Về trang chủ

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp

Giải bóng đá nam sinh viên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tháng Thanh niên 2017.

Chúc mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ( 8/3/1910 – 8/3/2017)

Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên chi Đoàn khoa Cơ khí chế tạo, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 – Đại hội Liên chi đoàn điểmThứ hai, 26 Tháng 9 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức theo vị trí việc làm

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT VINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Kèm theo Quyết định số 653 /ĐHSPKTV ngày 26 tháng 9 năm 2016)
 
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chuyên ngành Đơn vị sử dụng Kết quả thi tuyển
Tin học Tiếng Anh Kiến thức chung
(hệ số 1)
Chuyên môn nghiệp vụ 
 
Lý thuyết (hệ số 1) Thực hành (hệ số 2)
A VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIẢNG DẠY: CÓ 19 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
 
I Giảng viên kỹ thuật Điện tử (mã số V.07.01.03)  
 
1 Lê Tiến Hiếu 29/10/1987 Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông Khoa Điện tử Đạt Đạt 83.0 84.0 60.0
II Giảng viên kỹ thuật Điện lạnh (mã số V.07.01.03)
 
1 Võ Đình Hiệp 01/11/1986 Thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt Khoa Điện tử Đạt Miễn thi 84.0 82.0 79.0
III Giảng viên dạy cơ khí chế tạo (mã số V.07.01.03): chỉ tiêu 01
 
1 Nguyễn Chung 23/10/1982 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Khoa Cơ khí chế tạo Đạt Đạt 66.0 81.0 60.0
IV Giảng viên cơ khí động lực (Giảng dạy ngành Công nghệ ô tô) (mã số V.07.01.03)  
 
1 Lưu Đức Lịch 15/11/1988 Thạc sĩ Cơ khí động lực Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 87.0 84.0 65.0
2 Nguyễn Văn Đại 20/05/1988 Đại học Cơ khí động lực Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 77.0 83.0 65.0
3 Đào Tất Thắm 07/02/1989 Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 77.0 83.0 60.0
4 Hoàng Văn Thụ 03/03/1989 Đại học Công nghệ kỹ thuật ô tô Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 83.0 82.0 55.0
V Giảng viên Cơ khí động lực (ngành cấp thoát nước) (mã số V.07.01.03)  
 
1 Phạm Huy Bằng 15/01/1989 Thạc sĩ Hạ tầng kỹ thuật cơ sở Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 87.0 70.0 88.0
VI Giảng viên Cơ khí động lực ( dạy Cơ khí công trình) (mã số V.07.01.03)  
 
1 Trần Mạnh Cường 29/10/1989 Thạc sĩ Kỹ thuật XD công trình thủy Khoa Cơ khí động lực Đạt Đạt 79.0 81.0 50.0
VII Giảng viên Toán (mã số V.07.01.03)  
1 Ngô Thị Huyền 28/02/1978 Thạc sĩ Đại số - Lý thuyết số Khoa Giáo dục đại cương Đạt Đạt 82.0 85.0 65.0
VIII Giảng viên Ngoại ngữ (mã số V.07.01.03)  
 
1 Ngô Thị Thùy Dung 20/04/1991 Đại học Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ Đạt Miễn thi 84.0 83.0 50.0
IX Giảng viên Kinh tế ( giảng dạy tài chính - ngân hàng) (mã số V.07.01.03)  
 
1 Nguyễn Thị Mai Hương 08/08/1989 Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Khoa Kinh tế Đạt Đạt 85.0 88.0 70.0
2 Chu Thị Anh Đào 05/02/1986 Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Khoa Kinh tế Đạt Đạt 82.0 83.0 70.0
3 Nguyễn Thị Mỹ Trang 04/09/1988 Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Khoa Kinh tế Đạt Đạt 82.0 83.0 65.0
X Giảng viên  Kinh tế ( Giảng dạy Kế toá)n (mã số V.07.01.03) 
 
