Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017)BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Số:    33        /ĐHSPKTV-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú

                    Nghệ An, ngày   10    tháng 02  năm 2017
THÔNG BÁO
Kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017)


Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo, Nhà trường thông báo Kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015-2017) như sau:  
TT Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Ghi chú  
I. Giao đề tài luận văn tốt nghiệp:      
1 Giao đề tài:
Đề tài luận văn do trưởng khoa quản lý chuyên ngành công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng khoa đồng ý.
Trước 28/02/2017    
2 Duyệt đề cương:
Khoa tổ chức xét duyệt đề cương luận văn cao học và gửi danh sách (bản in và bản mềm) gồm tên đề tài, người hướng dẫn, số điện thoại, đơn vị công tác… về Phòng Đào tạo.
Trước
15/3/2017
   
  Quyết định giao đề tài:
Căn cứ đề nghị của khoa, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ra quyết định về người hướng dẫn và đề tài luận văn cho học viên.
Trước
30/3/2017
   
II. Kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp:    
1 Nộp quyển (bìa mềm) và hồ sơ chuẩn bị bảo vệ Trước
01/10/2017
 
2 Khoa quản lý chuyên ngành gửi danh sách dự kiến Hội đồng đánh giá luận văn (07 người) về Phòng Đào tạo. Trước
05/10/2017
   
3 Phòng Đào tạo tham mưu trình Hiệu trưởng ký Quyết định Hội đồng đánh giá luận văn chính thức (05 người). Trước
10/10/2017
   
4 Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp
 
04,05/11/2017    
5 Nộp quyển (bìa cứng) và hồ sơ sau bảo vệ để lưu và xét tốt nghiệp. Trước 05/12/2017    
III Tổ chức học và thi tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu (bậc 3/6 ): Trước 06/10/2017  
1 Đăng ký và tổ chức học Trước 06/10/2017    
2 Tổ chức thi Trước
20/8/2017
   
 
            Lưu ý:
1. Luận văn, Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn, Hội đồng đánh giá luận văn được quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 trong Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
2. Người có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 07 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 05 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 01 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 03 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác.
Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi kịp thời cho Nhà trường (qua Phòng Đào tạo)./.
 Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Khoa Điện;
 • Khoa CKCT;
 • Trung tâm ĐT,BD;
 • Trung tâm TT-TV;
 • Website trường.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
  
TS. Phạm Hữu Truyền
                                                     
                                            
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
 2. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
 3. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
 4. Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
 5. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
 6. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
 7. Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ ... Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động