Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí chế tạo
TT Họ và tên Trình độ chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Đậu Phi Hải Ths Trưởng khoa  Công nghệ chế tạo máy  
2 Nguyễn Văn Cường TS Phó trưởng khoa  Kỹ thuật điện và cơ khí  
3 Phạm Minh Tâm Ths Phó trưởng khoa  Kỹ thuật cơ khí  
4 Phạm Xuân Hùng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
5 Lưu Thuỷ Chung Ths   Kỹ thuật cơ khí chính xác và quang học  
6 Phạm Đình Quang Ths   Kỹ thuật  
7 Nguyễn Thanh Sơn Ths   Sư phạm kỹ thuật  
8 Trần Văn Cừ Ths   Sư phạm kỹ thuật  
9 Nguyễn Văn Hùng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
10 Võ Tiến Dũng ĐH   Cơ khí  
11 Kiều Anh Dũng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
12 Trần Văn Giang Ths   Sư phạm kỹ thuật  
13 Lê Phú Cường Ths   Sư phạm kỹ thuật  
14 Ngô Ngọc Sơn Ths   Sư phạm kỹ thuật  
15 La Ngọc Tuấn Ths   Công nghệ chế tạo máy  
16 Cao Xuân Lại ThS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
17 Nguyễn Khắc Chinh ThS   Kỹ thuật cơ khí  
18 Phạm Thanh Phú ThS   Kỹ thuật Cơ khí động lực  
19 Ngô Xuân Sơn ThS   Kỹ thuật cơ khí  
20 Đậu Tấn Cương ThS   Kỹ thuật cơ khí động lưc  
21 Nguyễn Chương Đạo ThS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
22 Trương Nguyên Hiến ThS   Kỹ thuật Cơ khí động lực  
23 Phan  Đình Thúy ĐH   Công nghệ chế tạo máy  
24 Nguyễn Hữu Ngoạn ThS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
25 Đặng Thế Hùng ThS   Kỹ thuật Nhiệt  
26 Hoàng Xuân Lãm ThS   Kỹ thuật cơ khí  
27 Nguyễn Bá Thuận ThS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
28 Lê Văn Sinh ThS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
29 Lương Hải Chung Ths   Kỹ thuật cơ khí  
30 Ngô Văn Giang Ths   Cơ khí chế tạo  
31 Nguyễn Chung Ths   Kỹ thuật cơ khí  
32 Phùng Bá Chương Ths   Quản lý Khoa học - Công nghệ  
33 Lê Thái Sơn TS   Kỹ thuật  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động