Về trang chủ

Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
 • Tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trình độ cao đẳng, người học sẽ đạt được:
 1. Về kiến thức:
 • Kiến thức chung
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
 • Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ sở ngành phù hợp để học tập các kiến thức chuyên ngành.
+ Có kiến thức về kết cấu và nguyên lý hoạt động của một số loại thiết bị cơ khí.
+ Có kiến thức về trang bị điện, hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén trong thiết bị cơ khí.
+ Có kiến thức về kỹ thuật kiểm tra giám sát tình trạng thiết bị cơ khí.
+ Có kiến thức về Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí.
+ Có kiến thức về Công nghệ gia công, lắp ráp, thiết kế quy trình Công nghệ sửa chữa chi tiết máy.
+ Có kiến thức về tổ chức lao động trong lĩnh vực bảo trì.
 1. Về kỹ năng:
 • Lắp ráp, bảo trì một số loại thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất.
 • Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị cơ khí.
 • Lập quy trình công nghệ sửa chữa; gia công phục hồi các chi tiết, cơ cấu điển hình trong thiết bị cơ khí.
 • Xây dựng được kế hoạch bảo trì cho các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.
 • Tiếp cận các công nghệ mới thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
 1. Về thái độ:
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và  thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả nằng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
 • Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
 • Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Kỹ thuật viên ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
 • Giáo viên tại các cơ sở đào tạo nghề.
 • Có khả năng tự tạo việc làm.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Tự nghiên cứu, tự học tập, tự cập nhật các vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí dựa trên kiến thức cơ bản đã được trang bị để nâng cao trình độ hoặc tiếp cận với công nghệ mới.
 • Theo học các chương trình đào tạo tiếp theo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các bậc học cao hơn.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
 •   Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Chương trình đào tạo - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
  HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký)
 TS. Hoàng Thị Minh Phương
Tin cùng chuyên mục:
 1. ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 2. ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 3. ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 4. ĐH Công nghệ thông tin Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 5. ĐH Công nghệ chế tạo máy Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 6. ĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 7. ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động