Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Thứ hai, 20 Tháng 3 2017
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp
Hội nghị công chức, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2017 được tiến hành tại Hội trường lớn từ 7 giờ 30’ đến 12 giờ 50 thứ 7 ngày 18 tháng 3 năm 2017. Tham dự Hội nghị có đông đủ các công chức, viên chức trong toàn Trường.
     Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 
 
Đoàn chủ tịch Hội nghị

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo tài chính công khai năm 2016, dự toán tài chính năm 2017 và và Báo cáo công khai xây dựng cơ bản; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và những sửa đổi, bổ sung “Quy chế tài chính nội bộ” do đồng chí Thái Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính trình bày. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và những sửa đổi, bổ sung “Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và hướng dẫn thực hiện” do đồng chí Hồ Xuân Bằng - Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và những sửa đổi, bổ sung “Quy chế công tác thi đua, khen thưởng” do đồng chí Lê Thái Sơn - Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản trị trình bày. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và những sửa đổi, bổ sung “Quy định về quản lý khoa học công nghệ” do đồng chí Lê Khắc Bình - Trưởng phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế trình bày; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và những sửa đổi, bổ sung “Quy chế làm việc và Quy chế tổ chức Cán bộ - Chế độ nội bộ” do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Phạm Xuân Hùng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày.
          Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; các giải pháp nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức…

 
Phát động thi đua của Công đoàn Trường

            Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 03 đồng chí: Ông Phạm Xuân Hùng – Giảng viên khoa Cơ khí chế tạo, Bà Trần Thị Trà Giang – Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, Ông Nguyễn Hữu Hòe – Giảng viên khoa Điện tử.
 
Toàn cảnh hội nghị
        Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh năm  2017. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nghị quyết hội nghị đề ra, sớm đưa Trường trở thành trường đại học Sư phạm kỹ thuật trọng điểm Quốc gia, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế. 
Tác giả: TT Thông tin - Thư viện
Tin cùng chuyên mục:
  1. Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư ... Thứ ba, 23 Tháng 5 2017
  2. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức ... Thứ ba, 09 Tháng 5 2017
  3. Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia ... Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
  4. Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư ... Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
  5. Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
  6. Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh ... Thứ ba, 25 Tháng 4 2017
  7. Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động