/19
Vấn đáp và thực hành  
           
                     
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) Năm xuất bản Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)
 1.  
Tiếng Anh cơ khí/
TG: Bùi Xuân Linh, Hồ Thị Thanh Vân/2005
 2005  
 1.  
Kĩ thuật mạch điện tử/
TG/ Bùi Xuân VInh/ 2005
2005  
 1.  
Lý thuyết mạch và hệ thống
TG: Bùi Xuân Vinh/ 2005
2005  
 1.  
Thực hành cơ bản gầm ô tô/
TG: Cao Hồng Thắng, Phạm Văn Thành/ 2005
2005  
 1.  
Kỹ thuật truyền thanh/
TG: Dương Công Hiệp/ 2005
2005  
 1.  
Vật liệu linh kiện điện tử/
TG: Dương Công Hiệp/ 2005
2005  
 1.  
Kĩ thuật xung số/
TG: Hoàng Xuân Thường/ 2005
2005  
 1.  
Sửa chữa thiết bị điện tử dân dụng/
TG: Thái Dình Hoa/ 05
2005  
 1.  
Hình Học Họa Hình/
TG/ Đinh Chí Tài/ 05
2005  
 1.  
Vẽ Kĩ Thuật:
TG: Đinh Chí Tài/05
2005  
 1.  
Lập Trình pascal nâng cao
TG: Hồ Ngọc Vinh/ 2005
2005  
 1.  
Ngôn ngữ lập trình C
TG: Hồ Ngọc Vinh/ 2005
2005  
 1.  
Mạch điện t2
TG: Hồ Như Cường/ 2005
2005  
 1.  
Kĩ thuật mạch điện tử/
Tg: Bùi Xuân Vinh/ 2005
2005  
 1.  
Thực hành điện tử cơ bản
TG:” Hoàng Xuân Thường/ 2005
2005  
 1.  
Kĩ thuật xung số t1
Hoàng Xuân Thường:/ 05
2005  
 1.  
Lý thuyết ô tô máy kéo
TG: Lê Khắc Bình/05
2005  
 1.  
Nguyên lí chi tiết máy
Tg:Thái Đình Nam/05
2005  
 1.  
Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số
TG: Nguyễn Bá Hội/ 05
2005  
 1.  
Tự động hóa quá trình sản xuất
TG: Nguyễn Bá Hội/ 05
2005  
 1.  
Hướng dẫn đồ án môn học công nghệ sửa chữa.
TG: Nguyễn Dung/ 2005
2005  
 1.  
Kĩ thuật vi xử lí/
Tg: Nguyễn Minh Quân/05
2005  
 1.  
Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
TG: Nguyễn Ngọc Chẩn/05
2005  
 1.  
Toán học cao cấp
TG: Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Tường Vân/ 2005
2005  
 1.  
Toán học cao cấp
TG:Lê Đức Lợi, Nguyễn Thị Tường Vân, Nguyễn Thị Thu Nhung, Lê Hồng Sơn, Ngô Tất Hoạt/ 2005
2005  
 1.  
Kĩ thuật nhiệt/
TG: Nguyễn Xuân Sính/ 05
2005  
 1.  
Nguyên lĩ động cơ đốt trong/
Tg: Phạm Bội Chương/05
2005  
 1.  
An toàn và môi trường công nghiệp/
TG: Phùng Bá Chương/05
2005  
 1.  
Thực hành điện tử cơ bản
Tg: Hoàng Xuân Thường/05
2005  
 1.  
Vật liệu điện/
TG: Võ Quang Sách/05
2005  
 1.  
Phương pháp dạy học nghề điện.
TG: Đặng Quang Khoa/05
2005  
 1.  
Lí thuyết điều khiển tự động/
TG: Lương Thanh Bình
2005  
 1.  
Tiếng Anh Điện  Điện tử
TG: Trần Khắc Hoàn. Phạm Thị Hải Yến/ 2005
2005  
 1.  
Lập Trình pascal nâng cao
TG: Hồ Ngọc Vinh/ 2005
2005  
 1.  
Nhập môn tin học/
Tg: Trần Quang Thanh/05
2005  
 1.  
Tiếng Anh chuyên ngành điện – điện tử/
TG/ Phạm Hải Yến/ 15
2015  
 1.  
Cơ sở dữ liệu/14
Tg. Hồ Ngọc Vinh
2014  
 1.  
Thông tin di động.
Tg/ Hoàng Công Anh
2015  
 1.  
English economics/16
Tg. Trần Khắc Hoàn
2016  
 1.  
Thực Hành điện tử cơ bản
Tg. Thái Đình Hoa
2015  
 1.  
Giáo trình quốc phòng an ninh./16
Tg. Nguyễn Văn Luyện
2016  
 1.  
Toán rời rạc/16
Tg. Hồ Ngọc Vinh
2016  
 1.  
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục/15
Tg. Cao Danh Chính. Nguyễn Thị Hồng Thơm
2015  
 1.  
Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí/15
Tg. Phan Thị Tĩnh, Lê Thị Thúy
2015  
 1.  
Quản trị nhân lực
Tg. Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Trâm/15
2015  
 1.  
Toán cao cấp 1/ 16
Tg. Lê Hồng Sơn
2016  
 1.  
Công nghệ kin loại/ 15
Nguyễn Văn Cường
2015  
 1.  
Kết câu động cơ đốt trong/ 16
Phạm hữu truyền
2016  
 1.  
Văn hóa kinh doanh/ 16
Nguyễn Thị Trâm
2016  
 1.  
Kỹ năng và phương pháp dạy học nghề                                                             /16
Phan Thị Tâm
2015  
 1.  
Lịch sử các học thuyết kinh tế/ 15
Nguyễn Thị Trâm
2015  
 1.  
Thiết kế số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng CHDL/14
Nguyễn Đình thư
2014  
 1.  
Cơ sở truyền động điện/ 16
Lương thanh Bình
2016  
 
