Về trang chủ

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018
Danh sách giảng viên cơ hữu: Khoa Công nghệ Thông tin
TT Họ và tên Trình độ/Chức vụ/Chuyên môn nghiệp vụ  
 
Họ đệm Tên Cấp đào tạo Chức vụ Chuyên ngành  
 
1
 
2 3 4 5 6  
1 Hồ Ngọc Vinh TS Trưởng khoa  Toán học  
2 Lưu Hương Giang Ths   Hệ thống thông tin  
3 Vũ Thị Thu Hiền Ths   Khoa học máy tính  
4 Trần Thanh Phong Ths   Kỹ thuật  
5 Phan Lê Bằng Ths   Công nghệ thông tin  
6 Phạm Thị Đào Ths   Hệ thống thông tin  
7 Nguyễn Thị Phương Thủy ThS   Hệ thống thông tin  
8 Trần Bình Giang Ths   Kỹ thuật  
9 Nguyễn Thị Lan Anh Ths   Hệ thống thông tin  
10 Nguyễn Thành Nghĩa Ths   Hệ thống thông tin  
11 Lê Văn Vinh Ths   Hệ thống thông tin  
12 Phạm T.Thanh Bình Ths   Hệ thống thông tin  
13 Võ Thị Kim Hoa Ths   Kỹ thuật  
14 Nguyễn Thị Quỳnh Vinh Ths   Công nghệ thông tin  
15 Trần Thị Gia Ths   Kỹ thuật  
16 Trần Quang Thanh Ths   Kỹ thuật  
17 Lê Thị Linh Ths   Hệ thống thông tin  
18 Trần Thị Hằng Ths   Công nghệ thông tin  
19 Nguyễn Viết Cường Ths   Toán ứng dụng  
20 Phan Việt Đức Ths   Toán ứng dụng  
21 Trương Vĩ Đại ThS   Quản lý Khoa học - Công nghệ  
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
  1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  4. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  6. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
  7. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học ... Thứ sáu, 21 Tháng 6 2019
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Kế toán - Tài chính

Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng Công tác - Học sinh - Sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Phòng Thanh tra

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động