Về trang chủ


Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018
Danh sách thí sinh dự thi đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH
TT ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2018
 
Nghề: Công nghệ Ô tô
Bậc đánh giá: Bậc 2
Địa điểm: Trung tâm đánh gía kỹ năng nghề Quốc gia - ĐH SPKT Vinh
Ngày đánh giá: 16 và 17/6/2018
           
 
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMND TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THÂM NIÊN
(năm)
GHI CHÚ
1 Nguyễn Viết Dũng 03/10/1966 191819746 CĐN 16  
2 Phạm Văn Phước 10/12/1979 191406793 CĐN 13  
3 Tôn Thất Tuấn 06/01/1978 191529622 CĐN 5  
4 Phan Ngọc Đông 24/11/1972 191819008 CĐN 6  
5 Nguyễn Đình Phú 25/11/1979 191501207 CĐN 3  
6 Phan Ngọc Huy 05/05/1976 201535767 CĐN 4  
7 Phạm Văn Thành 02/03/1965 191226251 CĐN 6  
8 Hồ Thanh Quang 02/10/1977 191402103 CĐN 6  
9 Thân Trọng Tuấn 18/08/1980 191451125 CĐN 11  
10 Dương Hoài Nam 01/12/1970 191290286 CĐN 18  
11 Trần Văn Sáu 15/09/1966 190915541 CĐN 11  
12 Nguyễn Tất Phán 13/02/1968 191006493 CĐN 25  
13 Trần Đăng Anh Tuấn 09/01/1966 190932134 CĐN 26  
14 Phan Văn Tý 24/12/1967 191676803 CĐN 3  
15 Trần Đăng Phúc Lộc 04/08/1993 191797324 CĐN 3  
16 Hà Quốc Sang 13/09/1982 191460673 CĐN 8  
17 Huỳnh Văn Quốc Sĩ 21/02/1996 191896070 CĐN 3  
18 Võ Văn Cuối 27/09/1984 191511247 CĐN 4  
19 Trần Đông 20/7/1969 191060659 Bậc 1, 2 8  
20 Phạm Thanh Hải 27/06/1975 191884553 SCN 16  
21 Tăng Văn Hùng 09/05/1960 191858394 CĐN 14  
22 Đoàn Trọng Phú 11/04/1983 191479680 CĐN 5  
23 Lê Đình Hòa 2/1/1964 191433350 CĐN 22  
24 Nguyễn Phan Thịnh 02/07/1974 191761597 CĐN 5  
25 Hà Văn Năm 08/03/1964 191116773 CĐN 5  
26 Trương Đình Hoàng Phong 24/08/1983  191433350 CĐN  3  
27 Hoàng Thị Lễ 02/12/1983 191487065 CĐN  3  
18 Trương Hoàng Thiện  18/4/1983 191585996 CĐN 5  
29 Đỗ Văn Minh 13/11/1967 191903752 CĐN 3  
30 Lê Văn Việt 01/09/1986 191587728 CĐN  3  
                                                                                                           
   
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
(Đã ký)
TS. Cao Danh Chính
    
Tác giả: TT Đào tạo - Bồi dưỡng
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 Thứ tư, 24 Tháng 10 2018
  2. Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường 2019 Thứ ba, 14 Tháng 8 2018
  3. Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc ... Thứ năm , 17 Tháng 5 2018
  4. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Công nghệ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Quản trị nhân lực Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
  7. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Sư phạm Công nghệ Thứ năm , 12 Tháng 10 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

ĐH Kế toán

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động