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
I Tiến sĩ        
II Thc sĩ        
1    Thiết kế mô hình động bằng phần mềm Powerpoint trong dạy học phần động cơ đốt trong môn Công nghệ 11  Hoàng Liên Sơn  HD1: PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương
HD2: TS. Phan Thị Tâm
 Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất quy trình thiết kế mô hình động bằng phần mềm Powerpoint trong dạy học phần động cơ đốt trong môn Công nghệ 11
2    Dạy học phần tháo lắp động cơ trong đào tạo trung cấp nghề Công nghệ ô tô theo định hướng tích hợp  Nguyễn Quốc Tuấn HD1: PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương
HD2: TS. Phan Thị Tâm
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất quy trình dạy học phần tháo lắp động cơ trong đào tạo trung cấp nghề Công nghệ ô tô theo định hướng tích hợp
3    Sử dụng phần mềm Solidword xây dựng mô hình mô phỏng dạy học phần điện xe máy  Nguyễn Xuân Nam HD1: TS. Phạm Hữu Truyền
HD2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thơm
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất quy trình sử dụng phần mềm Solidword để xây dựng mô hình mô phỏng dạy học phần điện xe máy
4   Vận dụng phương pháp mô phỏng dạy học môn máy xây dựng phần động cơ đốt trong tại Trường Đại học Xây dựng miền Trung phân hiệu Đà Nẵng Nguyễn Trọng Tuấn HD1: TS. Phạm Hữu Truyền
HD2: ThS. Võ An Hải
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất quy trình vận dụng phương pháp mô phỏng dạy học môn máy xây dựng phần động cơ đốt trong tại Trường Đại học Xây dựng miền Trung phân hiệu Đà Nẵng
5   Phát triền tư duy kỹ thuật cho học sinh qua dạy học phần sửa chữa ô tô theo phương pháp dự án tại Trường Trung cấp kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh Lê Văn Cọt HD1: TS. Cao Danh Chính
HD2: ThS. Phạm Văn Thống
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp  phát triền tư duy kỹ thuật cho học sinh qua dạy học phần sửa chữa ô tô theo phương pháp dự án tại Trường Trung cấp kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh
6   Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần động cơ đốt trong để kiểm tra kết quả học tập của sinh viên ngành công nghệ ô tô trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh  Trần Đình Giang HD1: TS. Cao Danh Chính
HD2: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thơm
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần động cơ đốt trong để kiểm tra kết quả học tập của sinh viên ngành công nghệ ô tô trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh 
7   Dạy học chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô theo định hướng năng lực thực hiện tại Khoa Cơ khí Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Nguyễn Duy Bình HD1: TS. Nguyễn Ngọc Tú
HD2: ThS. Võ An Hải
Xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất quy trình dạy học chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô theo định hướng năng lực thực hiện tại Khoa Cơ khí Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
  Đại học        
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống làm sạch chi tiết sau khi gia công - Phần tính toán thiết kế Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Bá Thuận Sản phẩm sau khi gia công cơ xong còn rất nhiều dầu mỡ và các chất khác dính bám gây trở ngại rất lớn cho công tác bảo quản và lắp ráp sau này. Nhằm giải quyết triệt để những vấn đề trên và tạo điều kiện thuận lợi trong lao động của công nhân, cũng như góp phần tăng năng suất của nhà máy (phân xưởng) từng bước tiến đến công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền sản xuất, sản phẩm sau khi gia công cơ xong được đưa vào một thiết bị rửa sạch tự động.
 1.  
  Ứng dụng phần mềm NX trong gia công khuôn sản phẩm nhựa có bề mặt phức tạp và tìm khuyết tật sản phẩm nhựa. (Mô phỏng, phân tích khuyết tật và xây dựng phương án khắc phục trên sản phẩm "chuột máy tính") Trần Trọng Cường Lương Hải Chung Chương 2. Phân tích CAE để tìm vị trí cuống phun và tìm 
                   khuyết tật.
Chương 4. Kiểm tra mô phỏng quá trình gia công 
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống làm sạch chi tiết sau khi gia công - Phần thực hiện các bản vẽ Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Bá Thuận Sản phẩm sau khi gia công cơ xong còn rất nhiều dầu mỡ và các chất khác dính bám gây trở ngại rất lớn cho công tác bảo quản và lắp ráp sau này. Nhằm giải quyết triệt để những vấn đề trên và tạo điều kiện thuận lợi trong lao động của công nhân, cũng như góp phần tăng năng suất của nhà máy (phân xưởng) từng bước tiến đến công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền sản xuất, sản phẩm sau khi gia công cơ xong được đưa vào một thiết bị rửa sạch tự động.
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ truyền động mở, đóng cổng tự động bằng cánh tay đòn, Lập quy trình công nghệ gia công bánh vít Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thanh Sơn Nghiên cứu nguyên lý mở cổng tự động; Thiết kế chế cơ cấu mở, đóng cổng tự động 2 cánh bằng cánh tay đòn; Lập quy trình công nghệ gia công bánh vít
 1.  
  Thiết kế hệ thống điều khiển máy kiểm tra cơ tính của vật liệu kim loại. Phần thiết kế hệ thống cơ khí Trần Anh Hào Lê Văn Sinh, Ngô Văn Giang Các thông số đầu vào, Tính toán lựa chọn trục vit-me đai ốc bi, Chọn động cơ
 1.  
  Tìm hiểu, nghiên cứu máy phay lăn răng 5A324. Xây dựng công thức điều chỉnh máy để cắt bánh răng trụ răng nghiêng có số răng nguyên tố Nguyễn Văn Long Đậu Phi Hải Nghiên cứu chức năng, cấu tạo,  nguyên lý  hoạt động, kết cấu động học máy, phương trình điều chỉnh các xích truyền động máy; Căn cứ vào nguyên lý bao hình, nguyên tắc thực hiện chuyển động phân độ, chuyển động vi sai của máy từ đó xây dựng công thức điều chỉnh máyđể cắt bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng trụ răng nghiêng có số răng nguyên tố. Lắp ráp các bộ truyền bánh răng của xích phân độ và xích vi sai.
 1.  
  Tính toán, thiết kế và chế tạo máy cạo vỏ mía. (Phần thực hành: Chế tạo và lắp ráp máy cạo vỏ mía) Nguyễn Đình Nghiêm Lương Hải Chung Chương 5: Xây dựng bản vẽ, mô phỏng 3D và chế tạo máy.
 Chương 6: Kết luận và đánh giá kết quả.
 1.  
  Nghiên cứu, chế tạo máy cắt gạch không bụi. (Phần tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo bộ phận khung giá, dẫn hướng). Trần Văn Quyền Nguyễn Khắc Chinh Tổng quan chung về tình hình xây dựng ở việt nam; Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và xây dựng nguyên lý làm việc của máy; Tính toán, thiết kế các bộ phận của máy; Xây dựng mô hình trên phần mềm inventor 2016; Chế tạo, lắp ráp bộ phận khung giá, dẫn hướng.
 1.  
  Thiết kế hệ thống điều khiển máy kiểm tra cơ tính của vật liệu kim loại. Phần thiết kế hệ thống điều khiển Bùi Đình Quỳnh Lê Văn Sinh, Ngô Văn Giang Xây dựng mô hình hệ thống, Tìm hàm truyền, Kiểm tra sự ổn định của hàm truyền, Thiết kế bộ điều khiển PID, Chọn hệ thống điều khiển, Chương trình điều khiển
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ truyền động mở, đóng cổng tự động bằng cánh tay đòn, Lập quy trình công nghệ gia công trục vít me Nguyễn Đình Sơn Nguyễn Thanh Sơn Nghiên cứu nguyên lý mở cổng tự động; Thiết kế chế cơ cấu mở, đóng cổng tự động 2 cánh bằng cánh tay đòn; Lập quy trình công nghệ gia công bánh vít
 1.  
  Ứng dụng phần mềm NX trong gia công khuôn sản phẩm nhựa có bề mặt phức tạp và tìm khuyết tật sản phẩm nhựa. (Thiết kế và gia công sản phẩm "chuột máy tính") Hồ Đức Thắng Lương Hải Chung Chương 1. Tổng quan thiết kế khuôn ép nhựa.
Chương 3. Ứng dụng phần mềm NX trong thiết kế sản phẩm
                   và khuôn ép nhựa.
Chương 4. Gia công và mô phỏng, xuất chương trình và chỉnh
                    sửa chương trình gia công.
 1.  
  Thiết kế hệ thống điều khiển máy kiểm tra cơ tính của vật liệu kim loại. Phần tổng quan máy kiểm tra cơ tính vật liệu Trần Hoàng Thi Lê Văn Sinh, Ngô Văn Giang MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VÀ CÁC LOẠI MÁY KIỂM TRA CƠ TÍNH VẬT LIỆU.  Các đặc điểm cơ tính của kim loại, Một số    tiêu chuẩn kiểm tra cơ tính vật liệu, Các loại máy kiểm tra cơ tính vật liệu, Đặc điểm cơ tính của thép
 1.  
  Tìm hiểu, nghiên cứu máy phay lăn răng 5A324. Xây dựng công thức điều chỉnh máy để cắt bánh răng trụ răng thẳng  có số răng nguyên tố Nguyễn Hữu Thọ Đậu Phi Hải Nghiên cứu chức năng, cấu tạo,  nguyên lý  hoạt động, kết cấu động học máy, phương trình điều chỉnh các xích truyền động máy; Căn cứ vào nguyên lý bao hình, nguyên tắc thực hiện chuyển động phân độ, chuyển động vi sai của máy từ đó xây dựng công thức điều chỉnh máyđể cắt bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng trụ răng nghiêng có số răng nguyên tố. Lắp ráp các bộ truyền bánh răng của xích phân độ và xích vi sai.
 1.  
  Thiết kế, chế tạo ê tô xoay vạn năng Vũ Văn Khang Ngô Xuân Sơn Thiết bị phục vụ cho sinh viên thực tập gia công các chi tiết là các mặt phẳng nghiêng; Có thể xoay với một góc độ nhất định để gia công chi tiết; Thiết kế và chế tạo được thiết bị để phục vụ cho sinh viên ngành CTM; Rất hữu ích cho sinh viên học thực hành xưởng
 1.  
  Nghiên cứu, chế tạo máy cắt gạch không bụi. (Phần tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo bộ phận an toàn, cắt và giảm bụi). Trần Vũ Kiên Nguyễn Khắc Chinh Tổng quan chung về tình hình xây dựng ở việt nam; Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và xây dựng nguyên lý làm việc của máy; Tính toán, thiết kế các bộ phận của máy; Xây dựng mô hình trên phần mềm inventor 2016; Chế tạo, lắp ráp bộ phận an toàn, bộ phận cắt và bộ phận giảm bụi.
 1.  
  Thiết kế, chế tạo ê tô xoay vạn năng. Phần thực hiện các bản vẽ, các bước nguyên công Đậu Đức Mạnh Ngô Xuân Sơn Thiết bị phục vụ cho sinh viên thực tập gia công các chi tiết là các mặt phẳng nghiêng; Có thể xoay với một góc độ nhất định để gia công chi tiết; Thiết kế và chế tạo được thiết bị để phục vụ cho sinh viên ngành CTM; Rất hữu ích cho sinh viên học thực hành xưởng
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống bóc tách hạt ngô - Phần tính toán, thiết kế Trương Đức Anh Nguyễn Bá Thuận Trình bày tổng quan về công việc thu hoạch bắp; Giới thiệu bắp trước khi tách, sau khi tách và yêu cầu của máy; Tìm hiểu phương pháp tách hiện tại đang được sử dụng, chọn nguyên lý làm việc cho máy; Phân tích chọn sơ đồ động của máy; Tính toán chọn các thông số chủ yếu của máy; Tính toán thiết kế các bộ phận của máy, thiết kế toàn máy; Vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng.
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống bóc tách hạt ngô - Phần thực hiện các bản vẽ. Bùi Anh Ba Nguyễn Bá Thuận Trình bày tổng quan về công việc thu hoạch bắp; Giới thiệu bắp trước khi tách, sau khi tách và yêu cầu của máy; Tìm hiểu phương pháp tách hiện tại đang được sử dụng, chọn nguyên lý làm việc cho máy; Phân tích chọn sơ đồ động của máy; Tính toán chọn các thông số chủ yếu của máy; Tính toán thiết kế các bộ phận của máy, thiết kế toàn máy; Vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng.
 1.  
  Thiết kế, chế tạo máy dập lon phế liệu. (Phần tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo bộ phận bánh cam thanh truyền). Lê Văn Duẫn Nguyễn Khắc Chinh Giới thiệu tổng quan về tình hình rác thải ở Việt Nam; Nghiên cứu chức năng và lựa chọn kết cấu, nguyên lí làm việc; Xây dựng nguyên lí và thiết kế mô hình đồ gá; Tính toán thiết kế các chi tiết điển hình của máy; Chế tạo bộ phận bánh cam, thanh truyền.
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài trên máy tiện (Phần lập quy trình gia công và gia công đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài). Bùi Văn Dự Hoàng Xuân Lãm Thiết kế Quy trình gia công thân lắp đá mài tròn trong, mài tròn ngoài; Thiết kế Quy trình gia công thân máy đá mài tròn trong, mài tròn ngoài; Thiết kế Quy trình gia công trục lắp đá mài tròn trong, mài tròn ngoài; Thiết kế Quy trình gia công gối lắp đá mài tròn trong, mài tròn ngoài; Gia công bích gối lắp đá mài
 1.  
  Tính toán, thiết kế và chế tạo máy cạo vỏ mía. (Phần lý thuyết: Tính toán và thiết kế mô hình máy cạo vỏ mía) Đinh Văn Đức Lương Hải Chung Chương 1: Giới thiệu chung đề tài
 Chương 2: Tổng quan
 Chương 3: Đánh giá ý tưởng
 Chương 4: Tính toán và thiết kế các bộ phận, chi tiết máy
 1.  
  Thiết kế, chế tạo máy dập lon phế liệu. (Phần tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo bộ phận chày cối). Hồ Văn Hiếu Nguyễn Khắc Chinh Giới thiệu tổng quan về tình hình rác thải ở Việt Nam; Nghiên cứu chức năng và lựa chọn kết cấu, nguyên lí làm việc; Xây dựng nguyên lí và thiết kế mô hình đồ gá; Tính toán thiết kế các chi tiết điển hình của máy; Chế tạo bộ phận chày cối.
 1.  
  Thiết kế, chế tạo máy dập lon phế liệu. (Phần tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo bộ phận khung giá). Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Khắc Chinh Giới thiệu tổng quan về tình hình rác thải ở Việt Nam; Nghiên cứu chức năng và lựa chọn kết cấu, nguyên lí làm việc; Xây dựng nguyên lí và thiết kế mô hình đồ gá; Tính toán thiết kế các chi tiết điển hình của máy; Chế tạo bộ phận khung giá.
 1.  
  Tính toán, thiết kế máy cắt vỏ dừa tươi Nguyễn Hữu Sơn Nguyễn Chương Đạo Đánh giá thực trạng việc sử dụng máy gọt vỏ dừa và  máy gọt vỏ dừa hiện có; Đề xuất và lựa chọn phương án thiết kế; Thiết kế bộ phận khung, hộp giảm tốc, bộ phận cắt; Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp; Gia công chế tạo, lắp rắp máy
 1.  
  Nghiên cứu áp dụng 5S tại các phòng làm việc, khoa Cơ khí chế tạo, Trường ĐHSPKT Vinh Đặng Trung Thông Phạm Minh Tâm Nghiên cứu tổng quan về 5S, 5S trong trường học:  nội dung 5S, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện 5S, các bước triển khai 5S trong trường học. Nghiên cứu thực trạng quản lý tại các phòng làm việc Khoa Cơ khí chế tạo, trường ĐHSPKT Vinh. Áp dụng 5S tại các phòng làm việc Khoa Cơ khí chế tạo, trường ĐHSPKT Vinh.
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài trên máy tiện (Phần thiết kế đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài trên máy tiện và gia công). Cao Đức Phúc Hoàng Xuân Lãm Thiết kế trục máy mái tròn trong, mài tròn ngoài; Thiết kế thân máy mài tròn trong, mài tròn ngoài; Thiết kế gối lắp đá mày mài tròn trong, mài tròn ngoài; Gia công gối lắp đá máy mài tròn trong, mài tròn ngoài
 1.  
  Thiết kế, chế tạo máy cắt vỏ dừa tươi Phạm Trọng Toàn Nguyễn Chương Đạo Đánh giá thực trạng việc sử dụng máy gọt vỏ dừa và  máy gọt vỏ dừa hiện có; Đề xuất và lựa chọn phương án thiết kế; Thiết kế bộ phận khung, hộp giảm tốc, bộ phận cắt; Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp; Gia công chế tạo, lắp rắp máy
 1.  
  Nghiên cứu áp dụng 5S tại các xưởng thực hành, khoa Cơ khí chế tạo, Trường ĐHSPKT Vinh Hồ Sỹ Sửu Phạm Minh Tâm Nghiên cứu tổng quan về 5S, 5S trong trường học:  nội dung 5S, ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện 5S, các bước triển khai 5S trong trường học. Nghiên cứu thực trạng quản lý tại các xưởng thực hành Khoa Cơ khí chế tạo, trường ĐHSPKT Vinh. Áp dụng 5S tại các xưởng thực hành Khoa Cơ khí chế tạo, trường ĐHSPKT Vinh.
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài trên máy tiện (Phần nghiên cứu tổng quan máy mài tròn trong, mài tròn ngoài và gia công đầu máy mài tròn trong, tròn ngoài). Phạm Văn Phú Hoàng Xuân Lãm Tổng quan về máy mài tròn trong, mài tròn ngoài; Tổng quan về khả năng công nghệ gia công trên máy tiện vạn năng; Gia công trục lắp đá máy mài tròn trong, mài tròn ngoài; Gia công  thân máy mài tròn trong, mài tròn ngoài; Gia công hộ che đá máy mài tròn trong, mài tròn ngoài
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ truyền động mở, đóng cổng tự động bằng cánh tay đòn, Lập quy trình công nghệ gia công đai ốc Nguyễn Việt Long Nguyễn Thanh Sơn Nghiên cứu nguyên lý mở cổng tự động; Thiết kế chế cơ cấu mở, đóng cổng tự động 2 cánh bằng cánh tay đòn; Lập quy trình công nghệ gia công bánh vít
 1.  
  Nghiên cứu đề xuất quy trình chẩn đoán bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ CA4DF2 Hồ Tư Duy Phạm Hữu Truyền Tổng quan về hệ thống nhiên liệu động cơ đốt trong và các đặc điểm cơ bản của hệ thống nhiên liệu động cơ CA4DF2. Quy trình chẩn đoán bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ CA4DF2.
 1.  
  Thiết kế hệ thống lái xe tải HUYNDAI 370 Trần Quang Đức
 
