Về trang chủ

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp

Giải bóng đá nam sinh viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tháng Thanh niên 2017.

Chúc mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( 8/3/1910 – 8/3/2017)

Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn khoa Cơ khí chế tạo, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Đại hội Liên chi đoàn điểm


Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐHSPKTV ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
- Tiếng Anh: Mechantronic  Engineering
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Căn cứ vào năng lực đội ngũ, năng lực quản lý điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cam kết sau khi kết thúc chương trình đạo tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, trình độ cao đẳng người học sẽ đạt được:
 1. Về kiến thức: 
-   Kiến thức chung: 
+ Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
+ Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên phù hợp chuyên ngành đào tạo để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và tiếp tục học ở các bậc học cao hơn.
+ Có hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. 
+ Hiểu được các câu và cấu trúc câu tiếng Anh được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin bằng tiếng Anh về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu bằng tiếng Anh.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức về nguyên lý máy để thiết kế máy, thiết bị ngành cơ khí và các thiết bị thông dụng khác;
 + Có kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để thiết kế các hệ thống tự động bằng thủy lực, khí nén, PLC, vi điều khiển, ...
+ Có kiến thức cơ bản về công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện tử, hệ thống sản xuất tự động.
 1. Về kỹ năng:
- Thiết kế các hệ thống công nghệ có sử dụng các thiết bị cơ khí kết hợp thiết bị điện, điện tử. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong quá trình tính toán, thiết kế;
- Vận hành, khai thác các thiết bị cơ điện tử trong các hệ thống sản xuất truyền thống và hiện đại;
- Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện tử trong các hệ thống sản xuất truyền thống và hiện đại;
- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo quá trình sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghệ Cơ điện tử.
3. Về thái độ:
- Có ý thức trách nhiệm công dân, yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm;
- Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy;
- Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Làm việc với vai trò cán bộ quản lý, điều hành, hoặc trực tiếp phụ trách công việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật tại các nơi sau:
- Các công ty, các khu công nghiệp lớn như: FORMOSA Vũng áng, Khu Công nghiệp Nghi Sơn, Các khu công nghiệp phía nam,..
- Các bộ, các cục, ban, nghành, sở liên quan đến cơ khí;
- Cán bộ kỹ thuật tại các công ty sản xuất cơ khí;
- Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề kỹ thuật;
- Các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở;
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí;
- Đi lao động xuất khẩu ở các nước trong khu vực và trên thế giới (không phải học bổ sung kiến thức).
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Có nền tảng kiến thức vững chắc để các học viên có thể tiếp tục học liên thông lên Đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật khác.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
- Chương trình của Trường Đại học công nghệ Quôc gia Đài loan (National Taipei University of Technology).
- Chương trình của Trường Đại học Công nghệ và giáo dục Hàn quốc (Korea University of Technology and Education).
- Chương trình của Trường Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Chương trình của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
- Chương trình của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
  HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Hoàng Thị Minh Phương

 
Tin cùng chuyên mục:
 1. ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 2. ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 3. ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 4. ĐH Công nghệ thông tin Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 5. ĐH Công nghệ chế tạo máy Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 6. ĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
 7. ĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động