Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí Động lực
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Thanh Bình TS Trưởng khoa  Sư phạm kỹ thuật  
2 Phạm Bội Chương Ths  P.Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật  
3 Nguyễn Ngọc TS   Sư phạm kỹ thuật  
4 Phạm Văn Lang GS.TSKH   Cơ khí Động lực  
5 Phạm Văn Thống Ths   Sư phạm kỹ thuật  
6 Nguyễn Anh Tuấn Ths   Sư phạm kỹ thuật  
7 Nguyễn Công Thành ĐH   Điện khí hóa - Cung cấp điện  
8 Lê Xuân Đồng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
9 Nguyễn Tất Hoa ĐH   Cơ khí  
10 Trần Viết Phương Ths   Sư phạm kỹ thuật  
11 Dương Đình Vinh Ths   Sư phạm kỹ thuật  
12 Lê Văn Lương Ths   Sư phạm kỹ thuật  
13 Phạm Văn Thành Ths   Sư phạm kỹ thuật  
14 Hoàng Văn Thức Ths   KTVBTÔTMK  
15 Trần Xuân Sơn ĐH   Sư phạm kỹ thuật cơ khí  
16 Võ Xuân Triều Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
17 Nguyễn Văn Hiếu Ths   Sư phạm kỹ thuật  
18 Nguyễn Hữu Phúc Ths   Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng  
19 Lương Văn Chiến Ths   Công nghệ chế tạo máy  
20 Phan Thế Quang Ths   Sư phạm kỹ thuật  
21 Nguyễn Văn Thiêm Ths   Kỹ thuật Cơ khí động lực  
22 Nguyễn Hồng Ngoan Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
23 Dương Xuân Mỹ Ths   Kỹ thuật ô tô, máy kéo  
24 Trần Đình Hiếu Ths   Kỹ thuật cơ khí  
25 Lưu Đức Lịch Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
26 Nguyễn Văn Đại KS   Cơ khí động lực  
27 Đào Tất Thắm KS   Công nghệ kỹ thuật ô tô  
28 Hoảng Văn Thụ Ths   Công nghệ kỹ thuật ô tô  
29 Trần Mạnh Cường Ths   KTXD CT thủy   
30 Phạm Hữu Truyền TS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
31 Phạm Huy Bằng Ths   Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
32 Lê Khắc Bình TS   Công nghệ ô tô  
33 Lê Minh Tân Ths   Quản lý giáo dục  
34 Nguyễn Quang Thanh Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Danh sách giảng viên cơ hữu:Bộ môn Giáo dục - Thể chất ... Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  2. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Lý luận chính trị Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  3. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Sư phạm kỹ thuật Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  4. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Ngoại Ngữ Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  5. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Giáo dục đại cương Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  6. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Kinh tế Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
  7. Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động