Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
&XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
 
Số 343/TB-ĐHSPKTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
                           Vinh, ngày 13 tháng 10 năm 2016
   
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
 
- Căn cứ Thông tư 19/2011/TT - BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định chương trình khung sư phạm dạy nghềcho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề;
- Căn cứ Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXHngày 29 tháng 09 năm 2010của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vềQuy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề;
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề như sau:
1. Đối tượng:
- Giáo viên dạy nghề;
- Người tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề;
- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
2. Thời gian học:
- Nhận hồ sơ liên tục
- Thời gian học: Buổi tối các ngày trong tuần, ngày T7, CN
- Dự kiến khai giảng:ngày 29/10/2016;
3. Nội dung: Theo Thông tư 19/2011/TT - BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vềQuy định chương trình khung sư phạm dạy nghềcho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề;
4. Đơn vị Cấp chứng chỉ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
5. Kinh phí học tập, thi và cấp chứng chỉ: 1.600.000 đồng.
6. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0383.3564.709;
- Hoặc liên hệ trực tiếp:cô Hồ Thị Tuyết Minh, Điện thoại: 0987112215; 0916004303.
- Hồ sơ gồm: sơ yếu lý lịch, 2 ảnh 3x4, 1 CMT photo.

     
Nơi nhận
  • Hiệu trưởng (đề b/c)
  •  Phòng KHTC; Khoa CNTT
  • Lưu VT, TTĐTBD.
 
                                                                                                           
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
TS. Phạm Hữu Truyền
 
 
Tác giả: TT đào tạo-bồi dưỡng
Tin cùng chuyên mục:
  1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ... Thứ tư, 05 Tháng 4 2017
  2. Tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
  3. Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động