Về trang chủ

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016 - 2017

  
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔII    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH    
       
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văm số 5446/BGD&DT-KHTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào t
       
THÔNG BÁO
 Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016  - 2017
       
TT Nội dung Đơn vị tính   Tổng số 
I Diện tích đất đai ha  17,96
II Diện tích sàn xây dựng    
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 64
  Tổng diện tích m2 4865.4
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng phòng 19 
  Tổng diện tích m2 1.399,68
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng phòng 7
  Tổng diện tích m2 405
4 Thư viện m2 612,36 
5 Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành    
  Số phòng  phòng 107
  Trong đó:    
  Khoa Cơ khí Chế tạo   36
  Khoa Cơ khí Động lực   24
  Khoa Điện   27
  Khoa Điện tử   18
  Khoa Giáo dục Đại cương   2
  Tổng diện tích m2          5.560.32
  Khoa Điện   3.152,04
  Khoa Điện tử   2.272,2
  Khoa Giáo dục Đại cương   136,08
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng 80
  Tổng diện tích m2 3.338,5 
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 247
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 891
  Diện tích nhà văn hóa       m2  
  Sân vận động m2 5420
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động