Về trang chủ


Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Hàn Quốc và Tin học

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
& XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT  VINH

Số:        /TB - ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Nghệ An, ngày       tháng 7 năm 2017
           
                       
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG HÀN
VÀ TIN HỌC
 
      Nhằm nâng cao năng lực tiếng Hàn và kỹ năng thực hành trên máy tính các công cụ cơ bản của Word, Excel..., giúp người học tham gia kỳ thi topik tiếng Hàn, có kỹ năng tin học căn bản để du học, xuất khẩu lao động và làm việc trong các công ty của Hàn Quốc. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phối hợp với Hiệp hội chấn hưng Thương mại hóa Công nghệ Hàn Quốc (KTCA) tổ chức các lớp đào tạo tiếng Hàn, Tin học cho các đối tượng có nhu cầu, cụ thể như sau:   
 
TT Các lớp Thời lượng Số lượng học viên Kính phí Dự kiến thời gian khai giảng
1 Lớp đào tạo tiếng Hàn, cấp độ 1 40 buổi 30 1.200.000  
 
3/8/2017
2 Lớp đào tạo tiếng Hàn, cấp độ 2 40 buổi 30 1.200.000
3 Lớp đào tạo Tin học căn bản 30 buổi 30 800.000
Học viên đăng ký học trước ngày 1/8/2017 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An; ĐT:02383.564.709; 0932212678 (thầy Nam); email: trungtamdtbdktv@gmail.com.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn xin học (theo mẫu), 02 ảnh 3x4.
Lưu ý: Học viên nộp học phí tại Phòng Kế toán - Tài chính./.               
                                                                                               
                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      ( Đã ký)
                                                                                           TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: TT Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương ... Thứ hai, 02 Tháng 10 2017
  2. Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ... Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  3. Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  4. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
  5. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
  6. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  7. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Thông báo Về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa xuân 2018

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động