Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2017-2018
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2017_2018
 
TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền
I HỌC PHÍ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ    
1 Thạc sỹ    
  Các ngành công nghệ, kỹ thuật Đồng/tín chỉ 420.000
2 Đại học (chính quy, liên thông)    
  - Các học phần lý thuyết Đồng/tín chỉ 210.000
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 270.000
3 Cao đẳng    
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 150.000
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 200.000
II HỌC PHÍ LỚP KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO    
  - Các học phần lý thuyết Đồng/tín chỉ 250.000
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 320.000
III HỌC PHÍ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC    
  - Đại học các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 330.000
  - Đại học ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 270.000
  - Cao đẳng các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 270.000
  - Cao đẳng ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 220.000
IV TỔNG THU NĂM 2016   72,2
1 Từ ngân sách Tỷ đồng 40,9
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 29,8
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 1,5
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động