Về trang chủ

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng chống tham nhũng


TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Công ước UNCAC) được thông qua và có hiệu lực vào ngày, tháng năm nào? Công ước gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào? Luật này gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Từ khi ban hành Luật này đến nay Quốc hội nước ta đã tiến hành sửa đổi, bổ sung bao nhiêu lần?
Câu 3: Anh (Chị) hãy cho biết vì sao phải phòng chống tham nhũng tại Việt Nam?
Câu 4: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng quy định như thế nào về  hành vi tham nhũng và  nguyên tắc xử lý tham nhũng?
Câu 5: Anh (Chị) hãy nêu các nhóm giải pháp cơ bản để phòng, ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.
Câu 6: Anh (Chị) hãy nêu các biện pháp phát hiện tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng?
Câu 7: Anh (Chị) có nhận xét gì về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua?  Câu 8: Theo Anh (Chị) cần phải làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi hiệu quả nhất tình trạng tham nhũng trong giai đoạn hiện nay và tương lai?
Câu 9: Có ý kiến cho rằng: "Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu". Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.
Câu 10: Công dân Việt Nam có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng chống tham nhũng? Là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, anh (chị) cần làm gì để góp phần vào công tác phòng chống đó?                
Tác giả: Khoa Lý luận Chính trị
Tin cùng chuyên mục:
  1. Tài liệu phục vụ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ... Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017
  2. Thể lệ cuộc thi tự luận Tìm hiểu pháp luật về phòng, ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  3. Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  4. Quyết định Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tự luận về ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
  5. Quyết định thành lập ban tổ chức Hội nghị chuyên đề ... Thứ tư, 29 Tháng 11 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

ĐH Công nghệ chế tạo máy

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động