Về trang chủ


Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10
BỘ LAO ĐỘNG-TB & XH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SPKT VINH
Số:       TB/ĐHSPKTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        
                          Nghệ An, ngày 14  tháng 09 năm 2017         
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

      Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
 
          Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng trưa đến chiều mai (15/9/2017), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của bão số 10, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn Trường một số nội dung sau:
1. Cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên trong Nhà trường được nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học trong ngày mai (15/9/2017). Đề nghị các khoa đào tạo và giảng viên sắp xếp lịch dạy bù cho các giờ học trùng vào ngày nghỉ do ảnh hưởng của bão để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường.
Cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên trong Nhà trường có ý thức tự bảo vệ, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn về người và tài sản tại nơi làm việc và nơi cư trú.
2. Ban Chỉ đạo phòng, chống bão gồm: Đồng chí Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng; Đồng chí Dương Công Hiệp - Phó Hiệu trưởng; Các trưởng, phó Phòng, Khoa, Trung tâm; Trưởng tổ bộ môn các khoa và Đội xung kích sẵn sàng trực phòng, chống bão trong sáng ngày mai (15/9/2017) để đối phó với các tình huống có thể xảy ra.
3. Các Phòng, Khoa có nhiều thiết bị dạy học thì phải cử người trực và có các biện pháp để bảo vệ tài sản của Phòng, Khoa mình.
4. Các đơn vị trong toàn Trường thông báo kịp thời lịch nghỉ đến từng cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên trong Nhà trường.
Mọi thông tin về diễn biến và tình hình phòng, chống bão, đề nghị thông báo cho:
- Đ/c: Dương Công Hiệp, Phó hiệu trưởng, số điện thoại: 0989093281
- Phòng Tổng hợp-Hành chính-Quản trị, số điện thoại: 02383 849614
Nhận được Thông báo này, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                           Đã ký
- Lưu VP.
                                                                                                     Dương Công Hiệp 
Tác giả: Phòng TH-HC-QT
Tin cùng chuyên mục:
  1. Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 Thứ năm , 14 Tháng 9 2017
  2. Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực ... Thứ năm , 20 Tháng 7 2017
  3. Tổ chức chương trình Hội thảo việc làm của Công ty Cổ ... Thứ tư, 31 Tháng 5 2017
  4. Thông báo ngày hội Giáo dục đại học Quốc tế tại Việt ... Thứ ba, 04 Tháng 4 2017
  5. Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình ... Thứ năm , 23 Tháng 3 2017
  6. Thông báo kế hoạch giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc ... Thứ tư, 01 Tháng 3 2017
  7. Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bầu danh hiệu Thứ tư, 22 Tháng 2 2017
Thông Tin Tiêu Biểu

Đoàn thanh niên các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa phăn (nước Cộng hòa DCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Tại sao giáo dục phổ thông giảm thời gian, môn học?

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Trường KOREATECH Học kỳ mùa thu 2016

Thay đổi mới nhất của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2017

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt kết quả kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Trường ĐHSPKT Vinh thực hiện chương trình trao đổi hợp tác đào tạo với Trường ĐH Koreatech - Hàn Quốc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ký kết hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty TNHH phần mềm FPT.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Thông báo về việc nghỉ làm, nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10

CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

Thông báo về việc chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc tế theo chương trình City&Guilds 1106.

Đội tuyển olympic toán lên đường dự thi olympic Toán Quốc gia.

Các Đơn Vị Trực Thuộc
  • Khoa
  • Phòng - Trung tâm
  • Đoàn thể
Ảnh Hoạt Động