Về trang chủ

Giải bóng đá nam cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành công tốt đẹp.

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 23 – 2017.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Đại hội đại biểu đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Cán bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia giải Cầu lông – Bóng bàn cán bộ viên chức các trường Đại học và chuyên nghiệp Nam Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X – 2017

Hội nghị Tổng kết chỉ thị số 10/CTTW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện hướng dẫn 09/HD-BTCTW của Ban tổ chức trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Tổ chức tết Lào Bunpimay đầm ấm tình hữu nghị

Hội nghị phối hợp công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú năm 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  17    tháng 01 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

           Kính gửi:      
                               - Ban Giám hiệu;
                              - Các đơn vị trong toàn trường;
                              - Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.
 
Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016).
- Lễ khai mạc: Tổ chức vào 7h30, thứ Bảy, ngày 21/01/2017, tại Hội trường tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). 
- Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ:  từ 8h00, thứ Bảy, ngày 21/01/2017:
+ Phòng 103, 104 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật điện;
+ Phòng 105 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;
+ Phòng 106 Nhà A2: Phòng Hội đồng.
          Kính mời các mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự!
Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Các phòng, khoa, trung tâm;
 • Website trường.
 • Lưu: VT, ĐT. 
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký)
  TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
 2. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
 3. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
 4. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
 5. Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa ... Thứ tư, 04 Tháng 1 2017
 6. Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017 Thứ năm , 29 Tháng 12 2016
 7. Thông báo V/v nộp luận văn và dự kiến thời gian bảo vệ ... Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016
Thông Tin Tiêu Biểu
Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động