Về trang chủ

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động
Đoàn Thanh Niên
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVII
 NHIỆM KỲ 2017– 2019
 
TT Họ tên Chức danh chính
1 Đặng Minh Việt
Điện thoại:0978.228.997 
Email:dangminhviet.skv@gmail.com
Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ
2 Nguyễn Chương Đạo
Điện thoại:0965.89.89.68 
Email: daoktv@gmail.com
Phó bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội Sinh viên 
Thạc sỹ 
3 Hoàng Công Minh
Điện thoại:
0989.69.5678 
Email: hcminhktv@gmail.com
Phó bí thư đoàn trường 
Thạc sỹ 
4 Lê Kế Chinh
Điện thoại:0986.63.45.77
Ủy viên Ban Thường vụ 
Bí thư Liên chi đoàn Khoa Điện 
Thạc sỹ
5 Nguyễn Bá Thuận
Điện thoại:0945.221.784
Ủy viên Ban Thường vụ 
Bí thư Liên chi đoàn Khoa cơ khí chế tạo 
Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:01692.683.027
Ủy viên Ban Thường vụ 
Sinh viên - Đại học
7 Lê Tiến Hiếu
Điện thoại:0976.698.029
Ủy viên Ban Chấp hành 
Bí thư Liên chi đoàn Điện tử 
Thạc sỹ
8 Nguyễn Thị Mai Hương
Điện thoại:0947.08.08.89
Ủy viên Ban chấp hành 
Bí thư Liên chi đoàn Kinh tế 
Thạc sỹ
9 Nguyễn Sỹ Khánh
Điện thoại:0964.892.333
Ủy viên Ban Chấp hành 
Bí thư chi đoàn Văn phòng 
Thạc sỹ
10 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0982.815.015
Ủy viên Ban chấp hành 
Bí thư chi đoàn ĐC-SP-CT-NN 
Đại học
11 Nguyễn Văn Chiến
Điện thoại:0978.825.116 
Email:nguyenvanchien497@gmail.com
Ủy viên Ban chấp hành 
Phó bí thư LCĐ Cơ khí Động lực 
Sinh viên - ĐHLT
12 Đặng Thị Thương
Điện thoại:0965.461.050 
Email:thuongthuongkk@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
13 Trương Anh Đức
Điện thoại:0988.435.153 
Email: anhdhk10b7@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
14 Trần Đình Toàn
Điện thoại:01642.405.405 
Email: dinhtoankt3@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
15 Trương Công Thắng
Điện thoại:01669.101.557 
Email:chihangxom97@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
16 Nguyễn Đình Đức
Điện thoại:01654.476.347
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
17 Nguyễn Xuân Đại
Điện thoại:0975.701.282 
Email:nguyenxuandai9x@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
18 Nguyễn Tư Quân
Điện thoại:0932.356.715 
Email:Hoangquanit.k11@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
19 Nguyễn Duy Khánh Ủy viên Ban Chấp hành
Tin cùng chuyên mục:
  1. Đảng Ủy Chủ nhật , 25 Tháng 11 2018
  2. Công Đoàn Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  3. Giám Hiệu Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
  4. Hội Sinh Viên Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
  5. Sơ Đồ Thứ ba, 19 Tháng 3 2019