Về trang chủ

Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa (2014-2016)
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Số: 427      /ĐHSPKTV-ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNghệ An, ngày  16     tháng 12 năm 2016
THÔNG BÁO
V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa (2014-2016)

 
          Căn cứ kết luận tại cuộc họp giữa đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và các khoa quản lý chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, Nhà trường thông báo nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016) như sau:
1. Thời gian, địa điểm nộp luận văn và hồ sơ trước bảo vệ:
- Thời gian: Học viên nộp 05 quyển luận văn bìa mềm và hồ sơ bảo vệ (theo Thông báo số Số:  355  /ĐHSPKTV-ĐT ngày 28   tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) chậm nhất ngày 24/12/2016
- Địa điểm: Phòng Đào tạo (Tầng 1, Nhà A1 - gặp thầy Trần Ngọc Trường, ĐT: 0915912121).
(Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ không tiếp nhận các luận văn, hồ sơ trước bảo vệ làm không đúng mẫu quy định hoặc nộp không đúng thời gian quy định).
2. Thời gian gửi luận văn để phản biện:
Phòng Đào tạo chủ trì thực hiện gửi cho phản biện chậm nhất ngày 31/12/2016.
3. Thời gian, địa điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ:
- Thời gian: Dự kiến tổ chức bảo vệ vào thứ Bảy, Chủ nhật  trong các tuần từ 14/01/2017 đến 22/01/2017.
- Địa điểm: Tại giảng đường lớn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
(Lưu ý: Thời gian chính thức, lịch bảo vệ từng hội đồng và phòng bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau về các đơn vị liên quan và trên website: http://vuted.edu.vn).
4. Thời gian, địa điểm nộp luận văn và hồ sơ sau bảo vệ:
- Thời gian: Sau khi bảo vệ đạt yêu cầu học viên nộp quyển luận văn bìa cứng (gồm có: Nội dung luận văn đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của hội đồng luận văn; Bản báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa của luận văn; Bản sao biên bản hội đồng đánh giá luận văn; Nhận xét của 02 phản biện) chậm nhất ngày 18/02/2017.
- Địa điểm: + Nộp 01 quyển luận văn bìa cứng, 01 quyển tóm tắt và 01 đĩa CD sao toàn văn luận văn đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của hội đồng chấm luận văn tại Trung tâm Thông tin Thư viện (Tầng 4, Nhà A1).
                    + Nộp 01 quyển luận văn bìa cứng, 01 quyển tóm tắt tại Phòng Đào tạo (Tầng 1, Nhà
A1). 
 
Nơi nhận:
      - BGH (để c/đ);
      -  Khoa Điện
      -  Khoa CKCT;
      - Trung tâm TT-TV;
      - Website trường.
      - Lưu: VT, ĐT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
TS. Phạm Hữu Truyền
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  2. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
  3. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
  5. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
  6. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
  7. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức theo vị trí ... Thứ hai, 26 Tháng 9 2016
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động