Về trang chủ

Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI          
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH          
                 
Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
                 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
                 
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Công nghệ thông tin K06/2015 40 27 0.0 3.70 37.04  
2 Công nghệ KT đtử truyền thông K06/2015 23 16 0.0 0.00 6.25  
3 Công nghệ KT điện, điện tử K06/2015 118 83 0.0 0.00 26.51  
4 Công nghệ chế tạo máy K06/2015 72 51 0.0 0.00 11.76  
5 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K06/2015 82 56 0.0 0.00 23.21  
                 
                 
b Chương trình tiên tiến              
Ngành…              
...              
c Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
             
Ngành…              
...              
d Chương trình  …              
Ngành…              
  ...              
II Cao đẳng chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Công nghệ KT điện, điện tử K38/2015 187 106 0.00 0.00 8.49  
2 Công nghệ KT ĐK và TĐH K38/2015 33 17 0.00 0.00 17.65  
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, TT K38/2015 31 13 0.00 0.00 23.08  
4 Công nghệ thông tin K38/2015 60 32 0.00 0.00 21.88  
5 Công nghệ Cơ điện tử K38/2015 11 10 0.00 0.00 10.00  
6 Công nghệ chế tạo máy K38/2015 102 61 0.00 0.00 9.84  
7 Công nghệ kỹ thuật Ôtô K38/2015 161 100 0.00 0.00 9.00  
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí K38/2015 31 26 0.00 0.00 11.54  
9 Kế toán K38/2015 123 100 0.00 2.00 79.00  
10 Quản trị kinh doanh K38/2015 20 13 0.00 7.69 38.46  
                 
Ngành…              
...              
b Chương trình …              
Ngành…              
             
III Sau đại học              
a Chương trình đại trà              
Ngành…              
...              
b Chương trình …              
Ngành…              
             
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thăm và làm việc với trường Đai học Sư phạm kỹ thuật Vinh

ĐH Công nghệ chế tạo máy

Bế giảng lớp Tiếng Việt khóa 1 cho Lưu học sinh Lào.

ĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Truyền thông

ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động