Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Điện tử
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1
 
2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Minh Quân Ths  Trưởng khoa Điện tử - Viễn thông  
2 Lê Thị Ngọc Ths   Điện tử viễn thông  
3 Hoàng Công Anh Ths   Điện tử viễn thông  
4 Bùi Xuân Vinh Ths   Tự động hóa  
5 Thái Đình Hoa ĐH   Điện khí hóa - Cung cấp điện  
6 Lê Văn Biên TS  Phó trưởng khoa Hệ thống thông và Truyền thông  
7 Nguyễn An Bình Ths   Điện khí hoá mỏ  
8 Nguyễn Hữu Hòe ĐH   Điện khí hóa, cung cấp điện  
9 Nguyễn Đăng Thông ThS   Kỹ thuật viễn thông  
10 Dương Thị Tuyết Mai ĐH   Điện tử viễn thông  
11 Nguyễn Đình Thư ThS   Kỹ thuật viễn thông  
12 Trần Thị Thương Ths   Kỹ thuật viễn thông  
13 Lê Hồng Lam Ths   Kỹ thuật viễn thông  
14 Trần Thu Trà Ths   Kỹ thuật viễn thông  
15 Hà Huy Công ĐH   Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông  
16 Võ Văn Đức ĐH   Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông  
17 Lê Tiến Hiếu Ths   Kỹ thuật viễn thông  
18 Võ Đình Hiệp Ths   Kỹ thuật Nhiệt  
19 Dương Công Hiệp TS   Vật liệu học  
20 Trần Ngọc Trường ĐH   CN Nhiệt - ĐL  

 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động