Về trang chủ


Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10
BỘ LAO ĐỘNG-TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SPKT VINH
Số:       TB /ĐHSPKTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        
                            Nghệ An, ngày 14  tháng 09 năm 2017         
THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

 
        Kính gửi:    Các đơn vị trong Trường
 
         Bão số 10 (tên quốc tế là DOKSURI) đang di chuyển nhanh hướng về vùng biển và đất liền nước ta. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì đến 16 giờ ngày 15/9/2017, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến của bão còn phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo.
Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ do bão, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn Trường chủ động thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị trong toàn Trường tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bão theo chủ trương ở cuộc họp ngày 13/09/2017 của Nhà trường.
2. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão, quản lý chặt chẽ các hoạt động của đơn vị, giữ thông tin liên lạc thường xuyên đồng thời chủ động liên lạc với Ban Giám hiệu Nhà trường để kịp thời xử lý các tình huống xấu. Cử người trực để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.
3. Cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên trong Nhà trường có ý thức tự bảo vệ, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản tại nơi làm việc và nơi cư trú.
4. Lịch nghỉ tránh bão cho cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên sẽ được Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo vào chiều ngày 14/09/2017. Nhà trường yêu cầu các khoa đào tạo, các phòng chức năng nhắc nhở cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên không được tự ý nghỉ làm, nghỉ dạy, nghỉ học khi chưa có lịch nghỉ.
Mọi thông tin về diễn biến và tình hình phòng, chống bão, đề nghị thông báo cho:
- Đ/c: Dương Công Hiệp, Phó hiệu trưởng, số điện thoại: 0989093281
- Phòng Tổng hợp-Hành chính-Quản trị, số điện thoại: 02383 849614
Nhận được Thông báo này, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                      Đã ký
- Lưu VP.
                                                                                                Dương Công Hiệp 
Tác giả: Phòng TH-HC-QT
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ... Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  2. Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực ... Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
  3. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
  4. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
  5. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  6. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
  7. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động