Về trang chủ

Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  17    tháng 01 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

           Kính gửi:      
                               - Ban Giám hiệu;
                              - Các đơn vị trong toàn trường;
                              - Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.
 
Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016).
- Lễ khai mạc: Tổ chức vào 7h30, thứ Bảy, ngày 21/01/2017, tại Hội trường tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). 
- Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ:  từ 8h00, thứ Bảy, ngày 21/01/2017:
+ Phòng 103, 104 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật điện;
+ Phòng 105 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;
+ Phòng 106 Nhà A2: Phòng Hội đồng.
          Kính mời các mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự!
Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Các phòng, khoa, trung tâm;
 • Website trường.
 • Lưu: VT, ĐT. 
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký)
  TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
 2. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
 3. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
 4. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
 5. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
 6. Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ ... Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
 7. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức theo vị trí ... Thứ hai, 26 Tháng 9 2016
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động