Về trang chủ


Thứ tư, 18 Tháng 1 2017
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  17    tháng 01 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Mời tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016)

           Kính gửi:      
                               - Ban Giám hiệu;
                              - Các đơn vị trong toàn trường;
                              - Các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.
 
Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tham dự Lễ khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 01 (2014-2016).
- Lễ khai mạc: Tổ chức vào 7h30, thứ Bảy, ngày 21/01/2017, tại Hội trường tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). 
- Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ:  từ 8h00, thứ Bảy, ngày 21/01/2017:
+ Phòng 103, 104 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật điện;
+ Phòng 105 Nhà A2: Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;
+ Phòng 106 Nhà A2: Phòng Hội đồng.
          Kính mời các mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự!
Nơi nhận:
- BGH (để c/đ);
 • Các phòng, khoa, trung tâm;
 • Website trường.
 • Lưu: VT, ĐT. 
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký)
  TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: Phòng Đào tạo
Tin cùng chuyên mục:
 1. Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương ... Thứ hai, 02 Tháng 10 2017
 2. Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ... Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
 3. Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
 4. Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực ... Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
 5. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
 6. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
 7. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
 • Khoa
 • Phòng - Trung tâm
 • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động