Về trang chủ

Thứ tư, 24 Tháng 7 2013
Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.
Tin cùng chuyên mục:
  1. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo ... Thứ năm , 15 Tháng 9 2016
  2. Biểu mẫu 05: Đơn đăng ký học phần Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
  3. Biểu mẫu 04: Các loại điểm đánh giá học phần Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
  4. Biểu mẫu 03: Bảng tổng hợp điểm các học phần Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
  5. Biểu mẫu 02: Danh sách điểm học phần thực hành Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
  6. Biểu mẫu 01: Danh sách điểm học phần lý thuyết Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
  7. Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Chủ nhật , 30 Tháng 6 2013
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động