1 Lê Thị Ngân 07/03/1989 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế Đạt Đạt 85.0 84.0 70.0
2 Nguyễn Thị Thảo 14/01/1987 Thạc sĩ Kế toán Khoa Kinh tế Đạt Đạt 83.0 83.0 60.0
XI Giảng viên Kinh tế ( Giảng dạy Kinh tế quốc tế) (mã số V.07.01.03)
 
1 Nguyễn Thị Thơ 26/07/1989 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế Đạt Đạt 83.0 81.0 55.0
XII Giảng viên Kinh tế (Giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh) (mã số V.07.01.03)
 
1 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/11/1986 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế Đạt Đạt 83.0 90.0 60.0
XIII Giảng viên Giáo dục thể chất (mã số V.07.01.03)  
1 Nguyễn Xuân Trường 18/10/1989 Đại học Thể dục thể thao Bộ môn GDTC-QP Đạt Đạt 82.0 76.0 75.0
B VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ PHỤC VỤ: CÓ 25 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 
I Chuyên viên tổ chức cán bộ (mã số 01.003)  
 
1 Lê Hồ Thùy Linh 23/03/1991 Đại học Quản trị  nhân lực Phòng Tổ chức cán bộ Đạt Đạt 87.0 85.0 85.0
2 Nguyễn Thị Bình 16/06/1990 Đại học Kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Đạt Đạt 88.0 83.0 85.0
II Kỹ sư quy hoạch, thiết kế (mã số V.05.02.07)
 
1 Lê Tuấn Ngọc 03/12/1983 Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị Bộ phận Xây dựng cơ bản Đạt Đạt 78.0 55.0 97.0
III Chuyên viên theo dõi công tác xây dựng cơ bản (mã số 01.003)
 
1 Nguyễn Thị Hà An 21/08/1990 Đại học Kinh tế xây dựng Bộ phận Xây dựng cơ bản Đạt Đạt 87.0 68.0 95.0
IV Chuyên viên tổng hợp và hành chính - lễ tân: 01 chỉ tiêu (mã số 01.003)  
1 Văn Thị Ngọc Ánh 24/08/1980 Thạc sĩ Quan hệ quốc tế Phòng TH - HC - QT Đạt Đạt 71.0 83.0 60.0
V Chuyên viên quản trị thiết bị, vật tư (mã số 01.003)  
1 Nguyễn Thị Ngọc Trà 09/07/1991 Đại học Kinh tế đầu tư Phòng Vật tư - Thiết bị Đạt Đạt 82.0 81.0 85.0
VI Kế toán viên (mã số 06.031)  
 
1 Trần Thị Khánh Huyền 09/04/1994 Đại học Kế toán Phòng Kế toán - Tài chính Đạt Đạt 87.0 83.0 96.0
2 Trịnh Hồng Ly 03/01/1990 Đại học Tài chính - Ngân hàng Phòng Kế toán - Tài chính Đạt Đạt 85.0 70.0 96.0
VII Chuyên viên Quản lý ký túc xá (Quản lý hồ sơ sinh viên và theo dõi sinh viên ngoại trú) (mã số 01.003)  
 
1 Võ Văn Công 19/05/1974 Đại học Sư phạm kỹ thuật Tin Phòng Công tác HSSV Miễn thi Đạt 65.0 51.0 55.0
VIII Chuyên viên Quản lý sinh viên (Quản lý, theo dõi sinh viên nước ngoài) (mã số 01.003)  
 
1 Phạm Thị Ngọc Lan 02/11/1980 Thạc sĩ Quản lý giáo dục Phòng Công tác HSSV Đạt Đạt 75.0 72.0 70.0
IX Chuyên viên Quản lý đào tạo chính quy (mã số 01.003)  
1 Trần Thị Quỳnh Trang 26/01/1989 Đại học Kế toán Phòng Đào tạo Đạt Đạt 81.0 84.0 70.0
X Chuyên viên Quản lý đào tạo thường xuyên (mã số 01.003)  
 