Phạm Hữu Truyền Tổng quan về hệ thống lái ô tô và các đặc điểm cơ bản của hệ thống lái xe tải HUYNDAI 370. Các bước thiết kế và tính toán hệ thống lái xe tải HUYNDAI 370
 1.  
  Tính toán thiết kế ly hợp, xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa Phạm Hồng  Hà Hoàng Văn Thức Tổng quan về lý hợp ô tô và kêt cấu của các bộ phận cơ bản của ly hợp ô tô. Các bước thiết kế và tính toán lý hợp ô tô. Đề suất quy trình bảo dưỡng sửa chữa
 1.  
  Khảo sát hệ thống làm mát động cơ xe KIA-HA Đoàn Danh  Đạt Nguyễn Văn Đại Tổng quan về hệ thống làm mát động cơ và hệ thống làm mát động cơ xe KIA-HA. Đề suất quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống làm mát động cơ xe KIA-HA
 1.  
  Nghiên cứu nâng cao khả năng động lực học của xe BENLAZ ở vùng mỏ Trịnh Ngọc Lanh Dương Xuân Mỹ Tổng quan về động lực học ô tô và Kết cấu khung vỏ, hệ thống lái, phanh và truyenf lực, động cơ xe BENLAZ . các biện pháp nâng cao khả năng động lực học của xe BENLAZ ở vùng mỏ
 1.  
  Nghiên cứu hệ thống lái hạng nặng từ đó đưa ra kết cấu cho phù hợp với địa hình Đường Xuân Thắm Dương Xuân Mỹ Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái hạng nặng. Các phương án  kết cấu của hệ thống lái cho phù hợp với địa hình
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán hệ thống lái ô tô TOYOTA ALTIS 2.0 Phan Văn Nam Nguyễn Ngọc Tú Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái tô TOYOTA ALTIS 2.0. Các phương án  kết cấu của hệ thống lái cho phù hợp với địa hình
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán nghiệm bền hệ thống treo trên xe ô tô TOYOTA FORTUNER TRD 2.7V 4*4. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa Trương Ngọc Sơn Phạm Hữu Truyền Tổng quan về hệ thống treo ô tô và kết cấu hệ thống treo trên xe ô tô TOYOTA FORTUNER TRD 2.7V 4*4. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa
 1.  
  Tìm hiểu hệ thống lái trên xe TOYOTA VIOS Trần Quang
Thắng
Hoàng Văn Thức Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái tô TOYOTA VIOS. Các phương án  kết cấu của hệ thống lái cho phù hợp với địa hình
 1.  
  Khai thác hệ thống lái trên xe FORD EVEREST, xây dựng quy trình chuẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa Nguyễn Huy
Kiên
Phạm Văn Thống Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái trên xe ô tô FORD EVEREST. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa
 1.  
  Tìm hiểu hệ thống phanh trên xe ô tô HUYNDAI 11 tấn Hoàng Đình
Phương
Nguyễn Ngọc Tú Tổng quan về hệ thống phanh ô tô và kết cấu hệ thống phanh HUYNDAI 11 tấn. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh trên xe ô tô HUYNDAI 11 tấn
 1.  
  Tìm hiểu các tín hiệu đầu vào động cơ trên các xe ô tô của hãng TOYOTA Nguyễn Hữu
Thắng
Nguyễn Hữu Phúc Tổng quan về hệ thống điện động cơ và tín hiệu đầu vào động cơ trên các xe ô tô của hãng TOYOTA. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa tín hiệu đầu vào động cơ trên các xe ô tô của hãng TOYOTA
 1.  
  Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô tải HUYNDAI 15 tấn và đề xuất quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh Phan Văn
Tố
Nguyễn Hữu Phúc Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái trên xe ô tô tải HUYNDAI 15 tấn. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh trên xe ô tô tải HUYNDAI 15 tấn và đề xuất quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh
 1.  
  Tìm hiểu, khai thác hệ thống lái trên xe TOYOTA VIOS -2018 Nguyễn Trung
Nhật
Nguyễn Ngọc Tú Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái ô tô TOYOTA VIOS -2018. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái trên xe TOYOTA VIOS -2018
 1.  
  Nghiên cứu các phương án kết cấu hệ thống lái, kết cấu và tính toán nghiệm bền hệ thống lái xe TOYOTA VIOS, xây dựng quy trình bảo trì hệ thống lái Nguyễn Đức
Quang
Phạm Hữu Truyền Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái ô tô TOYOTA VIOS. Gính toán nghiệm bền hệ thống lái xe TOYOTA VIOS. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái trên xe TOYOTA VIOS -2018
 1.  
  Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe FORD EVEREST Nguyễn Đức
Anh
Nguyễn Văn Đại Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái ô tô FORD EVEREST. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái trên xe FORD EVEREST
 1.  
  Tính toán thiết kế hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điển tử COMMON RAIL trên động cơ xe FOR DURATORQ 2.4L Cao Khắc
Sen
Dương Xuân Mỹ Tổng quan về hệ thống nhiên liệu động cơ và kết cấu kế hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điển tử COMMON RAIL trên động cơ xe FOR DURATORQ 2.4L. Tính toán thiết kế hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điển tử COMMON RAIL trên động cơ xe FOR DURATORQ 2.4L
 1.  
  Khảo sát và tính toán kiểm tra hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 2009 Phan Quốc
Hiền
Dương Xuân Mỹ Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái ô tô LAND CRUISER 2009. Tính toán thiết kế hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điển tử COMMON RAIL trên động cơ xe FOR DURATORQ 2.4L
 1.  
  Nghiên cứu hộp số tự động A140E trên xe TOYOTA Lê Văn
Mạnh
Nguyễn Ngọc Tú Tổng quan về hộp số ô tô và kết cấu hộp số tự động A140E trên xe TOYOTA. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động A140E trên xe TOYOTA
 1.  
  Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điện tử COMMON RAIL trên động cơ xe TOYOTA HIACE Lê Duy
Tùng
Hoàng Văn Thức Tổng quan về hệ thống nhiên liệu động cơ và kết cấu hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điện tử COMMON RAIL trên động cơ xe TOYOTA HIACE. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu DIESEL điều khiển điện tử COMMON RAIL trên động cơ xe TOYOTA HIACE
 1.  
  Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô Nguyễn Thức
Hải
Phạm Văn Thống Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô và một số mô hình về hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô trên thị trường. thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa không khí trên xe ô tô. Xâu dựng một số bài giảng cho mô hình được xây dựng.
 1.  
  Khảo sát mô hình hộp số tự động A140E lắp trên xe TOYOTA CAMRY Trần Quốc
Cảm
Hoàng Văn Thức Tổng quan về hộp số ô tô và kết cấu hộp số tự động A140E lắp trên xe TOYOTA CAMRY. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động A140E lắp trên xe TOYOTA CAMRY
 1.  
  Khai thác hệ thống đáng lửa ESA, hệ thống điều khiển tốc độ không tải ISC trên động cơ ô tô hiện đại, xây dựng quy trình chuẩn đoán bảo dưỡng và sửa chữa Nguyễn Công
Minh
Phạm Văn Thống Tổng quan về hệ thống điện động cơ và kết cấu hệ thống đáng lửa ESA, hệ thống điều khiển tốc độ không tải ISC trên động cơ ô tô hiện đại,. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ hệ thống đáng lửa ESA, hệ thống điều khiển tốc độ không tải ISC trên động cơ ô tô hiện đại,
 1.  
  Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0, xây dựng quy trình chuẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa Nguyễn Đình
Sự
Phạm Văn Thống Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0
 1.  
  Khảo sát hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS Nguyễn Đình
Linh
Dương Xuân Mỹ Tổng quan về hộp số ô tô và kết cấu hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS
 1.  
  Khai thác hộp số tự động Lương Văn
Minh
Nguyễn Văn Đại Tổng quan về hộp số ô tô và kết cấu hộp số tự động xe toyota. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động toyota.
 1.  
  Nghiên cứu kết cấu hệ thống phân phối khí thông minh trên xe TOYOTA Phan Văn
Thắng
Nguyễn Văn Đại Tổng quan về hệ thống phân phối khí động cơ và kết cấu hệ thống phân phối khí thông minh trên xe TOYOTA. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phân phối khí thông minh trên xe TOYOTA
 1.  
  Khai thác hệ thống treo xe UAZ-3160 Bùi Văn
Chương
Nguyễn Văn Đại Tổng quan về hệ thống treo ô tô và kết cấu hệ thống treo xe UAZ-3160. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống treo xe UAZ-3160
 1.  
  Thiết kế hệ thống phanh dùng cho ô tô tập lái dựa trên cơ sở xe YAZ-469B Trần Hoàng
Quý
Hoàng Văn Thức Tổng quan về hệ thống phanh ô tô và kết cấu hệ thống phanh dùng cho ô tô tập lái dựa trên cơ sở xe YAZ-469B. Thiết kế hệ thống phanh dùng cho ô tô tập lái dựa trên cơ sở xe YAZ-469B. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống treo xe UAZ-3160
 1.  
  Nghiên cứu, xây dựng quy trình chẩn đoán bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên xe TOYOTA VIOS 2012 Nguyễn Hữu
Dũng
Phạm Hữu Truyền Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí ô tô và kết cấu hệ thống điều hòa không khí trên xe TOYOTA VIOS 2012. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên xe TOYOTA VIOS 2012
 1.  
  Nghiên cứu kết cấu và nội dung bảo dưỡng hệ thống lái xe CAMRY 3,5Q Trần Văn
Hưng
Nguyễn Ngọc Tú Tổng quan về hệ thống lái ô tô và kết cấu hệ thống lái xe CAMRY 3,5Q. Đề xuất quy trình chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái xe CAMRY 3,5Q
 1.  
 
