Về trang chủ

Thứ tư, 06 Tháng 12 2017
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2017 - 2018
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017-2018
       
TT Nội dung Đơn vị tính   Tổng số 
I Diện tích đất đai ha 17.96
II Diện tích sàn xây dựng m2 30,909.99
1 Giảng đường (Phòng học lý thuyết)    
  Số phòng phòng 104.00
  Tổng diện tích m2 8,985.18
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng phòng 14.00
  Tổng diện tích m2 1,353.60
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng phòng 7.00
  Tổng diện tích m2 534.60
4 Thư viện m2 975.24
5 Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành    
  Số phòng  phòng 70.00
  Trong đó:    
  Khoa Cơ khí Chế tạo   21.00
  Khoa Cơ khí Động lực   10.00
  Khoa Điện   23.00
  Khoa Điện tử   14.00
  Khoa Giáo dục Đại cương   2.00
  Tổng diện tích m2 11,564.73
  Khoa Cơ khí Chế tạo   3,805.92
  Khoa Cơ khí Động lực   3,568.41
  Khoa Điện   2,409.84
  Khoa Điện tử   1,563.84
  Khoa Giáo dục Đại cương   216.72
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng 80.00
  Tổng diện tích m2 2,937.60
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 120.03
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 891.00
  Diện tích nhà văn hóa       m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng m2  
  Diện tích bể bơi m2  
  Diện tích sân vận động m2 3,548.01
Tác giả: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động