Về trang chủ

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017
Thông báo Về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 – 2018 đối với học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH     
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Nghệ An, ngày 21 tháng 11 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 – 2018
đối với học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng
 
        Căn cứ Thông báo số 404/ĐHSPKTV-ĐT ngày 13/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2017 – 2018, Hiệu trưởng thông báo những nội dung sau đây:
1. Thời gian thu học phí
            Thời gian nộp học phí Học kỳ II năm học 2017 - 2018  bắt đầu từ 21/11/2017 đến hết ngày 05/12/2017.
2. Mức thu học phí
            Theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHSPKTV ngày 29/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, mức thu học phí như sau:
 
TT Trình độ đào tạo Mức học phí
I HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ  
1 Sau đại học
Thạc sỹ
 
420.000 đồng/tín chỉ
2 Đại học (chính quy, liên thông)
- Các học phần lý thuyết
- Các học phần thực hành, thực tập
 
210.000 đồng/tín chỉ
270.000 đồng/tín chỉ
3 Cao đẳng
- Các học phần lý thuyết
- Các học phần thực hành, thực tập
 
150.000 đồng/tín chỉ
200.000 đồng/tín chỉ
II LỚP KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO
- Các học phần lý thuyết
- Các học phần thực hành, thực tập
 
250.000 đồng/tín chỉ
320.000 đồng/tín chỉ
 
3. Hình thức thu học phí
- Thực hiện nộp tiền: Học viên, sinh viên có thể nộp tiền bằng các hình thức sau:
+ Nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng thu học phí (Tầng 1 nhà A2), giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ chủ nhật);
+ Nộp qua tài khoản tiền gửi học phí tại ngân hàng. Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Tài khoản số: 51810001666666; Tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Vinh (khi nộp cần ghi rõ họ tên, mã số học viên/sinh viên, lớp, khóa học).
- Nhận hóa đơn thu học phí:
+ Nếu nộp bằng tiền mặt: Học viên, sinh viên nhận hóa đơn tại Bộ phận Thu học phí ngay sau khi nộp.
+ Nếu nộp qua ngân hàng: Học viên, sinh viên mang giấy nộp tiền qua ngân hàng đến Bộ phận Thu học phí đề nghị kiểm tra, đối chiếu và cấp hóa đơn.
Lưu ý: Học viên, sinh viên phải giữ hóa đơn trong suốt khóa học để khi cần có thể kiểm tra, đối chiếu
       - Kiểm tra số dư trên tài khoản: Khi nộp tiền xong học viên, sinh viên có thể kiểm tra số dư trên tài khoản học phí của mình trên phần mềm Quản lý đào tạo hoặc có thể hỏi trực tiếp tại Bộ phận Thu học phí, phòng Kế toán Tài chính.
4. Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí
        Đối với những sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí: Phòng Công tác Học sinh sinh viên sẽ thực hiện cập nhật chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí. Sinh viên có thể kiểm tra chế độ miễn giảm của mình trên phần mềm quản lý đào tạo.
       Sinh viên thuộc diện miễn 100% học phí thì không phải nộp tiền vào tài khoản mà vẫn đăng ký học phần bình thường.
       Sinh viên thuộc diện giảm một phần học phí thì phải nộp số tiền tương ứng với số phải nộp sau khi miễn giảm vào tài khoản cá nhân trên hệ thống phần mềm mới thực hiện đăng ký được học phần.
5. Trách nhiệm của các đơn vị.
5.1. Đối với các khoa:
      - Thông báo, phổ biến tới tất cả sinh viên biết về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 - 2018.
      - Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về việc xử lý sinh viên chưa nộp học phí.
5.2. Đối với các phòng:
* Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm:
     - Tổ chức triển khai công tác thu học phí theo đúng quy định.
     - Bố trí cán bộ thu học phí thường xuyên, liên tục, kể cả ngày thứ 7. Khi cần thiết có thể tăng thêm nhân lực để đảm bảo thu học phí kịp thời.
     - Thông báo kịp thời tình hình nộp học phí của học viên, sinh viên cho các khoa, phòng có liên quan để phối hợp trong việc tuyên truyền nhắc nhở học viên, sinh viên nộp học phí đầy đủ, đúng kỳ hạn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
      -  Định kỳ tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng tình hình thu và nợ học phí để có phương án xử lý.
* Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm: 
       - Phối hợp các khoa kiểm tra, rà soát lập danh sách các sinh viên đã bỏ học, nghỉ học, thôi học… trình Hiệu trưởng xem xét ra quyết định xóa tên và gửi về phòng Kế toán Tài chính để có căn cứ theo dõi thu học phí.
      - Phối hợp với phòng Kế toán Tài chính và các Khoa thực hiện thông báo về gia đình đối với những sinh viên đang còn nợ học phí ngay sau khi kết thúc thời gian thu học phí để gia đình biết và cùng thực hiện.
        - Tham mưu đề xuất các hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng quy định.
* Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm:
        -  Thông báo, phổ biến tới tất cả học viên cao học biết về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 - 2018.
         - Không tổ chức xếp lớp học phần, môn học cho các học viên, sinh viên khi chưa nộp đầy đủ học phí theo quy định (theo số liệu báo cáo của phòng Kế toán Tài chính).
  


* Nơi nhận:                                                         
- Hiệu trưởng, các PHT (để b/c);
- Các khoa đào tạo;
- Các phòng ĐT, CT HSSV
- Lưu VT-KTTC.                                             

 
HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)
 
PGS. TS. Hoàng Thị Minh Phương
Tác giả: Phòng Tài chính - Kế toán
Tin cùng chuyên mục:
  1. Kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài Thứ bảy, 10 Tháng 2 2018
  2. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015 ... Thứ năm , 11 Tháng 1 2018
  3. Thông báo mời dự Hội nghị Gặp mặt các nhà doanh nghiệp ... Thứ năm , 23 Tháng 11 2017
  4. Thông báo nộp luận văn và thời gian bảo vệ luận văn Thạc ... Thứ ba, 14 Tháng 11 2017
  5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Sư phạm ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Quản trị nhân lực Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Các Đơn Vị Trực Thuộc
Ảnh Hoạt Động