Về trang chủ

Thứ tư, 05 Tháng 4 2017
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 
BỘ LĐ - TB VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
 Số:   100/ĐHSPKTV
 
                Nghệ An,  ngày   03    tháng  4  năm 2017
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ
 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2017
 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:
I. Các ngành đào tạo đại học: 1450 chỉ tiêu;
TT Tên ngành Mã ngành Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 Mỗi ngành công nghệ, có 25 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học sư phạm kỹ thuật, người học không phải đóng học phí.
Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp được miễn học phí.
 
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201
3 Công nghệ chế tạo máy 52510202
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303
6 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302
7 Công nghệ thông tin 52480201
8 Kế toán 52340301
9 Quản trị kinh doanh 52340101
10 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 52140214
II. Các ngành, nghề đào tạo cao đẳng: 700 chỉ tiêu.
TT Tên nghề Mã nghề TT Tên ngành Mã ngành
1 Điện công nghiệp 50510302 1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 51510301
2 Công nghệ ô tô 50510222 2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 51510205
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 50510339 3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 51140214
4 Hàn 50510203 4 Công nghệ hàn 51510503
5 Cắt gọt kim loại 50510201 5 Công nghệ chế tạo máy 51510202
6 Công tác xã hội 50760101 6 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 51510203
7 Điện tử công nghiệp 50510345 7 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 51510302
8 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 50510316 8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 51510303
9 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 50480211 9 Công nghệ thông tin 51480201
10 Lắp đặt thiết bị cơ khí 50540209 10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 51510201
11 Kế toán doanh nghiệp 50340301 11 Kế toán 51340301
12 Maketing thương mại 50340117 12 Quản trị kinh doanh 51340101
13 Chế tạo thiết bị cơ khí 50510208  
Lưu ý: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng thí sinh có thể liên thông lên đại học, tốt nghiệp đại học có thể liên thông lên thạc sỹ ngay tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
14 Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 50480101
15 Quản trị mạng máy tính 50480206
16 Cấp thoát nước 50510104
17 Nguội sửa chữa máy công cụ 50510206
18 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 50510243
III. Hình thức tuyển sinh.
 1. Cách thức xét tuyển
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).
- Tổ hợp môn xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học; Hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Hoặc Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Hoặc Toán, Hóa học, Sinh học.
- Cách tính điểm xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia = Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.
+ Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT = Điểm học tập x 3 + Điểm ưu tiên.
Trong đó:
Điểm học tập được tính theo một trong hai cách sau:
* Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
* Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
Điểm ưu tiên: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
- Tiêu chí xét tuyển:
+ Hệ đại học: Thí sinh phải đạt “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với xét tuyển đại học theo kết quả học tập THPT là Điểm học tập≥ 6.0);
+ Hệ cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;
Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).
 1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt như sau, cho đến khi đủ chỉ tiêu:
Đợt Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
1 Từ 03/3/2017 đến 23/6/2017
2 Từ 24/6/2017 đến 31/7/2017
3 Từ 01/8/2017 đến 20/8/2017
4 Từ 21/8/2017 đến 10/9/2017
5 Từ 11/9/2017 đến 30/9/2017
6 Từ 01/10/2017 đến 20/10/2017
7 Từ 21/10/2017 đến 10/11/2017
8 Từ 11/11/2017 đến 30/11/2017
 
 1. Phương thức đăng ký xét tuyển và hồ sơ xét tuyển:
- Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: www.vuted.edu.vn.
- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường).
+ Học bạ THPT (phô tô công chứng).
+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2017; xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
+ 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.
-  Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
 1.  Thông tin liên hệ:
Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,
Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 02383.833.002; 0979.681.724
E-mail: tuyensinh@vute.edu.vn
Trang Web: www.vuted.edu.vn
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Các trường THPT, TTGDTX;
- Trang Web Nhà trường;
- Lưu: VT, BPTS.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương
 
Tác giả: Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Kết quả thi Đại học liên thông đợt 1 Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
 2. Danh sách thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT ... Thứ tư, 02 Tháng 8 2017
 3. TRUYỀN THÔNG MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG Thứ năm , 27 Tháng 7 2017
 4. Thông báo điểm xét trúng tuyển đại học năm 2017 Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017
 5. Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
 6. Tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
 7. Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động