Về trang chủ

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp

Giải bóng đá nam sinh viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tháng Thanh niên 2017.

Chúc mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( 8/3/1910 – 8/3/2017)

Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn khoa Cơ khí chế tạo, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Đại hội Liên chi đoàn điểm


Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH              
                   
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  
                   
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
         
Đơn vị tính: Người 
TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6
+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số (trong đó có 32 GV kiêm nhiệm) 216 0 1 21 173 21    
I Khoa Công nghệ thông tin 21     1 20 0    
1 Bộ môn Khoa học máy tính 10     1 9      
2 Bộ môn Mạng máy tính 8       8      
3 Xưởng thực hành 3       3      
II Khoa Cơ khí chế tạo 33     2 29 2    
1 Bộ môn Công nghệ chế tạo máy 11     2 8 1    
2 Bộ môn  Công nghệ Hàn 8       8      
3 Xưởng CGKL & Cơ điện tử 8       7 1    
4 Xưởng Hàn và Gia công áp lực 6       6      
III Khoa Cơ khí động lực 33     4 24 5    
1 Bộ môn Công nghệ ô tô 7     2 4 1    
2 Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí 8     2 6      
3 Xưởng Công nghệ ô tô 10       9 1    
4 Xưởng Sửa chữa thiết bị cơ khí 8       5 3    
IV Khoa Điện 33     6 23 4    
1 Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa 8     2 5 1    
2 Bộ môn Kỹ thuật Điện 11     2 7 2    
3 Xưởng thực hành điện 14     2 11 1    
V Khoa Điện tử 20     2 13 5    
1 Bộ môn Điện tử - điện lạnh 7     1 5 1    
2 Bộ môn Hệ thống viễn thông 5     1 4      
3 Xưởng thực hành Điện tử - điện lạnh 8       4 4    
VI Khoa Giáo dục đại cương 17     2 15      
1 Bộ môn Toán 9     2 7      
2 Bộ môn Lý - Hóa 8       8      
VII Khoa Kinh tế 15     1 14 0    
1 Bộ môn Quản trị kinh doanh 7     1 6      
2 Bộ môn Kế toán 8       8      
VIII Khoa Lý luận chính trị 14     1 11 2    
  Bộ môn Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lê nin 7       6 1    
  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng ĐCS 7     1 5 1    
IX Khoa Ngoại ngữ 13     1 11 1    
  Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 7       6 1    
  Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 6     1 5      
X Khoa Sư phạm Kỹ thuật 10   1 1 8 0    
  Bộ môn Sư phạm dạy nghề 6   1 1 4      
  Bộ môn Sư phạm giáo dục chuyên nghiệp và Kỹ thuật công nghiệp 4       4      
XI Bộ môn Giáo dục Thể chất quốc phòng 7       5 2    
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động