Về trang chủ

Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017
BỘ LAO ĐỘNG - TB&XH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SPKT VINH
Số:         TB /ĐHSPKTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2016          
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2017
 
           Kính gửi:               Các đơn vị trong toàn Trường
      Căn cứ điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012;
     Căn cứ Công văn số 5039/BNV-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017,
      Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết Dương lịch năm 2017 như sau:
      Dịp nghỉ Tết Dương lịch vào ngày Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017. Như vậy, dịp Tết Dương Lịch, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017. Số ngày nghỉ là 03 ngày.
       Các lớp có giờ học trùng vào các ngày nghỉ lễ trên, đề nghị các khoa đào tạo và giảng viên sắp xếp lịch dạy bù để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường./.
 
 Nơi nhận:
- Như kính gửi;           
- Lưu: VT.
   HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)
PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương     


 
Tác giả: Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  2. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
  3. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
  5. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
  6. Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ ... Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
  7. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức theo vị trí ... Thứ hai, 26 Tháng 9 2016
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động