Về trang chủ

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2019
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
NĂM 2019
 
Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Công ước UNCAC) được thông qua và có hiệu lực vào ngày, tháng năm nào? Công ước gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào? Luật này gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Trước Luật này, Quốc hội nước ta đã ban hành và sửa đổi, bổ sung bao nhiêu lần?
Câu 3: Anh (Chị) hãy phân tích nguyên nhân tham nhũng phát sinh, phát triển tại Việt Nam.
Câu 4: Anh (Chị) hãy phân tích tác hại của tham nhũng.
Câu 5: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng quy định như thế nào về  hành vi tham nhũng và các hành vi bị nghiêm cấm?
Câu 6: Anh (Chị) hãy nêu các giải pháp cơ bản để phòng, ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.
Câu 7: Anh (Chị) hãy trình bày quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập trong phòng, ngừa tham nhũng.
Câu 8: Anh (Chị) hãy nêu các biện pháp phát hiện tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.
Câu 9: Có ý kiến cho rằng: "Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu". Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.
Câu 10: Anh (Chị) có nhận xét gì về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua? Là công dân Việt Nam Anh (chị) có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng chống tham nhũng?
                                                                                              Khoa Lý luận chính trị                                                                         
 
Tác giả: Khoa Lý luận Chính trị
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo Tuyển dụng Thứ hai, 16 Tháng 12 2019
  2. Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2 năm 2019 Thứ sáu, 06 Tháng 12 2019
  3. Tài liệu phục vụ cuộc thi Tìm hiểu luật phòng, chống ... Thứ tư, 02 Tháng 10 2019
  4. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ ba, 01 Tháng 10 2019
  5. Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội việc làm và Kết nối doanh ... Thứ năm , 30 Tháng 5 2019
  6. Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường 2019 Thứ ba, 14 Tháng 8 2018
  7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động