1 Dương Hải Long 22/1/1991 Đại học Tài chính - Ngân hàng Khoa Tại chức Đạt Đạt 52.0 75.0 80.0
XI Chuyên viên làm công tác bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề quốc tế (mã số 01.003)  
 
1 Trần Thị Thủy 01/10/1987 Thạc sĩ Phương pháp dạy tiếng Anh TT Đào tạo - Bồi dưỡng Đạt Miễn thi 85.0 85.0 70.0
XII Chuyên viên nghiệp vụ đào tạo thường xuyên (mã số 01.003)  
1 Lê Phương Nam 18/7/1989 Đại học Tài chính - Ngân hàng TT Đào tạo - Bồi dưỡng Đạt Đạt 80.0 62.0 50.0
XIII Chuyên viên Làm công tác giáo vụ khoa (mã số 01.003)
1 Hoàng Châu Loan 22/02/1990 Đại học Tài chính - Ngân hàng Khoa Kinh tế Đạt Đạt 85.0 84.0 65.0
XIV Chuyên viên Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế (mã số 01.003)
 
1 Đào Diệp Thảo 13/12/1991 Đại học KT đối ngoại Phòng Khoa học - HTQT Đạt Miễn thi 76.0 70.0 85.0
2 Cao Thị Hương 15/02/1975 Thạc sĩ QTKD Phòng Khoa học - HTQT Đạt Miễn thi 76.0 69.0 66.0
XV Chuyên viên Công tác Học sinh - Sinh viên (Quản lý học tập, rèn luyện sinh viên khối kinh tế) (mã số 01.003)  
1 Phạm Phương Thảo 16/11/1991 Đại học Kế toán Phòng Công tác HSSV Đạt Đạt 82.0 82.0 100.0
XVI Chuyên viên làm Công tác Học sinh - Sinh viên (Quản lý học tập, rèn luyện sinh viên khối Cơ khí chế tạo) (mã số 01.003)  
1 Nguyễn Tuấn Anh 21/12/1986 Đại học Chế tạo máy Khoa Cơ khí chế tạo Đạt Đạt 82.0 83.0 70.0
XVII Chuyên viên Công tác Học sinh - Sinh viên khoa Kinh tế (mã số 01.003)
 
1 Lê Thị Ánh 08/09/1991 Đại học Kế toán Khoa Kinh tế Đạt Đạt 88.0 82.0 100.0
XVIII Chuyên viên Khảo thí và đảm bảo chất lượng (mã số 01.003)
 
1 Phạm Thanh Bình 19/06/1989 Đại học Điện - Điện tử Phòng Khảo thí và ĐBCL Đạt Đạt 80.0 79.0 85.0
XIX  Thư viên viên (mã số V.10.02.06) 
1 Lê Thị Duyên 20/08/1988 Thạc sĩ Thông tin -Thư viện TT Thông tin - Thư viện Đạt Đạt 86.0 81.0 80.0
XX Chuyên viên tổng hợp thông tin (mã số 01.003): 01 chỉ tiêu 
1 Nguyễn Ngọc Hồi 18/11/1981 Thạc sĩ Ngữ văn TT Thông tin - Thư viện Đạt Đạt 84.0 81.0 80.0
XXI Chuyên viên hướng nghiệp và chuyển giao công nghệ (mã số 01.003)  
1 Nguyễn Thị Thúy Hiền 13/03/1991 Đại học Quản trị KD Trung tâm TV-HTSV Đạt Miễn thi 85.0 80.0 70.0
XXII Chuyên viên chuyên trách công tác Đảng-Đoàn thể (trực văn phòng Đảng ủy) (mã số 01.003)  
1 Trần Thị Mộng Vân 27/07/1991 Đại học Giáo dục chính trị P. Tổng hợp - HC - QT Đạt Đạt 84.0 88.0 85.0
Tổng cộng: có 44 thí sinh trúng tuyển
  
  HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
TS. Hoàng Thị Minh Phương
 
Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
  2. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  3. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
  4. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
  5. Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
  6. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
  7. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động