 1.  
  Tính toán thiết kế máy lốc tôn dày 20mm và lập quy trình sửa chữa bộ phận tác dụng lực khi đã hỏng Nguyễn Phấn
Bảo
Trần Đình Hiếu - Tính toán, thiết kế máy lốc tôn dày 20 mm. Lập được quy trình sửa chữa một số bộ phận khi hỏng.
- Cần làm rõ hơn bản vẽ thiết kế cho gia công chế tạo
 1.  
  Thiết kế khuôn dập bồn rửa bát vật liệu Inox bằng công nghệ dập thủy tĩnh Thái Nam
Cao
Trần Đình Hiếu Tính toán, thiết kế khuôn dập bồn rửa bát vật liệu Inox bằng công nghệ dập thủy tĩnh. Lựa chọn đúng công nghệ gia công hiện nay
- Cần làm rõ hơn bản vẽ thiết kế cho gia công chế tạo
 1.  
  Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp ổ và lập quy trình phục hồi rãnh lắp roăng chắn dầu bị mòn Trần Phúc
Cường
Lê Thái Sơn - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp ổ đồng thời  lập quy trình phục hồi rãnh lắp roăng chắn dầu bị mòn khi làm việc
 1.  
  Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng nhanh và lập quy trình phục hồi rãnh then khi bị mòn Trần Khắc
Dần
Lê Thái Sơn Tìm hiểu về gia công trục răng. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng nhanh và lập quy trình phục hồi rãnh then khi bị mòn
 1.  
  Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng và lập quy trình phục hồi rãnh then bị mòn Phan Khắc
Đính
Lê Thái Sơn Tìm hiểu về gia công bánh răng răng. Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng và lập quy trình phục hồi rãnh then bị mòn
 1.  
  Xây dựng mối quan hệ cho độ không đồng trục và pha trong rung động Nguyễn Văn
Giáp
Nguyễn Anh Tuấn
 • Tổng quan về mối quan hệ đồng trục trong rung động.
 • Tìm hiểu độ không đồng trục và pha trong rung động.
 • Xây dựng mối quan hệ cho độ không đồng trục và pha trong rung động
Cần chế tạo mẫu để sinh viên thuận lợi trong nghiên cứu
 1.  
  Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng và lập quy trình phục hồi phần trục côn bị mòn Nguyễn Doãn
Hoàng
Lê Thái Sơn Tìm hiểu về gia công bánh trục răng. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng và lập quy trình phục hồi phần trục côn bị mòn
 1.  
  Thiết kế hộp giảm tốc trong máy ép nước mía Nguyễn Mạnh
Hùng
Trần Đình Hiếu Thiết kế lại hộp giảm tốc trong máy ép nước mía để phù hợp với thực tiễn, công dụng và tính đa năng của bộ phận
 1.  
  Nghiên cứu các dấu hiệu nhận biết về độ không đồng trục của khớp nối bằng phương pháp phân tích tần số rung động Nguyễn Văn
Kính
Nguyễn Anh Tuấn Sử dụng công nghệ chẩn đoán thiết bị cơ khí để nghiên cứu các dấu hiệu nhận biết về độ không đồng trục của khớp nối bằng phương pháp phân tích tần số rung động. Phân thíc được kết quả từ đó rút ra tổng quát ho các loại sai hỏng khác
 1.  
  Nghiên cứu ứng dụng máy công cụ CNC cỡ nhỏ trong công nghiệp Trần Văn
Lương
Nguyễn Hồng Ngoan
 • Tổng quan về máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC.
 • Tìm hiểu các phần mềm điều khiển máy phay CNC.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng máy công cụ CNC cỡ nhỏ trong công nghiệp.
 • Xây dựng mô hình máy CNC cỡ nhỏ và thực nghiệm vận hành mô hình
 1.  
  Nghiên cứu ảnh hưởng của trục chính máy tiện T616A đến chất lượng bề mặt chi tiết máy khi gia công bề mặt trụ ngoài Nguyễn Thúc
Lương
Nguyễn Anh Tuấn - Tổng quan về máy tiện và Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện T616A
- Nghiên cứu ảnh hưởng của trục chính máy tiện T616A đến chất lượng bề mặt chi tiết máy khi gia công bề mặt trụ ngoài
 1.  
  Nghiên cứu mô phỏng máy phay CNC 3 trục và ứng dụng của động cơ bước Nguyễn Đình
Nam
Nguyễn Hồng Ngoan
 • Tổng quan về máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu một số phần mềm điều khiển máy phay CNC.
 • Ứng dụng của động cơ bước trong thiết kế máy CNC
 • Xây dựng mô hình và thực nghiệm
 • Kiểm nghiệm sự hoạt động của động cơ bước trên mô hình máy phay CNC
 1.  
  Nghiên cứu mô phỏng máy phay CNC 3 trục và các phương pháp lập trình trên máy phay CNC Nguyễn Thanh
Nam
Nguyễn Hồng Ngoan
 • Tổng quan về máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC.
 • Các phần mềm điều khiển máy phay CNC .
 • Các phương pháp lập trình trên máy phay CNC
 • Xây dựng mô hình và thực nghiệm
 • Lập trình và chuyển đổi dữ liệu Gcode cho mô hình máy phay CNC
 1.  
  Nghiên cứu mô phỏng máy phay CNC 3 trục và các phương án xây dựng mô hình máy phay CNC Nguyễn Bá
Ngọc
Nguyễn Hồng Ngoan
 • Tổng quan về máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC.
 • Các phần mềm điều khiển máy phay CNC .
 • Thiết kế các phương án xây dựng mô hình máy phay CNC
 • Lựa chọn phương án xây dựng mô hình phù hợp và tiến hành xây dựng mô hình và thực nghiệm máy phay CNC.
 1.  
  Nghiên cứu mô phỏng máy phay CNC 3 trục và tính toán cơ cấu truyền động vít me bi Nguyễn Văn
Ngọc
Nguyễn Hồng Ngoan
 • Tổng quan về máy CNC và công nghệ gia công trên máy CNC.
 • Tìm hiểu các phần mềm điều khiển máy phay CNC.
 • Tính toán cơ cấu truyền động vít me – đai ốc bi trong việc điều khiển các trục chuyển động của máy phay CNC
 • Xây dựng mô hình truyền động vít me – đai ốc bi và thực nghiệm trên mô hình
 1.  
  Khảo sát các dạng hỏng của bánh răng trên trục chính máy tiện T616A bằng việc phân tích rung động Nguyễn Văn
Thái
Nguyễn Anh Tuấn - Tổng quan về máy tiện và Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện T616A
- Khảo sát các dạng hỏng của bánh răng trên trục chính máy tiện T616A bằng việc phân tích rung động
 1.  
  Nghiên cứu các dạng hỏng đặc trưng của ổ lăn trên trục chính máy tiện T616A bằng việc phân tích rung động Nguyễn Tất
Thắng
Nguyễn Anh Tuấn - Tổng quan về máy tiện và Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy tiện T616A
- Nghiên cứu các dạng hỏng đặc trưng của ổ lăn trên trục chính máy tiện T616A bằng việc phân tích rung động
 1.  
  Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết khớp nối răng và lập quy trình phục hồi chi tiết khi răng bị mẻ Nguyễn Văn
Tiến
Lê Thái Sơn Tìm hiểu về các loại khớp nối, công nghê gia công và bảo trì khớp nối. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết khớp nối răng và lập quy trình phục hồi chi tiết khi răng bị mẻ
 1.  
  Tính toán thiết kế cơ cấu vít me – đai ốc của máy phay CNC 3 trục Trần Ngọc
Báu
Nguyễn Thanh Bình - Tổng quan về hệ thống phân loại máy phay CNC.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế cơ cấu vít me – đai ốc của máy phay CNC 3 trục
 1.  
  Tính toán thiết kế hệ bàn máy của máy phay CNC 3 trục Hoàng Khắc
Cảnh
Nguyễn Thanh Bình - Tổng quan về hệ thống phân loại máy phay CNC.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế hệ bàn máy của máy phay CNC 3 trục
 1.  
  Thiết kế và xây dựng mô hình máy phay CNC 3 trục Trần Minh
Châu
Nguyễn Thanh Bình - Tổng quan về hệ thống phân loại máy phay CNC.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế và xây dựng mô hình máy phay CNC 3 trục
 1.  
  Tính toán thiết kế hệ thống mô hình thân máy phay CNC 3 trục Lê Trọng
Cường
Nguyễn Thanh Bình - Tổng quan về hệ thống phân loại máy phay CNC.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế hệ thống mô hình thân máy phay CNC 3 trục
 1.  
  Tính toán thiết kế cơ cấu dẫn hướng của máy phay gỗ CNC 3 trục Phan Văn
Dũng
Nguyễn Thanh Bình - Tổng quan về hệ thống phân loại máy phay CNC.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế cơ cấu dẫn hướng của máy phay gỗ CNC 3 trục
 1.  
  Nghiên cứu, thiêt kế, chế tạo hệ thống khung mô tự đông phân loại sản phẩn theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén Trần Đức
Hòa
Lương Văn Chiến - Tổng quan về hệ thống phân loại công nghiệp.
Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển điện – khí nén cho mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng
- Chế tạo mô hình và thực nghiệm
 1.  
  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thiết kế, chế tạo mô hình tự đông phân loại sản phẩn theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén Nguyễn Đình
Hoàng
Lương Văn Chiến - Tổng quan về hệ thống phân loại công nghiệp.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết điều khiển điện – khí nén cho mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng
- Chế tạo mô hình và thực nghiệm
 1.  
  Nghiên cứu, thiêt kế mạch điều khiển khí nén, hệ thống phân phối khí mô hình tự đông phân loại sản phẩn theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén Nguyễn Xuân
Khánh
Lương Văn Chiến - Tổng quan về hệ thống phân loại công nghiệp.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu, thiêt kế mạch điều khiển khí nén cho mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén
- Chế tạo mô hình và thực nghiệm
 1.  
  Nghiên cứu, thiêt kế mạch điều khiển, hệ thông cung cấp điện điều khiển mô hình tự đông phân loại sản phẩn theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén Hồ Hữu
Lương Văn Chiến - Tổng quan về hệ thống phân loại công nghiệp.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu, thiêt kế mạch điều khiển, hệ thông cung cấp điện điều khiển mô hình tự đông phân loại sản phẩn theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén
- Chế tạo mô hình và thực nghiệm
 1.  
  Nghiên cứu băng chuyền lắp ráp, đấu mạch điều khiển mô hình tự động phân loại sản phẩm theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén Đậu Xuân
Phong
Lương Văn Chiến - Tổng quan về hệ thống phân loại công nghiệp.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu băng chuyền lắp ráp, đấu mạch điều khiển mô hình tự động phân loại sản phẩm theo khối lượng điều khiển bằng điện – khí nén
- Chế tạo mô hình và thực nghiệm
 1.  
  Tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công máy gọt vỏ dừa Hoàng Văn
Phúc
Phan Thế Quang - Tổng quan về hệ thống gọt vỏ dừa.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công máy gọt vỏ dừa
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa tươi siêu tốc Đào Văn
Phương
Phan Thế Quang - Tổng quan về hệ thống gọt vỏ dừa.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa tươi siêu tốc
 1.  
  Tính toán thiết kế máy cắt vỏ dừa tươi, ứng dụng phần mềm INVENTOR trong thiết kế Trần Hồng
Quân
Phan Thế Quang - Tổng quan về hệ thống gọt vỏ dừa.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế máy cắt vỏ dừa tươi, ứng dụng phần mềm INVENTOR trong thiết kế
 1.  
  Tính toán thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa tươi Phan Anh
Sang
Phan Thế Quang - Tổng quan về hệ thống gọt vỏ dừa.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán thiết kế và chế tạo máy gọt vỏ dừa tươi
 1.  
  Tính toán, lựa chọn bộ truyền chuyển động, thiết kế và chế tạo máy cắt vỏ dừa tươi Phạm Văn
Sơn
Phan Thế Quang  - Tổng quan về hệ thống gọt vỏ dừa.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán, lựa chọn bộ truyền chuyển động, thiết kế và chế tạo máy cắt vỏ dừa tươi
 1.  
  Thiết kế, chế tạo hệ thống khí nén cho bộ phận uốn của máy bẻ đai thép xây dựng Phan Ngọc
Sơn
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng quan về hệ thống uốn của máy bẻ đai thép xây dựng.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế, chế tạo hệ thống khí nén cho bộ phận uốn của máy bẻ đai thép xây dựng
 1.  
  Thiết kế, chế tạo cơ cấu duỗi thẳng đai thép của máy bẻ đai thép xây dựng Trần Quốc
Sự
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng quan về hệ thống uốn của máy bẻ đai thép xây dựng.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế, chế tạo cơ cấu duỗi thẳng đai thép của máy bẻ đai thép xây dựng
 1.  
  Thiết kế, chế  tạo cơ cấu uốn và dẫn hướng phôi của máy bẻ đai thép xây dựng Phan Đình
Sỹ
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng quan về hệ thống uốn của máy bẻ đai thép xây dựng.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế, chế  tạo cơ cấu uốn và dẫn hướng phôi của máy bẻ đai thép xây dựng
 1.  
  Thiết kế, chế  tạo bộ phận cắt của máy bẻ đai thép xây dựng Nguyễn Tuấn
Thành
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng quan về hệ thống uốn của máy bẻ đai thép xây dựng.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế, chế  tạo bộ phận cắt của máy bẻ đai thép xây dựng
 1.  
  Thiết kế, chế tạo bộ phận uốn của máy bẻ đai thép xây dựng Dương Đình
Thắng
Nguyễn Văn Hiếu - Tổng quan về hệ thống uốn của máy bẻ đai thép xây dựng.
- Khảo sát hệ thống đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Thiết kế, chế tạo bộ phận uốn của máy bẻ đai thép xây dựng
 1.  
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện – khí nén Nguyễn Công
Thắng
Nguyễn Văn Thiêm
 • Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm công nghiệp.
 • Khảo sát hệ thống đã có
 • Động học di chuyển vật thể
 • Hệ thống điều khiển điện - khí nén cho hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao.
 • Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
 • Chế tạo mô hình, mô tả lại hệ thống và trạng thái của hệ thống phân loại sản phẩm
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán xylanh gạt sản phẩm của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện – khí nén Phan Việt
Thắng
Nguyễn Văn Thiêm
 • Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm công nghiệp.
 • Khảo sát hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải. Động học di chuyển vật thể.Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
 • Tính toán xy lanh gạt sản phẩm của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
 • Xây dựng mô hình, mô tả lại hệ thống và trạng thái của hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
hợp lý trong đề tài.
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán hệ thống khí nén của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện – khí nén Nguyễn Văn
Thuận
Nguyễn Văn Thiêm
 • Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm công nghiệp. Khảo sát hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải. Hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén ứng dụng trong công nghiệp.
 • Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải
 • Tính toán hệ thông khí nén của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
Xây dựng mô hình, mô tả lại hệ thống và trạng thái của hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải.
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán hệ thống điện điều khiển của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện – khí nén Trần Ngọc
Thuận
Nguyễn Văn Thiêm
 • Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm công nghiệp
 • Khảo sát hệ thống  phân loại sản phẩm.
 • Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thông điện điều khiển của mô hình phân loại sản phẩm
 •  Chế tạo mô hình  phân loại sản phẩm theo chiều cao trên băng tải
 1.  
  Nghiên cứu, tính toán tổn thất áp suất khí nén trong mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện – khí nén Đinh Hữu
Toản
Nguyễn Văn Thiêm
 • Tổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm công nghiệp. Khảo sát hệ thống  phân loại sản phẩm. Động học di chuyển vật thể
 • Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao.
 •  Tính toán tổn thất áp suất khí nén trong mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển tự động bằng điện - khí nén
 • Xây dựng mô hình, mô tả lại hệ thống và trạng thái của hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao
 1.  
  Tính toán, thiết kế máy băm rễ cây và lập quy trình sửa chữa dao băm khi đã hỏng Hồ Hữu
Trường
Trần Đình Hiếu - Tổng quan về máy băm rễ cây.
- Khảo sát hệ thống đã có. Phân tích kết cấu và nguyên lý hoạt động của mô hình
- Tính toán, thiết kế máy băm rễ cây và lập quy trình sửa chữa dao băm khi đã hỏng
 1.  
  Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp Đặng Văn
Tuyến
Trần Đình Hiếu - Tổng quan về nhà công nghiệp.
- Khảo sát về nhà công nghiệp đã có
- Phân tích kết cấu và nguyên lý thiết kế khung thép nhà công nghiệp
- Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp
 1.  
 
