Về trang chủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 Ngành: Kế toán
 
 
BỘ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI
 TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                       
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Ngành: Kế toán
 
 
TT Nội dung Hệ đào tạo chính quy
    Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh     Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥15,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 18,0 điểm.
Thí sinh đảm bảo các điều kiện trúng tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển năm 2015 (cho tất cả các ngành):
+ Theo kết quả kỳ thi THPTQG: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển ≥ 12,0 điểm (đã tính điểm ưu tiên).
+ Theo kết quả học tập THPT: Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (3 năm lớp 10, 11, 12) ≥ 16,5 điểm.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)     Có 32 phòng thực hành máy tính thực tập cơ bản, thực tập chuyên ngành và thí nghiệm mạng với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 3667 m2. Có 32 phòng thực hành máy tính thực tập cơ bản, thực tập chuyên ngành và thí nghiệm mạng với tổng diện tích mặt bằng làm việc là 3667 m2.
III Đội ngũ giảng viên     Đội ngũ giảng viên bao gồm: 15 GV, trong đó 01 có trình độ tiến sỹ, 14 có trình độ Thạc sỹ.Cán bộ quản lý: 01 Trưởng khoa, 01 Trưởng Bộ môn và 1 Giáo vụ khoa và 1 CB chuyên trách công tác quản lý sinh viên. Đội ngũ giảng viên bao gồm: 15 GV, trong đó 01 có trình độ tiến sỹ, 14 có trình độ Thạc sỹ.Cán bộ quản lý: 01 Trưởng khoa, 01 Trưởng Bộ môn và 1 Giáo vụ khoa và 1 CB chuyên trách công tác quản lý sinh viên.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học     Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ... Trường có Ký túc xá 800 giường cho người học lưu trú; Thư viện của trường có diện tích 1144m2, gồm thư viện truyền thống với hơn 1.981 đầu sách, 62.434 bản sách, 14 loại tạp chí chuyên ngành và hơn 40 loại báo. Nhà trường đã đầu tư một phòng đọc điện tử với 30 máy tính kết nối Internet và tiếp tục đầu tư để từng bước xây dựng thư viện điện tử hiện đại; Trường có hệ thống gara để xe cho người học, hệ thống căng tin, sân trường phục vụ vui chơi giải trí ...
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học     Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu. Tham gia học tập đầy đủ theo quy định;Hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được     - Mục tiêu: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định và vận dụng tốt chế độ, chính sách của nhà nước vào công tác kế toán.- Kiến thức: Có kiến thức toàn diện và hiện đại về kinh tế...và  kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán như kế toán quản trị, tài chính, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán... Nắm vững các chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế.-Kỹ năng: Kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp; Tham gia soạn thảo chính sách và tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp; Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. Mục tiêu: Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định và vận dụng tốt chế độ, chính sách của nhà nước vào công tác kế toán.- Kiến thức: Có kiến thức toàn diện và hiện đại về kinh tế...và  kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán như kế toán quản trị, tài chính, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán... Nắm vững các chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế.-Kỹ năng: Kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp; Tham gia soạn thảo chính sách và tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp; Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ     Công tác tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các đơn vị liên doanh liên kết hoặc các tổ chức quốc tế. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo. Công tác tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các đơn vị liên doanh liên kết hoặc các tổ chức quốc tế. Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động