Về trang chủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI
 TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                       
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
    Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥15,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 18,0 điểm.
Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥ 12,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 16,5 điểm.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)     Ngoài 2 phòng thí nghiệm dùng chung là TN Vật lý và TN Hóa học, Khoa có 12 phòng thực hành, xưởng thực hành với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 2.172 m2 trong đó 4 xưởng thực tập cơ bản, 6 xưởng thực tập chuyên ngành và 2 phòng thi thí nghiệm chuyên môn. Ngoài 2 phòng thí nghiệm dùng chung là TN Vật lý và TN Hóa học, Khoa có 12 phòng thực hành, xưởng thực hành với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 2.172 m2 trong đó 4 xưởng thực tập cơ bản, 6 xưởng thực tập chuyên ngành và 2 phòng thi thí nghiệm chuyên môn.
III Đội ngũ giảng viên     Đội ngũ giảng viên bao gồm: 20 GV, trong đó 02 GV có trình độ tiến sỹ, 13 GV có trình độ thạc sỹ, 05 GV có trình độ đại học.Cán bộ quản lý: 01 Phó phụ trách khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 xưởng trưởng, 01 phó xưởng, 02 Trưởng Bộ môn, 01 Phó trưởng bộ môn và 01 cán bộ Giáo vụ khoa kiêm công tác quản lý sinh viên. Đội ngũ giảng viên bao gồm: 20 GV, trong đó 02 GV có trình độ tiến sỹ, 13 GV có trình độ thạc sỹ, 05 GV có trình độ đại học.Cán bộ quản lý: 01 Phó phụ trách khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 xưởng trưởng, 01 phó xưởng, 02 Trưởng Bộ môn, 01 Phó trưởng bộ môn và 01 cán bộ Giáo vụ khoa và phụ trách công tác quản lý sinh viên.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ... Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ...
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu. Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành; có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng trong lĩnh Kỹ thuật điện tử - Truyền thông.       Kỹ năng: Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên trình độ đại học ngành Kỹ thuật điện tử - Truyền thông .                                                        Phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề nghiệp và tác phong công nghiệp; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành; có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng trong lĩnh Kỹ thuật điện tử - Truyền thông.       Kỹ năng: Vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên trình độ cao đẳng  ngành Kỹ thuật điện tử - Truyền thông .                                                        Phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề nghiệp và tác phong công nghiệp; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ     Kỹ thuật viên trình độ đại học trong các cơ quan, doanh nghiệp có ứng dụng thiết bị điện tử viễn thông. Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng trong các cơ quan, doanh nghiệp có ứng dụng thiết bị điện tử viễn thông.
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thăm và làm việc với trường Đai học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động