 1.  
  Xây dựng Website tin tức Trường ĐHSPKT Vinh   Lê Ngọc Sơn Lê Văn Vinh
 •  Xây dựng Website tin tức Trường ĐHSPKT Vinh 
 1.  
  Xây dựng ứn dụng từ điển Việt - Lào Lê Thị Trang
Chi
Nguyễn Thị Quỳnh Vinh
 • Tìm hiểu lập trình di động trên Android
 • Xây dựng ứng dụng từ điển Việt – Lào gồm 150 từ với các chức năng bổ sung , sữa và xóa từ
 1.  
  Tìm hiểu mô hình MCV trong lập trình .Net để xây dựng Website mua bán hàng qua mạng Hoàng Minh Đức Vũ Thị Thu Hiền
 • Tìm hiểu mô hình lập trình MCV
 • Xây dựng một Webisite ứng dụng mua bán hàng qua mạng
 1.  
  Xây dựng Website quản lý thư viện php-framewwork laravel Hoàng Văn Sáng Phạm Thị Đào
 • Tìm hiểu thư viện php- framewwork laravel
 • Xây dựng website quản lý thư viện
 1.  
  Truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh trường ĐHSP KT Vinh với nước bạn Lào Seay Thommalangsy Trần Thị Gia
 • Tìm hiểu về truyền thông xã hội
 • Phân tích đánh  giá tình hình truyền thông xã hội trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.
 • Xây dựng được 1 blog truyền thông quảng bá hình ảnh trường Đại học SPKT Vinh với các nước bạn Lào
 1.  
  Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng bằng Visual C# Nguyễn Thị Huyền Hồ Ngọc Vinh
 • Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng bằng Visual C# với đầy đủ các chức năng
 1.  
  Xây dựng Website diễn đàn khoa CNTTT Ngô Đức Tuấn Vũ Thị Thu Hiền
 • Xây dựng Forum cho sinh viên trong khoa và cựu sinh viên khoa CNTT trao đổi và học tập
 1.  
  Khai thác thư viện của C# hỗ trợ mô hình lập trình mạng Nguyễn Ngọc Cương Trần Bình Giang
 • Thư viện lập trình mạng trong C#
 • Xây dựng game online trên C#
 1.  
  Xây dựng Website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm Nguyễn Hữu Đại Hồ Ngọc Vinh
 • Xây dựng ứng dụng Tuyển dụng cho phép người tuyển dụng và người tìm việc trao đổi thông tin
 1.  
 
