Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Cơ khí Động lực
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1   2 3 4 5 6  
1 Nguyễn Thanh Bình TS Trưởng khoa  Sư phạm kỹ thuật  
2 Phạm Bội Chương Ths  P.Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật  
3 Nguyễn Ngọc TS   Sư phạm kỹ thuật  
4 Phạm Văn Lang GS.TSKH   Cơ khí Động lực  
5 Phạm Văn Thống Ths   Sư phạm kỹ thuật  
6 Nguyễn Anh Tuấn Ths   Sư phạm kỹ thuật  
7 Nguyễn Công Thành ĐH   Điện khí hóa - Cung cấp điện  
8 Lê Xuân Đồng Ths   Sư phạm kỹ thuật  
9 Nguyễn Tất Hoa ĐH   Cơ khí  
10 Trần Viết Phương Ths   Sư phạm kỹ thuật  
11 Dương Đình Vinh Ths   Sư phạm kỹ thuật  
12 Lê Văn Lương Ths   Sư phạm kỹ thuật  
13 Phạm Văn Thành Ths   Sư phạm kỹ thuật  
14 Hoàng Văn Thức Ths   KTVBTÔTMK  
15 Trần Xuân Sơn ĐH   Sư phạm kỹ thuật cơ khí  
16 Võ Xuân Triều Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
17 Nguyễn Văn Hiếu Ths   Sư phạm kỹ thuật  
18 Nguyễn Hữu Phúc Ths   Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng  
19 Lương Văn Chiến Ths   Công nghệ chế tạo máy  
20 Phan Thế Quang Ths   Sư phạm kỹ thuật  
21 Nguyễn Văn Thiêm Ths   Kỹ thuật Cơ khí động lực  
22 Nguyễn Hồng Ngoan Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
23 Dương Xuân Mỹ Ths   Kỹ thuật ô tô, máy kéo  
24 Trần Đình Hiếu Ths   Kỹ thuật cơ khí  
25 Lưu Đức Lịch Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
26 Nguyễn Văn Đại KS   Cơ khí động lực  
27 Đào Tất Thắm KS   Công nghệ kỹ thuật ô tô  
28 Hoảng Văn Thụ Ths   Công nghệ kỹ thuật ô tô  
29 Trần Mạnh Cường Ths   KTXD CT thủy   
30 Phạm Hữu Truyền TS   Kỹ thuật cơ khí động lực  
31 Phạm Huy Bằng Ths   Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
32 Lê Khắc Bình TS   Công nghệ ô tô  
33 Lê Minh Tân Ths   Quản lý giáo dục  
34 Nguyễn Quang Thanh Ths   Kỹ thuật cơ khí động lực  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động