Về trang chủ


Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Hàn Quốc và Tin học

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
& XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT  VINH

Số:        /TB - ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Nghệ An, ngày       tháng 7 năm 2017
           
                       
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG HÀN
VÀ TIN HỌC
 
      Nhằm nâng cao năng lực tiếng Hàn và kỹ năng thực hành trên máy tính các công cụ cơ bản của Word, Excel..., giúp người học tham gia kỳ thi topik tiếng Hàn, có kỹ năng tin học căn bản để du học, xuất khẩu lao động và làm việc trong các công ty của Hàn Quốc. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phối hợp với Hiệp hội chấn hưng Thương mại hóa Công nghệ Hàn Quốc (KTCA) tổ chức các lớp đào tạo tiếng Hàn, Tin học cho các đối tượng có nhu cầu, cụ thể như sau:   
 
TT Các lớp Thời lượng Số lượng học viên Kính phí Dự kiến thời gian khai giảng
1 Lớp đào tạo tiếng Hàn, cấp độ 1 40 buổi 30 1.200.000  
 
3/8/2017
2 Lớp đào tạo tiếng Hàn, cấp độ 2 40 buổi 30 1.200.000
3 Lớp đào tạo Tin học căn bản 30 buổi 30 800.000
Học viên đăng ký học trước ngày 1/8/2017 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An; ĐT:02383.564.709; 0932212678 (thầy Nam); email: trungtamdtbdktv@gmail.com.
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn xin học (theo mẫu), 02 ảnh 3x4.
Lưu ý: Học viên nộp học phí tại Phòng Kế toán - Tài chính./.               
                                                                                               
                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      ( Đã ký)
                                                                                           TS. Phạm Hữu Truyền
 
Tác giả: TT Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường 2019 Thứ ba, 14 Tháng 8 2018
  2. Danh sách thí sinh dự thi đánh giá Kỹ năng nghề Quốc ... Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018
  3. Thông báo Về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc ... Thứ năm , 17 Tháng 5 2018
  4. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 Thứ ba, 15 Tháng 5 2018
  5. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  6. Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Công nghệ ... Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
  7. Kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài Thứ bảy, 10 Tháng 2 2018
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Tổng kết hoạt động tình nguyện năm học 2016 - 2017, phát động phong trào tình nguyện năm học 2017 - 2018.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổ chức trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện

Khoa Cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí động lực

Khoa Điện tử

Khoa Kinh tế

Khoa Tại chức

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Đoàn thanh niên

Công đoàn

Ảnh Hoạt Động