Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016 - 2017

  
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔII    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH    
       
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văm số 5446/BGD&DT-KHTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào t
       
THÔNG BÁO
 Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016  - 2017
       
TT Nội dung Đơn vị tính   Tổng số 
I Diện tích đất đai ha  17,96
II Diện tích sàn xây dựng    
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 64
  Tổng diện tích m2 4865.4
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng phòng 19 
  Tổng diện tích m2 1.399,68
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng phòng 7
  Tổng diện tích m2 405
4 Thư viện m2 612,36 
5 Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành    
  Số phòng  phòng 107
  Trong đó:    
  Khoa Cơ khí Chế tạo   36
  Khoa Cơ khí Động lực   24
  Khoa Điện   27
  Khoa Điện tử   18
  Khoa Giáo dục Đại cương   2
  Tổng diện tích m2          5.560.32
  Khoa Điện   3.152,04
  Khoa Điện tử   2.272,2
  Khoa Giáo dục Đại cương   136,08
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng 80
  Tổng diện tích m2 3.338,5 
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 247
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 891
  Diện tích nhà văn hóa       m2  
  Sân vận động m2 5420
 
 
Nghệ An, ngày … tháng … năm 2016
KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Dương Công Hiệp
 
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017
  2. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  3. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo ... Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động