Về trang chủ


Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017
BỘ LAO ĐỘNG - TB&XH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SPKT VINH
Số:         TB /ĐHSPKTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2016          
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2017
 
           Kính gửi:               Các đơn vị trong toàn Trường
      Căn cứ điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012;
     Căn cứ Công văn số 5039/BNV-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017,
      Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ tết Dương lịch năm 2017 như sau:
      Dịp nghỉ Tết Dương lịch vào ngày Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017. Như vậy, dịp Tết Dương Lịch, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017. Số ngày nghỉ là 03 ngày.
       Các lớp có giờ học trùng vào các ngày nghỉ lễ trên, đề nghị các khoa đào tạo và giảng viên sắp xếp lịch dạy bù để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường./.
 
 Nơi nhận:
- Như kính gửi;           
- Lưu: VT.
   HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)
PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương     


 
Tác giả: Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ... Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  2. Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  3. Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực ... Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
  4. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
  5. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
  6. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  7. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động