Về trang chủ

Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
- Tiếng Anh: Electronics and Communication Engineering.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
            Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ cao đẳng người học sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:                         
- Kiến thức chung:  
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện tử truyền thông.
+ Có kiến thức cơ bản về thiết kế và vận hành các hệ thống điện tử, truyền thông.
+ Có trình độ tin học để ứng dụng các phần mềm chuyên ngành điện tử, truyền thông.
+ Có hiểu biết về doanh nghiệp và thị trường; sự phát triển của công nghệ.
2. Về kỹ năng:
- Triển khai, vận hành và bảo trì được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Thiết được kế vi mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống điện tử, truyền thông.
- Xử lý được các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng, các thiết bị điện tử, truyền thông.
- Lắp ráp được các hệ thống điện tử, truyền thông.
- Có khả năng tiếp cận và nắm bắt các công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông mới.
3. Về thái độ:
- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
- Biết giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành điện tử, truyền thông.
- Có khả năng đúc rút kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Làm việc với vai trò nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo, vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật tại các nơi sau:
- Các công ty, các khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử như Samsung, Sony, Foxconn, Microsoft …;
- Các tập đoàn, tổng công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone, FPT, Công ty truyền số liệu VDC ...;
- Các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình như VTV, VTC ....;
- Các bộ, các cục, ban, ngành, sở liên quan đến thông tin và truyền thông;
- Các đài phát thanh, truyền hình tại các tỉnh, thành phố, huyện ...
- Các công ty tư vấn, thiết kế mạch điện tử, thiết kế vi mạch;
- Các công ty sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hóa, điện tử;
- Các công ty cung cấp, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hệ thống công nghiệp, điện tử viễn thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Có khả năng học lên trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
- Chương trình trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- Chương trình trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Chương trình trường Đại học Bách khoa TP.HCM.
- Chươn trình trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Chương trình Học viện Bưu chính Viễn thông.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
TS. Hoàng Thị Minh Phương
Tin cùng chuyên mục:
  1. ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  2. ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  3. ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  4. ĐH Công nghệ thông tin Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  5. ĐH Công nghệ chế tạo máy Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  6. ĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
  7. ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động