Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI          
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH          
                 
Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
                 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
                 
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Công nghệ thông tin K06/2015 40 27 0.0 3.70 37.04  
2 Công nghệ KT đtử truyền thông K06/2015 23 16 0.0 0.00 6.25  
3 Công nghệ KT điện, điện tử K06/2015 118 83 0.0 0.00 26.51  
4 Công nghệ chế tạo máy K06/2015 72 51 0.0 0.00 11.76  
5 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K06/2015 82 56 0.0 0.00 23.21  
                 
                 
b Chương trình tiên tiến              
Ngành…              
...              
c Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
             
Ngành…              
...              
d Chương trình  …              
Ngành…              
  ...              
II Cao đẳng chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Công nghệ KT điện, điện tử K38/2015 187 106 0.00 0.00 8.49  
2 Công nghệ KT ĐK và TĐH K38/2015 33 17 0.00 0.00 17.65  
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, TT K38/2015 31 13 0.00 0.00 23.08  
4 Công nghệ thông tin K38/2015 60 32 0.00 0.00 21.88  
5 Công nghệ Cơ điện tử K38/2015 11 10 0.00 0.00 10.00  
6 Công nghệ chế tạo máy K38/2015 102 61 0.00 0.00 9.84  
7 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K38/2015 161 100 0.00 0.00 9.00  
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K38/2015 31 26 0.00 0.00 11.54  
9 Kế toán K38/2015 123 100 0.00 2.00 79.00  
10 Quản trị kinh doanh K38/2015 20 13 0.00 7.69 38.46  
                 
Ngành…              
...              
b Chương trình …              
Ngành…              
             
III Sau đại học              
a Chương trình đại trà              
Ngành…              
...              
b Chương trình …              
Ngành…              
             
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động