Về trang chủ

Thứ ba, 30 Tháng 7 2019
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ
File đính kèm: Phiếu đăng ký
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 Thứ ba, 30 Tháng 7 2019
  2. Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội việc làm và Kết nối doanh ... Thứ năm , 30 Tháng 5 2019
  3. Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường 2019 Thứ ba, 14 Tháng 8 2018
  4. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Công nghệ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Quản trị nhân lực Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Sư phạm Công nghệ Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động