Về trang chủ

Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
    Số:    02    /ĐHSPKTV-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Nghệ An, ngày 03  tháng 01 năm 2017
THÔNG BÁO
Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

 
       Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 và Kế hoạch đào tạo thạc sĩ, Nhà trường thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016) như sau:
 1. Thời gian:
Thứ Bảy, ngày 21/01/2017 và Chủ nhật, ngày 22/01/2017.
- Tất cả học viên có mặt lúc 7h30, thứ Bảy ngày 21/01/2017 để ổn định tổ chức và khai mạc; Bắt đầu bảo vệ từ 8h00 cùng ngày;
- Thời gian cụ thể các học viên và thành viên Hội đồng xem chi tiết trong Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016).
2. Địa điểm:
Giảng đường lớn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
( Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An):
- Phòng 103, 104 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật điện;
- Phòng 105 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;
- Phòng 106 Nhà A2: Phòng Hội đồng.
(Lưu ý: Các đơn vị thực hiện chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ theo Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01).
 
Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Khoa Điện;
 • Khoa CKCT;
 • Trung tâm TT-TV;
 • Website trường.
 • Lưu: VT, ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
TS. Phạm Hữu Truyền

 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
 2. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
 3. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
 4. Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
 5. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
 6. Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ ... Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
 7. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức theo vị trí ... Thứ hai, 26 Tháng 9 2016
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động