 1.  
  Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà ở chung cư và liền kề cho cán bộ chiến sỹ công an tại xã Nghi Kim – Thành phố Vinh Trương Hữu  Đông Lê Kế Chinh - Giới thiệu tổng quan về thiết kế hệ thống cung cấp điện cho chung cư cao tầng
- Xác định phụ tải tính toán cho toàn chung cư
- Xác định sơ đồ cung cấp điện
- Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ cho tòa nhà
- Thiết kế cung cấp điện, chiếu sáng cho tòa nhà
 1.  
  Thiết kế chế tạo mô hình máy CNC Cao Văn Quang Nguyễn Văn Độ - Tổng quan về mô hình máy CNC
- Các thiết bị trong máy CNC
- Giới thiệu về mô hình
 1.  
  Thiết kế chế tạo mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao Hoàng Quốc Tuệ Nguyễn Văn Độ - Tổng quan hệ thống tự động hóa ,ứng dụng của hệ thống phân loại sản phẩm
- Xây dựng mô hình phân loại sản phẩm
- Tìm hiểu bộ điều khiển PLC S7-1200
- Tìm hiểu về phần mềm điều khiển giám sát SCADA
- Thi công mô hình-lưu đồ thuật toán chạy thử
 1.  
  Thiết kế chế tạo mô hình máy CNC Hà Huy Duẫn Nguyễn Văn Độ - Tổng quan về mô hình máy CNC
- Các thiết bị trong máy CNC
- Giới thiệu về mô hình
 1.  
  Tính toán, thiết kế bộ nghịch lưu điều khiển tựa từ thông Rôto –FOC cho hệ truyền động biến tần – động cơ xoay chiều Cao Đức Quân Bùi Thanh Hòa - Các phương pháp điều chỉnh tốc độ đông cơ KĐB
- Các bộ nghich lưu điều chỉnh tốc độ đông cơ KĐB
- Phương pháp điều chỉnh từ thông roto
- Xây dựng mô phỏng hệ điều khiển
 1.  
  Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo và điều khiển giám sát lò nhiệt bằng  máy tính dựa trên nền tảng Arduino và Labview Trần Xuân Bảo Ngô Thị Lê - Nghiên cứu tổng quan Arduino và Labview
- Cơ sở lý thuyết thiết kế hệ thống điều khiển giám sát
- Thiết kế hệ thống đo và điều khiển giám sát
- Mô phỏng
 1.  
  Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo và điều khiển giám sát động cơ điện bằng  máy tính dựa trên nền tảng Arduino và Labview Lưu Quang Vũ Ngô Thị Lê - Nghiên cứu tổng quan Arduino và Labview
- Cơ sở lý thuyết thiết kế hệ thống điều khiển giám sát
- Thiết kế hệ thống đo và điều khiển giám sát
 1.  
  Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo và điều khiển giám sát nhà thông minh bằng  máy tính dựa trên nền tảng Arduino và Labview Phạm Văn Linh Ngô Thị Lê - Nghiên cứu tổng quan Arduino và Labview
- Tổng quan nhà thông minh
- Thiết kế hệ thống cơ cấu đo lường điều khiển cho ngôi nhà
- Thiết kế chương trình điều khiển giám sát
 1.  
  Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và toàn bộ nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai Biện Văn Sơn Nguyễn Thị Thanh Ngân - Tổng quan về nhà máy và yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải
- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí và toàn nhà máy
- Thiết kế hệ thống sơ đồ cung cấp điện
- Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong mạng điện nhà máy
- Tính toán nâng cao hệ số công suất toàn nhà máy
 1.  
  Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng số 1 của nhà máy sản xuất vòng bi FOMECO Phan Lê Anh Đức Nguyễn Thị Thanh Ngân - Giới thiệu tổng quan nhà máy
- Phân tích yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải
- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng, toàn nhà máy
- Chọn kiểm tra các thiết bị điện
- Thiết kế hệ thống đo lường
- Tính toán tụ bù để nâng cao hệ số công suất toàn nhà máy lên 0,92
 1.  
  Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng đúc gang và toàn bộ nhà máy cơ khí Vinh Võ Đức Thống Nguyễn Thị Thanh Ngân - Phân tích yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải
- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng, toàn nhà máy
- Chọn kiểm tra các thiết bị điện
- Thiết kế hệ thống đúc gang
- Tính toán tụ bù để nâng cao hệ số công suất toàn nhà máy lên 0,95
 1.  
  Khảo sát và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí I và nhà máy nhựa bao bì – Thành phố Vinh Nguyễn Viết Thành Nguyễn Thị Thanh Ngân - Giới thiệu chung về nhà máy
- Xác định phụ tải tính toán
- Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng
- Thiết kế mạng điện cho toàn nhà máy
- Tính toán ngắn mạch và khiểm tra các thiết bị
- Thiết kế chiếu sáng
- Tính toán tụ bù nâng cao hệ số công suất toàn nhà máy
 1.  
  Điều khiển động cơ bước sử dụng PLC S7- 1200 Nguyễn Văn Trường Thái Hữu Nguyên - Giới thiệu về động cơ bước, bộ điều khiển  PLC, HMI
- Thiết kế bộ điều khiển động cơ bước sử dụng PLC S7-1200
- Kết luận về bộ lập trình PLC và những ứng dụng quan trọng trong đời sống công nghệ 4.0
 1.  
  Thiết kế mạng truyền thông công nghiệp trên PLC S7 -1200 Lê Vũ Ngọc Dương Thái Hữu Nguyên - Giới thiệu về mạng truyền thông công nghiệp
- Giới thiệu về bộ điều khiển PLC, HMI
- Xây dựng cấu trúc mạng truyền thông công nghiệp PLC S7-1200
- Kết luận nghiên cứu về truyền thông PLC, tiến hành thực thi mô phỏng kiểm chứng lý thuyết và mô hình mạng truyền thông công nghiệp PLC S7-1200
 1.  
  Thiết kế bộ điều khiển PID trên nền PLC S7-1500 Nguyễn Văn Giang Thái Hữu Nguyên - Giới thiệu về bộ điều khiển PID, PLC, HMI
- Thiết kế bộ điều khiển PID trên nền PLC S7-1500
- Kết luận về bộ lập trình PLC và những ứng dụng quan trọng trong đời sống công nghệ 4.0
 1.  
  Khảo sát, tính toán và thiết kế hệ thống bảo vệ rơ le bảo vệ cho trạm biến áp trung gian 110KV Tĩnh Gia Trần Đình Thắng Nguyễn Minh Thư - Giới thiệu chung về trạm biến áp
- Quy trình vận hành trạm biến áp
- Tính toán ngắn mạch
- Thiết kế hệ thống bảo vệ role cho trạm biến áp
- Giới thiệu tính năng, tính toán và cài đặt các loại thông số của role
 1.  
  Khảo sát và thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư Gooden city 01 Vinh - Nghệ An Nguyễn Đình Xuân Nguyễn Minh Thư -Giới thiệu chung về chung cư
-Tính toán phụ tải
-Xác định sơ đồ cấp điện
-Tính toán dây đi , ngắn mạch , chọn thiết bị , chế độ mạng điện
- Thiết kế mạng điện, hệ thống báo cháy
 1.  
  Khảo sát, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Granite Trung Đô Ngô Đức Quang Nguyễn Minh Thư - Tổng quan về hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
- Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy
- Thiết kế cung cấp điện cho toàn nhà máy
- Chọn các thiết bị trong mạng điện nhà máy
- Tính ngắn mạch và kiểm tra thiết bị
- Thiết kế hệ thống nối đất cho trạm biến áp
 1.  
  Khảo sát và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng nguyên liệu và nhà máy xi măng Hướng Dương Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Anh Tuấn - Giới thiệu chung về nhà máy
- Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng và nhà máy
- Thiết kế hệ thống cung cấp điện
- Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị điện
- Tính toán bù công suất phản kháng cho mạng điện
 1.  
  Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Arita Home Nguyễn Đình Đức Võ Tiến Trung - Tính toán nhu cầu phụ tải
- Xác định phương pháp cung cấp điện
- Chọn số lượng công suất MBA
- Tính toán ngắn mạch, chế độ cho mạng điện
- Thiết kế mạng điện cho một căn hộ
- Tính toán nối đất
- Hạch toán công trình
 1.  
  Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà chung cư Tecco eccohome Nghi Kim Nguyễn Văn Hưng Võ Tiến Dũng - Tính toán nhu cầu phụ tải
- Xác định sơ đồ cung cấp điện
- Chọn số lượng công suất MBA
- Tính toán ngắn mạch, chế độ cho mạng điện
- Thiết kế mạng điện của các căn hộ
- Tính toán nối đất
- Hạch toán công trình
 1.  
  Thiết kế trạm biến áp 110KV Đô Lương - Nghệ An Bùi Duy Khoa Võ Tiến Trung - Tổng quan về trạm biến áp 110kv
- Xác định sơ đồ cấu trúc và lựa chọn sơ đồ nối điện cho trạm biến áp
- Tinh toán ngắn mạch, lựa chọn kiểm tra các thiết bị chính
- Lựa chon phương án nối đất chống sét cho trạm
 1.  
  Thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 110KV Bến Thủy – Nghệ An Hà Tuấn Lịch Lê Kế Chinh - Tình hình dông sét ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới lưới điện
- Giới thiệu trạm biến áp 110/35kv
- Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp
- Thiết kế hệ thống nối đất
- Bảo vệ chống sét đường dây 110kv
- Bảo vệ chống sét truyền vào trạm 35kv
 1.  
  Thiết kế trạm biến áp 110KV Hương Khê - Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quyết Lê Kế Chinh - Tổng quan về trạm biến áp 110kv
- Lựa chọn sơ đồ nối điện cho trạm biến áp
- Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện
- Thiết kế nối đất chống sét cho trạm
 1.  
  Thiết kế trạm biến áp 110KV Đô Lương - NA Phan Hữu Thung Võ Tiến Trung - Tổng quan về trạm biến áp 110kv
- Xác định sơ đồ cấu trúc và lựa chọn sơ đồ nối điện cho trạm biến áp
- Tinh toán ngắn mạch, lựa chọn kiểm tra các thiết bị chính
- Lựa chon phương án nối đất chống sét cho trạm
 1.  
  Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Trung Đức Nguyễn Thành Trung Võ Tiến Trung - Giới thiệu chung cư
- Tính toán phụ tải
- Xác định sơ đồ cấp điện
- Tính toán dây đi, ngắn mạch và thiết bị điện, chế độ mạng điện cho căn hộ
- Hạch toán công trình phân tích tài chính, kinh tế
 1.  
  Thiết kế cung cấp điện cho khu nhà ở chung cư Gooden city 4 Vinh - Nghệ An Nguyễn Đình Tý Lê Kế Chinh - Giới thiệu xác định phụ tải tính toán cho toàn chung cư
- Chọn phương án cách điện , dây dẫn thiết bị bảo vệ
Thiết kế cung cấp điện, chiếu sáng cho tòa nhà
- Hệ thống báo cháy
 1.  
  Thiết kế chế tạo mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao Đinh Trọng Nam Nguyễn Văn Độ - Tổng quan về tự động hóa
- Xậy dựng mô hình phân loại sản phẩm
- Tìm hiểu bộ điều khiển PLC S7-1200
- Tìm hiểu phần mềm điều khiển giám sát SCADA
- Thi công mô hình – lưu đồ thuật toán
- Chạy thử và kết luận
 1.  
  Nghiên cứu hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng Hồ Công Mạch Nguyễn Minh Thư - Tổng quan về đề tài ứng dụng của năng lượng mặt trời
- Cấu trúc chung của một lưới điện mặt trời
- Xây dựng cấu trúc điều hướng
- Xây dựng mô hình hệ thống năng lượng mặt trời
- Khảo sát mô hình năng lượng mặt trời trong thực tế
 1.  
  Thiết kế trang bị điện cho máy doa ngang TX68 Lê Anh Tuấn Bùi Thanh Hòa - Tổng quan về công nghệ máy doa ngang
- Thiết kế mạch lực máy doa ngang TX68
- Thiết kế mạch điều khiển
- Mô hình hóa và mô phỏng
 1.  
  Ứng dụng PLC và WINCC điều khiển và giám sát máy bơm nước Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Anh Tuấn - Tổng quan về hệ điều khiển áp suất
- Giới thiệu về PLC S7-200 và biến tần M440
- Tìm hiểu bộ PID trong S7-200
- Chương trình điều khiển bằng PLC
- Phần mềm ứng dụng WinCC điều khiển bơm và giám sát máy bơm nước
 1.  
  Thiết kế hệ thống đếm xe thông minh trong garage ôtô ứng dụng  Arduino Trần Minh Tài Nguyễn Anh Tuấn -Tìm hiểu, phân tích yêu cầu điều khiển và tự động hóa
- Tổng quan hệ thống đếm xe thông minh
- Thiết kế hệ thống mạch điện trong gara oto
- Mô hình hệ thống
 1.  
  Ứng dụng PLC và WINCC điều khiển và giám sát máy bơm nước Trần Hữu Thao Nguyễn Anh Tuấn - Tổng quan về hệ điều khiển áp suất
- Giới thiệu về PLC S7-200 và biến tần M440
- Tìm hiểu bộ PID trong S7-200
- Chương trình điều khiển bằng PLC
- Phần mềm ứng dụng WinCC điều khiển bơm và giám sát máy bơm nước
 1.  
 
