Về trang chủ


Thứ năm , 11 Tháng 1 2018
Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015 – 2017), đợt 1
 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

Số:  08      /ĐHSPKTV-ĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO
Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 02 (2015 – 2017), đợt 1


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 và kế hoạch đào tạo thạc sĩ, Nhà trường thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 02 (2015 -2017), đợt 1 như sau :
1. Thời gian:
Thứ 7, ngày 20/01/2018 và chủ nhật ngày 21/01/2018.
 • Tất cả học viên có mặt lúc 7h00, thứ 7 ngày 20/01/2018 để ổn định tổ chức và khai mạc; bắt đầu bảo vệ từ 8h30 cùng ngày.
 • Thời gian cụ thể các học viên và thành viên hội đồng xem chi tiết trong Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 02 (2015 – 2017), đợt 1.
2. Địa điểm:
Giảng đường lớn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
(Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An):
 • Phòng 103.A2: Chuyên ngành Kỹ thuật điện.
 • Phòng 104.A2: Phòng Hội đồng chuyên ngành Kỹ thuật điện
 • Phòng 105.A2: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.
 • Phòng 106. A2: Phòng Hội đồng chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.
 Lưu ý:
 • Các đơn vị thực hiện chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ theo Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 2, đợt 1.
 • Những học viên nộp đầy đủ “Hồ sơ sau khi bảo vệ luận văn” thì Nhà trường mới ra quyết định công nhận tốt nghiệp sau khi đánh giá đạt yêu cầu.
 

Nơi nhận:
- BGH (để c/đ)
- Khoa Điện, CKCT;
- TT Thư viện.
- Lưu: VT, ĐT. 
KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Phạm Hữu Truyền
 
 
                                                                                                                    
                            
 
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo Về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2017 – ... Thứ ba, 28 Tháng 11 2017
 2. Thông báo mời dự Hội nghị Gặp mặt các nhà doanh nghiệp ... Thứ năm , 23 Tháng 11 2017
 3. Thông báo nộp luận văn và thời gian bảo vệ luận văn Thạc ... Thứ ba, 14 Tháng 11 2017
 4. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
 5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Sư phạm ... Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
 6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Quản trị nhân lực Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
 7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Sư phạm Công nghệ Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động