Về trang chủ

Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
Đoàn Thanh Niên
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVII
 NHIỆM KỲ 2017– 2019
 
TT Họ tên Chức danh chính
1 Đặng Minh Việt
Điện thoại:0978.228.997 
Email:dangminhviet.skv@gmail.com
Bí thư Đoàn trường 
Thạc sĩ
2 Nguyễn Chương Đạo
Điện thoại:0965.89.89.68 
Email: daoktv@gmail.com
Phó bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội Sinh viên 
Thạc sỹ 
3 Hoàng Công Minh
Điện thoại:
0989.69.5678 
Email: hcminhktv@gmail.com
Phó bí thư đoàn trường 
Thạc sỹ 
4 Lê Kế Chinh
Điện thoại:0986.63.45.77
Ủy viên Ban Thường vụ 
Bí thư Liên chi đoàn Khoa Điện 
Thạc sỹ
5 Nguyễn Bá Thuận
Điện thoại:0945.221.784
Ủy viên Ban Thường vụ 
Bí thư Liên chi đoàn Khoa cơ khí chế tạo 
Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị Thương
Điện thoại:01692.683.027
Ủy viên Ban Thường vụ 
Sinh viên - Đại học
7 Lê Tiến Hiếu
Điện thoại:0976.698.029
Ủy viên Ban Chấp hành 
Bí thư Liên chi đoàn Điện tử 
Thạc sỹ
8 Nguyễn Thị Mai Hương
Điện thoại:0947.08.08.89
Ủy viên Ban chấp hành 
Bí thư Liên chi đoàn Kinh tế 
Thạc sỹ
9 Nguyễn Sỹ Khánh
Điện thoại:0964.892.333
Ủy viên Ban Chấp hành 
Bí thư chi đoàn Văn phòng 
Thạc sỹ
10 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0982.815.015
Ủy viên Ban chấp hành 
Bí thư chi đoàn ĐC-SP-CT-NN 
Đại học
11 Nguyễn Văn Chiến
Điện thoại:0978.825.116 
Email:nguyenvanchien497@gmail.com
Ủy viên Ban chấp hành 
Phó bí thư LCĐ Cơ khí Động lực 
Sinh viên - ĐHLT
12 Đặng Thị Thương
Điện thoại:0965.461.050 
Email:thuongthuongkk@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
13 Trương Anh Đức
Điện thoại:0988.435.153 
Email: anhdhk10b7@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
14 Trần Đình Toàn
Điện thoại:01642.405.405 
Email: dinhtoankt3@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
15 Trương Công Thắng
Điện thoại:01669.101.557 
Email:chihangxom97@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
16 Nguyễn Đình Đức
Điện thoại:01654.476.347
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
17 Nguyễn Xuân Đại
Điện thoại:0975.701.282 
Email:nguyenxuandai9x@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
18 Nguyễn Tư Quân
Điện thoại:0932.356.715 
Email:Hoangquanit.k11@gmail.com
Ủy viên Ban Chấp hành 
Sinh viên - Đại học
19 Nguyễn Duy Khánh Ủy viên Ban Chấp hành
Tin cùng chuyên mục:
  1. Hội Sinh Viên Thứ năm , 06 Tháng 9 2018
  2. Công Đoàn Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018
  3. Giám Hiệu Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
  4. Đảng Ủy Chủ nhật , 25 Tháng 11 2018
  5. Sơ Đồ Thứ ba, 19 Tháng 3 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động