 1.  
  Thiết kế mô phỏng anten vi dải bằng phần mềm HFSS   Nguyễn Triệu Phú Nguyễn Minh Quân 
 • Giới thiệu về anten vi dải.
 • Các loại an ten vi dải thông dụng.
 • Các thông số đến thiết kế.
 • Giới thiệu phần mềm HFSS.
 • Tóm tắt các bước thiết kế, mô phỏng Anten vi dải bằng phần mềm HFSS.
 1.  
         
 1.  
  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần và xây dựng An Việt. Keonam Ton TS. Nguyễn Thị Trâm  Đề tài đi sâu tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và xây dựng An Việt , trên việc sử dụng nguồn lao động sau quá trình đào tạo, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ... từ đó nhận ra những ưu điểm, những mặt mạnh và hạn chế của nó nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
 
 1.  
  Nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hoàng. Trần Thị Thúy Bình TS. Nguyễn Thị Trâm Đề tài đi sâu tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công tác quản trị bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hoàng. , trên việc sử dụng nguồn lao động sau quá trình đào tạo, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả…từ đó nhận ra những ưu điểm, những mặt mạnh và hạn chế của nó nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,
 1.  
  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn quảng cáo Ngọc An. Lavanh Latsamy. TS. Nguyễn Thị Trâm Đề tài đi sâu tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công tác quản trị bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn quảng cáo Ngọc An, trên việc sử dụng nguồn lao động sau quá trình đào tạo, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả…từ đó nhận ra những ưu điểm, những mặt mạnh và hạn chế của nó nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,
 1.  
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tư vấn kết nối Chiến Thắng.
 
Hồ Thị Hoa TS. Nguyễn Thị Trâm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải được thực hiện đồng bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.
Công ty TNHH Tư Vấn Kết Nối Chiến Thắng đang từng bước phát triển để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn lao động của Công ty trong những năm qua có xu hướng tăng nhanh về số lượng. Tuy nhiên, trình độ, chất lượng, cơ cấu chưa đồng bộ và còn có những mặt hạn chế. Còn chưa có những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo chất lượng một cách bền vững, chính sách sử dụng đãi ngộ, trọng dụng nhân lực còn chưa phù hợp với thực tế.
 
 1.  
  Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Khánh Nguyên.
 
Trịnh Trọng Hoàng TS. Nguyễn Thị Trâm Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển của mỗi tổ chức là không thể phủ nhận. Và vai trò đó càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn trong thời đại của sự phát triển khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ thông tin. Nhu cầu về lao động, đặc biệt lao động có chất lượng cao ngày càng được tăng nhanh. Nhiều tổ chức kinh tế, các khu công nghiệp hiện đại ra đời, dẫn đến một thực trạng là cầu về lao động trình độ cao rất lớn, tuy nhiên cung về loại lao động này còn rất hạn chế. Vậy yêu cầu đặt ra là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Khánh Nguyên thì quá trình đào tạo cần phải được tiến hành thường xuyên, quá trình này được diễn ra không chỉ đối với nguồn nhân lực chưa có việc làm, mà phải tiếp tục thực hiện đối với những cán bộ công nhân viên.
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thái Mỹ Hồ Thị Thanh Nhàn ThS. Trần Minh Đức Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất; Nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thái Mỹ; Từ đó đưa nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thái Mỹ
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Hà Huy Phạm Thị Như ThS. Trần Minh Đức Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất; Nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Hà Huy; Từ đó đưa ra các nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Hà Huy
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam Nguyễn Thị Phương ThS. Trần Minh Đức Trình bày cơ sở lí luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất; Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam; Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tạiCông ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Dũng Vân Trần Thị Khánh Sen ThS. Trần Minh Đức Trình bày cơ sở lí luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất; Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dũng Vân; Đưa ramột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dũng Vân
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Quỳnh Nguyên Phạm Thị Hoa Thế ThS. Trần Minh Đức Trình bày cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong DN; Nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quỳnh Nguyên; Đưa ra nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quỳnh Nguyên
 1.  
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Địa ốc Gia Hưng Land Trần Văn Hồng Ths. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài khóa luận tốt nghiệp làm rõ được cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Địa ốc Gia Hưng land. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Địa ốc Gia Hưng Landmang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In ấn Quảng cáo Ngọc An Đặng Phương Nam Ths. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài khóa luận tốt nghiệp làm rõ được cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty TNHH in ấn quảng cáo Ngọc An. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty TNHH in ấn quảng cáo Ngọc An mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH Phương Thanh Nghệ An Kongxaisy Lisa Ths. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài khóa luận tốt nghiệp làm rõ được cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp. Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạngcông tác năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH Phương Thanh Nghệ An. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng caonăng lực cạnh tranh tại công ty TNHH Phương Thanh Nghệ An mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thiên Tài Nouanthasing Chasouk Ths. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài khóa luận tốt nghiệp làm rõ được cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạngcông tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thiên Tài. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thiên Tài mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty CPXD&DVTM Sông La - Nhà máy gạch Tuynel Đức Thọ Nguyễn Thị Hà Thu Ths. Chu Thị Anh Đào Đề tài báo cáo tốt nghiệp đã làm rõ được cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại doanh nghiệp. Đồng thời, trình bày được thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra được một số nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần Lasa Nguyễn Thị Thanh Tâm Ths. Chu Thị Anh Đào Đề tài đã khái quát được các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Từ đó, đã đề xuất các sáng kiến trong công tác kế toán nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Yên Phát Nguyễn Thị Thảo Ths. Chu Thị Anh Đào Đề tài đã khái quát được các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệu cũng như vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Từ đó, tác giả đã đề xuất các sáng kiến trong công tác kế toán nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NLVL tại Công ty.
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An Nguyễn Thị Phương Thỏa Ths. Chu Thị Anh Đào Đề tài đã khái quát được các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmnghiệp cũng như vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Từ đó, tác giả đã đề xuất các sáng kiến trong công tác kế toán nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán CPSX và GTSP tại Công ty
 1.  
  Hoàn thiện công tác kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH công nghệ tổng hợp Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Ths. Chu Thị Anh Đào Đề tài đã khái quát được các kiến thức cơ bản về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cũng như vận dụng các kiến thức đó trong thực tiễn sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Từ đó, tác giả đã đề xuất các sáng kiến trong công tác kế toán nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DN
 1.  
  “Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thiên tài”. Nguyễn Thị Thu Phương Ths. Nguyễn Thị Thơ Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển  nhân lực trong các doanh nghiệp. Qua đó, phản ánh rõ thực trạng thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH Thiên Tài. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển  nhân lực tại công ty TNHH Thiên Tài mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  “Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn
và Xây dựng Hồng Kiên”.
Khamsingthong Latda Ths. Nguyễn Thị Thơ Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ nguyên nhân, đánh giá đúng thực trạng chất lượng nhân lực nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hồng Kiên. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm ưu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hồng Kiên mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần thương mại Viên Đức”. Phengdy Kham Ths. Nguyễn Thị Thơ Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về vốn và quản lý vốn của doanh nghiệp. Qua đó, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thương mại Viên Đức. Tác giả đã chỉ ra được ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thương mại Viên Đức mang tính sát thực và khả thi.
 1.  
  “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần Xây dựng An Việt” Inthasone Phonesavanh Ths. Nguyễn Thị Thơ Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng An Việt. Đề tài đã phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn  tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng cao.
 1.  
  Hoàn thiện công tác bán hàng tại CTCP Khánh Duy Syhalard Doneta Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản trị bán hàng tại CTCP Khánh Duy, từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu để công ty có thể phát triển doanh thu trên thị trường.
 1.  
  Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại CTCP Tư vấn và Xây dựng Công nghiệp Điện Xoumphonphakdy Chanthavisouk Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại CTCP Tư vấn và Xây dựng Công nghiệp Điện, từ đó đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng trong công ty.
 1.  
  Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại CTCP tin học Incom Hoàng Thị Quỳnh Trang Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại CTCP tin học Incom nhằm tìm ra các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển của công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại CTCP tin học Incom.
 1.  
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phúc Đạt Sơn La Nguyễn Thị Yến Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phúc Đạt Sơn La, từ đó đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty.
 1.  
  Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Đức Tài Vũ Thị Kim Hoa Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh Nghiên cứu chuyên sâu, phân tích thực trạng các dịch vụ trong Khách sạn Đức Tài, tìm ra các nguyên nhân vì sao công tác nâng cao chất lượng dịch vụ tại Đức Tài chưa đạt hiệu quả. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp Khách sạn tồn tại và cạnh tranh tốt trên thị trường hiện nay.
G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo
1 Công ty TNHH TDOSEI Việt nam 13 Cao đẳng Cắt gọt kim loại Đã tốt nghiệp 13SV
2
 
