Về trang chủ

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp

Giải bóng đá nam sinh viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tháng Thanh niên 2017.

Chúc mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( 8/3/1910 – 8/3/2017)

Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn khoa Cơ khí chế tạo, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Đại hội Liên chi đoàn điểm


Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2016_2017
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI      
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH      
         
Biểu mẫu 24  
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ giáo dục và Đào tạo
 
THÔNG BÁO  
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2016_2017
 
   
TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền  
I Học phí hệ chính quy năm học 2016 – 2017      
1 Thạc sỹ      
  Các ngành công nghệ, kỹ thuật Đồng/tháng 1.185.000  
2 Đại học (chính quy, liên thông)      
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 200.000  
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 250.000  
3 Cao đẳng      
  - Các học phần lý thuyết (bao gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) Đồng/tín chỉ 160.000  
 
  - Các học phần thực hành, thực tập Đồng/tín chỉ 200.000  
4 Cao đẳng nghề      
  - Các nghề công nghệ, kỹ thuật  Đồng/tháng 630.000  
  - Nghề kế toán, Công tác xã hội  Đồng/tháng 540.000  
II Học phí hệ vừa làm vừa học năm học 2016 – 2017      
  - Đại học các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 300.000  
  - Đại học ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 250.000  
  - Cao đẳng các ngành kỹ thuật, công nghệ Đồng/tín chỉ 250.000  
  - Cao đẳng ngành kinh tế Đồng/tín chỉ 200.000  
III Tổng thu năm 2015   87,5  
1 Từ ngân sách Tỷ đồng 51,1  
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 35,3  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0  
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 1,1  
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động