Về trang chủ

Thứ năm , 27 Tháng 7 2017
TRUYỀN THÔNG MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
 
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH
 
 (V/v truyền thông một số điểm mới trong chương trình cao đẳng)
 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
                  Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2017
 
 
Kính gửi:      Các đơn vị trong toàn trường.

        Từ năm học 2017-2018, Nhà trường triển khai đào tạo trình độ Cao đẳng theo chương trình mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo thuận lợi cho người học. Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể Cán bộ, giảng viên thực hiện truyền thông kịp thời đến thí sinh một số nội dung chính trong Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng mới của Nhà trường:
      1. Thời gian đào tạo:
             - 2 năm: đối với các ngành/nghề: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Maketting thương mại, Công tác xã hội, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.
               - 2,5 năm: đối với các ngành, nghề còn lại.
      2. Tổ chức đào tạo theo phương thức tích luỹ tín chỉ và mô đun: sinh viên có thể rút ngắn thời gian đào tạo.
       3.  Văn bằng:
           - Cấp bằng Cao đẳng và công nhận danh hiệu Cử nhân thực hành đối với các ngành/nghề: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Maketting thương mại, Công tác xã hội, Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.
         - Cấp bằng Cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành đối với các ngành/nghề còn lại.
(Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ Cao đẳng kèm theo)
                Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 
Nơi nhận:
-  BGH (để b/c);
-  Như Kính gửi;
-  Lưu: BPTS.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: Bộ phận Tuyển sinh
Tin cùng chuyên mục:
  1. Kết quả thi Đại học liên thông đợt 1 Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
  2. Danh sách thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT ... Thứ tư, 02 Tháng 8 2017
  3. Thông báo điểm xét trúng tuyển đại học năm 2017 Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017
  4. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ... Thứ tư, 05 Tháng 4 2017
  5. Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
  6. Tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
  7. Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 Thứ tư, 19 Tháng 10 2016
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động