 
UBND Tỉnh Hà Tĩnh; Sở LĐTB&XH Hà tĩnh; Ban quản lý khu kinh tế Vũng áng
 
 
 
17
 
Đại học
 
Công nghệ chế tạo máy
 
Đã tốt nghiệp 17SV
15 Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Đã tốt nghiệp 15SV
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công hòa dân chủ Nhân dân Lào
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Đại học
 
Công nghệ chế tạo máy
 
Đang học
19 Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Đang học 18
Đã tốt nghiệp 1SV
1 Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí Đang học
42 Đại học Công nghệ thông tin Đang học
1 Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông Đang học
15 Đại học Kế toán Đang học
5 Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô Đang học
20 Đại học Quản trị kinh Doanh Đang học
13 Chứng chỉ Tiếng Việt Đang học
4
 
 
 
 
 
 
 
Sở LĐTB&XH Nghệ an
 
 
 
 
 
 
 
 
105
 
Cao đẳng
 
Điện công nghiệp
 
Đang học
40 Cao đẳng Hàn Đang học
150 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô Đang học
70 Cao đẳng Kỹ thuật Máy lạnh điều hòa không khí Đang học
25 Cao đẳng Công tác xã hội Đang học
20 Cao đẳng Công nghệ chế tạo máy Đang học
20 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Đang học
5
 
 
Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô mô tô MASCO Thừa Thiên Huế
 
 
 
20
 
Sơ cấp
 
NVSP dạy nghề
 
20/20
17 KNN bậc 2 Quốc gia Công nghệ ô tô 17/17
6 Công ty CP Đầu tư và phát triển Vĩnh An, Nghệ An 76 Sơ cấp NVSP dạy nghề 72/76
7 Cao đẳng nghề Đà Lạt 20   Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo hướng chuẩn hóa quốc tế 20/20
8
 
 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi
 
 
 
62
 
 
 
Nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp
 
62/62
21   Kỹ năng dạy học 21/21
9 Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP Hồ Chí Minh 63 TCN, CĐN NVSP dạy nghề 63/63
10 Công ty CP KT-HT Gia Lai 73 TCN, CĐN NVSP dạy nghề 73/73
11 Công ty CP vận tải Ô tô số 5 - Nghệ an 57 Sơ cấp NVSP dạy nghề 57/57
12
 
 
 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị
 
 
 
 
30
 
 
 
Kỹ năng dạy học
 
30/30
29   NVSP dạy nghề 29/29
27   Nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp 27/27
H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự
1        
2        
3        
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Xây dựng thuật toán tìm đường đi bao phủ động cơ cho nhóm Robot di động trong nhà Nguyễn Thị Quỳnh Vinh Không 15 tháng 10,000,000 -Đề xuất thuật toán cải tiến thuật toán MRSTC
-Cài đặt thuật toán trên môi trường mô phỏng Gazebo, chạy giả lập với robot Kobuki, sử dụng cảm biến nhận dạng môi trường Hokuyo
2 Ứng dụng các kiến thức toán trong chương trình giảng dạy ĐHSKPK giải các bài toán thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử Nguyễn Thị Thu Nhung,
Lê Hồng Sơn,
Nguyễn Anh Tuấn
Không 15 tháng 10,000,000 -Một số biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng toán cho sinh viên
-Xây dựng một hệ thống các bài toán thuộc môn chuyên ngành Điện, điện tử
-Chương trình toán cao cấp 1, toán cao cấp 2 dành riêng cho đào tạo các ngành thuộc khoa Điện, Điện tử
3 Nghiên cứu xây dựng phương pháp suy luận ngôn ngữ trong trợ giúp ra quyết định Hồ Ngọc Vinh,Vũ Thị Thu Hiền,
Lê Văn Vinh
Không 15 tháng 10,000,000 -Nghiên cứu lý thuyết tập mờ, suy diễn mờ, đại số gia tử và định lượng ngữ nghĩa trong đại số gia tử và phương pháp suy luận được sử dụng trong trợ giúp ra quyết định đối
-Chương trình demo
4 Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành tín chỉ tại Trường ĐHSPKT Vinh Hồ Xuân Bằng,
Trần Ngọc Trường,
Nguyễn Văn Minh
Không 18 tháng 10,000,000 -Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành tín chỉ tại trường:các giải pháp về phía nhà trường, đối với giáo viên và sinh viên
5 Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng đa phương tiện theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSPKT Vinh Trần Bình Giang Không 18 tháng 10,000,000 -Quy trình thiết kế bài giảng đa phương tiện; các phương tiện ứng dụng hỗ trợ thiết kế bài giảng đa phương tiện theo nhóm chức năng xử lý dữ liệu đa phương tiện
-Bài giảng thiết kế minh họa
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến rung động và chất lượng bề mặt khi gia công cao tốc thép hợp kim Nguyễn Thanh Bình Không 18 tháng 10,000,000 Tìm ra mối quan hệ giữa chế độ cắt đến rung động và chất lượng bề mặt khi gia công cao tốc thép hợp kim
7 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động tự học đối với các môn học đại cương tại Trường ĐHSPKT Vinh và một số ứng dụng vào dạy – học môn hóa đại cương Phan Thị Hoa Nam,
Nguyễn Thị Thu Nhung, Nguyễn Thị Tố Oanh
Không 19 tháng 10,000,000 -Tài liệu tự học học phần Hóa đại cương
-Các giải pháp nâng cao hoạt động dạy tự học đối với các môn đại cương nói chung và môn hóa nói riêng cho sinh viên Trường ĐHSPKTV
8 Thiết kế chế tạo mô hình dạy học truyền động cầu sau và hộp số cơ khí xe ô tô Phạm Văn Thống Không 9 tháng 10,000,000 -Mô hình dạy học truyền động cầu sau và hộp số cơ khí xe ô tô
-Đề cương bài giảng tích hợp được sử dụng cho quá trình giảng dạy trên mô hình
9 Nâng cao chất lượng dạy học phần toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế ở trường ĐHSPKT Vinh thông qua việc xây dựng chương trình môn toán và hệ thống bài tập bổ trợ. Ngô Tất Hoạt,
Ngô Thị Huyền
Không 11 tháng 10,000,000 -Hệ thống bài tập bổ trợ kèm hướng dẫn giải chi tiết và một số bài tập đề nghị
-Đề xuất chương trình toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế
10 Nghiên cứu mô phỏng sử dụng nhiên liệu sinh học bio-etanol (E5; E15; E20; E85) trên động cơ phun xăng điện tử Phạm Hữu Truyền Không 33 tháng 10,000,000 Đánh giá quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của nhiên liệu xăng sinh học E10;E15;E20;E85 trong động cơ phun xăng điện tử thông qua các mô hình ô phỏng được xây dựng trên phần mềm AVL Boost
11 Nghiên cứu, đánh giá khả năng phá hủy đường của hệ thống treo khí nén so với hệ thống treo dạng nhíp trên ô tô Lưu Đức Lịch Không  05 tháng 10,000,000 -Tài liệu tham khảo "hệ thống treo khí nén trên ô tô"
-Chương trình mô phỏng động lực học đoàn xe Somi romooc sử dụng hệ thống treo khí nén và Chương trình mô phỏng động lực học đoàn Somi romooc sử dụng hệ thống treo dạng nhíp
 
K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
STT Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/Công nhân
Ngày cấp Giá trị đến
1              
2              
 
                                                                                      Nghệ An, ngày 03  tháng 6  năm 2019
                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                       THÁI ANH TUẤN 
Tác giả: Phòng Khảo thí & ĐBCL
Tin cùng chuyên mục:
 1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
 7. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động